Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat
Boşanma Davası Tazminat Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatı isteyebilen taraf nafaka da olduğu gibi değildir. Maddi ve manevi tazminat davasını açabilecek taraf az kusurlu olan veya hiç kusuru olmayan taraftır. Yani hakimin kararına göre kusuru fazla olan taraf nafaka isteminde bulunabilirken tazminat davası açamayacaktır. Maddi tazminatın açılabilmesi için kanun...
Boşanma Davası Tazminat Kararı ve miktarının belirlenmesi nasıl olur? Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat açma hakkı söz konusudur. Boşanan kişi, boşanma davası sürecine ek olarak, tazminat davası da açabilecektir. Konu ile alakalı Türk Medeni Hukuku madde 174’te açıklama yapılmıştır. Madde 174’te tazminat konusu şu şekilde açıklanır; ’mevcut veya beklenen menfaatleri, boşanma yüzünden zedelenen az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan, manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödemesini isteyebilir.’’ Söz konusu madde incelendiğinde, manevi ve maddi tazminat açabilmek için gereken şartların da farklı olduğu anlaşılacaktır.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Koşulları Nelerdir?

Boşanma, evli kişilerin çeşitli sebepler dahilinde, bu evliliği sonlandırması anlamına gelir. Boşanma durumu oluştuğunda, kişilerin maddi tazminat açma hakkı bulunur. Bu tazminat davasını açabiliyor olmanın çeşitli koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar;
  • Tazminat talep edecek olan kişi, tazminatı ödemesi talep edilen kişiden daha az kusurlu ya da kusursuz olmak durumundadır.
  • Tazminat davası açılabilmesi için, boşanma işlemi gerçekleşmiş olmalıdır.
  • Maddi tazminat talep edebiliyor olmak için, güçlü ve haklı bir gerekçe sunulmalıdır.
Maddi tazminat zaman aşımı süresi, boşanma kararının alındığı gün itibari ile 1 yıldır.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat Koşulları Nelerdir?

Manevi tazminat davası açabiliyor olmak için, en gerekli koşul, söz konusu boşanmanın kişileri, ruhen yaralamış olmasıdır. Boşanma kişinin haklarına zarar verdiyse, kişiyi toplum nezdinde aşağılanmış bir konuma düşürdüyse ve psikolojik olarak oldukça olumsuz etkilediyse boşanma davası açılabilecektir. Bu gerekçelerin kanıtlanabiliyor olması gerekecektir. Boşanma davası manevi tazminat şartları;
  • Boşanma kararının mahkeme tarafından verilmiş olması,
  • Manevi tazminat isteminde bulunacak olan tarafın tazminat talep edilen taraftan daha az kusurlu olması,
  • Kişinin iddiada bulunduğu zedelenme ve zarar görme durumları, boşanma sürecinde ya da akabinde ortaya çıkmış olmalı
Şeklinde açıklanır. Söz konusu tazminat davası zaman aşımı süresi, boşanmaya dair olan kararın alınması itibari ile 1 yıl şeklinde belirlenmiştir.

Boşanma İle Uğranan Menfaat Kaybı Nasıl Açıklanır?

Menfaat kaybına uğramış olmak, kişilerim mahkemede gösterecek oldukları çeşitli sebepler olacaktır. Menfaat kaybı olarak değerlendirilecek olan durumların, mantık çerçevesinde iddia edilen söylemler olması gerekir. Bunlar;
  • Boşanmanın gerçekleşmemesi sonucunda, kişinin mirastan yararlanabilecek olma durumu,
  • Boşanmanın sona ermesi ile, kaybedilen sağlık sigortası,
  • Boşanma sona erdikten sonra bir tarafın diğer tarafın maddi desteğini yitirmiş oluşu
Yargıtay nezdinde menfaat kayıpları olarak değerlendirilir ve boşanma davası tazminat açma hakkı oluşur. Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatı isteyebilen taraf nafaka da olduğu gibi değildir. Maddi ve manevi tazminat davasını açabilecek taraf az kusurlu olan veya hiç kusuru olmayan taraftır. Yani hakimin kararına göre kusuru fazla olan taraf nafaka isteminde bulunabilirken tazminat davası açamayacaktır. Maddi tazminatın açılabilmesi için kanun koyucu birtakım şartlar öngörmüştür. Bu şartları listelersek şunları sayarız:

Maddi Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da diğer tarafa oranla daha az kusurlu olması Davalı tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Yani anlaşmalı boşanma davası sonucu boşanan eşler nafaka isteminde bulunabilirlerken her iki taraf da tazminat davası açamayacaktır. Boşanma davası sonucu gelecek, beklenen ya da olan menfaatin zarar görmesi Evlenme sırasında yapılan masraflar ve evlenme sürecinde yani nişanlılık gibi süreçte verilen hediyeler tazminat olarak istenemeyecektir. Menfaat konusunda ayrıca illilik bağı gereklidir. Yani menfaati zedelenen kişinin boşanma nedeni ile zarar görmesi gerekmektedir.

Maddi Tazminat Davasında Miktarın Belirlenmesi ve Şekli

Kanun koyucu bazı hukuk dallarında hakime büyük oranda takdir yetkisi bırakırken bazı hukuk dallarında da sadece kanuna ayak uydurması gerektiğini ifade etmiş ve kanunlarda boşluk bırakmamıştır. Medeni hukuka baktığımızda kanun koyucu hakime belli ölçütleri kullanarak kararın kendisine ait olduğunu yani geniş bir takdir yetkisinin olduğunu ifade etmiştir. Takdir yetkisini kullanan hakim olayları ve tarafların söylediklerini analiz ederek boşanma davası ve gelişen davalarında takdir yetkisini kullanarak kararlar verecektir. Maddi tazminat davasında da tazminat davasını açan taraf belli bir miktar tazminat istemi ile gidebileceği gibi hakimin vereceği kararı da bekleyebilir. Maddi tazminatı açan tarafın istediği bedelin verileceği gibi bir husus yoktur. Hakim tarafların kültürel, ekonomik, sosyal durumlarını inceler, tarafların kusurluluğuna bakar ve boşanma sebebinde gelişen olayları inceleyerek takdir yetkisini kullanır ve bir bedel hükmeder. Tazminatın bedelini hakim takdir ettiği gibi şeklini de hakim takdir eder. Meblağın toptan mı yoksa irat şeklinde mi ödeneceğini hakim karar verir. Hükmedilen tazminat boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren muaccel hale gelir. Maddi tazminat davasında şunu ifade etmeden geçemeyeceğim; maddi tazminat davası taraflardan birinin yani kusuru az olanın istemi olmadan hakimin resen karar verebileceği bit hüküm değildir. Boşanan eşler birbirlerine Boşanma Davası Tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Boşanma Davası Tazminat Miktarı belirlendikten sonra tazminat davası açılabilir. Tazminat davası boşanmanın hemen sonunda açılabileceği gibi boşanmadan sonrada açılabilir. Ancak boşanmadan sonra 1 yılı geçtikten sonra Boşanma Maddi Tazminat davası açılamaz. Boşanma Davası Tazminat Talebinde bulunabilmeniz için belirli kusurlara sahip olmanız gerekmektedir. Öncelikli olarak dava açan kişinin daha az kusurlu olması şartı aranmaktadır. Bunun dışında da aranan şartlar bulunmaktadır. Tazminat Davası Açma işlemlerinizi yaptıktan sonra avukatınız size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Boşanma davası açıldıktan sonra Boşanma Davası Tazminat Vekâlet Ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca Boşanma Davası Tazminat Harç miktarının da yatırılması gerekmektedir. Tüm işlemlerinizi tamamlayıp boşanmanızı bitirdikten sonra eşler arasında Nafaka Tazminat isteme hakkın bulunmaktadır. Yine bununda belli kuralları vardır. Bu kurallara uyularak nafaka istenilebilir. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden diğer isterse Boşanma Davası Temyiz yapabilir. Yine bu konuda hakkında daha detaylı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz. Sizde tüm bunlar ve daha fazlası için bizimle irtibata geçmelisiniz.r. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. Makalede Boşanma Davası Tazminat konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara