Aldatılan kadın 3 kişiye tazminat davası açabilir mi? Boşanma davasında sevgili mahkemeye çağrılır mi?

Aldatılan kadın 3 kişiye tazminat davası açabilir mi? Boşanma davasında sevgili mahkemeye çağrılır mi?
Aldatan Eşin Beraber Olduğu Üçüncü Kişiye Tazminat, Aldatan Eşin ve Sevgilisinin Tazminat Sorumluluğu, 3.kişiye zina nedeniyle tazminat Dava, boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir.

Aldatma, evliliklerde karşılaşılan ciddi sorunlardan biri olup, yalnızca eşler arasındaki ilişkiyi değil, aynı zamanda hukuki süreçleri de etkileyebilir.

Bu bağlamda, aldatma durumunda üçüncü kişilere yönelik tazminat talepleri, boşanma davasında üçüncü kişilerin durumu ve mahkemede delil olarak kullanılabilen bilgiler hakkında bilgi vermek önemlidir. İşte bu konuda merak edilen sorular ve özgün cevapları:

Aldatan Eşin Üçüncü Kişiye Tazminat İsteyebilir Mi?

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'na göre, aldatılan eş, üçüncü kişinin kendisine karşı başka bir kişilik hakkını ihlal etmediği sürece, sadece evli bir kişiyle ilişki yaşadığı için bu üçüncü şahıstan manevi tazminat talep edemez. Bu, üçüncü kişilerin evlilik dışı ilişkileri nedeniyle otomatik olarak tazminat ödemekle yükümlü olmadıklarını göstermektedir.

Aldatılan Kadın 3 Kişiye Tazminat Davası Açabilir Mi?

Anayasa Mahkemesi'nin kararları ışığında, aldatılan eşin, sadece evli biriyle ilişkiye girmiş olması sebebiyle üçüncü bir kişiye karşı maddi ya da manevi tazminat davası açması mümkün değildir. Bu tür davaların kabul edilebilirliği, ilgili üçüncü kişinin eşin kişilik haklarını ihlal edici bir eylemi olup olmadığına bağlıdır.

Boşanma Davasında 3 Kişi Mahkemeye Çağrılır Mı?

Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) yapılan değişiklikler ve yargı kararları ışığında, boşanma davasında üçüncü bir kişinin mahkemeye çağrılması veya bu kişinin aldatma eylemi nedeniyle sorumlu tutulması kanunen öngörülmemiştir. Üçüncü kişiler, boşanma sürecinde doğrudan taraf olarak görülmezler.

Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM Kayıtları İstenebilir Mi?

Boşanma davalarında, davanın tarafı olmayan üçüncü kişilerin telefon kayıtlarının istenmesi mümkün değildir. GSM operatörleri, mahkemelerin bu tür taleplerini yerine getirme yükümlülüğünde değildir. Dolayısıyla, üçüncü bir şahsın telefon kayıtlarının delil olarak kullanılması, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilemez.

Aldatan Eşin Sevgilisine Dava Açılır Mı?

Aldatılan eş, eğer aldatan eşin sevgilisi tarafından tehdit, şantaj, şiddet gibi kişilik haklarını ihlal edici davranışlara maruz kalmışsa, bu durumda manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Ancak, bu tür bir dava, somut ihlallerin kanıtlanması üzerine kuruludur.

Silinen WhatsApp Mesajları Mahkemede Çıkar Mı?

WhatsApp'ın Türkiye'de resmi bir ofisi olmadığı ve Türkiye'den gelen taleplere yanıt vermediği için, mahkemelerin WhatsApp kayıtlarını isteme yetkisi bulunmamaktadır.

Aldatan Eşin Üçüncü Kişiye Tazminat Nedir?

Boşanma davalarına konu olan aldatma ve zina sebeplerinde eşler dışında ki üçüncü kişi karşı yaptırımlar merak edilirken, bu konuda bir çok dava açılıp manevi tazminat kararları verilmişti. Aldatma Boşanma davası nasıl açılır konusunda daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Aldatılan Eş Sevgiliden Tazminat Alamaz Kararı!

Boşanma davalarında aldatma konusunun baş kahramanlarından olan üçüncü kişi veya sevgili konumunda kişilere karşı açılan davalarda, Yargıtay Genel Kurulu toplanarak manevi tazminatın "Ödenmesi mi Ödenmemesi Mi "konusunda Verilen tüm kararları birleştirerek, Yeni İçtihat Kararı vermiştir. Yargıtay genel kurulun sevgiliye tazminat konusuna vermiş olduğu İçtihat kararı ile Sevgili konumunda ki kişilere manevi tazminat ödenmemesi konu da kesin karar vermiştir.

Aldatan Eşin Üçüncü Kişiye Tazminat Yargıtay Kararı

Dava, boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Dosya kapsamından davalı kocanın eşini başka bir kadınla aldattığı sabit olup, evlilik birliği bu nedenle sona ermiştir.

Davacı kadına boşanmaya neden olan olaylar sebebiyle kusur izafe edilemez. Dosyadaki belgelerden davalı kocanın ekonomik durumu ile orantılı verilen manevi tazminat miktarı yerinde olup, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Tazminat ödenmemesinin gerekçesi olarak da Evlilikte sadakat yükümlülüğü, eşler arasında olup, bu sorumluluğu yerine getirilmemesinde dolayı, tazminat talebi aldatan eşe yöneltilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay Kararında Manevi Tazminat Konusunda Örnek Eski Karar

Boşanma davasında manevi tazminat kriterleri, affetme durumu açılacak davayı etkilemektedir. Verilen örnek davada tazminat kriteri şu şekilde belirlenmiştir. Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında; boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir.

Davalı erkeğin boşanmaya neden olan yukarıda belirtilen olayda davacının kişilik haklarına saldırısı söz konusu değildir. Davalının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışını eve dönen davacı affetmiştir.

Bu sebeple mahkemece manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. Bu sebeplerle davalı vekilinin manevi tazminata yönelik istinaf başvurusu yerinde olduğundan kabulü ile manevi tazminatın kaldırılmasına, sair istinaf başvurusuna konu olan hususlarda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalı vekilinin sair istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir.

Bu haber toplam 403 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara