Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat Davası

Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat Davası
Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat Davası Nedir?
Basın hürriyeti ve kişilik hakları birbirleriyle çatışan haklar olarak görülebilir, ancak çoğunlukla bu haklar birbirlerini tamamlayıcı şekilde yorumlanır. Bu nedenle, basın hürriyeti ve kişilik haklarının ihlali arasında ince bir denge kurulması gerekmektedir. Bu denge, basın ve yargı tarafından dikkatle gözetilmelidir, çünkü bu hâllerde ihlâl nedeniyle genellikle manevî zarar doğmaktadır. Manevî tazminat, haksız bir saldırı nedeniyle kişilik haklarına yapılmış olan bir zararın telâfi edilmesi amacıyla verilen bir ödemedir. Bu tazminatın talep edilebilmesi için, zararın doğması ve kusurun mevcut olması gerekmektedir. Sorumlu olan kişiler, süreli ve süresiz yayınlar şeklinde iki gruba ayrılır. Süreli yayınlar açısından eser sahibi ve yayın sahibi sorumludur, süresiz yayınlar açısından ise eser sahibinin yanı sıra yayımcı, yayımcının belli olmaması hâlinde ise basımcı müştereken ve ortak sorumlu olmaktadır.

Kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

Manevî tazminat davaları, davalının veya davacının yerleşim yeri ya da basılmış eserlerin ulaştığı yerlerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Bu davalar, para olarak veya para dışında talep edilebilir.
Davalılar ise, dava konusu yazıda kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığını, eleştirel nitelikte haber yapıldığını ileri sürerek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, dava konusu yazıda öz ile biçim arasında denge kurulmadığı, kullanılan başlıklar ile davacının eleştirilmesinden ziyade kullanılan üslupla küçük düşürüldüğü, kullanılan başlıklar ile basın özgürlüğü ve kişilik hakları arasındaki çatışan yararlar dengesinin davacı aleyhine bozulduğu, kullanılan ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Kişilik haklarına saldırı neleri kapsar?

Kişilik hakları, bir kişinin kendisiyle ilgili olarak özel hayatına, onuruna, itibarına ve benzeri birçok özelleştirilmiş haklarına ilişkin olarak korunması gereken haklardır. Kişilik haklarına saldırı, kişinin bu haklarının ihlali olarak adlandırılır. Kişilik haklarına saldırı, bir kişinin özel hayatına, meslek sırlarına ve onuruna yapılan müdahalelerle sınırlı değildir. Aynı zamanda, bir kişinin itibarını zedeleyen iftiralar ve çamur atmalar da kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilir. Bu tür bir saldırının olması durumunda, kişilik haklarına saldırı manevi tazminatı talebinde bulunulabilir.

Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Ve Tazminat - Yargıtay Kararı

ÖZET: Dava konusu haber başlığının okuyucunun ilgisini çekmek amacıyla dikkat çekici ve çarpıcı bir şekilde verilmesi gazetecilik tekniği gereği olup; bu durum özle biçim arasındaki denge bozulmadığı sürece haberi başlı başına hukuka aykırı hale getirmez. Bu açıklamalar ışığında ve bir bütün olarak incelendiğinde; davaya konu yazının sadece çarpıcı başlığa istinaden davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek istemin tümden reddi gerekirken, kısmen kabulü doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. Daha Fazla Bilgi İçin: Tazminat Avukatı ve Danışma Konuları

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara