Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi
Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi hazırlama süreci, acele edilmeden doğru, araştırma yapılarak başlanmalıdır. Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ile boşanma davasının doğru şekilde ilerlemesi, doğru şekilde hazırlanacak Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi yön verecektir. Önceki yazılarımızda da özellikle belirtildiği gibi, hiç...
Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Boşanma davası anlaşmalı açıldığında yazılan dilekçe, çekişmeli boşanma davası dilekçesinden daha farklı yazılır. https://www.youtube.com/watch?v=FYh8St6q-0Y Dilekçede davacı olarak belirtilen kişi, davayı açan kişi olmalıdır. Davalı ise, davanın açıldığı taraf şeklinde ibraz edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;
  • Kişiler tebligat adreslerini doğru yazmalıdır.
  • Dilekçede davalı ve davacının kimlik bilgileri belirtilmelidir.
  • Dilekçe iki nüsha olmalıdır.
  • Dilekçe taraflardan yalnızca biri ya da her ikisi tarafından imzalanmalıdır.
  • Hazırlanan anlaşma protokolü, dilekçeye ek olarak sunulmalıdır.
  • Dilekçe yetkili Aile Mahkemesi hakimliğine hitaben yazılmalıdır.
Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların en az 1 yıl evli kalmaları gerekliliği unutulmamalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde delil olarak boşanma protokolü gösterilir.

Boşanma Protokolü Nedir? Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma protokolü yalnızca anlaşmalı değil, çekişmeli boşanma davalarında da oluşturulabilir. Protokol olarak bahsedilen belge, kişilerin boşanma sonrasında varsa çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve diğer evlilik birliği sonlandığından konuşulması gereken konular hakkında bir karara varmaları neticesiyle oluşturulur. Boşanma protokolü, avukat tarafından hazırlanabilir ancak taraflar isterlerse kendileri de bu protokolü hazırlayabilirler. İlerde hak kaybına uğranmaması adına, bu protokol hazırlanırken bir avukattan yardım almak süreç açısından sağlıklı olacaktır.

Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma protokolü, Medeni Kanun madde 166, fıkra 3’e göre hazırlanmalıdır. Protokolde;
  • Tedbir, yoksulluk, iştirak nafakaları,
  • Çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl kurulacağı,
  • Mal paylaşımı,
  • Maddi ve manevi tazminat
Durumları açık bir şekilde belirtilmelidir. Protokol yazılırken, anlaşmalı boşanma protokol örneğinden yararlanılmasında sakınca yoktur ancak, protokol matbu metin olarak kullanılamaz. Protokolün en baştan yazılması gerektiği unutulmamalıdır.

Boşanma Protokolü Mahkemeye Ne Zaman Verilmelidir?

Boşanma protokolünü dilekçe mahkemeye verilirken, dilekçeye ek olarak vermek en sağlıklısıdır. Aynı zamanda cevap dilekçesine ek olarak bu işlemi yapmak da mümkündür. Protokol verilmezse, mahkeme belgeyi tensip zaptı ile isteyebilir ya da ön duruşmada belgenin gösterilmesi için 1 hafta süre verir. Belgenin belirlenen sürede mahkemeye verilmemiş olması, davanın reddedilmesine sebep olabilecektir. Çekişmeli boşanma davalarında protokol verme gibi bir durum en başta söz konusu değildir. Nitekim çekişmeli boşanma davalarının amacı, söz konusu hususlarda anlaşmaya varmaktır. Eğer neticede anlaşma gerçekleşirse, dava boşanma protokolü hazırlanması ile neticelenebilir. Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi hazırlama süreci, acele edilmeden doğru, araştırma yapılarak başlanmalıdır. Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ile boşanma davasının doğru şekilde ilerlemesi,  doğru şekilde hazırlanacak Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi yön verecektir. Önceki yazılarımızda da özellikle belirtildiği gibi, hiç bir hukuk davasında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Herkes boşanma davasında kendi dilekçesini yazarak kendi davasını açabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu, Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi hazırlanırken mutlaka avukat desteği ve danışmanlığı alınması özellikle tavsiye ediyoruz. İnternet sayfalarında verilen Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi örneği kendi durumunuza ve davanıza uyum sağlamayabilir. Çünkü her davanın oluşu, yaşanış şekli, nedeniyle dilekçe yazılması da farklıdır.

Anlaşmalı Boşanma Konularında Danışma - Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası öncesi Avukata yapılacak danışma yada hukuki destek almanız durumunda, boşanma davasında haklarınızın neler olduğu, velayet konusunda çekişme varsa ortak yolun nasıl bulunacağı, eşin veya çocuk için ne kadar nafaka talep edileceği, varsa tazminat isteğinin neler olacağı, Tazminat ve nafaka miktarların nasıl hesaplanacağı, nafaka ve tazminatların nasıl alınacağı, mal paylaşımındaki eşlerin hakları ve paylarının nasıl olacağı, nasıl paylaşılacağı, yukarıda belirtilen hususların Anlaşmalı boşanma protokolüne ne şekilde nasıl yazılacağını geniş detaylı ve hukuk çerçevesinde öğrenilmiş olunacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin Konusu Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi  yukarıda ki başlıklardan sonra konusu özellikle belirtilmelidir. Konusu yazılırken "Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir " şeklinde belirtilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinde Açıklama Bölümü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin en önemli kısmı dava dilekçesinin açıklama bölümüdür. Açıklama bölümünde giriş, konun anlatılması ve sonuç kısmı ile sonlandırılmalıdır. Bu kısımları maddelere ayrılarak gerekirse numara verilerek yazılmalıdır. İlk maddede eşler hangi tarihten beri evli olduğu, bu evlik sonucu varsa çocukları, yaşları yazılır. Bu kısma ayrıca eşlerin boşanmaya sebep olayları yazılır örnek "eşim olan ..... ile uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir" şeklinde benzer sebepler yazılır. Diğer madde de ise, eşlerin hazırlamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolüne vurgu yapılarak protokol içeriğinde bahsedilerek çocukların durumu ve protokolün hazırlanma esnasında hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalandığı belirtilir. Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları mal varlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer aldığı belirtilir. Diğer madde de ise eşler arasında  önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur şeklinde belirtilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinde Sonuç Bölümü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin sonuç bölümü artık dilekçenin can alıcı ve önemli noktasıdır. Açıklama bölümünde belirtilen nedenlerden dolayı, tarafların "ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini" talep ve arz edilerek dilekçe sonlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinde Başka Hangi Bölümler Vardır?

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi yukarıda belirtilen maddeler ışığında hazırlanarak, en son kısma hukuki delilerin neler olduğu, kanun maddelerinin neler olduğu belirtilmelidir. En son olarak da dava dilekçesinin Ekleri yer almaktadır. En alt kısma Ekler maddesi açılarak, dava ile ilgili, Aile nüfus kaydı örneği, anlaşmalı boşanma protokolü,  Kimlik cüzdanı fotokopileri yazılır. Bu eklere ait belgelerde dilekçenin en sonuna, numara verilerek dava dilekçesinin sonuna konur. Yukarıda anlatılan konular önemli olup, anlatıldığı şekilde hazırlanan Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ekleri ile birlikte dava harç ve masrafları mahkeme veznesi yatırılarak dilekçe aile mahkemesine verilir. Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin hazırlanması yukarıda anlatıldığı gibi karmaşık ve bir o kadarda araştırma yapılması gereken konular bulunmaktadır. Bu araştırmanın dışında da hukuk bilgisinin olması gerekmektedir. Avukat desteği veya danışmanlığı almadığınız takdirde dava dilekçesinin hazırlanmasında zorlanacağınız gibi, yanlış açılan dava red edilmesi, düşmesi sonucu davaya yaptığınız masraflarla boşa gitmiş olacaktır. Anlaşmalı Boşanma Davası ile ilgili olarak, dilekçenin hazırlanması, boşanma davasında ki haklarınız, talep edilecek tazminat, nafaka miktarlarının hesaplanması, mal paylaşımında ki haklarınızla ile ilgili olarak bulduğunuz bölgede baroya kayıtlı avukat meslektaşlarımızla mutlaka randevu alarak görüşme yapmanızı tavsiye ediyoruz. Makalemizde Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 460 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara