Boşanma Davası Manevi Tazminat

Boşanma Davası Manevi Tazminat
Boşanma Davası Manevi Tazminat Aile hukukunda yaşanan sorunlara objektij gözle bakıldığında, yaşanacak olaylarda duyulacak üzüntünün büyüklüğünü anlamamıza yetecektir. İnsanın hayatın yaşadığı önemli dönüm noktalarıda yine aile hukukunun düzenlediği maddelerin tümünde görülmektedir. Bunlar evlenme, çocuk sahibi olma benzer durumlardır. Dolayısı ile...
Boşanma Davası Manevi Tazminat Nasıl Alınır? Evlilik birliğinin sonlandırılması sebebiyle manevi tazminat talebi, boşanmaya yol açan sebeplerle herhangi bir katkısı olmayan eş tarafından talep edilebilir. Boşanma davası manevi tazminat davası, boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası kesinleştikten sonra açılabilir. Boşanmaya yol açan olaylar; evlilik birliğinin sonlanmasının yanı sıra kişisel haklara saldırıya ya da olumsuz olarak kişilerin psikolojik olarak çökmesine yol açabilir. Bu gibi durumlarda daha az kusurlu olan taraf, belirli koşulların varlığında tazminat davası açabilir. Manevi tazminat talep etmek için gerekli olan şartlar ise:
  • Boşanma kararının kesin olarak verilmiş olması gerekmektedir.
  • Manevi tazminat için tarafın talepte bulunması gerekir.
  • Tazminat isteyen tarafın boşanmaya yol açan sebeplerde katkısının olmaması gerekir.
  • Manevi tazminat talebinde bulunan tarafın boşanma sebebiyle bazı mağduriyetler yaşamış olması gerekir.
Boşanma Davasında Davalının Tazminat Talebi Zina davası tazminat miktarı davanın seyrine ve tarafların durumuna göre belirlenir. Ancak tazminat talebi sebepsiz zenginleşmeye yol açacak kadar fazla ya da karşı tarafı fakirleştirecek miktarda olmamalıdır. Bundan dolay da gerçekçi taleplerde bulunmak gereklidir. Manevi tazminat talebinde bulunmuş olan tarafların boşanma ve boşanmaya yol açan durumlar sebebiyle kişilik haklarının zedelenmesi, manevi tazminat taleplerinin esas şartları arasında bulunmaktadır. Mahkeme; manevi tazminat talebinde talep edilmiş miktardan daha fazla miktara karar vermez. Bunun yanı sıra maddi tazminattan farklı olarak manevi tazminat kapsamında bu miktar tek seferde, toplu olarak ödenmektedir. Miras yoluyla bu tazminatın devredilmesi ya da irat biçiminde ödenmesi mümkün olmamaktadır. Boşanmada Tazminat ve Nafaka 2019 Boşanma davasında tazminat ödeme süresi mahkeme tarafından bildirilecektir. Boşanma davası kapsamında manevi tazminata hükmedilmişse bu noktada ödemenin tek seferde yapılması gerekmektedir. Nafaka ise sürekli olarak ödenmesi gereken bir ödemedir. Bunun yanı sıra şayet tazminat davası talep edilen taraf, tazminatı ödemezse bu noktada icra takibi başlatılabilir. İcra yolu ile tazminat borçlusundan bu miktar alınabilir. İcra takibinin başlatılmasından sonra icra masraflarının yanı sıra avukatlık ücretleri de eklenmektedir. Bundan dolayı da ödenmesi gereken miktar artacaktır.

Boşanma Davası Manevi Tazminat

Aile hukukunda yaşanan sorunlara objektij gözle bakıldığında, yaşanacak olaylarda duyulacak üzüntünün büyüklüğünü anlamamıza yetecektir. İnsanın hayatın yaşadığı önemli dönüm noktalarıda yine aile hukukunun düzenlediği maddelerin tümünde görülmektedir. Bunlar evlenme, çocuk sahibi olma benzer durumlardır. Dolayısı ile insanların hayatın ilk yaşadığı hayatının önemli olaylarında sorun yaşaması tabiki manevi yönden büyük üzüntü yaşamasına sebep olacaktır.

Aldatılan Bir Eşin Manevi Üzüntüsü

Aile hukukunda yaşanan en önemli yaşanan olayların başında boşanma davaları vardır. Günümüzde boşanmaya sebep en önemli neden ise aldatma, sadakatsizlik gösterilmektedir. Aldatma veya sadakatsizliğe uğrama sonucu boşanmaya karar verilmişse, eğer talep edilmiş ise mutlaka aile hakimi manevi tazminata hükmetmektedir. Manevi tazminat talebinin olumlu karşılık bulması, aldatılan eşe azda olsa bir tatmin duygusu vermektedir. Aldatma olayında eşin duyduğu üzüntüyü tahmin etmek o kadar güç ki bunun ölçüsünü, azlığı ve fazlalığını tahmin etmek zordur.. Güzel hayallerle hayatının en önemli başlangıçlarından birine adım atmış bir eşin güzel giden hayatının bir anda sadakatsiz ve üçüncü kişilerin sebep olduğu olaylar neticesinde sonlanmasında ki kusur kendisinde olmamasına rağmen sonlanmıştır. Aldatılan eşin tekrar hayata bağlanması, kendisinde oluşacak güven eksikliğini yenmesi, evlilik nedeniyle hayatının zamanını burada kullanarak maddi ve mesleki çalışmalarını ikinci plana atmasından dolayı, tekrardan iş hayatına dönmesi tabi ki zor olacaktır. Kanunda bu olaylar karşısında yaşanan zina sebebine dayanan boşanmalarda ise çok daha katı yaptırımlar vardır. Bu tür boşanmada mala paylaşımı, maddi tazminat, manevi tazminat kararlarına aile mahkemesi kararları diğer boşanma kararlarında daha yaptırım olabilmektedir.

Darp Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Manevi Tazminat

Boşanma olaylarında manevi tazminat kararlarının verilmesinde en önemli etken, boşanmaya sebeplerinde yaşananlardır. Yukardaki örneğin bir başkasını açıklarken, hepsinin birbirinde daha fazla inciten, çöküntüye uğratan, güven eksikliği yaşanmasına sebep olaylardır. Meslek olarak ve büromuzda boşanma dava yoğunluğu ile çeşitli olaylara şahit olurken, başvurular incelendiğinde, genel sonuç olarak şu fikri edindik. Boşanmaya sebep olayın ilk tespitinde büromuza müracacatı durumunda, olaylara maruz kalan eşin psikoloji bozukluğu, kelimeleri anlamama, çaresizlik, güvensizlik gibi bir çok olumsuz duygu yaşandığını tespit ettik. Eşin tekrar güveninin kazanması ve kendini toparlaması ve olayları kabullenip hayata devam etmesi oldukça zaman aldığı görülmüştür. Darp ve Hakarete uğrayan eşin duyduğu üzüntü, çevrenin kendisine bakış açısı, görüntüsünde oluşan bozukluk üzücü olsada, diğer taraftan yaşadığı olaylarda duymuş olduğu hakaret, sözler, kişiye uygulanan şiddetten daha ağır geldiğini gözlemledik. Söylenen olumsuz sözler ve hakaretler boşanacak eşte en çok güven eksikliğine neden olurken, darp ve uygulanan şiddet ise daha çok sindirme, korkutma, sessiz kalmaya yönelik olduğudur. Yukarıda bahsettiğimiz aldatma ve zina da ceza sorumluluğu olmamasına rağmen, Darp ve Hakaret olaylarına maruz kalan eşin şikayeti halinde kamu davasına dönen ve şikayetinden vazgeçse dahi hapis ve para cezasının uygulayacağı yaptırımlarla karşı karşı kalmaktadır. Darp ve hakaret olaylarının büyüklüğü karşısında talep edilecek manevi tazminat miktarı da o oranda yüksek olabilmektedir.

Diğer Olaylar Nedeniyle Manevi Tazminat

Boşanma davalarında kural olarak, kusuru olmayan eş, boşanmaya sebep kusurlu eşten manevi tazminat talep etmesi durumunda bu kararı olumlu karşılık bulabilmektedir. Manevi tazminat aslında yaşanan üzüntüye karşılık verilen bir hak değil, tamamen tatmin, üzüntüyü hafifletme durumudur. Aldatma, darp, hakaret gibi yaşanan üzücü olaylara benzer, eşe yalan söylemek, eşi küçük düşürmek, hastalığı ile ilgilenmemek, bakmamak, iftira atma, gibi bir çok olayın ispatı halinde tazminata hükmedilmesi muhtemel durumdur. (Boşanma Davası Manevi Tazminat)

Bu haber toplam 398 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara