Boşanma Davasında Otel Kayıtları Çıkar Mı? Otelde kiminle kaldığı görülür mü?

Boşanma Davasında Otel Kayıtları Çıkar Mı? Otelde kiminle kaldığı görülür mü?
Otel ve diğer konaklama yerleri, Kimlik Bildirme Kanunu gereğince kalan kişilerin kimlik bilgilerini 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. Bu süre içinde mahkemeler bu kayıtları delil olarak talep edebilirler.

Boşanma davalarında otel kayıtları, delil olarak kullanılabilir. Eşlerin veya üçüncü bir kişiyle gerçekleştirdikleri konaklamalar hakkında bilgi veren bu kayıtlar, mahkeme tarafından resmi olarak talep edilebilir.

Hukuka uygun bir şekilde elde edilen otel kayıtlarının sunulması esastır. Mahkeme, otel kayıtlarını inceleyerek, kişilerin birlikte konaklama durumlarını ve konakladıkları oda detaylarını değerlendirebilir.

Mahkeme Kanalıyla Otel Kayıtları Nasıl Talep Edilebilir?

Eşin aldatma iddiası ile mahkemeye başvurması durumunda, mahkeme kanalıyla otel kayıtlarının talep edilmesi mümkündür. Bu süreçte, dava dosyasına eklenmek üzere, otelden giriş-çıkış kayıtları ve ilgili tarihlerde kimlerle konaklandığı bilgileri talep edilir.

Otelde Kiminle Kaldığım Öğrenilir mi?

Güvenlik soruşturmalarında, otel kayıtları incelenebilir. Bu durumda otelde kiminle kalındığı gibi bilgiler, yasal prosedürlere uygun şekilde talep edildiğinde öğrenilebilir.

Otel Kayıtlarını Kimler Görebilir?

Otel kayıtlarına, Cumhuriyet Savcıları ve onların emrindeki polis, jandarma gibi güvenlik güçleri erişebilir. Bu, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan bir uygulamadır.

Otel Kayıtları Ne Kadar Sürede Silinir?

Otel kayıtları, emniyet birimlerinde 5 yıl süreyle saklanır. Bu sürenin ardından kayıtların silinmesi yasal olarak mümkün değildir ve her otel, konaklayan misafirlerin kimlik bilgilerini belirli bir süre saklamakla yükümlüdür.

Otel Kimlik Bildirim Sistemi Nedir?

Otel kimlik bildirim sistemi, otellere giriş-çıkış yapan misafirlerin kimlik bilgilerinin kaydedilmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, güvenliği artırmak ve check-in sürecini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Otel Kaydı Nasıl Silinir?

Otel kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki kimlik bildirim daire başkanlığınca süresiz olarak saklanır ve bu kayıtlar silinemez.

Otellere Evli Olmayan Çiftler Girebilir mi?

Türkiye'deki otellerde konaklama yapacak kişilerin kimlik ibraz etmesi zorunludur ancak evlilik cüzdanı gösterme zorunluluğu yoktur. Bu, otel yönetiminin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.

Otelde Neden İmza Atılır?

Konaklama belgesi üzerine imza atılması, herhangi bir sorun çıktığında, otel ve müşteri için hukuki bir dayanak oluşturur. Bu nedenle, müşterilerin kendi el yazılarıyla doldurması ve imzalaması gereklidir.

Eşimin Hangi Otelde Kaldığını Nasıl Öğrenebilirim?

Eşinizin hangi otelde kaldığını öğrenmek için öncelikle çekişmeli boşanma davası açmanız ve mahkemeden, delil olarak otel kayıtlarının talep edilmesini istemeniz gerekir. Bu süreç, davanın delilleri arasında yer alır ve yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilir.

Boşanma Davasında Otel Kayıtlarının Durumu Nedir?

1. Boşanma davasında otel kayıtları çıkar mı?

Boşanma davalarında otel kayıtları, eğer hukuka uygun bir şekilde elde edilmişse, delil olarak sunulabilir. Otel kayıtları, çiftlerin veya eşlerin birlikte veya üçüncü bir kişiyle konaklamalarını kanıtlama amacıyla kullanılabilir.

2. Boşanmada önce kimin otel kayıtları istenir?

Mahkeme, davada taraf olan kişilerin otel kayıtlarını resmi olarak talep edebilir. Kişiler, mahkeme tarafından talep edildiğinde bu kayıtları sağlamakla yükümlüdür.

3. Üçüncü Kişinin İsmi Çıkar Mı?

Mahkeme tarafından talep edildiğinde, otel kayıtlarında 3.kişinin ismi de açık ve eksiksiz bir şekilde bildirilmelidir. Bu, davada ilgili delilin değerinin artırılmasına yardımcı olabilir.

4. Otel kayıtları ne kadar sürede silinir?

Otel kayıtları, kişilerin kaldığı oda numarası ve konaklama süresi gibi detayları içermelidir. Bu bilgiler, mahkemeye daha fazla ayrıntı sağlayarak, davanın daha adil ve doğru bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunabilir.

5. Otel Kayıtlarının Saklama Süresi:

Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulaması ve yönetmeliğine göre otel ve benzeri konaklama yerlerinde kalan kişilerin kimlik bilgileri, 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu süre zarfında, mahkemeler bu kayıtları delil olarak talep edebilirler.

Boşanma davasında boşanmaya sebep olayların ispat edilmesi halinde aile mahkemesi karar verilmektedir. Bu nedenle zina ve aldatmaya dayalı boşanma davalarında delil ve ispat davanın kabul edilmesinde etken olacaktır. Boşanma davasında özellikle aldatma ve zina davasında otel kayıtların istenmesi dava dilekçesinde talep edilmesi ile mümkündür. kayıtlarının istenmesi iki şekilde olabilmektedir.

Eğer otel ismi biliniyorsa ilgili otelden, bilinmiyorsa emniyet müdürlüğünde talep edilmektedir. Otel kayıtlarının önemini belirtmek için Yargıtayın vermiş olduğu bir kararda; Boşanma davasında aile mahkemesince yapılan yargılama ile toplanan delillerden, davalı erkeğin evlilik devam ederken, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, ayrı ayrı zamanlarda ... isimli kadınlarla otellerde kaldığı, Dosya arasına alınan telefon konuşma kayıtlarında da birden fazla kadınla mutad sayıdan fazla konuşma kayıtlarının bulunduğu ayrıca sosyal medya hesabından da erkeğin başka kadınlarla duygusal içerikli yazışmalar yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacı kadının zinaya dayalı boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir şeklinde karar vermiştir.

Yine başka bir kararda; Mahkeme "davacı-davalı erkeğin sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği anlaşılmış ise de davacı-davalı erkeğin, başka bir kadınla fiilen karı koca hayatı sabit görülmediğinden ve Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesindeki şartların oluşmadığı" gerekçesi ile zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmiştir.

Yapılan itirazın incelenmesinde, dosya arasında bulunan, erkeğin ... isimli bir kadınla ..., ... ve ...'a gidiş geliş uçak biletleri ve bu yerlerdeki otel kayıtları itibari ile zina eyleminin ispatlandığı gözetilerek, davalı-davacı kadının da boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir şeklinde karar vermiştir.

Boşanma Davasında Otel Kayıtları | Aldatma Otel Kaydı İle İspatlanır Mı?

Boşanma Davasında Otel Kayıtları Bilindiği gibi hukuk, “ispat sanatı” demektir. Her şey ispatlı, belgeli, açık ve net olmalıdır. Çünkü hukukun görevi “bir kişiyi” değil, “herkesi” korumaktır. Aldatmanın da çalakalem ispat edilmesi elbette mümkün değildir. Ancak, yine de öteki durumlara göre aldatmanın varlığını fiili anlamda ispat etmek son derece zordur.

Bu nedenle, hukukumuzca bir “karine” konulmuştur. Buna göre, eşlerden birinin karşı cinsle olağan dışı bir tutumla birlikteliğinin varlığı, mesajlar, OTELE GİRİŞ ÇIKIŞ KAYITLARI, fotoğraflar bile zinanın varlığı için kanıt oluşturabilir. Yani, yazımızın başında belirttiğimiz sorunun cevabı, “evet” şeklinde olmalıdır.

Aldatma Sebebiyle Boşanmaya Delil İspat

Türk Medeni Kanunu, yukarıda belirttiğimiz gibi birçok boşanma sebebine hükmetmiştir. Ancak, bu sebeplerden bazıları kesin, bazıları ise nisbi dediğimiz türden boşanma sebepleri oluşturmaktadır.

Kesin boşanma sebepleri, varlığı halinde yargıca herhangi bir takdir ve düşünme yetkisine yer bırakmaksızın boşanmayı gerçekleştirmeyi gerekli kılan sebeplerdir. Yani, daha öz bir tabirle, bu sebeplerin varlığı halinde, taraflardan mağdur olanın isteği üzerine boşanmadan kaçış yoktur.

Bunlar; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk etmedir. Belirtelim ki, bu yazının da konusunu oluşturan “zina”, toplumumuzda “aldatma” olarak da bilinen bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkar.

Bunun, KARŞI CİNSİYETE karşı, en az bir defa işlenmiş olması gerekir. Önemle hatırlatalım ki, zinadan haberdar olan öteki eşin bir “af” beyanında bulunması ya da hak düşürücü süre içerisinde boşanma davası açmaması, “zina” sebebiyle boşanma davası açma hakkını kaybetmesine yol açar. Ancak başka bir sebep dolayısı ile dava açması halen mümkündür.

Otel kamera kayıtları ne kadar saklanır sorusunda ise teknik bir konu olup kamera kayıtlarının istenmesi hâkimin oluruna bağlıdır. Aile mahkeme otel kayıtları veya mahkeme kararı ile otel kayıtları istenebilmektedir. Otel kayıtları emniyette ne kadar saklanır veya kaç yıl geriye dönük istenir sorusuna verilecek cevap 5 yıl olarak belirtebiliriz.

Boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi merak edilen sorusuna, yukarıda anlattığımız üzere istenebileceği cevabını verebiliriz. Otel kayıtlarını kimler görebilir ya da otel kayıtları kimlere verilir sorusuna ise Mahkeme kararı olmadan kişisel haklar ve gizlilik nedeniyle kişi dışında 3 şahıslara bu bilgiler verilmez.

Otel kayıtlarının ne kadar saklanması emniyetin ihtiyacı doğrultusunda geri dönük en az 5 yıl saklanmaktadır. Bunun dışında otel kayıtlarını sildirme durumu söz konusu olamaz. Otel kayıtlarının emniyete bildirilmesi zorunlu olup, bu işlemi ihlal edilmesi halinde Otel işletmesine idari para cezası ve kapatma cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Bu haber toplam 5992 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara