Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik
Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik Evlilik birliğinin sonlandırılmasında Türk Medeni Kanunu'na göre haklı gerekçeler içinde sayılan tehdit, küfür ve ilgisizlik gibi durumların ortaya çıkması halinde kişiler boşanma davası haklarını kullanarak yasal yoldan boşanabiliyorlar. Özellikle erkek egemen toplumlarda kadınların baskıcı bir ortamda kalmalarından dolayı...
Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik Nedeniyle Dava Nasıl Açılır? Boşanma davası tehdit, küfür ve ilgisizlik neden gösterilerek açılırsa, dava Türk Ceza Kanunu hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmeye alınır. Tehdit, farklı şekillerde gerçekleştirilebilen bir eylemdir. Mimik, el hareketleri ya da sözlü tehdit söz konusu olabilir. Bu suçun gerçek anlamda tehdit niteliğini kazanması için objektif bir raddede meydana gelmiş olması gerekir. Yani, sadece tehdit içerikli bir cümleden, suç unsuru oluşturup oluşturmadığını anlamak mümkün olmaz. Boşanma Davasında Tehdit Unsuru “Gerçekleştirilebilirlik” İlkesine Göre Değerlendirilir. Boşanma davası tehdit küfür ilgisizlik nedenleri ile açıldığında, tehdidin, söz konusu kişi tarafından gerçekleştirilebilir olması önem taşır. Hayali ve tehdide maruz kalan kişi üzerinde etkisi bulunmayan tehdit konuları, gerçekleştirilebilirlik açısından ele alınarak incelenir.

Tehdide Maruz Kalan Eş, Boşanma Davasında Tazminat Talebinde Bulunabilir.

Aile bireylerine tehdit yöneltilmesi TMK 166. Madde hükümlerince düzenlenmiştir. Eğer evlilik birliği, ortak hayatın sürdürülmesini engelleyecek derecede, temelden sarsılmış ise, eşlerden birisi boşanma davası açabilir. Eşlerden birinin, diğerini tehdit etmesi halinde, evlilik sürdürülebilirlik açısından zora girmiş olur. Eşler, birbirlerine karşı sevgi ve saygı gösterme yükümlülüğündedirler. Tehdide uğramış olan kişi boşanma davasında tazminat talebinde bulunabilir.

Tehdit Unsurunun Eşin Ailesine Yöneltilmesi Halinde Boşanma Davaları

Eşlerin ailelerine tehdit unsurunun yöneltilmesi de benzer şekilde evliliğin sürdürülebilirliği açısından negatif ve istenmeyen bir durumdur. Durumun sonuçları boşanma davası açmaya kadar varabilir. Örf ve adetlerimizde evlenme yolu ile eşlerin aileleri kayın hısımlığına dahil olmuş olurlar ve eşler bu kişileri kendi ailelerinden farklı görmezler. Yargıtay’da kesin olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, tehdit unsurunun eşin ailesine yöneltilmesi durumunda boşanma davasında yetki kazanılmış olur. Tehdit, Küfür, Hakaret ve Bedduada Boşanma Ağır Kusurlu Gerçekleşir.

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Ortak hayatı temelinden sarsacak olan bu olay, kanunen mümkün görülmese de, Medeni Kanunun 166. Maddesi dikkate alındığında boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli bir gerekçe olur. Benzer şekilde eşe hakaret etmek, eşe küfür ve beddua etmek de, söz konusu eylemde bulunan tarafların tam kusurlu kabul edilerek boşanma davasının sonuçlandırılması anlamına gelir. Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik,  Evlilik birliğinin sonlandırılmasında Türk Medeni Kanunu'na göre haklı gerekçeler içinde sayılan tehdit, küfür ve ilgisizlik gibi durumların ortaya çıkması halinde kişiler boşanma davası haklarını kullanarak yasal yoldan boşanabiliyorlar. Özellikle erkek egemen toplumlarda kadınların baskıcı bir ortamda kalmalarından dolayı bu gerekçelerle açılan pek çok dava bulunmakta ve aynı zamanda hali hazırda evli olan ve boşanmak isteyen pek çok kişi de bu durumlara maruz kalmaktadır.

Tehdit, Küfür, İlgisizlik Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik birliği içinde olan kişilerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve evlilik kurumu içindeki güven, sevgi, saygı gibi unsurların zedelenmesi sonucu ortaya çıkmış olan ortak bir yaşamın kurulamıyor olması gerekçesiyle davalarını açması söz konusu olmaktadır. Kişilerin sözlü olarak evlilik içinde herhangi bir sebeple dile getirdiği tüm tehditler bu davaların açılmasında yeterli olmaktadır.

Eşi Öldürmekle Tehdit Edilirse Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zaman zaman gazetelere yansıyan haberlere bakıldığında kişilerin eşlerini öldürmekle tehdit ettiği olaylarla karşılaşmak söz konusu olabiliyor. Bu tür durumlarda mahkemeler evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi üzerinden davaları işletebilmektedir. Olaydan mağdur olan kişilerin aynı zamanda ortak bir hayatın sürdürülemeyecek olmasını gerekçe göstererek de mahkemeye başvurması mümkün olabiliyor. Doğrudan tehdit olayının yaşanması boşanmanın gerekçesi olarak yargı sürecine taşınabilmektedir. Davalarda sadece boşanma ve boşanma sonrası ortaya çıkan haklar ile ilgili olarak karar verilmemekte ancak buna ek olarak tehdit eden kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmasını sağlamak da mümkün olmaktadır. Eşlerden birinin ölüm tehdidi almasının ardından hayatının güvenliğini sağlamak adına boşanma davası sürecinde korumasına yönelik önlemlerin alınması da söz konusu olabiliyor.

Terk ve Evden Kovma Tehdidi Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik birliği içinde olan kişilerin birbirlerine evden kovacakları ya da evi terk edecekleri yönünde tehditlerle zorlaması da söz konusu olabiliyor. Oldukça sık karşılaşılan bu vakalar karşısında kişiler boşanma taleplerini mahkemeye tehditleri gerekçe göstererek iletebilmektedirler. Tehditte bulunan kişi mahkemede kusurlu olarak değerlendirilmektedir. Tehdit olayına maruz kalan kişinin bu nedenle içinde velayet hakkının, nafaka miktarlarının ve tazminat bedellerinin bulunduğu çok geniş bir alanda hak talebinde bulunması söz konusu olabiliyor.

Eşi İntihar Etmekle Tehdit Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davası

Kişilerin kendisine zarar vermesi ya da doğrudan hayatını sonlandıracak olan intihar eylemi ile eşlerini tehdit etmesi durumunda da diğer eş tarafından boşanma davasının açılması mümkün olmaktadır. Boşanma davalarının açılmasında temel gerekçe olarak ortak bir yaşamın kurulamayacağı ve artık evlilik birliğinin sürdürülemeyeceği yönünde sahip olunan fikirden hareket edilerek davalar görülür.

Tehdit Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davaları - Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik

Evlilik birliği içinde sürekli olarak baskıcı bir tavır takınmış olan genellikle erkekler tarafından kadınların kendisine tek başına bakamayacağı fikrinden hareketle boşanma tehdidiyle karşılaşması mümkün olmaktadır. Bu durumda kişiler kendisinin güvenini sağlamak adına hukuki açıdan boşanma davası açarak haklarını koruyabilmektedir. Boşanmayla tehdit eden eşlere karşı açılan davalar da diğerlerinde olduğu gibi ortak bir yaşamın sürdürülemiyor olması gerekçesiyle açılmaktadır. Bunların dışında kalan ve sonucu tehditle biten pek çok olayda da kişilerin boşanma davalarını açması söz konusu olabiliyor.

Eşi Tehdit Etme Gerekçesiyle Açılan Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşi tarafından hangi gerekçeyle olursa olsun tehdit edilen kişiler Türk Medeni Kanunu'nda yer alan haklı gerekçelerden olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davalarını açabiliyorlar. Boşanma davasının istenilen taleplere uygun bir şekilde ilerlemesinin sağlanması adına mutlaka hukuki prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle evlilik sonrası maddi ve manevi kayıplara uğraması düşünülen kişinin haklarını korumak için avukatlarla birlikte bu süreçte hareket etmesi önemli olmaktadır. Makalemizde Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik | Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik ÖZET: Eşit kusurlu olduğu anlaşılan davalı kadına maddi tazminat ile manevi tazminat verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı kadın tarafından kargo ile götürülen ev eşyalarının cinsi, miktarı ve aidiyeti konusunda alınan tanık ifadeleri hüküm kurmaya elverişli olmadığından yeniden dinlenerek deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir. '.......kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya sebep olan olaylarda eşine küfür eden, tehdit eden, davacı kocayı amirlerine haksız yere şikayet eden, eşyaları alıp giden davalı kadının eşit kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Makalemizde Boşanma Davası Tehdit Küfür İlgisizlik konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

Bu haber toplam 569 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara