Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır konu giriş ile Boşanmaya karar veren eşlerin Boşanma davası açabilmesi için öncelikle eşlerin anlaşarak mı yoksa çekişmeli olarak dava açacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Boşanma davasında boşanmanın şekli ve boşanma sebepleri de önemlidir. Anlaşmalı Boşanma davasında eşler hazırladıkları...
Boşanma Davası Nasıl Açılır konu giriş ile Boşanmaya karar veren eşlerin Boşanma davası açabilmesi için öncelikle eşlerin anlaşarak mı yoksa çekişmeli olarak dava açacaklarına karar vermeleri gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Nedir 

Boşanma davası aile hukukunun uygulama alanlarına giren bir tür hukuki süreçti ve evliliğin hukuken bitirilmesi anlamına gelir. Makalemizde nasıl boşanma davası açılır konusu yer alacaktır. https://youtu.be/J2HZYxxHBNQ

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aile mahkemelerinde Türk Medeni Kanunu esaslarına görülen boşanma davalarında aile hakimi, eşlerin birlikte ya da ayrı ayrı yaptıkları başvurularda hukuki anlamda evlilik ilişkisinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini incelerek boşanma hükmü verebilir ya da boşanma talebi davasını reddedebilir. [caption id="attachment_6744" align="aligncenter" width="500"]Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma davası nasıl nerede açılır?

Boşanma davalarında hukuki sürecin başlangıcı tarafların boşanma dilekçesi hazırlaması ile başlar. Boşanma Davası Nerede Açılır 2019 yılı için medeni kanunumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. Boşanma davası hazırlanan boşanma dava dilekçesinin, çiftlerin son 6 ay içerisinde birlikte oturdukları adres ya da ayrı yaşıyorlarsa eşlerden birinin oturduğu adresin bulunduğu bölgedeki aile mahkemelerine verilir. Eğer ilgili bölgede aile mahkemesi bulunmuyorsa, boşanma davaları için asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir. Boşanma Davası Nereye Nasıl Açılır sorusu cevabı olarak Aile mahkemelerinde açılması gerektiğini belirtmek gerekir.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası dilekçesi anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin birlikte hazırlaması gerekirken, çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında iletişim imkanları kısıtlı olduğu için eşler ya da eşlerin avukatlarından birinin boşanma davası dilekçesi vermesi yeterlidir. Boşanma davasında ayrı bir durum olan karşı boşanma davası nasıl açılır konusunda bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma davası hemen e devlette görünür mü?

Boşanma davası, dava dilekçesi hazırlanarak, bulunduğunuz bölgede bulunan aile mahkemesine müracaat edilerek, dava harç ve masrafları yatırılarak boşanma davası açılır. Açılan boşanma davası Aile mahkemesi kalemi tarafından UYAP'a işlenerek, gerekli yazışmalar ve taraflara tebligatlar gönderilir. Boşanma davası UYAP'a işlenmesi ile taraflar e-devlet şifresi ile Adalet bakanlığı "dava dosyası sorgulama " bölümünde aynı anda görülecektir.

Boşanma davası açmak için avukat şart mı?

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası açmak için avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani boşanma davası açmak için avukat şartı yoktur. Boşanmak isteyen eş kendiside dava dilekçesini hazarlıyarak davasını avukatsız açabilir. 

Ne zaman Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davalarında merak edilen bir başka konu ise, boşanma davasının açılmasında bir süre var mıdır? Boşanma davasında çekişmeli olarak açılmasında bir süre söz konusu değildir. Ancak bazı açılacak dava şartlarından dolayı ne zaman boşanma davası açması gerektiği kanunda belirtilmiştir. Buna en önemli somut örnek ise anlaşmalı boşanma davasının bir yılı tamamlanmış evliliklerde geçerli olmaktadır. Diğer bir boşanma sebebi olan açılmış boşanma davası ret edilmiş ve bir daha bir araya gelmemiş eşler 3 yılı doldurması ile boşanma davası açabilmektedir. Bir başka boşanma sebebi ise terk nedeniyle boşanmadır. Eş evi terk etmiş ve bu terk 6 ay sürmüş ise, eve dön çağrısı usulüne uygun yapılması sonrası boşanma davası açılmaktadır. [caption id="attachment_5641" align="aligncenter" width="605"]Adli Tatilde Boşanma Davası Nasıl Açılır Görülür? Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma dilekçesi örneği

Boşanma davası dilekçesi boşanma davaları için temel oluşturan belgelerdir.  Gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davalarında tarafların haklarının ve sorumluluklarının doğru ve eksiksiz olarak belirlenmesi, talep edilebilmesi ve savunulabilmesi için bunların boşanma davası dilekçesinde açıkça ifade edilmiş olması gerekir. Boşanma davası dilekçesinde iddia edilen özellikle de boşanma gerekçelerine ilişkin hususların, kanıtlarıyla birlikte belirtilmesi, boşanma sürecinin akıbeti bakımından çok önemlidir. Boşanma davası dilekçesi hazırlanması aşamasında hakların talep edilmesi konusunda geri dönülmesi çok zor ya da imkansız durumlar oluşabileceği için mutlaka bir boşanma avukatından danışmanlık alınmasında fayda vardır. Boşanma davası dilekçesi örneğinde bulunması gereken bölümler şöyle özetlenebilir: - Hazırlanan boşanma davası dilekçesinin giriş bölümünde, davacı ve davalı eşlerin adları soyadları, iletişim bilgileri, varsa avukatın adı soyadı iletişim bilgileri ile davanın konusu birkaç cümle ile dilekçenin en başında belirtilmelidir. - Girişi bölümün ardından açıklamalar bölümüne geçilerek, burada maddeler halinde boşanma talebini doğuran boşanma gerekçeleri, yaşanan olaylar, boşanmaya dair gerekçelerin varsa ispatları olabildiğince açık bir şekilde ifade edilmeli. -Sonrasında davacı ve davalı eşin ekonomik durumundan bahsedilerek, talep edilen maddi ve manevi tazminat tutarları, nafaka talepleri, çocuk varsa velayet talebi net rakamlarla ve açıkça ifade edilmeli. - Hazırlanan dilekçeye ek olarak varsa tüm deliller eklenerek aile mahkemesine sunulmalıdır. Boşanma davası dilekçesi hazırlanması ya da boşanma dilekçesi örneği 2019 yılı için en çok merak edilen kısmı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası dilekçesi, anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma dilekçesi örneği, nafaka ve tazminat talepli boşanma dilekçesi, ücretsiz boşanma davası nasıl açılır örnek dilekçelerin nasıl olacağıdır.

Boşanma davası açma

Boşanma davası açma türleri bakımından incelendiğinde, iki dava türü karşımıza çıkıyor. Davanın açılış şekline göre tanımlanan boşanma davası türleri, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Boşanma davası açma kararı ile boşanma şekli ve boşanma sebepleri belirlenir. Boşanma davanız anlaşmalı değil ise öncelikle boşanma sebebi boşanmaya yetecek bir konu olup olmadığı boşanma avukatı ve danışmanlığı ile belirlemenizde yarar vardır. Boşanma davası açma aşamalarını hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgiler ile ilerlemeniz, boşanma sebepleri hakkında bilgi sahibi olmanız açısından önemlidir. [caption id="attachment_3153" align="aligncenter" width="641"]Boşanma Davası Nasıl Açılır Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Anlaşmalı boşanma nedir? 

Adından da anlaşılacağı üzere çiftlerin boşanma davası açma ve tarafların hakları konusunda anlaştıkları boşanma süreçleri anlaşma boşanma davaları olarak adlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Eşler birlikte anlaşmalı boşanma davası protokolü düzenleyerek, aile mahkemesine de birlikte giderek dilekçe verirler.  Hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde her iki tarafında imzası olması gerekir. Anlaşmalı boşanma tek celsede boşanma ile sonuçlanan davalarıdır. eşlerin boşanma ile doğacak olan hakları ve sorumlulukları kendi aralarında belirlemeleri ve anlaşma yoluna gitmiş olmaları gerekir. Bunlar, nafaka, tazminatlar, mal rejimi seçimi ve malların paylaşımı, çocuklar varsa velayetleri gibi hususlar anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmaya varılması beklenen başlıklar olarak sayılabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanma süreçlerinde, tarafların boşanma talebiyle birlikte doğacak olan haklara ve sorumluluklara ilişkin anlaşmaya vardıklarının hukuki ispatı olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukat gözetiminde hazırlanması davanın hızlıca sonuçlanabilmesi ve herkesin kanunlar çerçevesinde belirlenen haklarını alabilmesi adına çok önemlidir. Aile Mahkemeleri, anlaşmalı boşanma hükümlerinden yararlanmak isteyen çiftlerden, anlaşmalı boşanma protokolünü yazılı olarak talep etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alası gereken ve üzerinde anlaşma sağlandığı belirtilen hususlar şöyle olmalı: "Boşanma konusu ve boşanma gerekçesi, çocuk varsa velayeti ve karşı tarafla olan münasebetinin nasıl olacağı, çocukları giderlerinin paylaşımı, nafaka talepleri, tazminat talepleri, malların paylaşımı, yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri" Yukarıda saydığımız hususların açıkça ve net bir şekilde belirtildiği ve her iki tarafın da kabul etmiş hükümlerden oluşan anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunularak boşanma süreci başlatılabilir. [caption id="attachment_4422" align="aligncenter" width="500"]Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma Davası Açmak İçin Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

Eşlerin boşanma sebepleri olabilecek durumlar Türk Medeni Kanununda 161. ila 167. Maddeler arasında düzenlenmiştir. İlgili kanun maddelerinde sıralanan boşanma gerekçeleri özel gerekçeli boşanma sebebi ve genel gerekçeli boşanma sebebi olarak iki farklı başlıkta toplamak mümkündür. Boşanma davalarında genel boşanma sebepleri, somut ifadelerle açıklanmamış olup hakim takdirine ve yorumuna açık olan gerekçeler olup, hukuki literatürde evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması olarak ifade edilmiştir. Boşanma davalarına bakan hakimler, boşanma gerekçelerine yönelik somut delillerin olmamasına karşın eşlerin birlikte hayat sürdüremeyecekleri yönünde kanaat oluşturduklarında, halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen bu gerekçeyle eşlerin boşanmasına hükmedebilirler. Özel boşanma gerekçeleri ise genel gerekçelere göre çok daha somut durumlar olmakla beraber bu gerekçeler kanunlarda ayrıca açıklanmıştır. TMK’daki özel boşanma sebepleri:  Zina (aldatma), hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı olarak sıralanabilir. Özel boşanma gerekçeleri, iddia eden tarafın ispat etmesi durumunda olduğu gerekçeler olup, tüm delillerin mahkemeye sunulması ya da delillerin toplanabilmesi için mahkemeden talepte bulunulması gerekir.

Boşanma sebebi mahkemede nasıl ispatlanır?

Boşanma sebepleri halk arasında da bakıldığında konuşulan ana başlıklar bakıldığında, boşanma sebebi terk, boşanma sebebi sosyal medya, boşanma sebebi zina, boşanma sebebi aldatma, boşanma sebebi alkol ve boşanma sebebi şiddet hakaret nedeniyle boşanma ve kötü davranma olarak sıralayabiliriz. Yukarıdaki boşanma sebepleri ile boşanma davası açıldığında, bu sebebi aile mahkemesinde çeşitli deliller gösterilerek ispat edilmesi gerekmektedir. Boşanma sebebi nasıl ispat edilir hakkında bilgi alabilirsiniz. Boşanma sebebinin mahkemede ispat edilmesine somut örnek verecek olursak, aldatma nedeniyle açılan bir boşanma davasında aldatma olayını somut şekilde ispat edilmelidir. Örneğin görgüye dayalı tanık ifadeleri, sosyal medya ve telefon mesaj kayıtları, otel kayıtları, resim gibi belgeler sunulmalıdır.

Boşanma Sebebi İspat Edilmesi Durumunda Karşı Eş Kusurlu Sayılır Mı?

Boşanma davasında aile mahkemesinin boşanmaya karar verebilmesi için boşanma sebebi ispat edilmesi zorunludur. Boşanma sebebinin ispat edilmesi hem boşanmaya karar verilmesini sağlayacak, hem de boşanmaya neden olaylarda eşlerin az kusurlu, daha fazla kusurlu gibi kusur oranları belirlenmesi sağlanmış olacaktır. Boşanma kararlarına yapılan itirazları inceleyen Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri, Aile mahkemelerinin belirlediği boşanma sebebinin ispatı ve eşlerin kusur derecelerini gerekçeli boşanma kararında incelemektedir. Boşanma kararının onanması ve bozulması bu olguların varlığına göre belirlemektedir. [caption id="attachment_4659" align="aligncenter" width="500"]Mobbing Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma Davasında Eşin Daha Fazla Kusurlu Olması Tazminat Talebine Etkisi Var Mı?

Boşanma davasında boşanmaya sebep olayları ispatı ile eşlerin hangisinin boşanmada ki kusuru diğerinden daha fazla olduğu belirlenmesine yaramaktadır. Eşin diğer eşten daha fazla kusurlu olması, boşanma davasında talep edilen maddi tazminat kararları boşanmadan dolayı menfaatleri zedelenen eşe tazminat ödenmesine karar verilecektir. Ayrıca boşanma sebebinin az kusurlu eşi rencide etmesi, toplumda saygınlığını düşürmesi, psikolojisinin bozulması, üzüntü duyması durumunda manevi tazminata karar verilmesine etken olacaktır. Boşanma davasında tazminat davası nasıl açılır ve istenir konusu ilginizi çektiyse makalemizde farklı bilgi edinebilirsiniz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk nedeniyle boşanma davasının açılmasının en önemli şartları eşin en az evi 6 ay süre ile terk etmiş olması gerekmektedir. 6 ay sürenin dolması sonrası eş aile mahkemesine başvuru yaparak eve dön çağrısı yapılır. Eve dön çağrısı ile yol masrafları evi terk eden eşe yatırılır. Bu şartların yerine getirilmesi ile terk nedeniyle boşanma davası açar.

Boşanmak için nereye başvurulur?

Boşanma Başvurusu boşanmaya karar veren eşlerin, boşanma avukatı ve bizzat kendisi tarafından hazırlanan boşanma dilekçesinin boşanma başvurusunun yapılması için müracaat edeceği yer kayıtlı bulunduğu yerde ki Aile mahkemesidir. Boşanma dilekçesi nereye verilir sorusunda ise hazırlanan boşanma dava dilekçesi birlikte Aile mahkemesi tevzi bürosuna müracaat edilir. Tevzi bürosu başvuru evraklarını alarak Uyap üzerinden kayıt işlemleri yapılır. Kayıt başvurusu tamamlandıktan sonra mahkeme veznesine gidilerek dava harç, masraf ve gider avansları yatırılır. Bu işlemlerin yapılması ile boşanmanın ilk aşaması tamamlanmış başvuru yapılmış ve dava açılmış olur. [caption id="attachment_5546" align="aligncenter" width="500"]Dava Nasıl Açılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanmada kadının hakları Nelerdir?

Boşanmada kadının hakları resmi evlilik ile eşler arasında kurulur. Boşanmada kadının mal hakları, boşanmada yasal haklar, boşanmada kadına tanınan hakları şeklindeki soru başlığına Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerin incelenmesi ile bilgi sahibi olunması gerektiğini söylemek gerekir. Medeni kanunumuzda boşanma sebebiyle eşler arasında herhangi bir erkek hakları veya kadın hakları şeklinde cinsiyet ayrımı yapılmadan eşlerin sahibi olduğu hakların ve sorumlulukları eşit olarak tayin edilmiştir. Kanunlarda kadın ve erkeklerin eşitliği açıkça ve net çizgilerle belirtilmiş olmasına karşın; boşanma davalarında mahkeme ve Yargıtay kararları incelendiğinde ağırlıklı olarak kadınların haklarının daha fazla korunmasına yönelik uygulamalar yapıldığı söylenebilir. Boşanma davasında en önemli hakları vurgulamak gerekirse, evlenirken düğünde takılan altın ve takıların kural olarak kadına aittir. Erkek bu altınları vermemiş veya evlilik sürecinde harcamış ise kadın boşanma içerisinde veya sonrasında altınların geri ödenmesini isteyebilir. Örneğin, tazminat ve nafaka haklarında kanunlarda açıkça erkek ya da kadın olarak değil, eşlerin ekonomik gelirleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır. Ancak uygulamada kadınların erkeklere nafaka ya da tazminat ödedikleri çok ender görüldüğü için nafaka ve tazminat hakları boşanma davalarında kadınların hakları olarak algılanmaktadır. Aynı durum özellikle küçük yaştaki çocukların velayet talepleri için de geçerlidir.

Boşanma Davasında Velayet Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında çocukların velayetine ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanununu 336 maddesinin 2. Fıkrasında açıklanmıştır. Çocuk varsa boşanmada çocuk kime verilir sorusu en çok merak edilen konudur. velayet taleplerinde çocukların menfaati gözetildiği için özellikle küçük yaşlarda çocuğun bakımı için anneye ihtiyaç duyduğu durumlarda mahkemelerin, çocuğu anneye verme konusunda hükümlerine çok daha sık rastlanır.

Boşanma Davasında 3 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Nasıl Belirlenir?

Aile Mahkemesi ve Yargıtay kararları incelendiğinde 3 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir sorusuna şu cevabı verebiliriz. Boşanmada 0-3 yaş aralığındaki çocuklar velayetinin neredeyse tamamında anneye verildiği, 3-7 yaş arasında da çoğunlukla velayet takdirinin anneden yana kullanıldığı görülmektedir.

Boşanma Davasında 8 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Nasıl Belirlenir?

Özellikle 8 yaş üzerindeki çocukların, kendilerini çok daha iyi ifade edebildikleri düşünülmüştür. Yargıtayın vermiş olduğu kararlar da 8 yaşın idrak çağı kabul edilmiş ve bu yaştaki çocukların görüşü alınması görüşü tüm kararlar da benimsenmiştir. Velayet konusunda ki bu açıklamalar ışığında aile mahkemesi hakimi çocuk 8 yaşında ise çocukların taleplerini de dikkate alarak karar vermektedir. Boşanmada çocuğun velayeti babaya nasıl verilir sorusuna aranan cevabın karşılığı olabilir. İlerleyen yaşlarda ise eşlerin çocuklarına sunacakları maddi olanaklar, hangi tarafın çocuğa daha iyi bir gelecek hazırlayabileceği, eğitim, barınma, kültür, sosyal imkanlar bakımından annenin mi babanın mı daha doğru bir karar olacağı yönünde velayetin babaya verildiği durumlar olarak değerlendirmelerin yapılacağı zaman olarak söylene bilir. Boşanmada erkek çocuğun velayeti kime verilir ya da çocuğun velayeti kaç yaşında babaya verilir sorusunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır. Velayet davası kararı verilirken kamu yararı bulunması nedeniyle kanun koyucu aile hakimine bu konuda geniş yetki vermiş hatta talep dışı resen araştırma görevi de yüklemiştir. Boşanmada çocuğun velayet kararı belirlenirken, çocuğun yaşı, çocuğun üstün yararı, çocuğun sosyal ve ekonomik en iyi yetişeceği ortam, çocuk idrak çağında ise kararı göz önüne alınarak belirlenir. Velayeti alamayan eş çocukla şahsi ilişki nasıl kurulur konusu hakkında geniş bilgi alabilirsiniz. [caption id="attachment_8864" align="aligncenter" width="500"]Nafaka Artırım Davası Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanmada Nafaka Kararı ve Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında nafaka konusu, Türk Medeni Kanununun 169. maddeleri ile 183. maddeleri arasında tanımlanmıştır. Tedbir nafakaları, devam eden boşanma davası süresince eşler ve geçici velayetin söz konusu olduğu çocuklar için hükmedilen nafakadır. Nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında geniş bilgiye sahip olmak için ziyaret edebilirsiniz. Boşanma dava süresince eşlerin, çocuklarına ve birbirlerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla hükmedilen tedbir nafakaları, boşanma davasının sonuçlanmasıyla kaldırılır ve diğer nafaka türlerine çevrilebilir. Yoksulluk nafakası, boşanma davalarında tarafların talebiyle aile mahkemelerince değerlendirilen nafaka türüdür. Boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte, yeme, giyinme, barınma, sağlık hizmetleri, kültür, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak şekilde maddi sıkıntıya düşecek tarafa ödenir Nafaka miktarı eşin ve çocuğun yaşayabileceği mağduriyetin ortadan kaldırılması için boşanmada kusurlu olan tarafın, karşı tarafa ödemesine hükmedilen nafaka türüdür. Boşanma davası sırasında ya da kesinleşmesi halinde, boşanma kararının ardından 1 yıl içerisinde talep edilebilir, aksi halde zamanaşımına uğrar. İştirak nafakaları ise, velayetin bırakıldığı eşe çocukların bakımı ve giderleri için ödenmesine kararlaştırılan nafakadır. İştirak nafakaları çocuk 18 yaşını dolduruncaya kadar devam etmekle birlikte, eğitimi devam eden 18 yaşını geçmiş kişiler boşanmış anne veya babalarından iştirak nafakası almayı sürdürebilirler. [caption id="attachment_6562" align="aligncenter" width="500"]Nafaka Davası Hakkında Bilgi Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma Davasında Geçici Tedbir Kararları Hangi Konuda Verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti ve nafaka konusu önemli olup, anne ve çocuk için aile mahkemesi hakimi boşanma davasının açılması ile geçici tedbirler almak durumundadır. Boşanma davasında nafaka miktarı olarak çocuğun nafaka miktarı, eşe nafaka miktarı şeklinde merak edilen ödenecek ücret belirlenir. Boşanma davasında en önemli geçişi tedbir, geçici velayetin verilmesi ve geçici olarak nafakanın ödenmesine karar vermektedir. Aile hukukunda boşanma davaları neticesinde 3 adet nafaka türüne hükmedilmektedir. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır.

Boşanmada mal paylaşımı

Boşanma davalarında eşlerin mal paylaşımına yönelik düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 202. ila 281. maddeleri arasında tüm detayları ile açıklanmıştır. Boşanma davalarında mal paylaşımında temel ilke, eşlerin evlilikleri süresince birlikte edindikleri malların boşanma sonrasında ortak bir şekilde paylaşılmasıdır.

Boşanmada mal paylaşımı Nasıl Yapılır

Mal paylaşımında nelerin kişisel mal olduğu, ortak borçların ve malların belirlenmesi hususunda uyuşmazlık yaşanması durumunda boşanma davasının ardından mal paylaşımı davası açılabilir. Boşanma davası ile mal paylaşımı davasının aynı anda açılması durumunda, mahkeme boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyecektir. Genellikle anlaşmalı boşanma davalarında eşler, mevcut mallarını kendi istedikleri şekilde, karşılıklı anlaşmaya varılması kaydıyla mal paylaşımı yapma hakları vardır. Mal paylaşımı konusu çekişmeli boşanma davalarında daha çok gündeme gelmektedir. [caption id="attachment_10893" align="aligncenter" width="500"]Boşanma Davası Ne Kadar Sürer Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption] Boşanma Davası ne kadar sürer? Boşanma davası, başvurulacak olan aile mahkemesinin dava yoğunluğuna ve boşanma davasının içeriğine göre değişmekle birlikte kanuni hedef süre olarak en fazla 449 günde tamamlanması gerekir.  Genel kural olarak belirlenen hedef sürenin uygulanılırlığını adalet bakanlığının çalışmaları sona gelmiş ve aile mahkemelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Boşanma davaları boşanma sebepleri ve dava çeşitliliğine göre boşanma ne kadar sürer sorusunun net bir yanıtı olmasa da her boşanma davası özelliğine göre farklı sürelerden ortaya çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları için genel bir süre verilmesi gerekirse, ortalama 1, 1,5 yıllık süreçlerde boşanma davası sonuçlandırılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer ise bu süre uygulamada 7 gün ile 15 gün sürmektedir. Diğer sorular ise çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer 2019 hedef süre olarak 449 gün, zina boşanma davası ne kadar sürer  sorusuna yine hedef süre 449 gün olarak belirlenmiştir. Boşanma davasında temyiz ne kadar sürer 2018 - 2019 ve temyize giden boşanma davaları ne kadar sürer için ortalama 7 aydır. Boşanma davasında istinaf süresi ise ortalama 4 ay olarak söyleyebiliriz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti Nedir

Boşanma davası açma ücreti, boşanma davası maliyeti boşanma davalarında en çok merak edilen sorudur. Boşanma davası ücretlerinde masraf kalemleri, dava başvurularında yapılan harç ödemeleri, tanık ve deliller için doğacak olan yargılama giderleri, posta giderleri, bilirkişi ve keşif ücretleri gibi giderlerdir. Yani 'boşanma davası ücretleri ne kadar?' sorusuna en net cevap olarak, boşanma davasının içeriğine göre değiştiğinden bahsedilebilir. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında harç bedeli 35.90 olmakla beraber diğer masraflar farklılık gösterebilir. Yaklaşık bir fiyat belirlemek gerekirse, anlaşmalı boşanma davalarında 300 TL civarı olan boşanma davası ücretleri, çekişmeli boşanma davalarında 700-800 TL'ye kadar çıkabilir.

Boşanma avukatı ücretleri 2019

Boşanma davası avukatı ücretleri için kendinize vekil tayin edeceğiniz avukatla doğrudan görüşmeniz en doğru seçenektir. Barolarca boşanma davası gibi tüm hukuki süreçler için tavsiye niteliğinde örnek fiyatlar hazırlansa da bu avukatlık fiyatlarının bağlayıcılığı yoktur ve avukat boşanma avukatı ücretlerini belirlerken davanın zorluğu, davada harcayacağı mesai ve dava değeri göz önüne alarak belirlemektedir. [caption id="attachment_11171" align="aligncenter" width="500"]En İyi Boşanma Avukatı Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukatsız...

Boşanma davasında avukat zorunluğu yoktur. Avukatsız boşanma davası nasıl açılır hakkında boşanmaya tek başınıza devam edecek olursanız hazırlamış olduğunuz dilekçeyi bulunduğunuz aile mahkemesinin tevzi bürosuna giderek dava açma işlemine başlayabilirsiniz. Dava dilekçenizde belirtilen tanık ve belge isteme yazılarınıza istinaden dava masrafı ve harcı alınarak davanız açılır. Boşanma davanız artık açılmış olup artık işlemleri duruşma gününe kadar aile mahkemesi kalemi yürütmektedir. Bu işlemler esnasında sizin dilekçeniz karşı taraf tebliğ edileceği gibi karşı tarafın dilekçesi de size tebliğ edilir. Burada yapılması gereken önemli husus eksik hususlar varsa veya karşı tarafın beyanlarına cevabınız varsa belirtilen sürede cevaplamanız gerekmektedir. Bu arada gerek sizin gerekse eşinizin gelir durumu da mahkemece araştırılarak dosyaya hazır edilir. Bu aşamalarda bittikten sonra artık dilekçenizde belirtilen hususları delilleriniz ile birlikte haklılığınız ispatlamanız gerekmektedir. Boşanma davası dilekçeniz ve beyanlarınızın araştırılması,  karşı tarafın dilekçesi ve beyanların araştırılmasına göre kısa ve uzun sürebilir (Boşanma Davası Nasıl Açılır).

Boşanma Davası Nasıl Açılır Ankara

Medeni Kanun'da sayılan boşanma sebepleri sıralayacak olursak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Boşanmanın sebebe dayandırılması, ispat edilmesinde, boşanmanın sebepleri ispat edilmesiyle de kusur oranı tespit edilir. Boşanma Davasında kusur oranı önemlidir. Boşanmada ki dayandırılan sebep, bu sebebinde ispatı ile boşanmanın sonlandırılmasında ki kusur ortaya çıkacaktır. Kusur oranına göre de velayet, nafaka ve tazminat miktarı belirlenir. Ankara Boşanma davası açılır olması yaşanacak boşanma dilimi sancılı bir süreçtir. Uzun yürünen bir yolda edinilen alışkanlıklara son verilmesi demektir. Evliliğin eşler üzerinde olumlu ve olumsuz alışkanlıklar edindirdiği bir kesin olgudur. Boşanmaya karar vermiş iseniz, ilk başlangıcı iyi hazırlanmış iyi bir dilekçe ile yapacaksınız. Boşanma Dilekçenizin içeriğinde boşanma sebepleri, boşanmaya sebep olan olaylar ve bu olayları bilen tanık, belge, mesajlar, çeşitli kayıtlar olmalıdır. [caption id="attachment_9111" align="aligncenter" width="500"]İlkay Hukuk Bürosu Boşanma Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Boşanma Davası Nasıl Açılır İlkay Hukuk

İlkay hukuk bürosu olarak 2006 yılından beri Ankara ilinde hukuk alanlarında branşlaşmış hukuk departmanları ile hizmet sunmaktadır. Aile hukuku boşanma davaları ve uyuşmazlıkları aile hukuku departman sorumlu avukat ve yardımcıları ile takip edilmektedir. Uzun süre aile hukuku ve boşanma davalarında dava çokluğu ve çeşitliliği nedeniyle büyük tecrübeye sahip olan aile departmanı 4 avukat 2 yardımcı personelden oluşmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - KUSURLU OLDUĞU - AZ KUSURLU KADININ BOŞANMA YÜZÜNDEN ZARAR GÖRDÜĞÜ - KİŞİLİK HAKLARI NEDENİYLE LEHİNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMELİDİR (Boşanma Davası Nasıl Açılır). "][vc_column_text]ÖZET: Somut olayda; davacı-davalı erkeğin ilk derece mahkemesince kendisine yüklenen kusurlara ilişkin istinaf talebinde bulunmadığı, erkeğe yüklenen kusurların bu şekilde kesinleştiği, davalı-davacı kadının ise, davacı-davalı erkeğin kanser hastası annesine kötü davrandığının sabit olduğu, her ne kadar ilk derece mahkemesince davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği de kabul edilmiş ise de hakarete ilişkin tanık beyanının somutlaştırılmadığı, Bu haliyle hakaretin kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, kusurundan çıkarılması gerektiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-davalı erkeğin, davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğu, ilk derece mahkemesince yapılan hatalı kusur belirlemesinin bu şekilde düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumda, az kusurlu davalı-davacı kadının boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri zarar gördüğünden, kişilik hakları saldırıya uğradığından lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken hatalı kusur belirlemesi ile tazminat taleplerinin reddi isabetsiz olmuş, İlk derece mahkemesinin bu yöndeki kararının kaldırılarak kadın yararına tarafların ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, kusurlarının ağırlığı, evliliğin süresi, kadının yeniden evlenebilme ihtimali ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde takdiren … TL maddi … TL manevi tazminata hükmedilmesine karar vermek gerekmiştir. Davalı-davacı kadın ve müşterek çocuklar yararına hükmedilen nafakaların ise tarafların ekonomik ve sosyal durumları, çocukların ihtiyaçları, paranın alım gücü ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde az olduğu kanaatine varıldığından takdiren kadın yararına aylık … TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuklar yararına aylık ….'şer TL iştirak nafakasına hükmetmek gerekmiştir. BOŞANMA DAVASI - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI - DAVALININ RUHSAL RAHATSIZLIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞ VE BU İDDİA TANIK OLARAK DİNLENİLEN MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN BEYANLARI İLE DOSYA ARASINDAKİ BİR KISIM DELİLLE DOĞRULANMIŞ BULUNMASI (Boşanma Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Mahkeme, açılmış davanın dayandırılmış sebep ve şartlarının olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Davada, davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia tanık olarak dinlenilen müşterek çocukların beyanları ile dosya arasındaki bir kısım delille doğrulanmış bulunmasına göre, mahkemece yapılacak iş; Davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılması, gerekirse Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılması ve sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesinden ibarettir. Bu yön göz önünde tutulmadan yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. BOŞANMA VE ZİYNET ALACAĞI DAVASI - YAPILAN YARGILAMA SONUCUNDA NAKİT PARANIN VARLIĞI İSPATLANMASINA RAĞMEN TANIK BEYANLARI İLE DAVALI TARAFINDAN DÜĞÜN BORÇLARI İÇİN HARCANDIĞI İSPATLANAMAMIŞ OLDUĞU (Boşanma Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Davacının talep ettiği altın bileziklerin gramları ile, düğün CD’si ve fotoğraflar incelenerek hazırlanan bilirkişi raporunda, altın bileziklerin gramlarının bir kısmının farklı olduğu, nakit paranın varlığının ise ispatlanamadığı, Davacı tanığı K..’nin ise, 25 adet civarında çeyrek altının takıldığını beyan ettiği, bu nedenle ilk derece mahkemesince ziynetlerin kısmen kabulüne karar verildiği anlaşılmış olup, yapılan yargılama sonucunda nakit paranın varlığı ispatlanmasına rağmen tanık beyanları ile davalı tarafından düğün borçları için harcandığı ispatlanamamış olduğundan karar sonuç itibariyle doğru olmuştur. Toplanan delillere göre, ilk derece mahkemesinin kararı doğrudur. Bu dununda davacı ve davalının ziynetlere ilişkin istinaf itirazlarının reddine karar verilmiştir. BOŞANMA DAVASI - DAVALIYA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ LÜZUMU - SAVUNMA HAKKI - TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASINDAN SONRA TARAF DELİLLERİNİN TOPLANARAK İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREĞİ (Boşanma Davası Nasıl Açılır). ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; yargılama usulü gereği davalıya kuralına uygun şekilde dava dilekçesinin tebliği, davalıya tebliğ edilen dava dilekçesine cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, dilekçelerin cevap ve karşılıklı aşamaları bitirildikten diğer aşama olan ön inceleme geçilmesi, Ön inceleme duruşma gününün tebliği edildikten sonra bundan sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tespiti Taraflarca üzerinde anlaşılamayan ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için usulüne uygun şekilde delil gösterildiği takdirde tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen deliller toplanıp, birlikte değerlendirerek bir sonuca ulaşmaktan ibarettir.

Bu haber toplam 746 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara