Aile Konutu Şerhi Davası Nasıl Açılır?

Aile Konutu Şerhi Davası Nasıl Açılır?
Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır? İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karara karşı, davalı banka tarafından istinaf başvurusunda bulunulmakla, HMK'nun 353. maddesi gereğince; duruşma yapılmadan inceleme yapılmasına karar verilerek, HMK'nun 355. maddesi gereğince; istinaf dilekçesinde sayılan...
Aile Konutu Şerhi Davası Nasıl Açılır ve Dilekçesi? Aile konutu şerhi davası için dilekçe örneği mutlaka uzman bir avukat eşliğinde hazırlanmalıdır. Açılan davalarda başvuru dilekçelerinin usulüne göre hazırlanması, dava için en önemli detayların başında gelmektedir.

Aile konutu şerhi davası nerede açılır?

Aile konutu olan yerin, aile konutu olduğu konusunda bir çekişme söz konusu ise öncelikli olarak Aile Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Bu başvurudan sonra aile konutu şerhinin konulması talep edilebilmektedir. Özellikle evli çiftler kapsamında eşlerin birbirinden habersizce ortak konutu satmasının engellenmesi için Aile Konutu Şerhi sistemi bulunmaktadır. Ev konutu eşlerden birinin üzerine ya da ortak olarak belirlenmiş olabilmektedir. Tapu üzerinde kayıtlı olan konutun diğer eşe sorulmadan satılmasını engellemek için tapuya aile konutu şerhi koydurmak gerekmektedir. Aile konutu şerhi davası nasıl açılır ve dilekçesi için aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Aile Konutu Şerhi için Gerekli Belgeler Nelerdir? Aile Konutu Tapu İptali Davası, eşler arasında yapılan borçlanma sebebiyle başvurulan bir davadır. Aile konutu şerhi davası için dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Eşler tarafından aile konutu olarak seçilmiş konutun tapu müdürlüklerine başvurularak aile konutu şerhi olması için aşağıdaki evrakların götürülmesi gerekmektedir:
  • Konutun aile konutu olduğu ispatlayan muhtarlıktan alınan belgeler,
  • Nüfus müdürlüğünden temin edilmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örnekleri,
Çeşitli durumlarda aile konutu konusunda çekişme söz konusu olduğunda Aile Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurmak ve mahkeme kararı ile aile konutu şerhinin konulması gerekmektedir. Aile Konutu Şerhi için Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Tapu kapsamında aile konutu şerhi olmasa dahi, aile konutu niteliği taşıyan evin, diğer eşin rızası olmadan satılması durumunda eş tarafından aile konutu tapu iptali davası açılabilir.  Aile konutu şerhi için dava dilekçe örneği mutlaka uzman bir avukat ile beraber hazırlanmalıdır. Aile konutu şerhi için dilekçede olması gereken bilgiler:
  • Şerhi koydurmak isteyen eşin isim ve soyisim bilgileri,
  • TC kimlik numarası,
  • Açık adresi,
  • Konu,
  • Durumu usulüne göre açıklayan bir yazı,
Bu bilgilerin usulüne uygun olarak avukat aracılığı ile hazırlanması gerekmektedir. Dilekçenin hazırlanmasından sonra Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne dava talebinde bulunmak gerekmektedir. Makalemizde Aile Konutu Şerhi Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karara karşı, davalı banka tarafından istinaf başvurusunda bulunulmakla, HMK'nun 353. maddesi gereğince; duruşma yapılmadan inceleme yapılmasına karar verilerek, HMK'nun 355. maddesi gereğince; istinaf dilekçesinde sayılan sebepler ve kamu düzeni ile sınırlı olarak dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir. Davacı malik olmayan eş, aile konutu niteliğinde bulunan taşınmazın, malik olan davalı eş tarafından "açık rızası bulunmadan" davalı banka lehine ipotek ettirildiğini ileri sürerek, Aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasını ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir. Davalı banka, dava konusu taşınmazın tapu kaydında aile konutu olduğuna dair şerhin bulunmadığını, dava konusu taşınmaz dışında eşlerin başka taşınmazlarının da bulunduğunu, bu nedenle bunlarında araştırılması gerektiğini ve davacının kötüniyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Davacının gösterdiği tanıklar mahkemece dinlenmiş ise de; davacı ile diğer davalı eşin adına kayıtlı başka taşınmazlarda bulunduğundan tanık beyanları soyut ve yetersiz olup, dava konusu taşınmazın, ipoteğin tesis edildiği tarihte aile konutu olduğunu kabule yeterli değildir. Nitekim UYAP'tan çıkartılan yerleşim yeri adreslerine göre; ipoteğin tesis edildiği 11.02.2014 tarihinde davacı ile diğer davalı eşin yerleşim adreslerinin “.......olduğu, İpotek tesis edildikten sonra 08.05.2014 tarihinden itibaren yerleşim adreslerinin ise ".. mahallesi, 341. Sokak. No:4/6 ....." olduğu anlaşılmaktadır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından, bu yönden davalı banka vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, Yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılarak davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, kararın kaldırılma nedenine göre sair itirazların şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

Bu haber toplam 399 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara