Atla

AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar


AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar

AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar

AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar

Her iki tarafın usulüne uygun şekilde imzaladığı ortak bir deklarasyon, 1 Aralık 2016 tarihinde Mahkemeye ulaşmıştır. Buna göre, başvuran, Hükümetin kendisine manevi tazminat olarak 15.000 avro (on beş bin avro), maddi tazminat olarak 6.875 Türk lirası (altı bin sekiz yüz yetmiş beş Türk lirası) ve masraf ve giderleri için 12.720 Türk lirası (on iki bin yedi yüz yirmi Türk lirası) ödemeyi taahhüt etmesi karşılığında,

Mahkeme önündeki başvurusunun kayıttan düşürülmesini kabul etmiştir. Taraflar, işbu ortak deklarasyon uyarınca, anılan ödeme ile davanın nihai çözüme kavuşturulacağını kabul etmiş olup; başvuran Abdurrahman Dilipak bu davada adil tazmin talebiyle Mahkemeye başvurma hakkından feragat etmiştir.

AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar 2

Mahkeme’nin içtihatlarına göre, başvuranın masraf ve giderlerini geri alabilmesi için, söz konusu masraf ve giderlerin fiilen ve gerekli olduğu için yapılmış olduğunun belgelenmesi ve makul miktarda olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Mahkeme, zaman çizelgelerinin daha önce birçok davada destekleyici belge olarak kabul edilmiş olduğunu tekrarlamaktadır.

Somut davada, Mahkeme elindeki belgeleri ve yukarıdaki ölçütleri göz önünde bulundurarak, tüm başlıklar altındaki masrafları kapsayacak şekilde, başvurana 2.000 avro ödenmesinin uygun olduğu kanaatindedir.

AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar 3

Somut olayda, ihtilaf konusu ifadelerin niteliğini ve bu ifadelerin hangi amaçla yazıldığını değerlendirerek, Mahkeme, başvuran hakkında mahkûmiyet kararı vermek için ulusal makamlar tarafından ileri sürülen gerekçelerin, Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. fıkrası anlamında "uygun ve yeterli" olarak değerlendirilebileceği konusunda ikna olmamıştır.

44. Bunun yanı sıra, Mahkeme, Hükümetin başvurana verilen cezanın - 406 TL(9) para cezasına dönüştürülen yedi günlük hapis cezası - ilgilinin ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına yönelik orantılı bir müdahale teşkil ettiği yönündeki iddiasını dikkate almaktadır.

Bu bağlamda Mahkeme, söz konusu cezanın en hafif ceza olması halinde bile yine de ceza alanında bir ceza teşkil ettiğini ve her hâlükârda, bu durumun tek başına, başvuranın ifade özgürlüğü hakkına yapılan müdahaleyi haklı göstermek için yeterli olmayacağını hatırlatmaktadır.

Böylelikle, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin bu özgürlüğün kullanılması konusunda caydırıcı bir etki yaratabileceğini ve bu durumun, para cezasının nispeten hafif niteliğinin ortadan kalkmasına yeterli olmayacağı bir risk oluşturduğunu birçok defa vurgulamıştır 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar - Yorum
  ABDULKERİM AYAN -
  11 Ağustos 2016

  AİHM Başvuru dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • AİHM Başvuru Ve Örnek Kararlar - Yorum
  İlknur -
  25 Aralık 2016

  AİHM Başvuru Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
Yorum Bırak