Atla

Miras Hukuku Davaları


Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları Menkul ve gayrimenkul sahibi olan kişilerin vefat etmeleri durumunda geride kalan yasal hak sahiplerine. Bu varlıkların Miras Hukuku çerçevesinde devri söz konusu olur.

Bu doğrultuda Miras Hukuku'nda miras bırakan kişi muris, mirası alma hakkı bulunan kişi mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Hem birden fazla miras bırakma ve pay edimi yöntemi bulunması hem de ciddi bir ekonomik etki teşkil ediyor. Dolayısı ile Miras Hukuku. Modern Türk hukuk sisteminin meşguliyetinin en önemli konularından birisidir.

Miras Hukuku'nda özellikle yaygın şekilde meydana gelen anlaşmazlıklar göze çarparken, miras hukukundan kaynaklı veraset ilamı, mirasın reddi, miras paylaşımı, muris muvazaası, saklı pay ve daha pek çok mevcut haklar için açılabilecek miras hukuku davaları bulunmaktadır.

Miras Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Miras Hukuku kapsamında mevcut olan en etkin vergi uygulamalarının başında miras vergisi yani veraset ve intikal vergisi bulunmaktadır. Söz konusu olan bu veraset ve intikal vergisi, murisin vefatından sonra mevcut olan mirasın, mirasçı veya mirasçılara devri ve pay edilişi sırasında gündeme gelir. Veraset ve intikal vergisi her yıl Maliye Bakanlığı yetkisi altında belirlenir.

Miras devri ve miras paylaşımı noktasında söz konusu olan veraset ve intikal vergisinin miktar belirlenmesinde matrah miktarı, veraset yoluyla gelen intikal ve ivazsız intikallerde değişen oranlarda belirlenen yüzde değer üzerinden miras vergisi hesaplaması gerçekleştirilir.

Muris Muvazaası Davası

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras pay edimi noktasında tercih edilebilecek birden fazla yöntem bulunduğu gibi söz konusu mirasın. Pay edilişi noktasında mirasçılar arasındaki anlaşma ve anlaşmazlıklarda pay edimin yöntemi ve uygulanışı açısından önemli bir etken teşkil eder.Bu doğrultuda miras paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar halinde mirasın pay edilmesi mahkeme aracılığı ile sağlanır. Miras paylaşımı çerçevesinde mevcut olan kanuni paylar oranında paylaşımın gerçekleştirilmesi yasal zorunluluğu bulunur.

Miras paylaşımında mevcut olan anlaşmazlık durumunda mirasın paylaşılması açısından Ortaklığın Giderilmesi için mahkeme başvuru ile mirasta ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekir. 

Söz konusu mirasçılar arasında anlaşma ile de paylaşım gerçekleştirilebilir. Fakat hukuki yönden aykırılık teşkil etmeyecek bir miras paylaşımının mümkün olması açısından murisin vefatının ardından her bir mirasçının bir araya gelerek, söz konusu terekeyi kendi aralarında pay etmeleri ve yazılı biçimde oluşturarak, her birinin imzası ile onay vermesi gerekir.

Muris Muvazaası Davası

Miras Hukukunda Miras bırakan kişinin mirasçısı veya mirasçılarından mirasını yoksun kılmak hedefi ile miras kaçırma eyleminde bulunabilir.

Bu eylemde muvazaalı sözleşme yolu ile yapılmış olabilir ki mirastan haksız şekilde yoksun kalan mirasçı veya mirasçılar tarafından muris muvazaası davası açılabilmektedir. Murisin, mirasa konu olan varlıklarını başka bir mirasçısına devrini yapmış olması halinde hak sahibi olan diğer mirasçılar.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır

Diğer mirasçıya karşı mirastan mal kaçırma nedeniyle dava açma hakkına sahip olur. Kendisine özel koşulları mevcut olması nedeniyle söz konusu mirasa konu olan malların devrinin. Mal kaçırma hedefiyle yapıldığının davacı veya davacılar tarafından kanıtlanması yükümlülüğü bulunur.

Miras Hukuku Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Miras hukuku davaları tüm briylerin ortak sorunlarından biridir. Mirasın başlangıcı, mirasın paylaşımı, miras konularında husumetler olarak ortaya çıkmaktadır. En sık karşılaşılan sorunlardan ise miras mallarının paylaşılamaması, yada miras bırakana yakın olan mirasçının miras mallarını üzerine geçirmesi gibi olabilmektedir.

Miras bırakılması veya mirasın paylaşılması, mirasta saklı pay, muvazaa, tapu iptal gibi kelimeler ise en çok telefuz edilen kelimeler olarak ortaya çıkmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İLAYDA KARACAKALE -
  12 Ağustos 2016

  Miras Hukuku Davaları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Karabıyık -
  15 Ocak 2017

  Miras Hukuku Davaları Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak