Miras Davaları Ankara | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Miras Davaları Ankara

Miras Davaları Ankara

Miras Davaları Ankara, Miras Hukuku ve Miras Davaları Hakkında Sorular Eşliğinde Kısa ve Gerekli Bilgiler Kanun koyucunun Türk Medeni Kanunun 4. Kitabında hüküm altına aldığı miras hukuku günümüzde de kişilerin birbiri arasında uyuşmazlıklara neden olduğu hukuk dallarından biridir. Kanun koyucu adaleti temin etmek ve kimsenin hak kaybına uğramaması için birtakım hükümler getirmiştir.

Bu hükümler ile hak kaybına uğradığını düşünen mirasçıları da koruma altına almıştır. Bizler de bu makalede miras paylaşımı hakkında ve tenkis davası ile reddi miras davası hakkında bilgiler vereceğiz. Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılmaktadır?

Kanun koyucu yasal mirasçıları ve saklı pay oranına sahip mirasçıları kanunda belirlemiştir. Kanunun ilgili maddelerine baktığımızda yasal mirasçılar zümre sistemine göre 3 zümreye ayrılmıştır. 1. Zümrede alt soy bulunmaktadır. 2. Zümre de miras bırakanın anne ve babası ile alt soyları 3. Zümrede de büyük anne ve büyük baba ile onların alt soyları bulunmaktadır.

Kanun koyucu her zümredeki kişinin mirastan payının eşit bölüneceğini ve 1. Zümre bulunduğu takdirde diğer zümrelerin mirastan pay alamayacağını ifade etmiştir. Aynı şekilde 3. Zümre eğer mirastan pay alacaksa 1. Ve 2. Zümre bulunmamalıdır. Kanun koyucu zümrelere ne kadar pay düşeceğini de sağ kalan eş üzerinden değerlendirmiştir.

Sağ kalan eş ile birlikte 1. Zümre mirastan pay alacaksa bu durumda sağ kalan eş mirasın çeyreğini alırken ¾ miras bırakanın alt soyu ya da duruma göre külli haleflerine verilmektedir. Saklı pay da miras bırakanın sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruflarında yasal mirasçıyı hak kaybına uğratmamak için koymuş olduğu sınırlamalardır.Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu paylar oranında paylaşılacak mirası kanun koyucu aksi belirtilmediği sürece mirasçılara bırakmıştır. Yasal ya da atanmış mirasçılar isterlerse miras taksim sözleşmesi yaparak mirası sözleşmeye uygun şekilde dağıtabilirler isterlerse sözleşme yapmadan anlaştıkları takdirde mirası paylaştırabilirler. Ayrıca kanun koyucu şunu da ifade etmiştir: eğer miras bırakan saklı pay oranlarına zarar vermediği sürece kanuna uygun şekilde gerçekleştirmiş olduğu vasiyetname ile de mirasın paylaştırılmasında kurallar koyabilmektedir.

Bu 2 durumda gerçekleşmediğinde bu durumda taraflar miras taksim davası açarak mirasın paylaştırılması için yargıya başvurabilirler. Kanun koyucu da Türk Medeni Kanunun miras paylaştırılmasındaki ilgili hükümlerine dayanarak mirası mirasçılar arasında paylaştıracaktır.

Tenkis Davası Nedir? | Miras Davaları Ankara

Kanun koyucu kişinin malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini sadece miras hukuku bölümünde mirasçıların saklı paylarına zarar verdiği ölçüde sınırlandırmıştır. Kanun koyucu mira bırakanın sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruf ile mirasçıdan mal kaçırma ya da onun hakkına zarar verecek ölçüde bir tasarruf gerçekleştirmiş ise mirasçının hakkını alabilmesi için dava açmasını öngörmüştür. Saklı payına zarar gelen mirasçının hakkını alabilmesi için açtığı davaya tenkis davası denmektedir. Saklı Pay Oranları Nasıldır? Kanun koyucu saklı pay oranlarını da kanunda belirlemiştir. Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Türk Medeni Kanunun 506. Maddesine göre saklı pay oranları şu şekildedir:

  • Altsoy için yasal miras payının yarısı,
  • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
  • (Mülga:4/5/2007-5650/2 md.)
  • Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

Kanun hükmünde saklı pay mirasçı olarak 2007 yılına kadar yer alan kardeşler 2007 yılında yapılan değişiklikle saklı pay mirasçı olmaktan çıkarılmıştır.

Reddi Miras Davası Nedir, Ne Zaman Bu Dava Açılır?

Miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddedilmesi için dava açılmadığı takdirde miras bırakanın bıraktığı miras ve borçlar bir bütün halinde kabul edilmiş sayılır. Mirasın reddedilmesi için açılan davaya reddi miras davası denir. Mirasın Reddi Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Bazı durumlarda bu dava açılmadan da mira reddedilmiş sayılır.

Eğer miras bırakanın borca batık olduğu belirlemiş veya tespit edilebilecek bir durumda ise bu durumda reddi miras davası açılmasına gerek yoktur. Reddi miras davası açamadan ölen mirasçının bu hakkı kendi mirasçısın geçer. (Külli halef prensibi) Makalede Miras Davaları Ankara konulu yazımız bilgi amaçlı verilmiştir. diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret ediniz. (Miras Davaları Ankara)

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri