Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi

Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi
Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi Nedir Taraflar arasındaki boşanmanın kesinleşmesi sonrasında Medeni Kanun içeriğinde kadının yeniden bir evlilik yapabilmesi konusunda iddet müddeti olarak belirtilen süreyi beklemesi gerekmektedir. Kanunda belirtilmiş olan bu iddet müddeti, kadının boşanması sonrasındaki bekleme süresi olarak...
Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi Nasıl Olur Nasl Kaldırılır? Kadınları yakından ilgilendiren bekleme süresinin kaldırılması istemi, boşanma işlemlerinin ardından yeniden evlenmek isteyen kadınların mahkemeye başvurarak gerçekleştirmeye çalıştığı hukuki bir eylemdir. Medeni Kanun’un hükümlerine göre yetkili aile mahkemelerinin kesinleşmiş kararı sonucu evliliği sonlandırılmış olan kadınların, boşandıkları kişi ya da başka bir kişiyle yeniden evlenmeleri için iddet müddetini doldurmaları gerekmektedir. Söz konusu iddet müddeti kavramı hukuk dilinde bekleme süresi olarak geçerken halk tabirine göre de evlenme yasağı olarak adlandırılmaktadır. Medeni Kanun’da yer alan ilgili hükümlere göre iddet müddeti 300 gün yani 10 ay olarak belirlenmiştir. Medeni Kanun’un içeriğine, İslam Hukuku’nun ardından Mecelle’ye konu olduktan sonra dâhil edilmiştir. Dolayısıyla batı ülkelerinde bu tip bir evlenme yasağı bulunsa da bu kadar uzun süreli olanı görülmemektedir.

İddet Süresinin Kaldırılması İstemi

Yeniden evlenme talebinde bulunan boşanmış kadının, iddet süresini beklemeden evlenebilmesinin hukuki açıdan önü açıktır. Dolayısıyla bekleme süresinin kaldırılması istemi davası açılarak söz konusu 300 günlük (10 ay) süre beklenmeden de yeniden evlilik yapılabilir. Bu noktada, söz konusu kadının yeniden evlenme konusunda tabiri yerindeyse elini bağlayan bekleme süresi, uzman bir aile veya boşanma avukatının yardımı ile kısa bir sürede kaldırılabilmektedir. İddet müddetinin kaldırılması davası masrafları söz konusu olduğunda da başvuru, harç ve gider avansı depo edileceğinden söz konusu ücret aşırı olmamaktadır.

Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi Nereden ve Nasıl Yapılır?

Boşanmış ve yeniden evlenmek isteyen kadının söz konusu bekleme süresinin kaldırılması istemi ile dava başvurusunda bulunacağı yetkili mahkeme aile mahkemesidir. Ancak aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise bu görev asliye hukuk mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. İddet müddetinin kaldırılması istemi ile ilgili olarak başvuruda bulunan kadından sağlık raporu alınması istenir. Söz konusu sağlık raporunun mahkeme başvurusundan önce alınmış olması durumunda mahkeme yeniden başvuru tarihinden sonraki bir tarih için sağlık raporu alınmasını talep edecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce alınan sağlık raporları mahkemenin ilgi alanı dışındadır. Yetkili mahkemenin başvuruda bulunan kadını sevk ettiği hastanede sağlık raporunu almasının ardından rapor sonucuna göre karar verilir. Söz konusu raporda kadının hamile olup olmadığı kontrol edilir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi Nedir?

Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi, Taraflar arasındaki boşanmanın kesinleşmesi sonrasında Medeni Kanun içeriğinde kadının yeniden bir evlilik yapabilmesi konusunda iddet müddeti olarak belirtilen süreyi beklemesi gerekmektedir. Kanunda belirtilmiş olan bu iddet müddeti, kadının boşanması sonrasındaki bekleme süresi olarak ifade edilebilmektedir. Kadının beklemesi gereken bu süre içerisinde yeniden evlenmeyi istemesi durumunda öncelikle bu iddet müddetinin kaldırılması için dava açması gerekmektedir. İddet müddetinin kaldırılması davası veya diğer bir adı ile boşanma sonrası bekleme süresinin kaldırılması davasını açabilmesi konusunda bilgi sunulmasından önce, iddet müddetinin boşanan kadınlar için neden öngörüldüğü ve uygulandığının bilinmesi gerekmektedir.

Boşanma Sonrasında Kadının Yeniden Evlenmesi İçin Bekleme Süresi – İddet Müdedeti

Tarafların özgür iradeleri ile başlattıkları evliliğin istenilen gibi gitmemesi durumunda tarafların istekleri ile veya bir tarafın isteği ile bitirilmesi mümkündür. Bu konuda açılacak olan boşanma davaları ile tarafların evlilikleri bitirilebilmektedir. Açılan boşanma davasının sonuçlanması ve tarafların boşanması ile sonuçlanması ve bu kararın kesinleşmesi ile kadının yeniden evlenmesi için 300 gün beklemesi gerekmektedir. Kanunun öngördüğü bu 300 günlük bekleme süresi kadının olası bir hamileliği durumunda doğacak olan çocuğun soy bağının doğru bir şekilde belirlenmesi için uygulanmaktadır. Ancak günümüzde gelişen tıbbi olanaklar ile kadının hamileliği kolay bir şekilde yapılan testler ile görülebilmekte ve tespit edilebilmektedir. Bu durumda da kadınların bu 300 günlük bekleme süresini yapacakları hamilelik testlerinin sonuçları ile kaldırmaları mümkün olmaktadır. Kadınların bekleme süresinin tamamlanmasını beklemeden evlenmek istemeleri durumunda bekleme süresinin iptal edilmesi için dava açabilmekte ve hastaneden alacakları hamile olmadıklarını göstererek raporu mahkemeye göstererek bu sürenin iptal edilmesini isteyebilmektedirler. Kanunlarda belirtilmiş olan bu bekleme süresi sadece kadınlar için geçerli olmaktadır. bu sebeple bekleme süresi ve iddet müddeti erkekler için geçerli değildir.

Boşanma Sonrasında Yeniden Evlenmek İçin Bekleme (İddet) Süresinin Kaldırılması

Boşanma sonrasında bekleme süresi veya iddet müddetinin bitmesini beklemeden evlenmek isteyen kişilerin bu sürenin kaldırılması ile alakalı olarak açacakları davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olmaktadır. Bekleme süresinin kaldırılmasını isteyen kişi, boşanma sonrasında başlayan bekleme süresinin kaldırılmasını istediğini anlatan bir dilekçe ile yetkili mahkemeye dava açabilmektedir. İddet müddetinin kaldırılması için kadının mahkemeye hamile olmadığını kanıtlaması gerekmektedir. Bunun yapılması için hastanelerden alınacak olan raporların mahkemeye sunulması ile dava sonuçlanacaktır. Açılacak bu davalar kolay gibi görünse de hukuki bilgiye sahip olmayan kişiler için oldukça karmaşık bir süreç olabilmektedir. Bu davaların sorunsuz bir şekilde sonuçlanabilmesi için iddet müddetinin kaldırılması davalarındaki prosedürlerin tam olarak bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bekleme süresinin veya iddet müddetinin kaldırılması davalarının kısa sürede sorunsuz olarak kaldırılması için davaların konusunda uzman olan bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Böyle bir yardımın alınması ile bir hafta veya bir ay içerisinde bu davalar sonuçlanarak bekleme süresi veya iddet müddeti kaldırılabilmektedir. Ancak açılacak davanın bireysel olarak bir avukat yardımı alınmadan yapılması durumunda gerekli prosedürlerde hatanın yapılması kaçınılmaz olacak ve davaların bu sebepler ile beş ile altı ay gibi sürelere kadar uzaması mümkün olabilecektir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davam Sonuçlandı, Yeniden Evlenebilir Miyim?

Boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında yeniden evlenilebilmesi için kadının 300 gün beklemesi gerekmektedir. Bu bekleme süresinin kaldırılarak yeniden evlenmenin mümkün olması için iddet müddeti kaldırma davası veya bekleme süresi kaldırma davası açılması gerekmektedir.

İddet Müddeti veya Bekleme Süresi Kaldırma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

İddet müddetinin kaldırılması veya bekleme süresinin kaldırılması davaları Aile Mahkemelerine açılabilmektedir. Bu davayı açacak olan kişi ikamet ettiği bölgedeki Aile Mahkemesine dava dilekçesini sunarak dava açabilir.

Boşanma Sonrasında Kadının Evlenmesi İçin Ne Kadar Beklemesi Gerekir?

Boşanma davalarının kesinleşmesinden itibaren kadınlar 300 gün beklemek zorundadırlar. Bu sürenin bitmemesi ve süre içerisinde bulunan durumlarda yeniden evlenmek mümkün değildir. Bu ancak bekleme süresinin kaldırılması davasının açılması ve sonuçlanması ile mümkün olmaktadır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları Ne Kadar Sürer?

Dava süresi tamamı ile davanın nasıl yürütüldüğü ve gerekli hukuki işlemler ile prosedürlere uyulması ile alakalıdır. Davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması için hukuki gerekliliklerin ve işlemlerin yerinde, zamanında ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Bu başarıldığında bir hafta ile bir ay arasında dava sonuçlanabilmektedir. Ancak hukuki yardım alınmadan bu davaların altı aya kadar uzaması mümkün olabilmektedir. Konu hakkında diğer sayfamızda İddet Süresinin Kaldırılması konulu makaleyi okuyabilirsiniz. (Bekleme Süresinin Kaldırılması İstemi)

Bu haber toplam 367 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara