Atla

Miras Davası Ne Kadar Sürer


Miras Davası Ne Kadar Sürer

Miras Davası Ne Kadar Sürer

Miras Davası Ne Kadar Sürer

Miras Davaları Hakkında En Önemli Hususlardan Biri, Miras Davalarının sonuçlanma Süresidir. Günümüz hukukuna baktığımızda güncel olarak bireylerin olağan hayatında da yer alan hukuk ile ilgili konular genellikle ya Aile hukuku ile ilgili olan boşanma davaları, velayet davaları gibi davalardır ya da miras davalarıdır.

Miras hukuku güncel bir konu olup genellikle her bir bireyin aşağı yukarı genel bilgileri bildiği hukuk dalıdır.

Günlük hayat içerisine her ne kadar fazla sirayet etse de hukuk eğitimi almayan bireyler içeriğini tam anlamı ile bilmemektedirler ve bu nedenle bu konular hakkında avukatlara ve hukuk danışmanlarına danışmaktadırlar.

Miras davalarına giriş yapmadan önce bir hususta konuşmak gerekir. Bu hususta miras hukukunu bireyin hakkın tam anlamı ile sağlayamayabileceği olmasıdır.

Miras Davası Ne Kadar Sürer

Bireyler miras ile ilgili hangi konu olursa olsun hukuk eğitimi almış profesyonel miras avukatları ile iş birliği içerisinde çalışmadan oları miras süreci dışında tutarak sadece kendi başlarına hareket ederek haklarının zarara uğramasına sebep olabilmektedirler.

Miras hukuku davalarına birazdan değineceğimiz üzere kanun koyucu tarafından oldukça tekniksel bilgi gerektiren payların oldukça hassas bölündüğü miras hukuku ile ilgili durumlarda bireyler hak kaybına uğramak istemiyorlar ise avukatlar ile çalışmaları kendi lehlerine bir durum olacaktır.

Miras Davaları Nelerdir

Yukardaki bilgilere değindikten sonra miras davalarına değinirsek şunları izah edebiliriz. Her ne kadar miras davaları ya da miras davası olarak nitelendirsek de miras bir bütün olup sadece bir şeyi ifade etmemektedir.

Bu nedenle miras üzerinde gerek mirasçıların birbiri ile anlaşamazlığından kaynaklanan gerekse mirasçılar ile murisin ölmeden önce 3. Kişiler ile anlaşma yapmasından ya da herhangi bir sözleşme sonucu mirasından saklı paylarına zarar gelmesinden dolayı mirasçılar ile 3. Kişi ya da kişiler arasında oluşan uyuşmazlıklardan dolayı bir çok dava türü mevcut olmaktadır.

Her bir davanın tarafları farklı olmakla beraber şartları ve sonuçları da farklı olmaktadır. Bu nedenle miras davası terimi oldukça genel bir terim olmakla beraber miras davası türlerini içerisinde barındırır.

Reddi miras davası

Mirastan mal kaçırma davası

Mirasın taksimi davası

Tasarrufun iptali davası

Tenkis davası

Miras Davası  Sonuçlanma süresi

Yukarıda anlatılan her bir davanın konusu birbirinden farklıdır. Tarafları da yukarıda yine izah ettiğimiz üzere mirasçıya mirasçı ya da mirasçıya 3. Kişiler olmak zere değişiklik göstermektedir.

Makalemizin konusu ise miras davası sürelerinin ne kadar olduğu ve bu hususta değişikliğin olup olmayacağı ile ilgili olduğundan mütevellit miras davaları çeşitleri üzerinde durmadan süre hususuna geçmekte fayda olacaktır.

Makalenin başında da izah ettiğimiz üzere oldukça tekniksel bir süreç olan miras davalarında mirasçılar bir avukat aracılığı ile davayı takip etmediklerinde süre oldukça uzun olabilmektedir.

Delillerin getirilmesinden mirasın bütününü saptanmasına kadar birçok işlem gerektiren davalarda eğer mirasçılar bir avukat aracılığı ile davayı yürütmedikler, takdirde dava 3 yıl ile 4 yıla kadar uzayabilmektedir.

Adil yargılanma ilkesini de oldukça olumsuz etkileyen bu süre uzunluğu bir avukatın tayin edilmesi ile oldukça kısalmaktadır.

Avukatın temsil sürecinde tebligat gibi hususlar bir tek ona yapılacağından dolayı süre 1 yıla  kadar düşmekte ve hak kaybına uğramayan mirasçılar haklarına daha rahat kavuşabilmektedirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mahkemece; hacizli taşınmazlarda mülkiyet iddiasına dayanarak da haczin kaldırılmasını isteyen şikayetçinin, şikayet dilekçesinde belirtmiş olduğu mahkeme kararları (vasiyetin açılması, alacak ve tenkis davaları ile vasiyetin tenfizi ve tapuya tescil davası sonucu verilen) getirtilmeli,

Bu husustaki diğer delilleri sorularak, göstereceği belge ve kayıtlar celbedilmeli ve dolayısıyla haciz tarihi itibariyle taşınmazların şikayetçiye ait olup olmadığı belirlenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Somut olayda; mahkemece, muris ...'in veraset ilamında yer alan çocuklarının ölü olması, bunların mirascılarının da vasiyetnameden haberdar olmalarının gerekmesi ve davacı tarafından ...'in oğlu ...'e ait olduğu iddia edilen evler açısından ...'in veraset ilamında yer alan anne olması nedeniyle ...'le arasındaki bağlantının kurulamaması, ...'e ait veraset ilamının çok eski tarihli olup,

Söz konusu nedenlerden ötürü yeni veraset ilamının gerekli olması, bunun için ise davacı vekiline süre verilmesine rağmen, söz konusu veraset ilamını mahkememize sunulmaması nedeniyle, talebin reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, resen mirasçıları tespit edip bunlara vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmak üzere vasiyetname ekli tebligatların çıkarılması, ulaşılamayan mirasçılara adres araştırması yaparak hala ulaşılamayan kişiler varsa ilanen tebligat çıkarması gerekmektedir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Miras Davası Ne Kadar Sürer - Yorum
    Soru - ANKARA
    7 Kasım 2017

    Babam vefatı nedeniyle vasiyet açılması nekadar surer bilginzi almak istiyorum aydinlatirsaniz cok sevinirim

    Cevapla
Yorum Bırak