Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim?

Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim?
Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim? | Boşanma davalarında eşlerin yanı sıra süreçten ve sonuçlarından en çok etkilenen unsurlar çocuklardır. Bu anlamda boşanma davaları sırasında da eşler arasında en çok çocuklar sorun olur. Çocuk veya varsa çocukların velayetinin hani eşte kalacağı konusu en büyük çekişmenin oluşmasını ve dava sürecinin de uzamasına sebep...
Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim? Boşanma davalarında eşlerin yanı sıra süreçten ve sonuçlarından en çok etkilenen unsurlar çocuklardır. Bu anlamda boşanma davaları sırasında da eşler arasında en çok çocuklar sorun olur. Çocuk veya varsa çocukların velayetinin hangi eşte kalacağı konusu en büyük çekişmenin oluşmasını ve dava sürecinin de uzamasına sebep olur. Çocuk veya çocukların velayeti konusunda karar hakim tarafından verilir ve çocuğun menfaatleri önde tutularak bu karar verilir. Velayet Neye Göre Belirlenir? Velayetin belirlenmesi konusunda ele alınan esaslar, Türk Medeni Kanunu’nun evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından taraflara ait müşterek çocuğun velayetine ilişkin düzenlenen kanun maddelerinde yer alan hükümlerdir. Bu hükümlere göre boşanmanın kesinleşmesinin ardından velayet davasına konu olan çocuğun yüksek menfaati temel esas alınan unsurlardan biridir. Zira çocuğun faydasına zıt olacak, çocuğun söz konusu menfaatleri ile çakışacak durumların olması sebebiyle velayet kararında değişiklik yapılabilmektedir. Aile mahkemelerinde görülen çocuğun velayet davalarında, hakim söz konusu çocuğun menfaatini en iyi şekilde korumakla yükümlüdür. Zira çocuğun uluslararası anlaşmalardan gelen hak ve özgürlükleri kanun nezdinde sabittir. Bunlar; ilgi ve şefkat görmek, en uygun şartlar altında eğitim ve sağlık hizmetleri almak, topluma faydalı bir birey olacak şekilde yetiştirilmek gibi birçok maddede özetlenebilir. Velayet neye göre belirlenir sorusuna yanıt vermek adına velayet davalarına bakılmalıdır. Velayet Davaları Çocuğun velayetinde, 0-3 yaş arası çocuklar söz konusu olduğunda genellikle velayet anneye bırakılmaktadır. Çünkü çocuğun yüksek menfaati gereği o yaş grubundayken annenin ilgi ve şefkatine daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında velayet neye göre belirlenir sorusuna ilişkin, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen hükümlerin oluşması durumunda velayetin değiştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Çocuğunun menfaatinin korunması kanun nezdindeki en önemli konudur ve hakime bu konuda çok geniş yetkiler verilmiştir. Çocuğunun psikolojisi, gelişimi, eğitimi ve geleceği ile ilgili menfaatlerinin korunmasına paralel olarak, ona en iyi yaşamı sunacak eşe velayetin verilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bununla birlikte çocuğun birlikte yaşamak istediği kişide hakim tarafından dikkate alınan bir diğer unsurdur. Boşanma davalarında velayetin alınabilmesi için, öncelikle dava sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesi ve velayetin alınabilmesi için gerekli şartların oluşturulması önemlidir. Hukuki sürecin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için bu konuda yardımcı olacak bir avukattan yardım alınması çok önemlidir. Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim? Hukuk sistemimizde genel yaklaşım 7 yaşından küçük olan çocukların annelerinin şefkatine ihtiyacı olması nedeniyle, birlikte yaşamalarının daha doğru olduğu şeklindedir. Yanı sıra çocukların velayetinin anneye verilmesi kararı, Hukuk sistemimizde sıklıkla görülen bir karardır. Bununla birlikte hem bu durumun istisnaları vardır ve hem de eskiye göre çocuğun menfaatlerinin korunması konusuna daha fazla hassasiyetle yaklaşılması nedeniyle, çocuğun velayetinin annede olacağı konusunda bir kesinlik yoktur.Boşanma davalarının sonucunda çocuklarının velayetini almak isteyen ebeveynlerinin de, çocuklarının menfaatlerini gözetmesi önemlidir. Genel olarak boşanma davalarında karşılıklı bir silah olarak değerlendirilen çocuk veya çocukların haklarının ve menfaatlerinin objektif bir şekilde korunması mahkeme ve hakim tarafından yapılır. Ebeveynlerin bu konuda hassas davranması ve çocuklarının menfaatlerini, geleceklerini düşünerek hareket etmesi de velayetlerini alabilme konusunda avantaj sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim?

Çocuk İçin Velayet Kriterleri

Çocukların eğitim yaşamı, gelecek planlaması gibi konulara hassasiyet gösteren ebeveynlerin, velayetlerini alabilmeleri konusunda bir avantaj oluşur. Bu şekilde yaklaşan bir ebeveynin, çocuğunun menfaatlerini daha iyi oluşturacağı kanısı hakimde oluşacağından, çocuğunda istemesi durumunda velayet bu ebeveyne verilebilir. Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim? Boşanma sonucunda çocuklarının velayetini almak isteyen ebeveynlerin, bu konuda gösterdikleri ısrarcı tutum olumlu bir sonuca ulaşılmasını sağlamaz. Bunun yerine çocuklarının menfaatlerinin ve geleceklerinin düşünüldüğü bir yaklaşım sergilenmesi daha önemli bir avantaj oluşturur. Çocukların psikolojik, fiziksel ve eğitimsel gelişimleri hakkında en fazla katkıyı sağlayacak ebeveynin velayeti alma konusunda avantajı da bulunur. Bununla birlikte çocuğun hangi ebeveyniyle birlikte yaşamak istediği de önemli bir unsurdur. Yine de çocuğun beraber yaşamak istediği ebeveyni yerine diğer ebeveyniyle yaşaması menfaatlerine daha uygunsa, hakimin kararı büyük ihtimalle bu yönde olacaktır. Bu tür durumlarda ebeveynlerin çocuklarının geleceği konusunda uzlaşmaya varmaları ve çocukların boşanma konusunda bir silah olarak görülmemesi önerilir. Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim?

Boşanırsam Çocuğumu Alabilir Miyim? Sıkça Sorulan Sorular

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ ASIL OLDUĞU Mahkemece velayeti davacı anneye verilen ortak çocuklar ile davalı baba arasında "aynı ilde yaşamaları hali” ve "farklı ilde yaşamaları hali"içersinde tek tek şahsi temas düzenlenmiştir. Taraflar sahip olunan vaziyete göre aynı şehirlerde yaşıyor olmaklaberaber, günümüzdeki ulaşım olanak larındaki basitlik gözetildiğinde, şahsi temasa değin tertip etme yapılırken, taraflar bu hususun öneme alınmasını açıkça talep etmemişlerse, "ayrı kent, aynı kent ayrımına" gidilmesinin de ehemmiyeti mevcut değildir. Mahkemece velayetleri babaya bırakılan ortak çocuklar ile baba arasında kişisel ilişki kurulmuş fakat sosyal inceleme raporu alınmamıştır. Kişisel ilişki düzenlenirken göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun "üstün yararı" dır.

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara