Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler

Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler
Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler Tarihsel Süreç ve Modern Hukukta Boşanma Kurumu ve Tanımı Tarihsel süreci incelediğimizde boşanmanın eski bir kurum olduğunu görürüz. Kimi ülkenin veya dinin hukuku boşanmayı caiz görmemekle beraber buna izin vermemektedir. Türk tarihinde ise boşanma süreci eskilere dayanmakla beraber Osmanlı hukukundan bu yana gelen modern hukukumuzda...
Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler Ve Merak Edilen Sorular Cevaplar? Boşanma davaları aile hukukuna ilişkin olmasından dolayı davalar da Aile Mahkemeleri’nde açılabilir. Boşanmalarda iki farklı dava söz konusudur. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı boşanma bir diğeri ise çekişmeli boşanma davalarıdır. Eksik belgeler ile yanlış davanın açılmaması için de boşanma davaları hakkında bilgilere sahip olunması gereklidir. Bu bilgiler ışığında da dava süreci yürütülmelidir.

Boşanma Davası Türleri Ne Anlama Gelir?

Boşanma davasının taraflarının durumuna göre açılacak davanın da türü değişir. Örneğin eşler boşanmaya ilişkin ortak karara varmışlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası açılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusuna verilebilecek ilk cevap boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Bu protokolde ortak malların paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti, tazminat gibi konularda varılan ortak kararın detaylı bir şekilde yazılması gereklidir. Bu tarz konularda çiftlerin verdiği ortak bir kararın olmaması durumunda da çekişmeli boşanma davası açılması gereklidir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davasının açılabilmesi için tek ihtiyaç duyulan belge nüfus cüzdanıdır. Kişiler kimlik belgeleri ile Aile Mahkemesi’ne giderek boşanma taleplerini iletebilir ve dava sürecini başlatabilir. Bu davaların açılabilmesi için ikametgah, evlilik belgesi gibi ekstra evraklara ihtiyaç yoktur.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Boşanma davalarında avukata vekalet verilmesi şartı aranmaz. Ancak ister çekişmeli ister anlaşmalı boşanmalar olsun avukatların varlığı taraflara büyük fayda sağlayacaktır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukatlar müvekkillerinin boşanmadan faydalı çıkabilmesi için önemli katkı sunacaktır. Anlaşmalı boşanmalarda ise avukatlar protokolün hazırlanması sürecinde herhangi bir hatanın yapılamamasını sağlayacaktır.

Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davasının açılabilmesi için davacının bu boşanmadan menfaat sağlıyor olması gereklidir. Davacı bu menfaati mahkemeye kanıtlamak durumundadır. Hakim bir menfaat olduğu kanısına varamazsa da boşanma davasını reddedebilir. Boşanma davasının reddinin gerçekleşmesinin ardından da temyiz hakkı doğar. Ancak Yargıtay da bu reddi onaylamış ise bu durumda herhangi bir temyiz söz konusu olmayacaktır. Ancak boşanma davası reddedilen kişiler evli kalmaya devam etmek durumunda değiller. Boşanma kararının reddedilmesine rağmen boşanmak isteyen taraflar farklı nedenler ile yeniden boşanma davası açabilir.

Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler

Tarihsel Süreç ve Modern Hukukta Boşanma Kurumu ve Tanımı Tarihsel süreci incelediğimizde boşanmanın eski bir kurum olduğunu görürüz. Kimi ülkenin veya dinin hukuku boşanmayı caiz görmemekle beraber buna izin vermemektedir. Türk tarihinde ise boşanma süreci eskilere dayanmakla beraber Osmanlı hukukundan bu yana gelen modern hukukumuzda oldukça dikkatle incelenmiş ve elene alınmış bir konu haline gelmiştir. Medeni Kanunun 161 ve 184. Maddeleri arasında düzenlediği boşanma kurumu hukuki bir bağ olan evlenme süreci ile hayatlarını birleştiren bireylerin yine aynı şekilde hukuki yollardan ayrılmalarına denir. Boşanma sürecinin nasıl işlediğine inmeden önce boşanmanın dayandığı temel ilkeleri incelediğimizde bu temel ilkeler 3 tanedir: kusur ilkesi, irade ilkesi ve temelden sarsılma ilkesi.

Boşanma Davaları ve Sürecinde Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler

Bu 3 ilkenin altında oluşturulan nedenlere dayanarak bireyler boşanma sürecini başlatabilirler. Boşanma Kurumuna Giden Yol Peki, evlilik birliği içinde olan bireylerin boşanma süreci nasıl işlemektedir? Öncelikle evlilik birliği içinde olan bireylerin boşanma sürecini yaşamaları için evliliklerin hukuk yönünden kabul görmüş olması gerekmektedir. Burada kastettiğim bireylerin evliliklerinin kısmı ya da tam butlanla hükümsüz hale gelmemiş olması gerekir. Boşanma süreci evlilik birliği içerisinde olan bireylerden birinin veya her ikisinin boşanma yönünde ortaya bir irade koyarak başlaması gerekir. Osmanlı hukukundaki boşanma sürecine baktığımızda ilk zamanlarda boşanma erkeğin eşine 3 kez boş ol demesi ile gerçekleşirken modern hukukumuzda boşanma aile mahkemesi hakiminin yönettiği dava sonucu olmaktadır. Yani bireyler ortaklaşa bir karar ile veya tek taraflı olarak boşanma davası açarlar ve boşanma süreci hukuki olarak başlar. Boşanmanın hukuki mercilere varmadan önceki aşamaları boşanmanın nedenlerini içerdiğinden başka bir makale altında incelemekte yarar vardır.

Bireyler İstedikleri Gibi Boşanma Davası Açabilirler Mi?

Boşanmak yani çiftlerin birbirinden ayrılması durumu hukuki bir yol olduğundan kanun koyucu bunu her çiftin rahatlıkla yapabilmesine engel olmak için bazı kıstaslar getirmiştir. Bu kıstasları boşanmayı konu aldığı bölümde maddeler altında hükümlerle ifade etmiştir. Boşanmak için çiftlerin haklı nedenlere ihtiyaçları vardır. Bu nedenler kanunda genel ve özel sebepler olmak üzere 2 ana alt başlık altında incelenmiş ve hükümlere bağlanmıştır. Boşanma sürecinde boşanma davasını açan tarafın hakime boşanma sebebi için haklı sebeplerle gelmesi gerekmekle beraber bu sebepleri ispatlaması da gerekmektedir. Aksi takdirde davanın hakimi davayı reddedecektir.

4712 Sayılı Medeni Kanunda Belirtilen Boşanma Sebepleri

Boşanma davasını inceleyen hakim kanundaki boşanma sebeplerine dayanmayan ve ispatlanamayan davaları reddeder. Kanunda sayılan nedenleri incelediğimizde ise bir genel boşanma sebepleri ile bir de özel boşanma sebepleri ile karşılaşırız. Boşanma sebepleri 161. Madde ile 166. Maddeler arasında hükme bağlanmıştır.  Boşanma sebeplerini ayrı bir makale altında incelemekte fayda vardır.

Boşanma Davası Nasıl Açılmaktadır?

Boşanma davasının açılabilmesi için az önce de ifade ettiğim gibi haklı nedenlerin olması gerekmektedir. Ayrıca boşanma yetkili bir mahkemeye açılmalıdır. Boşanma davasında uygulanacak hükümler verilecek ifadeler, davacı eşin durumu boşanma sürecini oldukça etkilemektedir. Boşanma davasında önemli bir konu da boşanma dilekçesidir. Davanın başlangıcı için oldukça önem arz etmektedir.

Boşanma Süreci Ne Kadar Sürecektir?

Boşanmak isteyen bireylerin merak ettiği en önemli konulardan biri de boşanma sürecinin ne kadar süreceğidir. Bu süreç davanın vehmine göre ilerler. Yani davadaki olayların karmaşıklığı ve davalı ile davacının durumları, ifadeleri bu konuda önem arz etmektedir. Şiddetli geçimsizlikten oluşan bir boşanmada boşanma süreci 3-4 celseye çıkabildiği gibi anlaşmalı boşanma da genellikle tek celsede kişiler boşanır. (Boşanma Davaları Hakkında Bilgiler) Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 228 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara