Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

Türkiye'de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

Yurt Dışında Boşananlar İçin Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Merak Edilen Sorular

Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası | Yurt dışında boşanma davasını gerçekleştiren çiftlerin Türk hukuk sistemi içerisinde de boşanmış sayılmaları için boşanma davası gerçekleştirmek yerine yurt dışında gerçekleşen boşanma davasının Türkiye’ce de tanınması için açılan davaya tanıma ve tenfiz davası denilmekteydi. Tanıma ve tenfiz davası ile ilgili genel anlamda şu sorularla beraber bakabiliriz.

 

Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmek İçin Hangi Ülkelerde Boşanma Davası Gerçekleştirmek Gerekir?

Her Ülkedeki Boşanma Davası İçin Tanıma Ve Tenfiz Davası Açılabilir Mi?

 

Her ülkede gerçekleşen boşanma davası Türk hukuk sistemi içerisinde geçerli olmamaktadır. Belli başlı ülkeler vardır.

 

Bu ülkeler dışında başka ülkede gerçekleştirilen boşanma davası için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Kanımca çiftler Türk hukuk sistemi içerisinde yeniden boşanma davası gerçekleştirmelidirler.

 

Bu ülkeler tarafların karşılıklı veya toplu olarak gerçekleştirmiş olduğu uluslar arası antlaşmalarla belirlenmektedir.

 

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. Özellikle bazı ülkelerde boşanma belediyeler tarafından da gerçekleştirildiği için bu gibi ülkelerde gerçekleştirilen boşanmalar için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. | Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

 

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan belgeler ilgili kanunun ilgili maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu belgeler şunlardır:

 

  • Tarafların pasaport ve kimliklerinin fotokopileri
  • Yurt dışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının aslı. Yukarıda da izah etmiştik bazı ülkelerde çiftleri boşama yetkisi belediyelere de verilmektedir. Böyle ülkelerde gerçekleştirilen boşanma için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.
  • Yurt dışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının kararının kesinleştiğine dair şerh ya da apostil şerhi.
  • Yurt dışında gerçekleşen boşanma davasının kararının yeminli bir tercüman tarafından noter onaylı şeklindeki Türkçe tercümesi
  • Taraflar avukat tutmuşlar ise avukata verilmiş olan vekalet.

 

Tanıma ve Tenfiz Davasında Avukatın Önemi Nedir?

 

Türk hukuk sistemi içerisinde taraf olunan bir davayı takip etmek için bir avukata vekalet verilmesini kanun koyucu zorunlu tutmamıştır elbette. Fakat genel mahiyette baktığımızda şu hususlar açısından avukat davayı takip etme de oldukça faydalı olabilmektedir.

 

Öncelikle tarafların yurt dışında yaşıyor olma ihtimallerini göz önünde tutarak davayı takip etme hususuna baktığımızda yurt dışında yaşıyor olan tarafların her dava günü davaya gelmeleri icap edecektir.

 

Davaya gelip gitme gibi yol masrafları davanın 3 aydan fazla sürdüğünü 3-4 yıla yayıldığını düşünerek baktığımızda oldukça masraflı bir iştir. Bu nedenle tarafların bir avukata vekalet vermeleri daha mantıklı ve ekonomik olacaktır.

 

Ayrıca hukuk eğitimi almış olan avukat deneyimleri ile birlikte davayı daha iyi şekilde kontrol edecek ve vekili olduğu tarafın hak kaybına uğramasını engelleyecektir. Ayrıca dava sürecini de rahatlıkla hızlandıracaktır. | Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

 

Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti Ne Kadardır?

Bir davanın açılabilmesi için ödenen ücrete dava harcı denmektedir. Dava harcının ne kadar olacağı davadan davaya değişmekle beraber gerekli kanun ve yönetmelikte ifade edilmektedir.

 

Ayrıca davayı açacak olan taraf bir avukata da vekalet vereceğini düşündüğümüzde bu durumda avukatın vekalet ücreti de avukattan avukata değişmektedir.

 

Bu nedenle bu husus hakkında genel bir bilgi verilemeyecektir. Baroların kendilerine göre belirledikleri ücretler her ne kadar olsa da vekalet ücreti avukattan avukata değişiklik göstermektedir. | Türkiye’de Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor