Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Sağlık Davaları  > Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara | Sağlık davalarında maddi ve manevi tazminat türleri yapısal olarak çok karmaşık ve izlenilmesi gereken yollarında komplike olmasına sebebiyet verir. Sağlık davalarında oluşan hata ve kusurlar farklı kanunlar kapsamına girebilir. Bu durum mağdur kişinin haklarını koruyabilmesi adına uzun uğraşlar vermesine sebep olabileceği gibi, bu uğraşlarında doğru yöntemlerle verilmesi önemlidir.

 

Örneğin yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle tazminat talepleri, ölüm veya çeşitli riskli durumlara karşı açılacak tazminat davaları, farklı kanunlar kapsamında doktorun yanlış teşhis ve tedavi yöntemleri kullandığı ispatlanmalıdır.

 

Buna karşın estetik ameliyat nedeniyle tazminat davalarında, kusurlu veya istenilen sonuca ulaşmamış tedavinin oluşturduğu fiziksel ve ruhsal hasarların tazmin edilmesi istenir. Bu kapsamda Borçlar Kanunu’na uzanacak başka bir yöntem ve yol izlenmelidir.

 

Doktorların hastalarına karşı olan yükümlülükleri kanunlar yoluyla düzenlenmiştir. Doktorlar herhangi bir hastalık konusunda kendisine başvurmuş olan hasta için, en uygun ve en güvenilir tedavi yolunu bulmaya zorunludur.

 

Bununla birlikte daha baştan konulan yanlış teşhis, yanlış tedavilerin uygulanmasına ve devamında fiziksel hasarların oluşmasının yanı sıra, ruhsal hasarlarında ortaya çıkmasına sebep olabilir. Daha kötüsü ölümle sonuçlanan bir tedavi süreci geride kalmış olabilir. Doktorların bu anlamda hastalarına uyguladıkları teşhis ve tedavilere karşı sorumlulukları vardır ve hastalarını gereksiz risk altına sokmaktan kaçınmaları zorunludur.

 

Bununla birlikte teşhis ve tedavi sürecinde yaşananlarda doktorların herhangi bir kusuru olmamasına rağmen, istenilen tedavi sonucuna da ulaşılmamış olabilir. Her olayın kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmesi ve doktor hatasının olup olmadığı detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

 

Hastaların karşılaştıkları sonuçlar, onların tüm yaşamlarını etkileyebilecek türde olabilir. Bu sebeple tedavi ve teşhis konusunda yanlışlıkların olup olmadığını anlamak için bile tazminat davası talepleri gündeme gelebilir. Sağlık davalarında uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla, yaşanılan durumla ilgili çok daha net bilgiler edinebilir. Tazminat davası ve diğer türde davalar açabilmenizin gerekliliğini sorgulayabilirsiniz.

 

Sağlık davaları yapıları itibariyle kompleks davalardır. Bu türlü hukuki süreçlerde kişinin kendi haklarını savunabilmesi çok güçtür. Bu sebeple alanlarında uzmanlaşmış, sağlık davalarına her yönden sağlık hukukuna hakim avukat ve danışmanlık ile hukuki desteklerine başvurulması mutlaka gereklidir.

 

Kanuni olarak avukat tutma zorunluluğu bulunmasa bile, farklı kanunlar kapsamında farklı hakların kazanabileceği olaylar yaşanmışken, hem kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı ve hem de usuller yönünden yapılan yanlışlıklar nedeniyle mağdur kişi, mağduriyetini ispat edemeyebilir. Dahası bu mağduriyetin giderilmesi konusunda da olumsuz sonuçlara ulaşabilir.

 

Bu türlü kaybedilmiş haklar geri kazanılamayacağı için, sağlık davalarında mutlak surette hukuki destek almanız önerilir. Doktorların hastalarına karşı olan sorumluluklarını tam olarak yerine getirip getirmediği, sorumluluğunu yerine getirmiş olmasına rağmen çeşitli hafif veya ağır kusurlar gösterip göstermediği, çeşitli hatalı hareketlerde bulunup bulunmadığının kanıtlanması ve mağdur da oluşan mağduriyetin türleri, tamamen farklı kanunlar kapsamlarında değerlendirilmeli ve buna göre bir yöntem izlenmelidir.

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara | Sıkça Sorulan Sorular

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI VE DANIŞMANLIK KONULARI NELERDİR

Sağlık dava avukat ve danışmanlık

Sağlık konularında yaşanan sorunlar ve mağduriyetlerinizin giderilmesi için hukuki yollara başvurmak çok önemlidir.  Özellikle sağlık hukuku tazminat gerektiren davalar olduğu için sağlık davalarına bakan avukatların tecrübeli olması çok önemlidir.

Sağlık tazminat davaları medyada da çok sık karşılaştığımız ve haberlere konu olan dava türleridir. Doktor hataları başta olmak üzere hastanelerdeki eksiklikler sağlık hukuk tazminat davalarına konu olan ana başlıklar arasındadır. Sağlık hukuku maddi manevi tazminat davaları açmasına olanak tanıdığı mağdurların dikkat etmesi gereken yegane konu ise sağlık davalarında zamanaşımı hususudur.

Haklarımızı doğru anlamak, çok önemli bir konu olan sağlık hizmeti alırken mağdur olmamak için sağlık hukuku ile ilgili Yargıtay kararları doğru incelenmeli.

Başımıza gelen herhangi mağduriyette sağlık hukuku avukatlarına danışmalıyız. Sağlık ile ilgili yaşanan sorunlar herkesin başına geldiği için internette en çok aranan konuların başında gelir. Örneğin Ankara’da yaşayan bir mağdur “sağlık davaları avukat Ankara”, “sağlık hukuku avukatları Ankara”, “sağlık hukuku avukatı Ankara”, “sağlık avukatı Ankara” gibi aramalarla hizmet alabileceği avukatların listesine kolayca ulaşabilir

[Toplam:4    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor