Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları

Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları
Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları Aile içi şiddet, aile içi sorunlar ve çok daha fazlası nedeni ile Türkiye’ de boşanma davası sayısı ciddi oranda artış gösteriyor. Dünya genelinde de toplumlar açısından kronik bir problem haline gelen boşanma davalarındaki artışlar, aile birliğinin önemli oranda zedelenmesine neden oluyor. Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi...
Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları Nedir? Boşanmayla birlikte verilen nafaka, tazminat ve velayet kararları evlilik birlikteliğinin sonlanmasıyla birlikte yeni hukuki durumlar ortaya çıkarmaktadır.

Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları

Eşlerin evliliklerini sonlandırmak istemeleri halinde ya anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda hukuki sonuçlar bakımından boşanmayla oluşacak velayet, nafaka ve tazminat gibi durumlarda eşler anlaşma sağlamakla birlikte çekişmeli boşanmalarda boşanmanın getireceği hukuki sonuçlara tarafların talebi doğrultusunda hakim kendisi karar verecektir. Boşanma nafaka tazminat velayet davaları aslında tek bir dava olarak görülebilen davalardır. Boşanma davası nedeniyle ayrı bir tazminat davası açmak mümkünse de bu dava nispi dava açılış harcına tabi olduğundan pek fazla tercih edilmemektedir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Eşlerden herhangi birinin yerleşim yerinin bulunduğu aile mahkemesine boşanma davası açılabileceği gibi son 6 ay evlilik birlikteliğinin sağlandığı yerleşim yerindeki aile mahkemesine dava dilekçesi sunarak da boşanma davası açılabilmektedir. Sunulan dava dilekçesi çekişmeli boşanmalarda boşanmada karşı eşin aleyhindeki sebeplerin varlığını ispat etmeye yönelik olmalı anlaşmalı boşanmalarda ise anlaşma protokolü ile birlikte boşanma dava dilekçesi mahkemeye verilmelidir.

Boşanma Davası Sonucunda Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanma davası sebebiyle iki tür nafakanın varlığından söz edilebilir. İlk olarak yoksulluk nafakası adı altında boşanan eşlerden bir tarafın maddi durumunun bozulması söz konusuyla yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verilmektedir. Diğer bir nafaka türü ise çocuğun velayeti bulunan eşe çocuğun bakımı, eğitimi gibi masraflarının karşılanması üzerine ödenen iştirak nafakasıdır. Bu iki nafaka türünde boşanmada nafaka miktarı 2019 hakimin yapacağı değerlendirmeyle ortaya çıkmakta ve kişilerin evliliklerinin sonlandırmadaki kusur durumları, tarafların ekonomik durumları, mal varlıkları gibi konular dikkate alınmaktadır. Boşanmayla birlikte nafaka talebi varsa mutlaka mahkemeye başvurularak talep de bulunulması gerekir. Aksi takdirde nafaka kendiliğinden bağlanmaz. Ayrıca eşlerden nafaka talebinde bulunanın boşanmada daha ağır kusurlu olması nafaka almasını engelleyici bir durumdur.

Boşanmayla Birlikte Tazminat Davası Alınabilir Mi?

Boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği gibi boşanma davası bittikten sonra tazminat davası açılarak da boşanma sebebiyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi talep edilebilmektedir. Boşanmayla birlikte tazminat talep ediliyorsa aile mahkemesine talepte bulunulmalı ve boşanmada kusurun bulunmadığına dair delillerin her türlü ispat aracıyla ispatlanması gerekmektedir. Boşanma davasında tazminat talepleri aldatma yani zina nedeniyle uğranılan acı durumunun bastırılması gibi manevi amaçlarla açılabileceği gibi boşanmayla ortaya çıkacak maddi kayıplar nedeniyle de tazminat talebinde bulunulabilmektedir.

Boşanma Sonucunda Çocukların Velayeti Kimde Kalır?

Velayet; ayır etme gücüne sahip olmayan yaşı küçüklerin mallarının ve haklarının korunması bakımından evlilikte eşler tarafından ortak kullanılan bu hakkın mahkemece yalnızca eşlerden birine devredilmesidir. Boşanmada velayetin kime verileceği oldukça merak konusudur. Velayetin tayin edilmesinde hakim çocuğun hayatını dikkate almakta ve çocuğun gelişimini en iyi şekilde gerçekleştirebileceği eş hangisiyse velayet ona verilmektedir. Çocuğun velayetinin alınması talep ediliyorsa mahkemeye bu konuda tatmin edici hayat koşullarının sunulabileceğine dair gerekli deliller sunulmalıdır. Boşanmayla birlikte verilen velayet kararlarında çocuk çok küçükse (0-2 yaş) çocuğun bakımı ve velayeti anneye bırakılmaktadır. Ancak yaşı daha büyük çocuklarda (8 yaş ve üzeri) mahkeme velayet konusunda çocuğun görüşlerini de dikkate alarak bir hüküm oluşturmaktadır. Yargıtay’ın emsal kararlarında 12 yaşından büyük çocuğun mahkemede velayet konusunda dinlenmemesini bozma sebebi yapmıştır. Çocukların velayetine sahip olmak konusunda etkili sonuçlar elde edebilmek için aile hukuku alanında deneyimli avukatlık bürolarından hukuki yardım alınabilir.

Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları

Aile içi şiddet, aile içi sorunlar ve çok daha fazlası nedeni ile Türkiye’ de boşanma davası sayısı ciddi oranda artış gösteriyor. Dünya genelinde de toplumlar açısından kronik bir problem haline gelen boşanma davalarındaki artışlar, aile birliğinin önemli oranda zedelenmesine neden oluyor.

Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma davaları hem kadın hem de erkek açısından aile birliğinin sürdürülebilirliğinin olanaksız hale geldiği durumlarda son derece önemli bir yasal hak etkisi teşkil ediyor. Özellikle de son yıllarda aile içi şiddet ve kadına şiddet gibi konularda son derece yüksek bir yüzdenin yakalandığı Türkiye’ de bayanların mevcut olan bu yasal haktan yararlanarak, yaşadıkları eziyete son verebilme imkanı bulunuyor. Türkiye’ de Türk Medeni Kanunu’ nun kapsamında belirtilmiş olan koşullar çerçevesinde aile birliğinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesinin mümkün olmaması durumunda boşanma davası açabilme imkanı bulunuyor. Ancak günümüzde pek çok kişi boşanma davası açmak için genel olarak çevreden duyduğu bilgiler üzerinden hareket ediyor ki bu durumda son derece geniş bir kapsama sahip olan ve komplike yapıya sahip olan boşanma davalarında tarafların ciddi hak kayıpları ile karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

Boşanma Davası 3 Yıl Aynı Sebepten Açılamaz

Aile birliğinin sürdürülebilir durumda olmaması üzerine aile birliğini kuran taraflardan birisinin boşanma davası açması ve bu dava sürecini bilinçsiz bir şekilde yürütmesi sonucunda Aile Mahkemesi tarafından boşanma davasının reddine karar alınabilir. Bu durumda boşanma davası 3 yıl boyunca tekrar açılamaz. Bu yüzden boşanma davası sürecine iyi bir şekilde hazırlanılması ve gerekli olan evrakları boşanmaya konu olan durum, olay ya da husus ile ilgili mevcut kanıtları da eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvuruda bulunulmalıdır. Hatta bu konuda profesyonel hukuk desteğinin alınması günümüzde zaten çok zor boşanma kararı almak durumunda kalan bayanların, dava sürecinde olumsuzluklar ile karşı karşıya kalmasının önüne geçilebilmesi açısından çok önemlidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aile birliğinin sona erdirilmesi hedefi ile taraflardan birisinin boşanma davası açabilmesi için öncelikli olarak tarafların ortak şekilde son 6 aydır ikamet ettikleri yerdeki ya da taraflardan birisinin son 6 aydır ikamet ettiği yerdeki bir Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri’ ne başvuru gerçekleştirmesi gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nda boşanma davaları aile birliğinin sona erdirilmesi şeklinde tanımlanırken,  boşanma nedenleri özel ve genel şeklinde 2 kategoride değerlendirilir. Türk Medeni Kanunu’ nda boşanma davasının ‘özel nedenleri’ net şekilde açıklanır. Bu nedenlerin davacı tarafından ispat edilmesi durumunda Aile Mahkemesi tarafından hemen kabul kararı alınır. Bu nitelikteki özel nedenler arasında; hayata kast, kötü ve onur kırıcı eylemler, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürdürme, terk etme, akıl sağlığı sorunları şeklindedir. Genel boşanma davası nedenleri ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 166.maddesi dahilinde açıklanmış olan durumlar, olaylar ve hususlardır. Makalemizde Boşanma Nafaka Tazminat Velayet Davaları konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara