Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır? Tazminat Ne Zaman Ödenir?

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır? Tazminat Ne Zaman Ödenir?
Boşanma sürecinde, tarafların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla maddi ve manevi tazminat talepleri önemli bir hukuki araçtır. Boşanma sürecinde avukat desteği almak, tazminat taleplerinin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi için önemlidir.

Boşanma sürecinde, yaşanan kişisel ve duygusal zorlukların yanı sıra, maddi ve manevi tazminat talepleri de önemli bir yer tutar.

Bu talepler, boşanmanın hukuki sonuçlarından biri olarak, tarafların yaşadığı zararın telafisi amacıyla gündeme gelir. Boşanma nedeniyle tazminat talebinde bulunma süreçleri ve manevi tazminatın hesaplanmasıyla ilgili detaylar aşağıda açıklanmıştır:

Boşanmada Manevi Tazminatın Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik ve Sosyal Durum: Kişilik haklarına saldırıda bulunan ve saldırıya uğrayan tarafın ekonomik ve sosyal durumu, tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.

Kusur Durumu ve Derecesi: Her iki tarafın boşanma sürecindeki kusurları ve bu kusurların derecesi, manevi tazminat miktarının tespitinde önemli bir faktördür.

Saldırının Ağırlığı: Kişilik haklarına yönelik saldırının niteliği ve ağırlığı, tazminat miktarının belirlenmesinde etkilidir.

Objektif Zedelenmenin Etkisi: Saldırının saldırıya uğrayan eşte bıraktığı objektif zedelenme ve bu durumun psikolojik etkisi, tazminat miktarının hesaplanmasında önem taşır.

Zenginleşme Yasağı: Tazminatın, mağdur tarafın zenginleştirilmesi amacıyla değil, yaşanan manevi zararın telafisi için ödenmesi gerekir.

Boşanma Nedeniyle Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanma Davası İle Birlikte Talep: Boşanma davası sırasında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Bu durumda, tazminat talepleri boşanma davasının fer'ileri olarak ele alınır ve ayrı bir harç ödenmez.

Boşanma Davası Sonrası Ayrı Dava: Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, kusur tespiti yapılarak maddi ve manevi tazminat için ayrı bir dava açılabilir. Bu durumda, nispi harç ödenir ve vekalet ücreti de nispi olarak hükmedilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilmeyen maddi veya manevi tazminat talepleri, anlaşmalı boşanma davası sonrasında ileri sürülemez. Bunun sebebi, tazminat taleplerinin çekişmeli olarak değerlendirilmesi için kusur tespitinin zorunlu olmasıdır.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır? Tazminat Ne Zaman Ödenir?

Boşanma Davası Tazminat Günümüzde boşanma davalarının sayısı geçmiş zamanlara oranla daha fazla artmakla birlikte gün geçtikçe de artmaya devam etmektedir.

Boşanma sonucu doğan bu zararların sonucunda kişiler boşanma davası tazminatı isteyebilirler.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

Boşanma davası tazminatı maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davası hem mahkeme sonucunda doğan veya doğacak olan mahkeme giderlerinin yükünü karşı tarafın sağlamasını, hem de boşanma sonucunda eşlerden biri özellikle çalışmıyor ise karşı taraftan ya düzenli olarak örneğin aylık usul ile veya toplu olarak para talep etmesi anlamına gelmektedir.

Bu durumda boşanma sonucunda mağdur durumuna düşecek olan taraf maddi olarak bir beklenti içerisine girmekte ve diğer taraf ise bunu karşılama sorumluluğu ile bunu karşılama durumunda kalmaktadır ki bu durum mahkeme kararı ile onaylandığı durumda uygulamaya konabilmektedir. Boşanma davalarında maddi tazminat almak isteyen kişi öncelikle maddi tazminat talebinde bulunmak zorundadır.

Tazminat isteyen kişi dava ile birlikte, dava devam ederken ya da bir yıl içerisinde talep etmek zorundadır. Yine boşanma davası tazminatı manevi tazminat şeklinde de olabilmektedir. Manevi tazminat evlilik süresince meydana gelen anlaşmazlıklar sonucunda manevi olarak zarar gören kişinin karşı taraftan ekonomik bu durumun karşılanmasını talep etmesidir.

Genel olarak maddi tazminat davasında geçerli olan şartlar burada da geçerli olmakla birlikte bazı farklılıklar da içermektedir. Bunun sebebi ise kişinin manevi olarak zarar görmesidir. Yani burada manevi zarar oluşturan durumun nedeni ve sonucu olmak üzere içeriği de önem arz etmektedir.

Direk olarak kişiliğe saldırının olup olmadığı, hakaret, kötü sözler söyleme gibi durumların varlığı incelemeye açılarak nedensellik bağı çerçevesinde hareket edilmektedir. Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminat talebinde de az kusurlu taraf ancak diğer eşten tazminat isteyebilir. Kısacası mağdur olan taraf ancak manevi tazminat açabilmektedir.

Genel olarak bir sonuca bağlamak gerekirse, boşanma davası tazminat istenerek belirli zararların ekonomik anlamda karşılanması anlamına gelmektedir. Mağdur taraf her kim ise diğer tarafa maddi veya manevi veya her ikisini birden bunu talep etmek koşulu ile açabilir.

Burada taraflardan istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda kişilerin veya tarafların isteği yönünde sorunsuz bir şekilde boşanma gerçekleştirilmiş olur. Ayrıca Boşanma davalarında tazminat sebebi olarak gösterilen aldatma boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır Yargıtay Kararı

ÖZET: Kocanın eşini başka bir kadınla aldattığı sabit olup evlilik birliği bu nedenle sona ermiştir. Kadına boşanmaya neden olan olaylar sebebiyle kusur izafe edilemez. Kaldı ki, somut olayda dosya kapsamından da anlaşıldığı üzere tazminatın tenkis edilme olanağı bulunmamaktadır.

Bu haber toplam 328 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara