Aldatma Nedeni İle Boşanma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Avukat 0 545 229 2 505

Aldatma Nedeni İle Boşanma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Avukat 0 545 229 2 505
Aldatma, boşanma davalarında önemli bir kusur unsuru olarak kabul edilir ve bu tür davaların seyri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Peki, Aldatma Nedeni İle Boşanma Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma Nedeni İle Boşanma Sebebi midir? Medeni Kanun’un 161. Maddesi gereğince açılabilen aldatma nedeniyle boşanma davası, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin diğerini aldatması sonucu özel yargılama usullerine tabi bir şekilde Aile Mahkemeleri tarafından görülen davalar olarak isimlendirilebilir.

Aldatma, evlilik içerisindeki en hassas konulardan biri olup, boşanma süreçlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Türk Medeni Kanunu (TMK) ve ilgili yasal düzenlemeler, aldatmanın boşanma sebepleri arasında nasıl değerlendirildiğine dair çerçeveyi belirler. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen sorulara detaylı ve özgün cevaplar aşağıda sıralanmıştır:

Aldatma Nedeni İle Boşanma Nedir?

Aldatma, evlilik birliğine ihanet olarak kabul edilir ve Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi gereğince mutlak boşanma sebebidir. Eşlerden birinin diğerini cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarla aldatması durumunda, mağdur eşin bu olayı öğrendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde boşanma davası açma hakkı bulunur. Aldatma fiilinin gerçekleştiği tarihten itibaren ise beş yıllık bir zamanaşımı süresi geçerlidir.

Aldatma Boşanma Sebebi Midir?

Evet, aldatma Türk Medeni Kanunu'nda açıkça boşanma sebebi olarak belirtilmiştir. Eşlerden birinin zina yapması halinde, diğer eş tarafından boşanma davası açılabilir. Bu, kusura dayalı bir boşanma nedenidir ve mağdur eşin aldatıldığını ispatlaması gerekmektedir.

Evli Erkek Karısını Aldatırsa Cezası Nedir?

Türk hukuk sisteminde, aldatma (zina) eylemi ceza hukuku kapsamında bir suç olarak değerlendirilmez; dolayısıyla, aldatma fiili için doğrudan bir ceza öngörülmez. Ancak, aldatma eylemi boşanma davalarında kusur olarak değerlendirilebilir. Aldatma sebebiyle boşanma gerçekleşirse, aldatan eş, nafaka ve tazminat haklarında kayıplar yaşayabilir ve mal paylaşımında dezavantajlı duruma düşebilir.

Boşanmada Aldatma Delilleri Nelerdir?

Boşanma davalarında aldatma iddiasını destekleyecek deliller çeşitlilik gösterir. Bunlar arasında eşin telefon konuşmaları, sosyal medya mesajlaşmaları, e-posta yazışmaları, fotoğraf ve video kayıtları gibi elektronik veriler yer alabilir. Ancak, bu delillerin elde edilme yöntemi hukuka uygun olmalıdır. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yöntemlerle elde edilen deliller, mahkeme tarafından geçersiz sayılabilir.

Hangi Davranışlar Aldatma Sayılır?

Aldatma; fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç ana kategoride incelenir. Fiziksel aldatma, eş dışında biriyle cinsel ilişkiye girme eylemidir. Duygusal aldatma, eş dışında birine karşı duygusal bağlılık geliştirme, duygusal yakınlık kurma durumudur. Zihinsel veya entelektüel aldatma ise, eş dışındaki bir kişiyle duygusal veya cinsel bir bağ olmaksızın yoğun zihinsel bağlantılar kurmayı içerebilir.

Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Aldatma, boşanma davasında tam kusurlu sayılan bir eylemdir. Bu nedenle, aldatma eyleminde bulunan eş, yoksulluk nafakası talep edemez. Boşanma kararı verilirken, aldatma eylemi kusur olarak değerlendirilir ve bu durum nafaka hakkı üzerinde etkili olabilir.

Başkasıyla Mesajlaşma Aldatma Sayılır Mı?

Sosyal medya üzerinden başkasıyla flört içerikli mesajlaşmak, cinsellik içeren içerikler paylaşmak veya benzeri etkileşimler, eşi aldatma olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu tür davranışların zina olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda hukuki bir netlik yoktur. Bu durumlar, boşanma davalarında eşin kusurunu gösteren unsurlar olarak ele alınabilir.

WhatsApp Dökümü Kaç Aylık Çıkar?

WhatsApp, teslim edilen mesajların veya bu mesajlara ait işlem log kayıtlarını saklamaz. Teslim edilmeyen mesajlar, 30 gün sonra WhatsApp sunucularından silinir. Bu nedenle, WhatsApp üzerinden yapılan iletişimin belirli bir süreliğine dökümünü almak mümkün değildir.

Telefon kayıtları aldatma sayılır mı?

Telefon kayıtları, mahkeme kararıyla elde edildiğinde, aldatma delili olarak kullanılabilir. Bu süreç, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması açısından hassasiyet gerektiren bir konudur. Aldatma, çiftler arasındaki güvenin sarsılması ve evlilik birliğinin temelinden zarar görmesi anlamına gelir. Mahkeme kararı olmaksızın elde edilen kayıtlar ise yasalara aykırı olarak kabul edilir ve delil olarak değerlendirilmez.

Ters ilişkiye girmek boşanma sebebi midir?

Ters ilişki, eşler arasında rıza dışında gerçekleştiğinde, cinsel şiddet olarak değerlendirilir ve boşanma sebebi olabilir. Türk Medeni Kanunu'nda eşlerin birbirine karşı saygılı olması ve rıza dışı cinsel davranışların evlilik birliğine zarar verdiği belirtilir. Bu tür durumlar, evlilik içi şiddetin bir formu olarak kabul edilerek, boşanma davalarında önemli bir delil teşkil edebilir.

Geriye dönük telefon konuşmaları çıkar mı?

Geriye dönük telefon konuşmalarının içeriği, mahkeme kararı olmadan kaydedilip saklanamaz. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliği esastır. Bu nedenle, geçmişe dönük telefon konuşmalarının içeriğine ulaşılması teknik olarak mümkün olmasa da, bu tür bir eylem yasalara aykırıdır ve cezai yaptırımlara tabidir.

Aldatma Boşanmak için avukat ücreti ne kadar?

Boşanma davası avukat ücretleri, 2024 yılı itibarıyla en az 17.900 TL+KDV olarak belirlenmiştir. Bu miktarın altında bir ücret talep etmek yasaktır. Avukat ücretleri, davanın karmaşıklığına ve süresine göre değişiklik gösterebilir. Avukat ve müvekkil arasında yapılacak anlaşma ile ücret konusunda net bir görüş birliğine varılması tavsiye edilir.

Boşanmak için ilk önce ne yapılır?

Boşanma süreci, boşanma dilekçesinin hazırlanması ve ilgili mahkemeye sunulmasıyla başlar. Anlaşmalı boşanma söz konusu ise, anlaşmalı boşanma protokolünün de dilekçe ile birlikte sunulması gerekir. Bu belgeler, davacının adliyede bulunan tevzi bürosuna başvurarak dava sürecini resmen başlatmasını sağlar.

En çok boşanma sebebi nedir?

Psikolojik şiddet, boşanma davalarında en sık karşılaşılan sebeplerden biridir. Bu, sürekli eleştiri, tehdit, aşağılama, ihmal, yalan söyleme gibi davranışlarla eşin duygusal olarak zarar görmesini içerir. Evlilik içi iletişimdeki bu tür olumsuz davranışlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilir.

Boşanmada Ağır Kusur Nedir?

Boşanma davalarında ağır kusur, zina, hayata kast, kötü muamele, haysiyetsiz yaşam sürme, terk gibi davranışları içerir. Bu tür davranışlar, evlilik birliğine ciddi zararlar verdiği için, ilgili tarafın tam kusurlu olarak değerlendirilmesine yol açar.

Otel kayıtları kaç yıl saklanıyor?

Otel konaklama belgeleri, düzenlendikleri yılı takip eden yıldan başlayarak bir yıl; konaklama yeri kayıt defterleri ise beş yıl süreyle saklanır. Bu süreler, işletmecinin sorumluluğunda ve yasal düzenlemelere uygun şekilde belirlenmiştir.

İş seyahatinde aldattığını nasıl ispatlarım?

İş seyahati sırasında eşin aldatıldığı iddiasının ispatı, mahkemeye sunulacak somut delillerle mümkündür. Eşin iş seyahati tarihlerinde başka bir kişiyle otelde kaldığının kanıtlanması, Yargıtay tarafından zina olarak değerlendirilen güçlü bir delildir. Otel kayıtları, kredi kartı ekstreleri gibi belgeler, bu tür iddiaları destekleyen önemli kanıtlar arasındadır.

Aldatma davasında çocuk tanık olabilir mi?

Boşanma davalarında çocukların tanık olarak dinlenmesi, çocuğun yaşına ve olaya vakıf olup olmadığına bağlıdır. İdrak çağının genellikle 8 yaş ve üzeri olarak kabul edilmesi, çocuğun olayları anlama ve ifade edebilme kapasitesine sahip olduğunu gösterir. Ancak çocuğun psikolojik sağlığını korumak amacıyla, tanıklığının pedagog eşliğinde değerlendirilmesi ve mümkünse rapor halinde sunulması tercih edilir.

Dudaktan öpüşmek zina mıdır?

Eşi dışındaki biriyle dudaktan öpüşmek, hukuki anlamda zina olarak değerlendirilmez. Ancak bu tür eylemler, evlilik birliğindeki güveni ciddi şekilde sarsar ve evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle boşanma davasına yol açabilir. Bu durumda, mahkeme güven sarsıcı davranışların evlilik üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Mahkemede aldatıldığımı nasıl ispat ederim?

Aldatma iddialarının mahkemede ispatı için çeşitli deliller kullanılabilir. WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki mesajlaşmalar, üçüncü kişilerle yapılan tatiller, otel kayıtları, uzun ve sık yapılan telefon görüşmeleri, banka dekontları ve tanık ifadeleri bu süreçte önemli rol oynar. Ancak, delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması şarttır.

Instagram, Whatsapp, Facebook, Tinder konuşmaları aldatma mıdır?

Instagram, WhatsApp, Facebook, Tinder gibi platformlardaki konuşmalar, eşler arasındaki duygusal bağı zedeleyebilir. Ancak, bu tür iletişimler tek başına zina olarak kabul edilmez. Yine de, evlilik birliğindeki güvenin sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir. Mahkeme, bu tür iletişimlerin evlilik üzerindeki etkisini değerlendirirken, evlilik birliğinin sarsılmasını temel alır.

Eski sevgili ile konuşmak aldatma sayılır mı?

Eski sevgili ile iletişimin aldatma sayılabilmesi için, iletişimin niteliği önem taşır. Fiziksel cinsel birleşme veya cinsel nitelikli mesajlaşmalar, aldatma olarak değerlendirilebilir. Ancak, duygusal içerikli ve cinsellik içermeyen görüşmeler, güven sarsıcı davranışlar olarak kabul edilerek, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle boşanma davası açılmasını gerektirebilir.

Aldatmanın İspatı İçin Dedektif Tutulabilir mi?

Aldatma şüphesi olan eşlerin dedektif tutması, özellikle popüler kültürde sıkça rastlanan bir durumdur. Ancak, Türkiye hukuku çerçevesinde, özel hayatın gizliliğini ihlal eden her türlü takip ve delil toplama yöntemi hukuka aykırı kabul edilir. Bu nedenle, dedektif tutularak elde edilen deliller, mahkeme tarafından geçersiz sayılır ve bu tür eylemler, özel hayatın ihlali gibi suçlamalara yol açabilir.

Aldatmanın ispatı için casus yazılım kullanılabilir mi?

Eşin elektronik cihazlarına izinsiz olarak casus yazılım yüklemek, güvenlik ve mahremiyet ihlalidir. Bu yöntemle elde edilen deliller, hukuka aykırı olduğundan mahkemeler tarafından kabul edilmez. Ayrıca, bu tür eylemler kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği kanunlarına da aykırıdır.

Aldatan eşin otel kayıtları nasıl alınır?

Boşanma davalarında, aldatma iddialarını desteklemek için otel kayıtlarının talep edilmesi mümkündür. Ancak, bu talebin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve ilgili otelden kayıtların resmi yollardan istenmesi gerekir. Mahkeme, bu tür talepleri yasal ve meşru bulursa, otel kayıtlarını delil olarak kabul edebilir.

El Ele Tutuşmak Aldatma mıdır?

Evlilik içindeki sadakat beklentisi, fiziksel ve duygusal bağlılık üzerine kuruludur. Ancak, el ele tutuşmak gibi basit fiziksel temaslar genellikle zina olarak kabul edilmez. Bu tür davranışlar, evlilik birliğine zarar verebilir ancak tek başına zina davası için yeterli bir temel oluşturmaz.

Aldatıldığını ispat etmek için uçak kayıtları incelenebilir mi?

Aldatma iddiasıyla ilgili olarak, uçak kayıtlarının incelenmesi talep edilebilir. Bu durumda, mahkeme kanalıyla ilgili havayolu şirketine bir talep gönderilir ve uçuş bilgileri resmi yollardan istenebilir. Ancak, bu bilgilerin aldatma iddiasını doğrudan ispatlaması zor olabilir ve destekleyici delillerle birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Aldatma davasında banka kayıtları istenebilir mi?

Ekonomik davranışlar da aldatma iddialarını destekleyebilir. Taraflardan birinin talebi üzerine, mahkeme aracılığıyla banka kayıtları gibi finansal belgelerin incelenmesi talep edilebilir. Bu tür belgeler, aldatma iddiasını dolaylı yoldan destekleyen harcamaları ortaya çıkarabilir.

Aldatma delili sunulmasa ancak karşı taraf aldattım dese kabul edilir mi?

Eşlerden birinin aldatma itirafı, mahkemede önemli bir delil olabilir ancak tek başına yeterli olmayabilir. Mahkeme, bu tür itirafları, davayı destekleyen diğer delillerle birlikte değerlendirir.

Çiçek Göndermek ve Gece Mesajları aldatmak sayılır mı?

Çiçek göndermek veya gece saatlerinde yapılan mesajlaşmalar, evlilikteki sadakat beklentisine zarar verebilir ancak bu tür davranışlar tek başına zina olarak kabul edilmez. Bu durumlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yönelik davalar için destekleyici deliller olarak kullanılabilir.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik kurumu içerisinde çiftlerin uyması gereken en önemli değer olan sadakat yükümlülüğü aynı zamanda aile birliğinin temelini oluşturan en önemli olguların da başında gelmektedir.

Sadakat yükümlülüğünün ihlali bir baka deyişle eşlerden birinin diğerini aldatması aynı zamanda zina olarak da nitelendirilebilir.

Boşanma davaları içerisinde en sık görülen ikinci davalar olarak göze çarpan aldatma nedeni ile boşanma davaları bazı özelikleri de taşımak durumundadır. Buna göre;

Aldatma nedeni ile boşanma davası açan tarafın (davacı) bu iddiasını mutlaka ispatlaması gerekmektedir.

Zina tanımlaması çok farklı şekillerde yapılabilen ve uluslararası hukuk normları açısından da oldukça farklı anlamlarda değerlendirilebilen bir tanımlamadır. Aslen zina tanımı evli bir kişinin eşi dışında bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi olarak anlamlandırılır. Ancak Türk Medeni Kanun’a göre zina içerisine öpme, sarılma ve manevi doyum gibi tanımlamalar da girmekte; bu eylemler de zina olarak nitelendirilmektedir.

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davası aldatılan eşin aldatma eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açmasını gerektiren bir durumdur. Hukuksal açıdan eylemin öğrenildiği tarih itibariyle altı ay içerisinde dava açılmaması durumunda aldatma nedeniyle boşanma davasının açılma şansı sona ermekte, açılan boşanma davası için farklı tanımlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuksal açıdan altı aylık süre aşımı aldatılan eşin diğerini affettiği şekilde değerlendirilebilmektedir.

Zinanın oluşabilmesi için evlilik koşulu, cinsel ilişki koşulu ve kusur koşulu şartlarının birinin ya da her üçünün birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu noktada kişilerin evli olmaması durumunda herhangi bir zina tanımından bahsedebilmek mümkün değildir. Eşcinsel birliktelikler de zinaya dayalı boşanma davaları açılabilme şartlarından biri değildir.

Bazı durumlarda sarılma, öpüşme ve kucaklaşma sadakat yükümlülüğünü ihlal etse de zina açısından boşanma şartlarının oluşması anlamında değerlendirilmeyebilir. Bu durumda “haysiyetsiz yaşam sürme” anlamında boşanma davası açılabildiği de görülmektedir.

Aldatmak Boşanma Sebebi Midir?

Aldatmak, zina yapmak ya da ihanet ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın kesin bir boşanma sebebi olarak ifade edilmelidir.

Türk Medeni Kanun 161. maddede “eşlerden birisinin zina etmesi durumunda diğerinin boşanma davası açabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda aldatma olgusunun ortaya çıkışı diğer eşi manevi açıdan da oldukça rahatsız edeceğinden hem maddi hem de manevi tazminat davası açılıp, kişilik haklarının ve maddi zararın karşılanması için ek bir talepte bulunulabilmesi de mümkündür.

Burada önemli olan aldatma eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde boşanma davası açmak ve bu iddiaları belgeleriyle ispatlamaktır.

Aldatılma olgusu geç öğrenilmişse (örneğin 2016 yılında meydana gelen aldatma olayı 2019 yılında öğrenildiğinde) olayın öğrenilme tarihi itibariyle olayın üzerinden beş yıl geçmediği takdirde aynı şekilde altı ay içerisinde dava açılabilir. Burada zaman aşımı beş yıldır. Tüm bu hususlar için iyi bir boşanma avukatıyla birlikte hareket etmek çok önemlidir.

Aldatma Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi ya da zina nedeniyle boşanma dilekçesi temel anlamda diğer boşanma dilekçeleriyle paralellik gösterse de dilekçe konusunda zina nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması oldukça önem arz etmektedir.

Burada davalı ve davacının kimlik bilgilerinin yanı sıra evlilikleri sonucu doğmuş çocukların bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.

Davacı ve davalı arasındaki evlilik birliğinin devam etmesinin mümkün olmadığı hususunda zina olgusunun kanıtlanabilmesi için dilekçede tüm deliller mahkemeye sunulmalıdır.

Burada davalı tarafın her türlü somut delile aldatma boşanma dilekçesinde yer vermesi gerekmektedir.

Gerekli delillerin ortaya koyulmasından sonra çocukların velayeti hususunda talep dilekçede net olarak mahkemeye iletilmelidir.

Velayetin ardından nafaka ve varsa maddi ve manevi tazminat talepleri açık bir şekilde mahkemeyle paylaşılmalıdır.

Vekalet ücreti ve yargılama giderleri için de talepler dilekçede yer almalıdır.

Aldatma Sonucu Boşanma Davası

Aldatma sonucu açılan boşanma davasında en önemli husus davalının aldatma iddialarını somut bir şekilde ispat etme yükümlülüğüdür. Mahkeme zina konusunda tüm delilleri inceleyip delillerin somut bir veriye dayanması üzerine bu özel neden dolayısıyla boşanma kararı verecektir.

Aldatma olgusunun ispat edilemediği durumlarda ise özel durum ortadan kalktığında mahkeme tarafların varsa kusurlarını değerlendirerek genel boşanma nedenine dayalı boşanma kararı verme yoluna gidecektir. Aldatma yüzünden boşanma oldukça geniş kapsamlı bir tanımlamadır.

Zina tanımlaması bir kişinin eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak yapılabilirken, Türk Medeni Kanunu’na göre ispatlanan sarılma, öpme, telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar, telefon ve bilgisayar kamerası vasıtasıyla duygusal ve cinsel tatmin gibi olgular da güven sarsıcı davranış olarak değerlendirileceğinden aldatma sonucu boşanma davası anlamında ele alınmaktadır.

Aldatma Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Aldatma nedeniyle verilen boşanma kararlarında mal paylaşımındaki eş katılma derecesi zina olgusunun değerlendirilmesi sonucu mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Normal şartlar altında yarı yarıya olması gereken mal paylaşımı aldatma nedeniyle bir tarafın yüksek kusurlu olması durumunda o kusur kadar azaltılabilir ya da mahkeme tarafından aldatan tarafın mal alması hakkının tamamen ortadan kaldırılması şeklinde de değerlendirilebilir. Bu durum sadece edinilmiş malları kapsamaktadır.

Aldatma Boşanma Davasında Tazminat

Aldatma nedeniyle verilen boşanma kararlarında aldatılan eşin maddi ve manevi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Medeni Kanun’un 174. Maddesi aldatılan eşin kusurlu olan eşten zina nedeniyle tazminat isteyebilmesi hakkının ortaya çıkarmaktadır.

Aldatma nedeniyle ortaya çıkan boşanmalarda aldatılan tarafın maddi kayıp yaşaması durumunda diğer taraftan maddi zararının karşılanması anlamında maddi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Aldatma nedeniyle ortaya çıkan boşanmalarda aldatılan taraf aldatma olgusu nedeniyle yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve kişilik haklarının ihlali dolayısıyla karşı taraftan manevi tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Aldatma nedeniyle boşanma sonucunda aldatılan tarafın üçüncü şahıslardan (eşinin kendisini aldattığı kişiden) tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.

Aldatma Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka

Boşanmanın aldatma sebebiyle olması velayet detayını etkileyen bir olgu değildir. Burada çocukların menfaati ve gelecekleri açısından en doğru kararın verilmesi diğer boşanma davalarında olduğu şekliyle meydana gelir.

Nafaka açısından da durum aynıdır. Ancak önceden aldatan tarafa nafaka verilmesi takdiri mahkemeler tarafından uygulanmayan bir husus olmakla beraber son hâkim kararlarında aldatan eşe nafaka verilebildiği de görülmektedir.

Aldatma Boşanma Avukatı

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında her ne kadar avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da davalı tarafın hukuksal açıdan delillerin mahkemeye sunulup ispatlanabilmesi, mal paylaşımının istenildiği şekilde yapılabilmesi, çocukların velayeti ve nafaka gibi detayların yanı sıra oldukça önemli olan tazminat taleplerinin yerine getirilebilmesi için aldatma boşanma avukatı tutulması oldukça önemlidir.

Aldatma Boşanma Davalarında Affetme

Aldatma boşanma davalarında davacı tarafın aldatma olgusunu öğrendikten sonra altı ay içerisinde aldatma dolayısıyla boşanma davasını açmış olması gerekmektedir.

Altı ay içerisinde açılmayan davalarda hukuksal anlamda aldatılan tarafın aldatan tarafı affettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Burada aldatma olgusunun geç öğrenilme durumundan da bahsetmek gerekmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma davasında zaman aşımı beş yıl olmasından hareketle aldatma olgusu dört yıl sonra öğrenilse bile öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açılması yine de mümkün hale gelecektir.

Aldatan Eşin Boşanma Davası Açması

Aldatan eşin boşanma davası açması Türk Medeni Kanun 166. Maddesiyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Türk Medeni Kanunu’nda tam kusurlu olan tarafın boşanma davası açması yönünde bir engel bulunmasa da karşı tarafın en az bir kusurunun bulunması da zaruridir.

Temel hukuk ilkesine göre davalı taraf tamamen kendi kusuruna dayanarak herhangi bir hak elde edemeyeceği gibi karşı tarafın en ufak bir kusurunun olmadığı durumlarda boşanmanın gerçekleşebilmesi de mümkün değildir.

Özetle boşanmanın gerçekleşebilmesi için karşı tarafın en az bir kusurunun bulunması ve bunun ispatlanması olmazsa olmazdır. Karşı eşin kusurunun ispatlanamaması durumunda davanın reddedileceği kaçınılmazdır.

Aldatan eşin boşanma davası açması hususunda karşı tarafın buna karşılık bir boşanma davası açması da bu bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. Aldatılan eş boşanmak istiyorsa ek bir davaya gerek olmayıp, kendi kusuru olmadığını ve karşı tarafın aldatma olgusunu kanıtladığı takdirde boşanma zaten gerçekleşecek; durumla ilgili tazminat talepleri de ortaya çıkacaktır.

Aldatma boşanma davası açma hususunda belirtilmesi gereken önemli bir durumda aldatılan eşin açtığı dava sonucunda aldatan eşin boşanmak istememesi durumudur. Hukuken böyle bir şey mümkün değildir.

Aldatma olgusu ispatlandıktan sonra aldatan tarafın boşanmama gibi şansı bulunmamaktadır. Kusur ispat edildiği andan itibaren aldatan eşin ne talep ettiği hukuken geçersiz bir detay olarak kalacaktır.

Aldatma Boşanma İspatı

Aldatma boşanma ispatı birçok farklı şekilde yapılabilir. Teknolojinin ilerlemesi sonucunda birçok farklı kayıta ulaşabilmenin mümkün olmasından hareketle boşanma ispatı için her türlü delil mahkemeye kolaylıkla sunulabilir.

Aldatma hususunda sadece cinsel ilişki detayı değil, boşanma aldatma telefon kayıtları, sosyal medya yazışmaları, otel kayıtları gibi olgular önemli delillerdir. Mahkeme davalı tarafın eşi dışında başka bir kişiye sarılmasını dahi zina olarak kabul etmekte; bunun somut delillere dayanması sonucunda aldatma nedeniyle boşanma kararı verebilmektedir.

Ancak mahkemeye sunulan tüm bu delillerin aldatma olgusunu ispatlama amacıyla yapılması zorunludur. Aldatma olgusunun ortaya çıkması haricinde eşin özel hayatının izlenmesi ve hak ihlalleri sonucunda tesadüfen öğrenilen aldatma delilleri mahkemede bu açıdan kullanılamaz. Aldatan kadına boşanma davası ya da aldatan kocaya boşanma davasının nitelik açısından herhangi bir farkı da bulunmamaktadır.

Aldatma Boşanma Ne Kadar Sürer?

Aldatma boşanma davalarında kesin bir süreden bahsetmek mümkün değildir. İstatistikler aldatma boşanma davalarının ortalama 8 ile 12 ay arasında sürdüğünü ortaya koymaktadır. Burada davalının iddialarını kanıtlaması, sunduğu delillerin niteliği ve inandırıcılığı gibi birçok husus dava süresine doğrudan etki etmektedir.

Aldatma boşanma davalarında temyiz sürecine bakan Yargıtay II. Hukuk Dairesi’nde ortalama inceleme süresi ise 250 gün civarındadır.

Aldatma Boşanma Yargıtay Kararı

Aldatma boşanma davalarında Yargıtay kararları da üzerinde dikkatle durulması gereken önemli hususlar oluşturmaktadır.

Yukarıda üzerinde birçok kez detaylıca durulduğu üzere zina tanımı için cinsel ilişki şartı koşulmuş olsa bile, cinsel ilişki meydana gelmediği için reddedilen bir mahkeme kararı Yargıtay’a götürüldüğünde Yargıtay her iki kişinin muhtelif tarihlerdeki görüşme sıklığından yola çıkarak bir gece aynı evde yalnız kalmalarını zina sebebi olarak görmüş ve kararı bozmuştur.

Bununla birlikte Yargıtay kararlarına göre ayrıca aldatıldığını öğrenen eşin aldatan eşe karşı şiddet uygulaması dava kusurunun her iki tarafa eşit olarak uygulanması anlamına da gelecektir. Aldatma Nedeni İle Boşanma Avukat ve danışmanlık için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 384 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara