Atla

Yurtdışı Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur


Yurtdışı Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur

Yurtdışı Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur

Yurtdışı Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur

Türkiye'den başka bir ülkede ikamet etmekte olan en az eşlerden birinin talebi doğrultusunda yurtdışında bulunan mahkemelerde boşanma davası açılarak evlilik birliğinin sonlandırılması yönünde karar alınabiliyor.

Kişilerin istedikleri ülkedeki mahkemeden boşanma kararını alabilecekleri davaları açmaları mümkün olurken bu davaların Türkiye içinde geçerli olmasının sağlanması ancak tanıma ve tenfiz davaları ile mümkün olmaktadır.

Yurtdışında Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Tanıma ve tenfiz davalarını Türkiye'de açmayan kişilerin yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davalarının sonuçlarının da tanınması mümkün olmayacaktır. Bu noktada gerekli tüm hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi için kişilerin bir boşanma avukatı yardımıyla süreci yönetmesi etkili bir sonuç alınması adına önemli olmaktadır.

Kişilerin evli ya da bekar olup olmadıklarına ilişkin bilgiler ülkelerin resmi olarak düzenlenmiş nüfus kayıtlarında yer alan bilgilerdir.

Eğer Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açarak yabancı ülkedeki mahkemeden alınmış olan boşanma kararı geçerlilik kazanmazsa bu durumda kişilerin Türkiye'deki nüfus kayıtlarında hala evli olarak görünmesi söz konusu olacaktır.

Bu kişilerin tekrar evlenmelerinin önünde bir engel niteliği taşıyacağı ve beraberinde bazı hukuki sorumluluklar getireceği için kişilerin zararına sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle yabancı mahkemeden alınmış olan boşanma kararına apostil yapılmak suretiyle tercüme onaylı bir şekilde Türk mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası için başvuru yapmak gerekmektedir. Konuyla bağlantılı olan Tanıma ve tenfiz davası nedir konusu hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

yurtdışı boşanma kararı

Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak için Gereken Belgeler

Ülkeler arası hukukun farklı dinamiklere bağlı olmasından dolayı tanıma ve tenfiz davalarını açmak isteyen kişilerden farklı belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler temin edildiği takdirde ancak tanıma ve tenfiz davalarının açılması mümkün oluyor.

Öncelikle ilk aşamada yurtdışında açılmış olan boşanma davasının kesin bir şekilde karara bağlanarak sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Buradan alınan karar metni apostil şerhli bir şekilde tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında mahkemeye sunulmalıdır.

Türk mahkemelerinde, yurtdışındaki mahkemenin vermiş olduğu kararın kesin bir şekilde tespitinin yapılmış olması gerekli olduğu için belgelerin Türkçe'ye yeminli tercüman ya da noter vasıtası ile onaylı bir şekilde çevrilmiş olması da gerekmektedir.

Bu belgelere ek olarak kişiler pasaport ve nüfus cüzdanı belgelerinin fotokopilerini yanlarında bulundurmalıdır. Her ne kadar zorunlu olmasa da uygulamada hemen hemen herkesin tercih ettiği vekil avukatlar için de vekaletname belgelerinin başvuruya eklenmesi gerekiyor.

Tüm belgeler mahkemeye sunulduktan sonra tanıma ve tenfiz davaları açılarak kısa süre içinde yurtdışında alınmış olan boşanma kararının ve diğer boşanma sonrası kararların aynı şekilde Türkiye'de karşılık bulması için resmi işlem yapılabilecektir. Konuyla bağlantılı olan tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır konusu hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Yurtdışı Boşanma Kararı Türkiyede Boşanma İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

Boşanma davalarında Türk hukuk sistemi içerisinde anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı dava türü bulunmaktadır.

Tarafların hem boşanma kararı hem de boşanma sonrası ortaya çıkan diğer haklardan mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konulardaki paylaşımını kapsayan kararların verilmesinde anlaşmaya varması halinde davalar çok kısa süreler içinde sonlandırılabiliyor.

Ancak boşanma davalarının açılmasında kişilerin mutlaka Türk Medeni Kanunu'nda belirtilmiş olan yasal boşanma gerekçelerinden birine sahip olması gerekmektedir.

Bu gerekçe geçerli sayıldığı takdirde temyize gidilmediği sürece avukatlar varsa kendilerinin mahkemede bulunması gerekli olmadan davalar sonuçlandırılabiliyor. 

Almanya Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur

Yurtdışında ikamet etmekte olan Türk vatandaşlarında olduğu gibi Türkiye'de ikamet etmekte olan Alman vatandaşları için de boşanma kararlarının kendi hukuk sistemleri içinde ayrıca tanınması gerekmektedir.

Almanya dışındaki mahkemelerden alınmış olan boşanma kararlarında Alman hukuku farklı bir sistem üzerinden kararların Almanya'da tanınmasını sağlamaktadır.

Almanya'da Eyalet Adalet Makamı tarafından düzenlenen Aile Hukukundaki Değişiklikler Hakkındaki Kanunu'na bağlı olarak boşanma davalarının tanınması mümkün olabiliyor. Boşanma davalarının başka ülkelerde geçerlilik kazanması noktasında yaşanan değişikliklerden biri de AB ülkeleri kapsamında gerçekleşiyor.

Danimarka haricindeki AB ülkeleri tarafından verilen kararlar dışta kalmak suretiyle ilgili kurumların vermiş olduğu boşanmanın da içinde olduğu kararlar herhangi bir tanıma işlemine gerek kalmadan geçerli sayılmaktadır.

Buna ek olarak davalarda yurtdışındaki bir kararın tanınması için eşlerden en az birinin ikamet etmekte olduğu federal eyalete bağlı Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne başvurularını yapması gerekmektedir.

Almanya için bu işlemlerin yapılması Berlin Adalet Senatosu'nun internet sayfası aracılığı ile mümkün oluyor. Tüm işlemlerin ve gerekli belgelerin edinilmesini takiben başvuruların tamamlanması için kişilerin Türkiye'de bulunan Alman Başkonsolosluklarına ve Büyükelçiliği'ne ulaşması gerekmektedir.

Harç ücretleri karşılığında ilgili makamlar tarafından resmi işlemler yapılmaktadır. Başvuru formunu oluşturan kişinin ilgili kuruma başvurmadan önce başvuru formuna ek olarak bazı belgeleri de temin etmesi gerekiyor.

Bunlar yurtdışındaki mahkemenin vermiş olduğu kararın aslı ya da verilme olanağı bulunuyorsa onaylı fotokopisi olmalıdır. Bu belgelerde apostil şerhi bulunması zorunluluğu vardır.

Almanya Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur

Kişilerin yurtdışında olmalarına rağmen sahip oldukları vatandaşlıklarının da resmi pasaport veya kimlik bilgileri üzerinden belgelerle ispat edilmesi gerekiyor.

İngilizce haricindeki diller için mutlaka yeminli bir tercüman tarafından belgelerin çevrilmiş olması şartı aranmaktadır. Başvuru yapan kişinin gelirini gösteren bir belge ile birlikte avukata verilen vekaleti koruyan vekaletname ile birlikte başvurular kusursuzca yapılabiliyor.

Almanya Boşanma Kararı Türkiyede Geçerli Olması İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açılmalıdır

Yoğun göçlerin yaşandığı zamanlardan bu yana sadece hem kadın hem de erkeğin evlilik içerisinde Türk olduğu evliliklerin ötesinde eşlerden birinin Türk olduğu pek çok evlilik yaşanmıştır.

Bu durum beraberinde evlilik birliğinin sonlandırılması durumlarında Almanya'daki mahkemeden alınmış bir kararın Türkiye'de geçerli olmasını sağlayacak şartların da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Almanya'daki bir mahkemeden alınmış olan boşanma kararının Türkiye'de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davaları açılarak kararın Türk nüfus sistemine de eklenmesi sağlanabiliyor.

Bu durum ikinci bir boşanma davası gibi görülse de daha çok alınan boşanma kararının doğrudan Türkiye'de kabul edilmesini içerdiğinden tekrar bir yargılama sürecine dahli gerektirmez.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılmaması halinde kişiler hala Türk hukuku ve nüfus kayıtları nezdinde evli görünecek ve bundan doğan yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacaklardır.

Tanıma ve tenfiz davalarını açmak isteyen kişilerden Türk vatandaşlığına sahip olanların ülke içinde en son ikamet ettikleri yerde görevli ve yetkili olan aile mahkemelerine eğer bulunmuyorsa sulh hukuk mahkemelerine başvuru yapması gerekmektedir.

Eğer ikamet adresi bulunmayan kişiler söz konusu ise a da evliliğin sonlandırılmasında bir taraf Türkiye'de hiç bulunmamış olan yabancı bir kişiyse bu durumda davanın İstanbul, Ankara ya da İzmir illerinde bulunan aile mahkemelerinden birinde açılması gerekiyor.

Bizzat başvuru yolu ile açılabilecek olan tanıma davalarında kişilerin ülkeye gelip gitmelerinde vakit kaybı yaşanmaması ve maddi açıdan zorlukların ortaya çıkmaması için avukatlar aracılığı ile davalar açılabilmektedir.

Dava süreçlerinde iki avukatla anlaşılarak davanın çok kısa bir süre içinde geçerlilik kazanması sağlanabilir.

Bu iki avukattan biri davayı açmakta diğeri ise davayı kabul etmektedir. Bu sürecin kusursuz bir şekilde işlemesi için kişilerin mutlaka avukata vekalet verirken sadece tanıma ve tenfiz işlemini kapsayacak şekilde vekaletini vermesi gerekmektedir.

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen kişilerden birinin yabancı olması durumunda bu kişi avukat tutmak istemezse Türk vatandaşlığı bulunan kişi bir avukattan yardım alarak davayı kendisi de açabilmektedir.

Mahkeme bu tür durumlarda dava ile ilgili detayları yurtdışında yaşamakta olan kişinin adresine yolladığı bir tebligatla duyurmaktadır. Tebligatnamede kişiye davaya gelmesi eğer gelemeyecekse de bir avukat tutarak ona vekalet vermesi gerektiği hatırlatılır.

Her ikisinin de gerçekleşmemesi halinde mahkeme tarafından yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın doğrudan kabul edilmesine hüküm verilir.

Ancak böylesinde bir süreçte davanın 5 ile 6 ay aralığındaki süreçlerde devam etmesi söz konusu olacaktır.

Kişinin adresinin net bir şekilde belirlenemediği durumlarda mahkeme tebligat yerine mahkeme celbini yayınlayarak tanıma ve tenfiz işleminin sürdürülmesi yönünde bir karar verir.

Bu şekilde de davalar bir yılı aşkın sürelerde kesin sonuçlanabilmektedir. Yabancı mahkemeden alınmış olan karar üzerine açılan tanıma ve tenfiz davasının sonlanması ile birlikte mahkeme kararının Türkiye'de de geçerli olması mümkün olmaktadır. 

Bir sonraki makalede yurtdışında boşanma tanıma ve tenfiz konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Almanya Boşanma Kararı Türkiyede Nasıl Geçerli Olur İlkay hukuk

Türk hukuk sistemi içerisinde yabancı mahkeme tarafından alınmış olan boşanmanın gerekçeli kararlarının tanınmasında kesin sonucun alınması sadece gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından yapılan başvurular sonucunda mümkün olabiliyor.

Kişilerin yurtdışındaki mahkemeden almış oldukları boşanma kararlarının asıl metinlerini ülkeler arası hukuk sisteminin önerdiği onaylama sertifikaları ve mühürleri ile birlikte mahkemeye sunması gerekiyor.

Bununla birlikte kararın İngilizce dışındaki dillerde yeminli tercüman ya da noter vasıtası ile çevrilerek onaylı bir şekilde mahkemeye de sunulması gerekmektedir.

Türk mahkemeleri yurtdışındaki mahkemenin vermiş olduğu kararı aynı şekilde geçirerek kararların Türkiye'de de geçerli olmasını sağlamaktadır.

Sadece boşanma kararının uygulanmasını sağlayarak tekrar evlilik halinde çıkıp bekar konumuna gelmek isteyenlerin yararına değil aynı zamanda velayet, nafaka gibi pek çok boşanma sonrası hak talebi için bu davaların Türkiye'de geçerli olması sağlanmalıdır.

Tarafların bu geçerlilik için başvurabileceği tek yasal yol ise tanıma ve tenfiz davalarının açılması oluyor.

Türk hukuk sistemi içerisinde yabancı mahkeme tarafından alınmış olan boşanmanın gerekçeli kararlarının tanınmasında kesin sonucun alınması sadece gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından yapılan başvurular sonucunda mümkün olabiliyor.

Kişilerin yurtdışındaki mahkemeden almış oldukları boşanma kararlarının asıl metinlerini ülkeler arası hukuk sisteminin önerdiği onaylama sertifikaları ve mühürleri ile birlikte mahkemeye sunması gerekiyor.

Bununla birlikte kararın İngilizce dışındaki dillerde yeminli tercüman ya da noter vasıtası ile çevrilerek onaylı bir şekilde mahkemeye de sunulması gerekmektedir.

Türk mahkemeleri yurtdışındaki mahkemenin vermiş olduğu kararı aynı şekilde geçirerek kararların Türkiye'de de geçerli olmasını sağlamaktadır.

Sadece boşanma kararının uygulanmasını sağlayarak tekrar evlilik halinde çıkıp bekar konumuna gelmek isteyenlerin yararına değil aynı zamanda velayet, nafaka gibi pek çok boşanma sonrası hak talebi için bu davaların Türkiye'de geçerli olması sağlanmalıdır.

Tarafların bu geçerlilik için başvurabileceği tek yasal yol ise tanıma ve tenfiz davalarının açılması oluyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak