Nafaka Davası Hakkında Bilgi

Nafaka Türleri Nelerdir?

  • Tedbir Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Yoksulluk Nafakası

 Yoksulluk Nafakası Nedir

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.’ Kanun hükmü yoksulluk nafakasını aynen bu şekilde hükme almıştır. Peki, hükümde ne demek istemektedir?

Kanun koyucunun kabul ettiği bu yoksulluk nafakası sosyal ve ahlaki ilkelere dayanılarak kararlaştırılmış bir hükümdür. Bu hüküm ile evlilik birliği içerisinde olan eşlerin boşanma sonrasında da mali durumu olmayan tarafın zorluk çekmemesi amacı ile kısmi olarak dayanışma ve birliğini devam ettirmesi amaçlanmıştır. Bu hüküm ile maddi durumu iyi olmayan taraf koruma altına alınarak zora düşmesi engellenmiştir. Bu nedenle ağır kusuru olmayan ama kusurlu tarafa da nafaka ödenmesini uygun görmüştür.

Yoksulluk Nafakasının Şartları:

Kanun hükmünü dikkate alarak yoksulluk nafakasının şartlarını yazarsak:

  • Nafaka yükümlüsünün kusursuz olması şart olarak aranmasa da ağır bir kusuru olmaması gerekir.
  • Yoksulluk nafakası isteminde bulunan tarafın boşanma edeni ile yoksulluğa düşme tehlikesi ile karşılaşmış olması gerekmektedir.
  • Yoksulluk nafakası diğer tarafın mali gücü ile orantılı olmalıdır. Yoksa diğer tarafı bu sefer yoksulluğa düşme tehlikesi ile karşılaşır ki bu da kanun hükmüne ters bir vaziyet olur.

Yoksulluk Nafakası Kadından İstenir Mi?

Önceki Medeni Kanunumuzu incelediğimizde görürüz ki eski kanunumuz kadını korumuş olmakla beraber kadın erkek eşitliğine aykırı davranmıştır. Yani eski kanunumuza göre kadınlar yoksulluk nafakası isteminde eski eşlerinden bulunabilirken erkekler yoksulluk nafakası isteminde bulunamamaktaydılar. Yeni kanunumuz ise eski kanunun kadın erkek eşitliğine cevaz verdiğini ifade ederek kanunun o hükmünde değişikliğe gitmiş ve erkeğinde gerektiğinde kadından nafaka isteminde bulunabileceğini ifade etmiştir.

İştirak Nafakası Nedir?

Boşanma sonucu çocuklar üzerindeki anne babanın ortak velayeti kalkıp sadece bir tarafın üzerine geçmiş olsa da ana babanın çocuklara bakım ve onları koruma zorunluluğu devam etmektedir. Yani boşanan ana ve baba ortak olarak hala çocuklara bakma yükümlülüğü ile hareket etmeleri gerekmektedir. Kanun koyucu bu yükümlülüğe istinaden iştirak nafakasını hükme bağlamıştır.

İştirak nafakası çocukların bakımına katkıda bulunulması istenen taraftan eski eşine ödeyeceği miktara denilmektedir. Bu miktarı kanun koyucu bazı kıstasları göze alarak takdir yetkisi altında kendi belirlemektedir. İştirak nafakası ile velayeti alan tarafın tek başına çocukların sorumluluğunu yüklenmesine engel olunarak hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

İştirak Nafakası Ne Zamana Kadar Ödenir?

Ana ve babanın çocuğa bakma yükümlülüğü çocuğun 18 yaşını doldurması ile sona ermektedir. Fakat çocuğun eğitim ve öğretim hayatı devam ediyorsa eğitim öğretim hayatı bitene kadar ana baba çocuğa bakmakla yükümlüdür. Bu bilgi doğrultusunda iştirak nafakasının ödeneceği süreye cevap verirsek, iştirak nafakasını diğer eski eşe ödeyen ebeveyn çocuğu 18 yaşını doldurana kadar öder fakat çocuk 18 yaşını doldurmakla beraber eğitim öğretim hayatına devam ediyorsa eğitim öğretim hayatı bitene kadar nafaka sorumluluğu devam eder.

Tedbir Nafakası Nedir?

Medeni Kanuna göre hakim eşlerin barınmasını, geçimlerini sağlamak için birtakım önlemler almakla yükümlüdür. Bu sorumluluk altında hakimin boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayan ve boşanma hükmünün kesinleştiği güne kadar devam eden maddi imkanları kısıtlı olan eşin geçimini ve bakımını sağlaması için diğer eşten alınan nafakaya tedbir nafakası denir.

Hakimin tedbir nafakasına başvurabilmesi i.in tarafın kusursuz olması aranmaz. Bu eş kusurlu olsa bile hakim yine de nafakaya hükmetmek zorundadır çünkü kanun koyucu ona bu yükümlülüğü yüklemiş ve onu sorumluluk altına almıştır.