Boşanma Davası Avukatları Ankara - Ankara boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma Davası Avukatları Ankara - Ankara boşanma davası ne kadar sürer?
Sincan, Etimesgut ve Eryaman ilçelerinde yaşayanlar için yetkili mahkeme Sincan Batı Adliyesi iken, Çankaya, Ümitköy, Yeni Mahalle, Mamak, Altındağ gibi merkez ilçelerde yaşayanlar Dışkapı 4 Nolu Ek Hizmet Binası’nda dava açmalıdırlar.

Boşanma davaları da hukuk sistemi içindeki aile hukuku uyuşmazlıklarında olduğu gibi avukat desteği veya eşler bireysel olarak yönetebileceği davalardandır.

Aile mahkemesinde açılan boşanma davalarında sürecin doğru ilerlemesi, usul işlemlerin takip edilmesi profesyonel destek ile sağlayarak boşanma sonrası haklarını alabilmesi noktasında mutlaka bulunduğu yerdeki örneğin ankara boşanma avukatları desteği ile bu davaların yürütülmesini faydalı olur.

Ankara Boşanma davaları Nerede Açılır

Boşanma eşlerin evliklerin de meydana gelen hukuki boyutların sonlandırılması sonucu karar verilir. Bunlar, çocuk varsa velayet, nafaka talepleri, tazminat hakları ve mal paylaşım konularıdır.

Boşanma davası eşlerin son 6 aydır oturdukları yerde ki Aile mahkemesinde, aile mahkemesi yoksa aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakan Asliye hukuk mahkemelerine başvuru yaparak açabilirler.

Ankara'da boşanma davası açma süreci, çiftlerin yaşadıkları ilçeye göre değişiklik göstermektedir. Birden fazla adliye binasının bulunması, davaların hangi adliyede açılacağı konusunda belirsizliğe yol açabilmektedir.

Ancak, genel olarak boşanma davaları için yetkili olan mahkeme aile mahkemesidir. Bu davalar, ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun, aile mahkemesine sunulmalıdır.

Ankara’da Boşanma Davası Hangi Adliyede Açılır?

Ankara’nın çeşitli ilçelerinde ikamet eden bireyler, yerleşim yerlerine göre farklı adliyelerde boşanma davası açma hakkına sahiptir. Sincan, Etimesgut ve Eryaman ilçelerinde yaşayanlar için yetkili mahkeme Sincan Batı Adliyesi iken, Çankaya, Ümitköy, Yeni Mahalle, Mamak, Altındağ gibi merkez ilçelerde yaşayanlar Dışkapı 4 Nolu Ek Hizmet Binası’nda dava açmalıdırlar.

Ankara Aile Mahkemeleri Hangi Adliyede?

Ankara Adalet Sarayı içinde yer alan 30 Aile Mahkemesi, Ankara Adliyesi 4 Nolu Ek Hizmet Binası'nda hizmet vermektedir. Bu mahkemeler, aile hukukuna ilişkin çeşitli davaları ele alır.

Sincan, Etimesgut Boşanma Davası Hangi Adliyede Açılır?

Ankara’nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, boşanma davalarını Ankara Batı Adliyesi'nde açabilirler. Bu adliye, bu ilçelere hizmet vermek üzere 9 aile mahkemesine ev sahipliği yapmaktadır.

ANKARA GÖLBAŞI Boşanma Davası Hangi Adliyede Açılır?

Gölbaşı ilçesinde yaşayan bireyler için boşanma davası, daha önce Gölbaşı merkez adliyesinde açılırken, 2024 yılı itibariyle Gölbaşı Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda hizmet vermeye başlamıştır. Bu yeni yerleşke, Gölbaşı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur.

Ankara Boşanma Davalarında Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasını açılabilmesi ve Aile mahkemesinin boşanmaya karar vermesine dayanak olması için eşin boşanmaya sebep göstermesi gerekmektedir.

Eşler evlilik müessesinin kendilerine yüklemiş oldukları sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Aile mutluluğunu eşler beraberce sağlamak ve çocuklarının bakım, eğitim ve gözetimini birlikte sağlamakla yükümlüdürler. Bir başka önemli konuda eşlerin birbirlerine sadakat göstermeleri, güven duygusunu sarsacak davranışlarda uzak kalmaları gerekmektedir.

Yardımlaşma, aile kurumunun gider ve harcamalara emek ve mal varlıkları ile ortak katılırlar. Eşlerden biri kurmuş oldukları aile birliğinin kişilik, ekonomik ve aile huzuru ciddi bir biçimde zedelenmiş olması, beraber yaşamanın artık çekilmez bir hal alması boşanmaya yol açan sebeplerdir.

Boşanma Sebeplerinde Geçimsizlik ve Çekilmezlik Nedir?

Eşlerin boşanma sebeplerinde eşiyle geçimsizlik ve evliliğin çekilmez bir hal alması boşanma sebeplerinin içinde yer alan hususlardır. Geçimsizlik eşlerin duygu ve düşünce birliğinin azalması yada yok olması, birbirlerine karşı sevgi, saygı ve sadakatin bitmesinden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklar bütünüdür.

Çekilmezlik ise, boşanmaya sebep olaylardan dolayı eşlerin artık evlilik birliği içerisinde bir arada yaşamasının imkansız durum alması hususlarıdır.

Boşanma Davasında Velayet Nasıl Belirlenir?

Boşanmanın ağır sonuçlarının yaşadığı konudur velayet. Hukuki boyutu dışında, psikolojik durumunun yaşandığı ve manevi çöküntünün tüm taraflarda hep yaşanacak sorundur. Eşlerin ayrılmaları doğal bir olaydır. Eşlerin boşanma davasında birbirlerine göstermediği hoşgörüyü, çocuklar konusunda göstermeleri gereken tek önemli konudur.

Psikolojik olarak küçükken geçirilen travmalar hayatın her yaşında unutulmayan tek olaylardır. Bu yüzden boşanma kararı ve sürecinde çocukların bu süreci ileri ki hayatlarında sorun olarak hatırlarında kalmaması eşlerin üstün hoşgörülerine ihtiyaç vardır. Velayet konusu bir ceza olamaz.

Velayeti alan kişi onu kötüye kullanamaz kuralı vardır. Bir başka kuralda velayet belirlenirken, çocuğun yaşıdır. 0-3 yaşında ki çocuğun anne desteğine ve sevgisine ihtiyaç duyduğu gerçeği tartışılmaz bir husustur.

3-6 yaş ise yine olumsuz bir durum olmaması halinde yine anne ile kalması gereken yaştır.

Bir önemli husus ise 8 yaş kriteridir. Çocuk hakları kanunu ve yargı kararları göz önüne alınarak 8 yaş ve üzeri çocuğun "idrak çağında" olması sebebiyle, velayet konusunda çocuğun görüşü ve tercihi alınarak karar verilmektedir.

Ankara Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir?

Nafaka evliliğin sonlanması aşamasında veya boşanma sonrasında, boşanmaya sebep olaylarda kusursuz veya az kusurlu eş ve çocukların hayatlarını devam ettirmeleri için maddi güç oranı ile bağlantılı olarak aile mahkemesi hakiminin karar verdiği ödemedir.

Çocuğun nafaka hususunda eşler ortak sorumludur. Nafaka konusunda nafaka bağlanan eşin asgari ücret ile çalışması nafaka ödenmemesine sebep durum olmayıp sadece indirim sebebi olarak kabul edilmesi gerektiği yargı kararlarında mevcuttur.

Ankara Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Verilir?

Tazminat kavramı artık toplumsal hayatın tüm alanlarında hissedilmektedir. Bir hususun tazminat konu edilmesi için, yaşanan olaylarda karşı tarafa yaşatıkları maddi ve manevi kayıplar ölçü alınmaktadır.

Boşanma davasında boşanmaya sebep olayda kusur belirlenmesi ile evliliğin bitmesinden dolayı evlilikteki menfaatleri kaybolan eşe tazminat ödemesi gerekmektedir. Yaşanan olaylarda eşin kişiliği saldırıya uğramış, toplum önünde küçük düşmesi sonucu manevi tazminata konu edilmektedir.

Hukuki açıdan boşanma davalarının neler istediği noktasında avukatlardan alınan bilgiler sayesinde sürecin daha iyi bir şekilde yönetilmesi mümkün olabiliyor. Yine aynı şekilde Ankara'da ikamet etmekte olan kişiler için boşanma davalarının açılması söz konusu olursa bunu yapmada bulundukları ilçenin aile mahkemelerine başvurmaları gerekli olmaktadır.

Davaların gelecekteki süreçlerinde ise ilk dikkati çeken nokta boşanma davasını açacak kişilerle eşlerinin tüm boşanma konularında anlaşması halinde anlaşmalı boşanma davaları şeklinde ilerlemesi söz konusu olabiliyor. Anlaşmalı boşanma davaları diğer çekişmeli boşanma davalarından çok daha kısa sürelerde tamamlandığı için boşanma talebi bulunan kişilerin ilk aşamada anlaşmalı boşanmayla boşanmayı istemeleri yönünde bir talepleri oluyor.

Ancak bu durum sadece anlaşmalı boşanma şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu noktada mahkeme tarafından ilk dikkate alınacak en önemli belge anlaşmalı boşanma protokolleri olmaktadır. Boşanma kararının her iki eş tarafından da uygun görülmesinin yanı sıra boşanma davasından sonra ortaya çıkacak olan tazminat, nafaka, varsa çocukların velayetleri gibi hallerde kişilerin uzlaşmaya vardıkları bu anlaşma protokollerinde açıkça ortaya konulmalıdır.

Bu noktada bir detayın atlanmış olması nedeniyle hakim tarafından davanın reddedilmesi ya da bir başka tarihe ertelenmesi söz konusu olmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı dava sonuçlanma sürelerini daha da uzatmamak adına mutlaka avukatlardan yardım almak gerekmektedir.

Boşanma avukatları sahip oldukları bilgi ve deneyimler çerçevesinde boşanmanın en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışmalar yaparlar. Bunu yaparken kişilerin talep edeceği haklarında da mümkün olduğu kadar üst noktaya çıkmaya gayret ederler.

Ankara Boşanma Davaları Nasıl Açılır? - Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık

Boşanma davalarını açmak isteyen kişilerin önceden de belirtilmiş olduğu gibi bir boşanma avukatından yardım alarak süreci yönetmesi oldukça isabetli bir seçim yapılmasını sağlayacaktır. Bu davanın en kolay şekilde atlatılması açısından önemlidir. Boşanma davalarının açılması için gerekli olan tek şart geçerli bir boşanma sebebinin olmasıdır. Bir boşanma sebebinin geçerli olup olmadığı hakkındaki kurallar ise Türk Medeni Kanun'unda yer alan boşanma sebepleri başlığı altında açıkça belirlenmiştir. Kişilerin hangi boşanma gerekçesi ile davalarını açmak istedikleri hakkında bilgi sahibi olması da gerekli olmaktadır.

Boşanma davalarının açılmasını sağlayan en temel şartlardan bir diğeri de boşanma davasının nasıl yürütüleceği konusunda kesin bilgileri içinde bulunduran boşanma dilekçeleri olmaktadır. Dilekçe üzerinde boşanmaya gerekçe olan boşanma sebebinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında kalan hukuki prosedürlerde kişilerin özel olarak boşanma davası dilekçelerini hazırlaması gerekmektedir. Boşanma sebeplerine bağlı olarak dilekçelerin yazılmasında farklılık oluşabileceği gibi aynı zamanda davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı yürütüleceğine dair isteklerin de dilekçelerde farklılık ortaya konması ile söz konusu olması mümkün olmaktadır.

Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır. Boşanma davalarının dilekçesi hazırlandıktan sonra kişilerin bunları davayı açmaları gereken mahkemeye ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu noktada görevli ve yetkili mahkemeler hakkında doğru bilgilenmek önem taşımaktadır. Boşanma davalarına aile mahkemeleri bakıyor olsa da bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aracılığı ile davaların açılması mümkün olmaktadır. Boşanma davasının açılacağı mahkemenin yetkili sıfatına sahip olan hangi mahkeme olduğu belirlenirken bu noktada evlilik birliği içinde bulunulan son altı aylık dönemde ortak yaşanmış olan yerde yetkili olan mahkemelere başvuru yapmak gerekmektedir.

Bu konuda bir yanlışlık yapıldığı takdirde davaların açılması mümkün olmayabiliyor. Boşanma davaları hakkındaki en önemli husus ise davanın nasıl yürütüleceği olmaktadır. Davanın süresinden kişilerin alabilecekleri haklara kadar geniş bir alanda önem kazanan bu husus doğru şekilde yönetilmelidir. Kişilerin davayı yönetme ve takip etme konusunda bir sorun yaşaması halinde hak kayıpları ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olmaktadır.

Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır.

Boşanma Davalarında Karşı Dava Nedir?

Boşanma davaları beraberinde kişilerin hak talebinde bulunabileceği ya da kendi haklarının korunmasını sağlayabileceği pek çok dava ile zenginleştirilebilir. Bu noktada ilk dikkat çeken davalar karşı davalar oluyor.

Boşanma davasının ardından kendi iddialarını ortaya koymak isteyen kişiler tarafından açılan bu davalarda daha çok boşanma nedenlerine itiraz yapılması ile karşılaşılmaktadır. Özellikle boşanma sebebi olarak ortaya atılan aldatma, zina, cinsel isteksizlik gibi konularda pek çok kişi rahatsız olduğu için bu davaları açma yoluna gidebiliyor.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? - Boşanma Davası Avukatlık ve Danışma

Gerçekte olmayan bir boşanma sebebini ortaya atarak boşanmak isteyen kişilerin eşleri kendi haklarını korumak adına karşı dava açma haklarını kullanabilirler. Bunu yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Eğer Hukuk Muhakemeleri Kanun'unda belirtilmiş olan şartlar yerine getirilmiyorsa bu durumda mahkemeler tarafından davaların ayrı şekilde değerlendirilmesi sağlanır.

Yurtdışında Boşanma Halinde Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı bir ülkede ikamet etmekte olan Türkler için Türk ya da yabancı kişilerle evli olmaları önemli olmaksızın bulundukları yerlerin mahkemelerinde boşanma davalarını açması mümkün oluyor.

Bu mahkemelerden boşanma yönünde kararlar çıkmasına rağmen kişilerin Türkiye'de de boşanmış sayılabilmesi için mutlaka Türk mahkemelerine başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvurular tanıma ve tenfiz davalarının açılmasına uygun ortam hazırlıyor.

Tanıma davaları yurt dışında alınmış olan boşanma kararının kabul edilmesini sağlarken tenfiz davaları ise boşanmayla birlikte ortaya çıkan hakların kişilere iade edilmesi noktasında kararların kabul edilmesini sağlar. Bu davaları açmayan kişiler Türk nüfus kayıtlarında hala evli gözüktüğü için yeniden evlenemezler. Bu sebeple davaların geciktirilmeden açılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için kişiler başvuru yaparken yabancı mahkemeden verilmiş olan karar metninin noter onaylı ya da yeminli tercüman çevirisi ile birlikte mahkemeye gelmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte uluslararası hukukta geçerli olan apostil belgelerinin de bu belgede bulunması gerekmektedir. Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında erken davranmanın avantajı özellikle yurt dışında bulunan eşle irtibat kurmanın daha zor bir hale gelmesinin önüne geçmek olmaktadır.

Çünkü dava sırasında tebligat yapılması zorunlu olduğu için kişilerin bu durumu bir an önce atlaması gerekmektedir. Zaman zaman yabancı kişilerin bulundukları yerlerle ilgili ona ulaşmanın zorlaştığı haller ortaya çıkarsa bu kişilere tebligat göndermek bir yılı geçebilen sürelerde uzayabilmektedir. Bu sürecin en hızlı şekilde atlatılabilmesini sağlamak amacıyla pek çok kişi yabancı eşler için vekalet çıkarılması yoluna gidebiliyor.

Bu sayede kişilerin kendisinin mahkemede bulunmasının zorunlu olmadığı durumda bile sadece avukatlar tarafından tanıma ve tenfiz davalarının olumlu yönde sonuçlanması mümkün olmaktadır.

Boşanma Davası Avukatları Ankara[/caption] Çoğu zaman tek celsede sona eren bu davalarda tanıma ve tenfiz işlemleri mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak 3 gün ile 3 aylık süreler arasında sonuca erebilmektedir. Bu sürede tanıma ve tenfiz davası için sağlanmış olması gereken belgelerin kontrolü yapılmaktadır.

Özellikle çevirisi yapılacak olan metinlerin konsolosluklar tarafından ya da noter aracılığı ile onaylanmış olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Kişiler bu çeviri işlemlerini Türkiye'de de yurt dışındaki kurumlarda da yaptırabilmektedirler.

Tüm işlemlerin ardından iki tarafa da vekalet eden avukatlar hazır bulunuyorsa ya da kişinin kendisi mahkeme salonunda hazır bulunuyorsa tanıma ve tenfiz davası olumlu bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu sürecin ardından kişilerin Türkiye'deki nüfus kayıtlarındaki medeni durumlarını bekar olarak değiştirmeleri mümkün olabiliyor. Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır.

Ankara Boşanma Nasıl Olur?

Ankara Boşanma konuları içerisinde yer alan merak edilen birçok sorunun cevabı merak edilmektedir. Eşlerin boşanmaya karar vermeleri halinde kafalarında oluşuna soru boşanmak için nereye başvurulur, boşanma konusunda profesyonel desteği kimden alabilirim.

Boşanma işleminin başlatılması ve sonlandırılmasından aile mahkemeleri görevlidir. Boşanma davası ve süreci hakkında Ankara boşanma avukatı desteği alabilirsiniz. Ankara boşanma avukatı 2019 sorusunda eşlerin boşanma davasındaki güncel masraf ve ücretleri merak edilmesinden ortaya çıkmaktadır.

Boşanma avukat ücretleri iki şekilde belirlenmektedir. Avukatların bağlı bulunduğu baronun tavsiye niteliğindeki ücretler ve TBB’nin belirlemiş olduğu avukata yapmış olduğu iş ve işlemler için ödenmesi gereken miktarlardır. Bu ücretler her yıl bu kurumlar tarafından belirlenmektedir.

Boşanma avukatı Ankara Çankaya şeklinde sorulan sorunun cevabı ise, Ankara adliyesi Ankara Çankaya ilçesinde Sıhhiye semtinde bulunmaktadır. Boşanma avukatı Ankara Sincan sorusunda ise Ankara’nın bir diğer adliyesi ise olan ve Sincan’da bulunan Batı Adliyesinde Aile mahkemelerinde başvuru yapılmakta ve görülmektedir.

Sincan Batı adliyesinde bulunan Aile mahkemelerine ikametgahına göre görevli mahkemenin yetkisi belirlenmektedir. Batı adliyesinde Etimesgut, Eryaman ve Sincan ilçesinde oturan vatandaşlarımızın boşanma davası açmaktadır.

Bu yöredeki danışmanlık konularında Ankara Etimesgut boşanma avukatı Eryaman boşanma avukatı olarak arama yapabilirler. Ankara Adliyesi Aile mahkemelerinde ise diğer merkez ilçeler Ankara Yenimahalle boşanma avukatı ve Batıkent boşanma, Keçiören boşanma davası için başvuru yapacakları adrestir.

Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır. Boşanma davası avukatları ile sürecin takip edilmesi her zaman faydanıza olacaktır.

Boşanma Davası Avukatları Yargıtay Kararı

Evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılan boşanma hakkında Yargıtay Kararı. Dava, evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılan boşanma istemine ilişkindir. Davacı, eşinin hakaretlerine ve aşağılamalarına evlilik birliğinin devamı için sabır gösterdiğini, evlilikleri boyunca her fırsatta kendisinin başka kadınlarla beraber olduğu düşüncesi ile eşinin kıskançlıklar yaptığını, davalının hakaretleri, tehditleri ve iftiraları nedeniyle işyerinde dahi rahat edemediğini, annesine karşı da hakaretler ettiğini ileri sürerek boşanma kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Boşanma Davası hakkında red talebli Yargıtay Kararı Davalı kadın, ....’da var olan işletmelerinin mali durumunun kötüye gitmesi, iş imkânlarının daralması ve kendisinin önceki evliliğinden olan çocuğunun okul hayatının bölünmemesi için birlikte karar alarak ... iline taşındıklarını, evlilik sebebiyle işten ayrıldığını.

Davacının daha sonra annesinin bulunduğu Ankara iline gittiğini, birleşme çabalarına rağmen davacının işlerini bahane ederek .... dönmediğini, .....ül ayından beri görüşmedikleri iddiasının da doğru olmadığını. ....'de bir otelde konakladıklarını, boşanmak istemediğini beyanla davanın reddine karar verilerek, dava tarihinden itibaren 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini istemiştir.

Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır. Aile hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıklardan Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık ile devam edilmesi tarafların faydasına olacaktır.

Bu haber toplam 353 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara