Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları
Anlaşmalı Boşanma Aşamaları | Boşanmanın bu türü, tarafların karşılıklı olarak boşanmaya karar verip mahkeme sürecine girmeden evliliği sonlandırmasıdır. ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR? Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. Bu şekilde yapılan boşanma işlemleri anlaşmalı...
Anlaşmalı Boşanma Aşamaları hakkında ilk başlangıç boşanmanın şartlarının bilinmesiyle başlayacağını belirtmek gerekir. Anlaşmalı boşanma şartlarına haiz olan eşler karşılıklı olarak boşanmaya karar verip mahkeme sürecinde duruşmaya bizzat katılarak hakim önünde resmi olarak kabul edip sonuçlandırması şeklinde tarif edilir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları ve Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. Bu şekilde yapılan boşanma işlemleri anlaşmalı boşanma olarak adlandırılır. Tabii anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için de kanunun belirttiği hususların yerine getirilmesi gerekmektedir. Medeni Kanun da belirtilen anlaşmalı boşanma şartlarına sahip olmayan kişiler açısından anlaşmalı boşanmak mümkün olmamaktadır. Açılacak olan boşanma davası onlar için çekişmeli olarak yürütülecektir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları ve Şartları

Evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırılmak istenmesi durumunda eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Evlilik Bir yıldan daha kısa süren evlenmede anlaşmalı boşanma söz konusu olmamaktadır. 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma nasıl yapılacağı diğer makalelerimiz de yer verilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları ve Anlaşma Protokolü

Anlaşmalı boşanmak için eşler boşanmanın mali boyutları olan nafaka, maddi ve manevi tazminat ve velayet konusunda ki tüm hukuki sonuçlar üzerinde anlaşmış olmaları gerekmektedir. Boşanma konusunda uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanma aşamalarında davanın omurgasını oluşturur.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Eşlerin Duruşmaya bizzat Katılması

Anlaşmalı boşanmalarda tarafların davaya katılmaları zorunludur. Eşler duruşma günü aile mahkemesi duruşması katılarak hem boşanma konusunu ve protokol konularında ki anlaşmaları sözlü olarak onaylar.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Dava Nereye Açılır

Boşanma sebeplerine dayanılarak açılan tüm davalara bakmaya ve sonuçlandırmak ile görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesi hakimi özel yetkili mahkeme olan aile mahkemesi özelliklerine göre seçilir ve bazı hususlar da örneğin velayet konusunda kararları verirken kamu yararını gözetir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Ne Kadardır?

Bu tür bir dava, çekişmeli boşanma davası sürelerine göre çok daha kısa bir sürede sonuçlanmaktadır.  Bütün işlemlerin hazır olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası tek celsede karara bağlanacaktır. [caption id="attachment_14666" align="alignleft" width="500"]Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Nelerdir Anlaşmalı Boşanma Aşamaları[/caption] Anlaşmalı Boşanma Aşamaları bir avukat vasıtasıyla açılması ve takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre 1 ile 2 haftada sonuçlanması da mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı boşanmada duruşmaya girilmesi ve boşanmaya karar verilmesi hüküm ifade etmez. Verilen boşanma kararının kesinleşmesi sonra hüküm ifade eder. Bu süre ise duruşma sonrası, gerekçeli kararın yazılması ve tarafların itiraz etmemesi sonucu kesinleşerek resmi kayıtlara bekar olarak işlenir. Bu sürede ortalama 1 aydır.

Evliliklerinde Bir Yılı Doldurmayanlar İçin Hüküm Nedir?

Evliliğin dava tarihi ile birlikte bir yılı doldurmadıkları anlaşılırsa, davaya çekişmeli boşanma davasının yargılanması hükmüne göre devam edilir. Ancak çekişmeli olması halinde dahi eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olmaları, dava süresini kısaltmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Olarak Eşlerin Boşanma Davasını Açma Şartı

Anlaşmalı boşanma şartları doğrultusunda süreç başlangıcı olarak anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, gerekli evrak işlemlerinin yapılması mühimdir. Bununla birlikte süreçte iki seçenek vardır: Eşlerin birlikte başvurması ve eşlerden birinin açmış olduğu davayı diğer eşin kabul etmesi. Eşler, birlikte başvuru yapabilirler. Bu durumda davacı ve davalı taraf belirsizdir. Bununla birlikte eşlerden her ikisi de “davalı-davacı” olarak gösterilir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Sonu olan Boşanmanın Nüfus Kayıtlarına İşlenmesi

Boşanma sonucu karar tebliğ edildikten sonra iki haftalık temyiz süresi vardır. Bu süre geçtikten sonra karar kesinleşir ve mahkemenin müzekkeresi nüfusa gönderilmesi halinde nüfus kayıtlarına işlenmesi bir haftayı bulmaktadır. Boşanma kayıtlarının nüfus kütüğüne işlenmesi ile taraflar yeni nüfus cüzdanlarını başvuru ile alabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Olan Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilmesi ve Kesinleşmesi Şartı

Boşanma sonrası verilen gerekçeli kararın uzun süre sonra tebliğe çıkarılması, açıklanan iradelerin samimi olmadığının göstergesi sayıla bilmektedir. Eşlerin boşanma sonrası itiraz haklarından vazgeçtiklerine dair dilekçe vermeleri halinde kararınız kesinleşmiş olur. Örneğin, hükmün uzun bir süre sonra tebliğ ettirilmesi kanun maddesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz. Bu durumda davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir şeklinde verilen kararlar bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Sırasında Anlaşmaktan Vazgeçmek Mümkün Mü?

Bu durumda yeni bir dilekçe yazılması gerekir. Dosya İstinafa gidecek ve feragat nedeniyle dava konusuz kaldığından, boşanma kararı bozulacaktır. Dosya yeniden karar verilmek üzere bölgesel mahkemeye gönderilecektir. Bölgesel mahkeme de davayı feragatten dolayı reddeder. Boşanmak konusundan vazgeçilmiş ise bu yol izlenerek vazgeçilebilir. Anlaşmalı boşanma, tüm usul ve esaslar eksiksiz bir şekilde yerine getirildikten sonra hakim kararıyla gerçekleşir. Bu sürecin sorunsuz ve hukuki usulsüzlük içermemesi için bir avukata danışılması ya da davanı bir avukat ile açılması tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Yargı Kararları

HÜKMÜN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ANLAŞMALI BOŞANMA AŞAMALARI TAMAMLANMADAN TESİS EDİLDİĞİ

Bozma ertesi uygulanan yargılamada davacı bayan doğrulusunda verilen dava dilekçesi davalı erkeğe usulüne makul tebliğ edilmeden ve dilekçelerin karşılıklı verilmesi, Ön araştırma ve tahkikat aşamaları tamamlanmadan karar kuruluş edilmiştir. Açıklanan bu hususlara riayet edilmeksizin yazılı şekilde karar tesisi adli dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde çoğu, bozmayı gerektirmiştir.

YOKSULLUK NAFAKASI İLE İŞTİRAK NAFAKASININ ATTIRILMASI DAVASI

Karar tarihinde yürürlükte olan tanıma uyarınca nafaka davalarında, reddedilen bölüm istikametinden avukatlık fiyatına hükmedilemez, ama bu karar nafaka talebinin tamimiyle reddi durumunda uygulanmamaktadır. Ne var ki uygulanan bu yanlışlığın giderilmesi yine yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün  düzeltilerek onanması lazım olur.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARININ DAVALI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar, karar davalı doğrulusunda temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde meydana gelen hüküm kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki istem beyanından dönmesini önleyici yasal bir karar mevcut değildir. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi lazım olur.

HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASINI HUKUK DÜZENİNİN KORUMAYACAĞI

Davalı, temyiz dilekçesinde boşanma kararından ardından birlikte yaşamaya devam ettiklerini, aralarında geçimsizlik bulunmadığını ileri sürmüştür. Kararın on beş senesi aşkın uzun bir müddet atlattıktan ardından tebliğe çıkarılması dürüstlük kuralına marjinal ve "hakkın kötüye kullanılması" niteliğindedir. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Gerçekleşen bu vaziyet karşısında, boşanma iradesinin içten bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddine hüküm verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

KADININ CEVAP DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA TANIK DELİLİNE DAYANMADIĞI

Kadın yanıt dilekçesinde açıkça şahit deliline dayanmadığı durumda, tanıkları dinlenmiş ve erkeğe hükmün gerekçesinde geride bıraktığımız kabahatler yüklenmiştir. Delil olarak gösterilmeyen şahit beyanlarına dayanılarak erkeğe kabahat yüklenemez. Kadın temyize gelmemiş çoğu, gerçekleşen bu vaziyet karşısında erkeğin kusurlu bir  davranışı kanıt edilemediğinden, bayanın tam kusurlu olduğunun kabulü lazım olur.

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara