Yargıtay’dan Doktor Hatası Sonucu Ölüm Davası Hakkında Emsal Karar

Yargıtay’dan Doktor Hatası Sonucu Ölüm Davası Hakkında Emsal Karar

Yargıtay’dan Doktor Hatası Sonucu Ölüm Davası Hakkında Emsal Karar

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi’nin kararı temyiz edilerek Yargıtay’ı devreye sokmuştur. Yargılama sürecinin ve dava dosyasını inceleyen Yüksek Mahkeme, doktorun yanlış müdahalesi sonucu ölen kızlarının hakları için söz konusu doktordan şikayetçi olan anne ve babanın davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Dava konusunu inceleyen Yargıtay, davacılar tarafından kızlarının tedavi gördüğü hastanede hizmet kusurundan kaynaklanan ölümü nedeniyle davacı anne için 44 bin 256 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 50 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunulduğu görülmüştür. Bununla birlikte diğer davacı olan baba için de 42 bin 072 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 50 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunulduğu ve toplamda 186 bin 328 TL tazminatın işletilecek yasal faizle birlikte taraftarlarına ödenmesini istedikleri görülmüştür.

Yerel Mahkeme Kararı

Yerel mahkeme olarak yetkili olan İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada; dava dosyasında bulunan mevcut belgeler ile birlikte bilirkişi raporunun beraber incelenip değerlendirildiğine vurgu yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda alınan kararda, davacıların kızlarının vefatında davalı idare olan sağlık kuruluşunun kusurlu olması, dava dosyasında yer alan rapor ile birlikte hesaplama şekli ve istemle bağlılık kuralı gözetilmiştir. Buna göre davacı anne için destekten yoksun kalacağı tutar olarak istenen 44 bin 256 TL ile babadan 42 bin 072 TL olmak üzere 86 bin 328 TL maddi tazminat talebi sabit görülmüştür.

Meydana gelen ölüm olayı sonucunda anne ve baba olan davacıların duyduğu elem ve üzüntü de göz önünde bulundurularak davacı anne içi 50 bin TL, baba için de 50 bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Söz konusu toplam tutarın olayın gerçekleştiği tarihten itibaren işletilecek olan yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacılara ödenmesi gerektiği hükmüne varılmıştır.

Bölge Mahkemesi Kararı

İstanbul Bölge Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, istinaf başvurusu sonucu İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından karar verilen davayı usule uygun olduğu ve davalının öne sürdüğü iddiaların kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğini ifade ederek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinde yer alan 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine hükmetmiştir.

Davalının İddiaları

Davalı idare, dosya içerisinde yer alan bilgiler de göz önünde bulundurulduğunda müteveffanın küçük yaşlarındayken geçirdiği bir hastalık sonrasında bırakması muhtemele hasarların dikkate alınmadan hesap yapılmış olmasına ve müteveffanın destek olmasının tıp biliminin uygulamalarına aykırı olduğuna dikkat çekildi. Dolayısıyla manevi tazminata hükmedilebilmesi için idarenin ağır hizmet kusuru altında olması gerektiğine vurgu yapıldı. Öte yandan yine manevi tazminat konusunda faiz başlangıç tarihinin olay tarihinden itibaren başlatılamayacağı ancak hüküm tarihinden itibaren faizin başlatılabileceği savunma olarak beyan edildi. Bununla birlikte davalı idarenin harçtan muaf tutulması gerektiğini ve idarenin aleyhinde harca hükmedilmesinin hukuksuz olacağı ileri sürüldü.

Müdahillerin İddiaları

Yüksek Sağlık Şurası raporunun hükme esas alınmasının mümkün olmadığı, müdahillerin ölüm arasında bir ilişki bağının bulunmaması sebebiyle herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve müdahil hakkında ceza yargılamasında beraat kararı verildiği öne sürüldü. Faize hükmedilen İdare Mahkemesi kararının davanın açıldığı tarihten itibaren manevi tazminatın ise olayın gerçekleştiği tarihten itibaren faizinin başlatıldığı kabul edildi.

Yargıtay Karar Sonucu

2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesinde bulunan davalı ile davalının yanında yer alan müdahillerin temyiz taleplerinin kısmen kabulüne karar verildi. Bununla birlikte İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin hükmüne esas olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi konusunda temyiz edilen İstanbul Bölge Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi’nin kararın maddi tazminatın dava açılırken, manevi tazminatın ise olay tarihinden itibaren faize tabi tutulmasına ilişkin istinaf başvurusunun reddine dair kısmının bozulmasına hükmedildi.

Son olarak davalı ve davalının yanında yer alan müdahillerin temyiz taleplerini kısmen reddi ile ilgili olarak verilmiş kararın diğer kısımlarının tamamının onanmasına hükmedildi. Bununla birlikte söz konusu kararın bozulan kısmıyla ilgili olarak yeniden karara gidilmesine hüküm verildi. Bu sebeple söz konusu dava dosyasının İstanbul Bölge Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi’ne gönderilmesine de oy birliği ile karar verildiği ifade edildi.

Bu haber toplam 280 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara