Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat
Boşanma Davalarında Tazminat BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT, BOŞANMA DAVASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT Boşanma Davalarında Tazminat, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca maddi ve manevi tazminat talepleri boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Günümüzde boşanma davalarının sayısı geçmiş zamanlara oranla daha fazla artmakla birlikte gün geçtikçe de...
Boşanma Davalarında Tazminat Nedir? Tazminat alma hakkı boşanma davalarında var olan bir haktır. Türk Medeni Hukuku’nun 174. Maddesine göre, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı, boşanma işlemi ile sonlanan evlilikte, tazminat talep eden tarafın, zedelenmiş, yıpranmış, küçük düşürülmüş olması gibi gereklilikler söz konusudur. Madde 174’e göre;
  • Taraflardan biri az kusurluysa ve bir diğeri kusurluysa, az kusurlu taraf, beklentilerinin zarar gördüğünü iddia ederek, kusurlu taraftan, aşırı olmamak kaydı ile tazminat talep edebilecektir.
  • Boşanma sürecine ulaşılana kadar olan evrede ve bu süreçte, taraflardan biri saldırıya uğramışsa, boşanma davalarında tazminat talebi hakkı doğar.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Boşanma gerçekleştikten sonra, evlilik ile birlikte, ekonomik birliktelikleri de oluştuğundan bu durum taraflardan hiç kusuru olmayana zarar veriyorsa, kusursuz taraf kusurlu taraftan maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Maddi tazminat talep edilebilmesi için gereken şartlar şu şekildedir;
  • Maddi tazminat talebinde bulunan tarafın kusursuz ya da tazminat talep edilen taraftan daha az kusurlu olması gerekir.
  • Boşanma davası tazminat talebi için, boşanma işlemi mahkeme tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
  • Evliliğin sona ermiş olması, tazminat talep eden tarafın mevcut menfaatlerini zarara uğratmış olmalıdır.
  • Tazminat ödemesi talep edilen şahsın, istenen tazminat miktarını ödeyebilecek güce sahip olması gerekir.
Maddi tazminat davası, boşanma davası süresi devam etmekte iken açılabilir. Bunun dışında dava, boşanmanın gerçekleşmesi akabinde 1 yıl süre zarfınca açılabilecektir. Aksi takdirde 1 yıl geçerse süreç zaman aşımına uğrar.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat

Bazı durumlarda şahıslar, kişilik onurlarının zedelendiği iddiası ile manevi tazminat davası açabilirler. Manevi tazminat davası açabilmek için, şahıslar, psikolojik ve ruhsal bağlamda, boşanmanın ve boşanma sürecinin getirisiyle yıpranmış olmalılardır. Manevi tazminat ile alakalı ayrıntılar şu şekildedir;
  • Kişinin iddia ettiği psikolojik ve ruhsal çöküntü, boşanma durumu ve süreci ile alakalı olmalıdır. Kişinin hali hazırda var olan psikolojik bir problemi, manevi tazminat davasına konu edilemez.
  • Tazminat talep eden taraf, tazminat ödemesi istenen taraftan daha az kusurlu olmalıdır.
  • Tazminat talep edilen tarafın, söz konusu tazminatı ödeme gücü bulunmalıdır.
Bahsedilen boşanma davalarında tazminat talebinin yapılabilmesi için, boşanma kararı verilmiş olmalıdır. Manevi tazminat için faiz talep edilebilecektir. Manevi tazminatın tek seferde ve toplu bir şekilde ödenmesi gerekir. Manevi tazminat miras yoluyla devredilemez. Boşanmada maddi manevi tazminat zaman aşımı süresi 1 yıldır.

Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca maddi ve manevi tazminat talepleri boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Günümüzde boşanma davalarının sayısı geçmiş zamanlara oranla daha fazla artmakla birlikte gün geçtikçe de artmaya devam etmektedir. Bunun sebeplerini incelediğimiz zaman özellikle ekonomik çerçeveden bakarsak, kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil olması ile ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri sonucunda, eş ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki hakkı olan boşanma yoluna gitmeyi tercih edebilmektedir. Yine diğer bir çerçeveden bakarsak, psikolojik olarak erkeğin egemenliği altında baskı altında tutulan kadın, bu durumdan hoşnutsuz olarak yine boşanma yoluna gidebilmektedir. Boşanma Davasında maddi tazminat talebinde bulunabilme şartları gibi, manevi tazminat talebinin kabul edilebilmesi yönünden de tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, zarar oluşması, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının bulunması gerekmektedir. Boşanma sadece kadınlardan kaynaklı olamamakla birlikte son zamanlarda gerçekleşen toplumsal bir olayı da atlamak doğru olmayacaktır. Burada aslında boşanmanın sonucu değil nedeni üzerinde en çok etkili olan etmenler açıklanmak istenmiştir. Buradan yola çıkarak aile içi şiddetli geçimsizlik sonucu başvurulan boşanma yöntemi, kişilerin birinin veya anlaşarak boşanma davası açması sonucunda boşanma gerçekleştirilebilir. Fakat doğal olarak bu süreç  kişilerin karşılıklı zararları ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma sonucu doğan bu zararların sonucunda kişiler boşanma davası tazminatı isteyebilirler.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Anılan Kanunun 174. maddesinin 1.fıkrası uyarınca, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş; 2.fıkrasında ise boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para isteyebileceği öngörülmüştür. Yani burada manevi zarar oluşturan durumun nedeni ve sonucu olmak üzere içeriği de önem arz etmektedir. Direk olarak kişiliğe saldırının olup olmadığı, hakaret, kötü sözler söyleme gibi durumların varlığı incelemeye açılarak nedensellik bağı çerçevesinde hareket edilmektedir.  Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminat talebinde de az kusurlu taraf ancak diğer eşten tazminat isteyebilir. Kısacası mağdur olan taraf ancak manevi tazminat açabilmektedir.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Anılan Kanunun 174. maddesinin 1.fıkrası uyarınca, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiştir. Boşanma davası tazminatı maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davası hem mahkeme sonucunda doğan veya doğacak olan mahkeme giderlerinin yükünü karşı tarafın sağlamasını, hem de boşanma sonucunda eşlerden biri özellikle çalışmıyor ise karşı taraftan ya düzenli olarak örneğin aylık usul ile veya toplu olarak para talep etmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda boşanma sonucunda mağdur durumuna düşecek olan taraf maddi olarak bir beklenti içerisine girmekte ve diğer taraf ise bunu karşılama sorumluluğu ile bunu karşılama durumunda kalmaktadır ki bu durum mahkeme kararı ile onaylandığı durumda uygulamaya konabilmektedir. Boşanma davalarında maddi tazminat almak isteyen kişi öncelikle maddi tazminat talebinde bulunmak zorundadır. Bu zorunluluğun öneminin anlaşılması gereklidir ki mahkeme herhangi bir talep olmaksızın tazminatın doğduğuna kanaat getirse dahi herhangi birşey yapması mümkün değildir. Aynı zamanda boşanma davası sonuçlanmamış ise tazminatın isteyen kişiye verilmesi söz konusu olamamaktadır. Diğer bir koşul ise tazminat isteyen kişinin karşı taraftan daha kusursuz olması beklenmektedir. Aynı zamanda maddi tazminatın istenme süreleri ile de belirli kısıtlamalar mevcuttur. Tazminat isteyen kişi dava ile birlikte, dava devam ederken ya da bir yıl içerisinde talep etmek zorundadır. Maddenin anlatımından görüldüğü üzere Boşanma Davalarında Tazminat istenebilmesi, tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat istenenin kusurlu olması yanında bir zararın ile nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Eş kusursuz veya az kusurlu ise maddi tazminata hükmedilebilir.

Boşanma Tazminat Davası Nasıl Açılır - Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma ile birlikte  az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Evlilik nedeniyle tarafların sahip oldukları menfaatler mevcut yararlar olarak kabul edilirken beklenen menfaat mal rejiminin erken sona ermesi nedeniyle ortaya çıkacak olan zarar üzerinden örneklenebilir. Zarara boşanmanın sebep olduğu kanıtlanmalıdır. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, bir para ödenmesini isteyebilir. Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması gerekir. Hareketleri iradi olmayan tarafa kusur yüklenemeyeceği için tazminat ödeme yükümü doğmaz. Boşanma davası tazminat istenerek belirli zararların ekonomik anlamda karşılanması anlamına gelmektedir. Mağdur taraf her kim ise diğer tarafa maddi veya manevi veya her ikisini birden bunu talep etmek koşulu ile açabilir. Burada taraflardan istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda kişilerin veya tarafların isteği yönünde sorunsuz bir şekilde boşanma gerçekleştirilmiş olur. Boşanma tazminat davası nasıl açılır, ve boşanma davaları hakkında yasal uygulamaları sayfamızdan bulabilirsiniz. Aynı zamanda davalarda bulunmak istemiyorsanız bir avukatı ile anlaşarak vekalet verebilirsiniz. Makalemizde Terekenin Tespiti Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararları - Boşanma Davalarında Tazminat

 YARGITAY KARARI :  BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT ÖZET : Boşanmanın eki niteliğindeki manevi tazminat, boşanma hükmünün kesinleşmesi ile muaccel hale gelir. Bu nedenle davalı kadın için takdir edilen manevi tazminata dava tarihinden itibaren faiz uygulanması usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez.  YARGITAY KARARI  BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT ÖZET: Mahkemece davacı kadından boşanmanın eki maddi tazminat ile boşanmanın eki olmayan tazminat istemlerinin miktar olarak ayrı ayrı açıklattırılması boşanma eki olmayan isteklere ilişkin nisbi harç alınarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara