Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Tazminat Nasıl İstenir? Malpraktis Avukat Danışma!

Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Tazminat Nasıl İstenir? Malpraktis Avukat Danışma!
Malpraktis davaları, hastaların ve hasta yakınlarının tıbbi hatalar karşısında hak arama yolunu açar. Bu davalar, hem tıbbi hizmet standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunur.

Modern tıp dünyasında hekimler tarafından malpraktis yani doktorun, hastanenin ve diğer sağlık çalışanlarının hatalı teşhis ve tedavi uygulamaları, beceri eksiklikleri, hastaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemesi ve standart prosedür dışında hareket etmesi durumunda meydana gelen hastanın zararlarıdır.

Malpraktis, tıbbi hizmetler sırasında sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini gerektiği şekilde kullanmamaları sonucu ortaya çıkan hatalı uygulamalar ve bu hatalar nedeniyle hastanın uğradığı zararlara yönelik açılan hukuki davaları ifade eder. Bu davalar, sağlık hizmeti alan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının korunması amacıyla önem taşır.

Devlet Hastanesi Doktoruna Karşı Malpraktis Davası

Devlet hastanelerinde çalışan doktor veya sağlık personelinin hatasından kaynaklanan zararlar için idare mahkemelerinde tam yargı davası açılır. Bu dava, devletin tazminat sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilir. Davaya başvurmadan önce ilgili idareye yazılı olarak başvurularak zararın giderilmesi talep edilmelidir.

Malpraktis Davası Nerede Açılır?

Malpraktis davaları, davalının yerleşim yerindeki genel yetkili mahkemelerde açılabilir. Bu, idare mahkemesi, tüketici mahkemesi ya da asliye ticaret mahkemesi olabilir. Yerleşim yeri, davanın hangi mahkemede açılacağını belirleyen temel faktördür.

Malpraktis Arabuluculuk Şart mı?

Evet, malpraktis davalarında mahkemeye başvurmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecine başvurmak gerekmektedir. Bu süreç, dava açmadan önceki önemli bir adımdır ve arabuluculuk aşamasından geçilmeden açılan davalar usul eksikliğinden reddedilebilir.

Malpraktis Davaları Süresi

Malpraktis davalarının sürme süresi, hasta-doktor ilişkisinin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer ilişki bir sözleşmeye dayanıyorsa, zamanaşımı süresi 5 yıldır. Sözleşmeye dayanmayan durumlarda ise haksız fiil hükümleri uyarınca dava açma süresi 2 yıldır.

Kimler Malpraktis Davası Açabilir?

Malpraktis davası, zarar gören hasta tarafından açılabilir. Hastanın küçük veya kısıtlı olması durumunda yasal temsilcileri dava açabilir. Hasta vefat etmişse, mirasçıları dava açma hakkına sahiptir. Ayrıca, vekil aracılığıyla da dava açılabilir.

Malpraktis Cezası Ne Kadar?

Malpraktis suçları, Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesi kapsamında taksirle yaralama olarak değerlendirilir. Bu tür suçlar, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Malpraktis Örnekleri

Malpraktis vakaları, hatalı teşhis, yanlış tedavi uygulamaları, yetersiz bakım gibi çeşitli durumları içerir. Doktor veya sağlık kuruluşunun özensizliği, deneyimsizliği veya bilgisizliği sonucu hastanın zarar görmesi bu kapsamda değerlendirilir.

Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Tazminat Nasıl İstenir?

Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm Hatalı tedavi uygulayan ya da hatalı teşhis koyan bir hekim ile ilgili olarak hastaların karşı karşıya kaldıkları sağlık problemleri ve hatta kimi hallerde ölüm hallerinde (yakınları) tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.

Malpraktis davası yani yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması ile kişinin yanlış tedavi veya teşhis gibi kendi iradesi dışında sağlık kurum veya çalışanlarının sorumluluğunda olan uygulamalardan kaynaklı hastalığının geçmemesi, daha büyük sağlık sorunları yaşaması ve hatta hayatını kaybetmesi gibi durumların oluşturacağı hem maddi hem de manevi zararların tanzim edilebilmesi amacı ile maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Bu doğrultuda hasta veya yakınları tarafından devlet hastanesinde meydana gelen yanlış tedavi kaynaklı zararların tanzim edilmesi için tazminat davasının devlete karşı açılması gerekir. Fakat devlet memuru doktor ve diğer sağlık görevlilerinin görevden ayrılabilmeleri kişisel kusuru bulunuyorsa, tazminat davası doğrudan doktor veya diğer sağlık görevlisine karşı açılabilir.

Bu noktadaki teknik hukuki araştırma ile tespiti gerçekleştirilir. Yani eğer devlet hastanesinde görevli olan kamu görevlisi doktorun şahsi hatasının, hastanenin hatasının önüne geçiyor ise devlet memuru olan doktora karşı da tazminat davası açılabiliyor.

Özel Hastaneye Tazminat Davası

Yanlış teshis, tedavi veya ameliyat nedeniyle tazminat davalarında özel hastaneler, devlet hastanelerinden farklı olarak söz konusu hatayı gerçekleştiren doktorun şahsi hatası olsa dahi hastane bünyesinde adam çalıştıran ve işleten sıfatı ile doktor ile birlikte tazminat davası açısından sorumluluk taşımaktadır.

Bu çerçevede de tazminat davasının özel hastanelerde doktor ve hastaneye karşı açılması gerekir. Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm

Doktor Hatası Sonucu Ölüm Yargıtay Kararı

Rehabilitasyon evveli mide şikayeti olan davacının bu hususta uyarılmasına ve sual sorulmasına karşın, kendisi sağlığını rizikoya atacak şekilde bu vaziyeti bildirmeyerek ve ısrarla bu ilacı 9 gün kullanarak mide kanaması geçirmesine sebebiyet vermesi de yaşamın alışılmış olan akışına makul düşmemektedir.

Öyle olunca rapor, dosya muhtevası ile uyuş­mamaktadır. Mahkemece davacıya uygulanan tedavide, doktor hata ve kusuru bulunup bulunmadığı, Üniversiteden seçilecek üroloji, gastroloji, dahiliye uzmanlarının bulunduğu üç kişilik bilirkişi heyetinden alınacak açıklamalı, gerekçeli, denetime elverişli raporla belirlenip, sonucuna uygun karar verilmesi gerekir. Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara