Atla

İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır


İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır

İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır

İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır?

İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır 21. Yüzyıl çalışma dünyasında çalışanların ve beraberinde işverenlerin haklarının korunması. Ve iş dünyasında daha adil ve daha düzenli bir yapının oluşturulması çerçevesinde. İş Kanunu kapsamında çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu şekilde hem işverene hem de işçiye yönelik olarak çeşitli yasal hakların tanınmış olduğu söz konusu kanun dahilinde işçiler.

Söz konusu olan bir işten çıkarma durumunda gerekli koşullara yönelik uygunluk taşımakta ise işe iade davası açabilme hakkına sahip olabiliyor. İşe iade davası ile haksız yere işinden çıkartılmış olan kişiler, dava sonucunda kazanan taraf olması halinde yeniden işine geri dönüş yapabilme şansından faydalanabiliyor.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürüyor?

İş Kanununun 17. Maddesi çerçevesinde söz konusu işten çıkartılma ile ilgili olarak işveren yönünden herhangi bir haklı sebep bulunmuyor ise bildirim sürelerine uygun biçimde işe iade davası açılabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu şekilde işveren açısından haklı bir neden bulunmadan işten çıkartılmış olan işçi. Gerekli koşullara uygun durumda ise işe iade davasını açarak, işine geri dönüş yapabilme hakkına sahip olabiliyor.

Ancak bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalan işçiler açısından işe iade davası ne kadar sürüyor ve Yargıtay süreci ne kadarda tamamlanıyor gibi son derece önemli sorular gündeme geliyor.

İşe İade Arabulucu ile nasıl Sonuçlanır

İş Kanunu dahilinde kanun koyucu tarafından işe iade davasının ne kadar süre içerisinde neticeye ulaşacağı net şekilde belirlenmiştir.

Bu kanundaki söz konusu dava süresi düzenlemesine göre  işe iade davası seri muhakeme usulüne uygun olacak şekilde 2 ay içerisinde neticeye ulaşması gerektiği belirtilmektedir.

Aynı zamanda da söz konusu işe iade davasının taraflarından herhangi birisinin dava sonucunu Yargıtay'a taşıması durumunda da buradaki süreç 1 ay içerisinde neticelenmesi gerektiği şeklindedir.

Ancak günümüz modern yüzyıl Türk hukuk sistemi dahilinde hem İş Mahkemelerinin mevcut yoğunluğu hem de Yargıtay' ın ağır iş yükünden kaynaklı ağırlığı dolayısı ile İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan 2 ay ve 1 aylık şeklindeki zaman dilimlerine genel olarak uyumluluk gösterilemiyor ve söz konusu dava süreçleri çok daha uzun sürebiliyor.

Ancak bu noktada özellikle iş davaları ile ilgili olarak profesyonel avukatlık desteğinin alınması davacının, davasının kanun kapsamında belirlenen süreler içerisinde olmasa da daha kısa süreler içerisinde neticeye erdirilebilmesi imkanından faydalanabilmektedir.

İşe İade Davası Süre

İşe iade davası süre olarak Ankara İş mahkemelerinde ortalama sonuçlanma süresi 5 ay ile 8 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. İşe iade dava sonucu sonrası dosya istinaf mahkeme süreci ise ortalama 1 ay sürmektedir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşveren tarafından çalışanın her ne neden işe olursa olsun işten çıkarması durumunda. Belirli koşullara uygunluk gösterilmesi halinde İş Kanunu kapsamı dahilinde işe iade davası açabilme hakkı bulunmaktadır.

Buna göre; *İş yerinde çalışan işçi sayısının en az 30 olması *Çalışanın iş yerindeki kıdeminin en az 6 aylık olması *Çalışanın iş sözleşmesinin belirsiz süreli olarak düzenlenmiş olması halinde işe iade davası açabilme hakkı.

Haksız yere işten çıkartıldığının düşünen tüm çalışanlara verilmektedir. Makalede İş hukuku Avukatı ve İşe İade Davası Kaç Ayda Sonuçlanır konusuna yer verilmiştir.

işe iade arabuluculuk
İŞE İADE VE ARABULUCULUK SÜRECİ SÜRESİ

İş Hukukunda yapılan değişiklikler ile işe iade davası açılmadan önce dava açma şartı olarak arabulucuya başvuru zorun hale gelmiştir.

İşçi İşe iade için Arabulucuya fesih tarihinden itibaren 1 Ay içinde  başvuru yapmak zorundadır. Arabulucu sürecinde İşe iade konusu çözüm sağlanmaması halinde toplantı tutanak tarihinden itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine başvuru yaparak dava açması gerekmektedir. 

İşe İade Arabulucu ile Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

İşe İade Arabulucu başvuru ile çözülmesi halinde 1 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Bu süre arabulucunun daha erken vereceği randevunün kısa olması durumunda bu süre daha 7 gün içerisindede sonuçlanabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dosyadaki tüm bilgi, belge ve beyanlardan, davacının görevi gereği üretilen ürünleri kontrol ettikten sonra sorunlu ürünleri sorunsuz gibi rapor ettiği ve bu durumun iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı anlaşılmaktadır.

Davacı da, işverence alınan savunmasında bu durumu kabul eder ifadeler kullanmıştır. Her ne kadar davacı vekili savunmanın işveren yönlendirmesi ile alındığını iddia etmiş ise de bu iddia da usulünce kanıtlanamamıştır.

Bu halde sabit eylemi ile işyerinde olumsuzluğa yol açan davacının iş sözleşmesinin feshi geçerli nedenle dayanmakta olup Mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Bozma öncesinde verilen kararda davacının talebi olan yol ücret farkı alacağı reddedilmiş olup, Dairemizce de davacının da kabulünde olduğu üzere yol ücreti yerine akbil bileti verilmeye başlandığı ve bu durumun işverenin yönetim hakkı kapsamında kalıp esaslı değişiklik mahiyetinde olmadığının belirtildiği görülmekle, usulü kazanılmış hak ihlal edilerek bozma sonrası kararda yol ücret farkı alacağına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bir kısım davalılar yönünden yapılan gerekçeli karar tebligatları savunma haklarını da kısıtlar nitelikte ve usulsüz olduğundan, usul ve yasaya uygun olarak tebligat yapılmak ve eksiklikler giderilmek üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir.

Bu nedenle usulünce tebliğ işlemlerinin yapılıp eksiklikler tamamlandıktan ve gerekli temyiz süresi de beklendikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.

Davacı davalı ...'nün yanı sıra davacının işveren .... adi ortaklığına karşı dava açmış, dava dilekçesi adi ortaklık adresine tebliğ edilmiş ve yapılan yargılama sonunda davacı adi ortaklığı oluşturan ..... nezdinde işe iade edilmiştir.

Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığı oluşturan gerçek ya da tüzel kişilere ayrı ayrı dava dilekçesi tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmalıdır. Mahkemece, usule uygun taraf teşkili sağlanmadan karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Davalı işveren tarafından yargılamanın devamında ihtarname ile davacı işçi işe davet edilmiş olup, bu suretle davalı işverenlik feshin geçerli nedene dayanmadığını kabul etmiş sayılacaktır.

Kurum kayıtlarından, davacı işçinin kayıtlı son alt işvereni dava dışı ... Otomotiv Kimya San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ancak işe davet ihtarnamesinin davalı ... Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilmesi karşısında davacının kendi işçisi olduğunu kabul ettiği görülmüştür.

Feshin sendikal nedene dayandığının davacı tarafça ispat edilemediği, davalı işverenlik tarafından gerçekleştirilen feshin geçersiz olduğunun anlaşılmasına göre; mahkemece davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak