Atla

Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat


Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Tazminat davalarının açılabildiği pek çok alandan biri de yanlış tedaviler ya da teşhis sonucunda sağlık hizmetlerinin kusurlu veya eksik nitelikte gerçekleşmesi ile kişilerin yaşamış olduğu zararların karşılanması adına açılan tazminat davalarına konu olmaktadır. 

Yanlış Tedavi Gerekçesi ile Tazminat Hakkı

Doktorluk mesleği gereği her ne kadar hastaları koruyacakları ve onları en iyi şekilde tedavi edecekleri ilkelerinden hareketle başarılı çalışmalar ortaya koyuyor olsalar da zaman zaman hastaların istenmeyen durumlarla karşılaşması doktorların ihmalleri ile mümkün olmaktadır.

Bu durumda zarar gören hastanın zararlarının karşılanması adına maddi ve manevi tazminat davası açarak taleplerini hukuki açıdan iletmesi mümkün olabiliyor.

Yanlış Tedavi Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davaları

Doktor tarafından istenmeyerek, bilinçli ya da kasıtlı bir şekilde yapılması önemli olmaksızın bir hatanın tedavi veya teşhis döneminde meydana gelmesinin ardından ortaya çıkan davalar aynı zamanda malpraktis davası olarak da adlandırılmaktadır. Kişiler bu davalar aracılığı ile yaşadıkları tüm maddi ve manevi zararların tazminat yoluyla ellerine geçmesini sağlayabiliyorlar. Kişilerin bu nedenlerle haklarını alabilmesi için mutlaka hataların doktor tarafından yapıldığını ispatlamaları gerekmektedir.

Bu sebeple kişilerin doktorların sorumluluğunda olan konuları iyi bir şekilde bilerek davaları açarken gerekçe gösterecekleri durumları belirleme noktasında mutlaka uzman bir avukat ile süreci yönetmesi gerekmektedir.

Davaların açılması aşamasına gelindiğinde yanlış teşhis ya da tedavinin ispatı için kişiler doktor sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediği, hastanın tedavi işlemleri ve hastalık hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğinden hareketle davaları açabilmektedirler.

Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası

 

Aynı zamanda doktorlardan farklı olarak sağlık hizmeti alınan kurumlara ve bu kurumlarda görevli olan personellere karşı da davaların açılması mümkün olmaktadır.

Sağlık hukuk alanında deneyim ve bilgi sahibi olan avukat tarafından bu konuda kesin bilgiler alınabilir.

 

Yanlış Tedavi Gören Hasta Tazminat için Nasıl Dava Açar?

Yanlış tedavi yöntemleri kendisine uygulanan kişi tazminat davası açma hakkını kullanarak haklarının karşılığını almayı talep edebilir.

Bu tür davalarda ilk olarak yapılan iş kişilerin tedavilerinin yanlış yapıldığının kesin olarak belirlenmesi ve bir bilirkişi aracılığı ile bunun kanıtlanması olmaktadır.

 

Yanlış tedavilerin gerçekleştirilmiş oldukları tespit edilirse bu durumda doktorların cezai işleme tabi tutulması ve tazminata yüklenmeleri söz konusu oluyor.

Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açan kişilerin bu durumu ispat etmeleri gerektiğinden mutlaka tazminat davası süreçlerinin bu konuda uzman bir avukatın danışmanlığı altında yürütülmesi gerekmektedir.

Yanlış tedavinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kesin bir şekilde tespitinin sağlanmasının tıp bilgisi gerektiren bir konu olduğu dikkate alınırsa bu tür davaların sadece bilirkişi raporları ile çözüme kavuşturulacağı iyi bilinmelidir.

 

yanlış teşhis tazminat davası
Malpraktis Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Pek çok kişinin yanlış teşhis ya da tedavi ismiyle bildiği tazminat davaları aynı zamanda malpraktis davaları olarak da adlandırılmaktadır.

Doktorların sorumluluklarını yerine getirmemeleri başta olmak üzere, sağlık kurumlarının ya da bu kurumlarda görevli olan personellerin sorumluluğunu gerektiren durumları gerçekleştirmedikleri tespit edildiği takdirde tazminat taleplerinde bulunulması söz konusu olabiliyor.

Yanlış tedavi ile ortaya çıkan zararlar için kişilerin her zaman tedavinin hemen sonrasında dava açması gerekmemektedir.

Zaman zaman yanlış tedavi sonucu alınan zararların belirli bir süre sonra fark edildiği ya da ortaya çıktığı dikkate alınarak tedaviden sonraki dönemde de tazminat davaları açılabiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Bilindiği üzere sağlık hizmetleri, bünyesinde risk taşıyan, tıbbi ve teknik bilgiyi gerektiren hizmetlerdendir. Sağlık hizmetinden yararlanan bir kişinin zarara uğraması halinde, zararın doğmasında idarenin hizmet kusurunun bulunup bulunmadığı da ancak konusunda uzmanı olan kişi ya da kuruluşlarca yapılacak detaylı incelemeler sonucunda ortaya konabilecektir.

Sonuç olarak, ıslah olanağı bulunmaması nedeniyle tazminat istemi yüksek tutulmak zorunda kalınan, gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için de zor ve karmaşık olan böylesi bir dava sonucunda, reddedilen maddi tazminat miktarı üzerinden 5.750-TL tutarında nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi,

hak arama özgürlüğünü ve mahkemeye erişim hakkını kullanan davacının, kullandığı hak nedeniyle olağan dışı ağırlıkta bir mali yük altına girmesi sonucunu doğurmuştur. Böyle bir sonucun, hak arama özgürlüğüne ve mahkemeye erişim hakkına, olağan dışı bir kısıtlama getirdiği ortadadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesi'nce reddedilen maddi tazminat miktarı için davalı idare lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmadığından hükmün bozulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat - Yorum
  YİĞİT SEZGİNER -
  17 Ağustos 2016

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat - Yorum
  SARP PEYK -
  16 Eylül 2016

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat - Yorum
  BERCİS SEVGİ METE ÇALIPINAR -
  29 Ekim 2016

  Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
Yorum Bırak