Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?
Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır? GENEL BİLGİLER, BOŞANMA DAVASI, BOŞANMA KARARI, BOŞANMA KARARININ TEMYİZİ, BOŞANMA KARARININ TEMYİZİ NASIL YAPILIR? Boşanma Davası Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır...
Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır konusu, Birçok farklı dava türünde mahkemelerce alınan karar, tarafların talep etmesi durumunda temyize taşınabilir. Türk adalet sistemindeki uygulamalardan birisi olan temyiz, mahkemelerin almış olduğu kararın ve davanın yargılama aşamasının usulüne uygun olarak görülüp görülmediği konusundaki soru işaretlerinin giderildiği süreçlerdir.

Boşanma Davası Temyiz Ve İstinaf

Boşanma davası açmak, anlaşamayan ve resmi olarak evli çiftler için mümkün olmaktadır. Boşanma davası sonucunda kararın haksız olduğunu düşünen taraflardan bir tanesi ya da her ikisi daha yüksek bir yargı merciine inceleme için başvuruda bulunabilmektedir. Boşanma davası temyiz ve istinaf başvurusunun yapılması diğer hukuk ve ceza davalarında olduğu gibi mümkün olmaktadır. Boşanma davalarında istinaf başvurusu için kararı veren yerel mahkemeye dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İstinaf mahkemesinin yaptığı incelemeden sonra alınan karar tekrar haksız bulunur ise bu kez temyiz başvurusu Yargıtay’a yapılmalıdır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında taraflardan bir tanesi alınan kararı haksız bulabilmekte ve hukuki haklarını kullanarak karara itiraz edebilmektedir. Bu durumda istinaf ve temyiz yoluna gidilmesi gerekecektir. Böyle bir yola başvururken alanında uzman bir avukat ile birlikte hareket edilmesi istenen sonuçların alınabilmesi için faydalı olacaktır.

İstinaf Ve İstinaf Kanun Yolu Nedir?

İstinaf hem olay hem de hukuki yönden ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların üst dereceli mahkemeler tarafından denetlenmesidir. Bir kişi İstinaf kanun yoluna başvurduğunda ceza davası ya da hukuk dava dosyası üst dereceli bir İstinaf mahkemesi tarafından tekrar incelenmektedir. Öyle bir durumda ilk derece mahkemesi tarafından alınan karar ikinci kere incelenir ve denetlenir. Anayasamızda olan davasız yargılama olmaz ilkesi gereğince İstinaf incelemesinin yapılabilmesi için mutlaka bir istinaf başvurusu yapılmalıdır. İlk derece mahkemesi bir hükmü istinaf incelemesi için kendiliğinden İstinaf mahkemesine gönderememektedir. İstinaf başvurusu için kararı veren yerel mahkemeye dilekçe yolu ile başvuru yapılmalıdır. Bunun yanı sıra kararı veren mahkemenin katibine beyanda bulunularak da istinaf başvurusu yapılabilmektedir.

Boşanmada İtiraz ve Temyiz Nedir?

Temyiz; istinaf mahkemesi kararlarının hukuki açıdan denetlenmesi ve incelenmesine amaçlayan bir kanun yoludur. İstinaf mahkemesi tarafından iki kere incelenen ve karar verilen bir dosya için belli yasal koşulları uygunluk sağlandığında temyiz incelemesi için Yargıtay’a başvuru yapılabilmektedir. Böylece aynı dosya 3 dereceli bir inceleme sistemine tabi tutulur. Bu sistem hukuk ya da ceza davalarının neticesinde verilen kararların tam anlamıyla denetlenmesini sağlamak içindir.

Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?

Bir davanın temyiz edilmesi için bir üst derece mahkeme olan Yargıtaya taşınması gerekir. Diğer hukuki süreçlerde olduğu gibi boşanma davaları için de temyiz süreci geçerlidir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre, boşanma davalarına bakan aile mahkemelerinin almış olduğu kararın temyize taşınabilmesi için alınan kararın kesinleşmiş olması beklenir. Türk hukuk sisteminde, kararlaştırılmamış bir davanın temyize götürülmesi mümkün değildir. Ayrıca davanın temyiz edilmesinde, davayı kazanan ya da davayı kaybeden taraf ayrımı yoktur. Eğer hukuki bir yarar söz konusu ise davayı kazanan taraflar da temyize gidebilir. (Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?)

Boşanma Davalarında Temyiz Aşamaları ve Sonuçları

Öncelikli olarak, temyiz edilecek kararı veren mahkemeye bir dilekçe ile başvurularak, harç masrafı ve diğer hukuki giderleri ödenir ve temyiz süreci başlamış olur. İlgili dava dosyaları Yargıtayın ilgili dairesine iletilir. Yargıtay dava dosyasını inceleyerek, şekil ya da usul hatası yapılıp yapılmadığını, alınan kararların kanunlara uygunluğunu inceledikten sonra kararını açıklar.

Boşanma Kararının Temyiz Edildiğinde Verilecek Kararlar

Birinci derece mahkemenin aldığı karar, temyiz sonucu açıklanana kadar geçerlidir, ertelenmez ve askıya alınamaz. Yargıtay boşanma davası temyizi için incelediği dosyanın ardından onama, bozma, düzelterek onama ve kısmen bozma olmak üzere dört farklı karar verebilir. Boşanma davasındaki kararın onanması, aile mahkemesinin kararının hukuken uygunluğu anlamına gelirken, bozma kararında ise temyize getirilen karar ilk mahkemeye yeniden yargılama yapılması için gönderilir. Düzelterek onama ise alınan kararların tamamının değil de bir kısmının düzeltilerek onaylanması demektir. Bir bakıma yeniden yargılamaya gerek duyulmadığı durumlarda verilir. Örneğin, boşanma davasında mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararları onanırken, yoksulluk nafakası da hükmedilen tutar konusunda bir düzeltme uygun görülebilir. Bu durumda yeniden yargılamaya gerek duyulmaksızın sadece yoksulluk nafakası tutarı değişebilir. Kısmen bozma ise bazı bölümlerdeki kararların bozulduğu ancak yeniden yargılama yapılmaksızın kalan kısımların da onaylandığı anlamın gelir. Şekil olarak bakıldığında kısmen bozma ve düzelterek onama çok benzer sonuçlardır. (Boşanma Kararının Temyizi Nasıl Yapılır?) Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 217 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara