Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri Nelerdir? Boşanmada onur kırıcı davranışlar nelerdir?

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri Nelerdir? Boşanmada onur kırıcı davranışlar nelerdir?
Boşanma sebepleri, boşanma sürecinde önemli rol oynar ve her biri, evlilik birliğinin devamının taraflar için makul olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınır.

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması sürecidir ve çeşitli sebeplere dayanabilir.

Bu sebepler, genel ve özel olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Aşağıda, boşanma sebepleri ve ilgili detaylar madde madde açıklanmaktadır:

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Şiddetli Geçimsizlik: Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülememesi durumudur. Bu durum, karşılıklı suçlamalar, anlaşmazlıklar ve evliliğin devamının mümkün olmadığını gösteren diğer faktörlerle karakterize edilir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Zina: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, ağır şekilde kötü muamelede bulunması veya onur kırıcı davranışlarda bulunması.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden birinin suç işlemesi veya genel ahlaka aykırı bir yaşam sürmesi.

Terk: Eşlerden birinin diğerini terk etmesi ve bu durumun belirli bir süre devam etmesi.

Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması ve bu durumun evlilik birliğini sürdürmeyi imkansız hale getirmesi.

Aşırı Borçlanma Boşanma Sebebi Mi?

Eşlerden birinin aşırı borçlanması ve bu durumun evlilik birliğinin huzurunu bozması, boşanma sebebi olarak kabul edilebilir. Ancak, borçlanmanın kaçınılmaz nedenlerle meydana gelmesi durumunda bu durum ekonomik şiddet olarak değerlendirilmeyebilir.

Cinsel Birliktelik Sağlanmaması Boşanma Sebebi Mi?

Cinsel birlikteliğin sağlanamaması, Yargıtay tarafından kabul edilen boşanma sebeplerinden biridir. Bu durum, evliliğin temelinden sarsılmasına neden olabilecek önemli bir faktördür.

Sık Sık Eski İlişkilerden Bahsedilmesi Boşanma Sebebi Mi?

Eşin sık sık eski ilişkilerinden bahsetmesi, psikolojik şiddet uygulama olarak değerlendirilebilir ve boşanma sebebi olabilir.

Sürekli Alkol Kullanımı Boşanma Sebebi Mi?

Eşin sürekli alkol kullanması ve bu durumun aile huzurunu bozması, boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir.

Aşırı Kıskançlık Boşanma Sebebi Mi?

Aşırı kıskançlık, evlilik içinde huzuru bozduğunda boşanma sebebi olabilir. Ancak, eşlerden birinin aşırı kıskançlığı diğer eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarıyla birleştiğinde, Yargıtay bu durumu farklı değerlendirebilir.

Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Verilmemesi Boşanma Sebebi Mi?

Eşin ailesiyle görüşmesine izin verilmemesi, evlilik birliğini olumsuz etkileyebilir ve boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Üvey Çocuğa İlgisiz Davranılması Boşanma Sebebi Mi?

Türk Medeni Kanunu, eşlerin üvey çocuklarına karşı da özen ve ilgi göstermeleri gerektiğini belirtir. Üvey çocuklara karşı ilgisiz davranılması, evlilik birliğini sarsabilecek bir davranış olarak değerlendirilebilir.

Yargıtay Kararlarına Göre Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Sözlü şiddet, eleştiri: Evlilik kurumunda eşler birbirleriyle beraber mutlu bir yaşam sürmek ister. Ancak çeşitli nedenlere dayalı eşlerden biri veya ikisinin birden başvurduğu sözlü şiddet veya sürekli hale gelen eleştiri evlilik kurumu resmi olarak sürerken bile bitmiş olabileceği anlamı taşıyabilir.

Saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulması gereken evlilik temelleri, sürekli hale gelen saygı yoksunluğu nedeniyle bir dar boğaza girebilir. Fiziksel şiddet: Çeşitli nedenlere bağlı olarak eşlerden birinin veya ikisinin birden başvurduğu şiddet, bazı durumlarda bir defa da olsa evlilik kurumunun sonlanması için neden olabilir.

Fiziksel olarak ağır olumsuz sonuçların ortaya çıkabildiği pek çok durum vardır ve evlilik kurumunun kişi hak ve özgürlüklerini sınırlaması söz konusu olur. Uygulanan şiddet boşanma nedenleri arasında sıklıkla karşılaşılan ve hukuken de haklı boşanma sebepleri arasında yer alan bir nedendir.

Ekonomik sıkıntılar: En baştan itibaren ekonomik yetersizliğe bağlı sıkıntılar olabildiği gibi, sonradan yaşanan iflas, işlerin kötü gitmesi, işsiz kalma gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar.

Bu tür sıkıntıların oluşturduğu psikolojik olumsuzluklar zaman içerisinde fiziksel olumsuzluklar veya sözlü olumsuzluklar haline dönüşebilir. Boşanma hukuku ve Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri hakkında avukat ve danışmanlık almanız faydanıza olacaktır.

Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri Önemli Olaylar

Eşlerin Birbirini Değiştirmeye Çalışması: Kültürel ve birikime dayalı ve deneyimsel olarak oluşmuş hayat görüşü ve yanı sıra kişilik özellikleri, evliliklerle birlikte bazen eşler tarafından değiştirilmeye çalışılır.

Bu durum süreklilik arz etmesi, evliliklerin çekilmez olmasına sebep olabilir. Ortak bir noktada buluşabilmek için evliliklerde kişilerin birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmaları esastır.

Tartışmak yerine eşlerin empati kurmaya çalışmaları, istenilen şeyler konusunda açık ve duygularını açık bir şekilde ifade ederek anlaşmaya çalışmaları çözüm oluşturabilir.

Kalabalık Bir Şekilde Yaşamak Zorunda Olmak: Ülkemiz toplumsal kültür anlayışı içerisinde sıklıkla karşılaşılan büyük aile durumu, bazen birkaç ailenin birden aynı evde yaşamasına neden olur. Ailelerin birbirleriyle yaşadıkları ufak sorunlar, gündelik yaşam içerisinde sıklıkla tekrarlanır ve zaman içerisinde büyük sorunlar haline dönüşebilir.

Alkol, Kumar ve psikolojik sorunlar: Bu tür alışkanlıklar nedeniyle günümüzde pek çok evlilikte büyük ve kronik sıkıntılar yaşanır.

Alışkanlıkların başlamasının ardından genelde ortaya çıkan ilk süreç, durumun idare edilmeye çalışılması ve hoşgörülü yaklaşılmasıdır. Ancak bu alışkanlıklar nedeniyle ortaya çıkan yan etkiler zaman içerisinde eşler için eziyetli ve çekilmez bir yaşamın kapısını aralar.

Bu türlü durumlarla karşılaşıldığında uzman kişilerden alınacak yardım ve bu yardımın süratli bir şekilde olması önemlidir. Evliliklerin sürdürülmesi eşlerin birbirlerine karşı gösterdiği sevgi, saygı ve bunlara paralel anlayışla mümkün olur. Zaman zaman yaşanacak pek çok olumsuzluk olabileceği gibi, bu olumsuzlukların üstesinden birlikte gelebilmek mümkündür.

Zaman içerisinde eşlerin birbirlerinden uzaklaşmaması için, iki tarafında duygularını ve isteklerini doğru bir biçimde birbirine aktarması önemlidir.

Hayata Karşı Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeni İle Boşanma

Mutlak boşanma nedenlerinden biri olan bu boşanma sebebi MK'nın 162. maddesinde hükme alınmıştır. Hayata kasttan anlatılmak istenen eşlerden birinin diğer eşin hayatını tehlikeye atacak hatta onun hayatını sonlandıracak davranışlarda bulunmasıdır.

Eşini öldürmeye çalışmak veya onu intihara zorlamak gibi nedenler boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu davranışların varlığı ispat edildiği takdirde hakimin davayı açan eş için hayatın çekilmez olup olmadığını araştırmasına gerek kalmadan boşanma davasını sonuçlandırması gerekmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Toplumun anlayışına göre bireyin sürekli olarak bağımlı olarak bile diyebiliriz namus ve şeref gibi kavramlarla bağdaşmayacak şekilde hayat sürmesi eşinin boşanma davası açması için bir nispi boşanma sebebidir.

Haysiyetsiz hayat sürmeye örnek olarak eşin madde bağımlısı olması, kumar bağımlılığı örnek verilebilir. Bir hak düşümü süresi öngörülmemiştir. Bu sebeplere dayanarak mağdur eş her zaman boşanma davası açabilir fakat dikkat edilmesi gereken bir husus mevcuttur ki o da şudur: Haysiyetsiz hayat süren eşin bu tür yaşama evlenmeden önce başlamaması yani evlendikten sonra başlaması şarttır.

Ayrıca hakimin boşanmaya karar verebilmesi içinde eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesinin yanında diğer eş için hayatın çekilmez hale gelmesi önemlidir.

Eşin bir iki kez kumar oynayarak eve gelmesini bahane edip boşanma davası açan eşin boşanma davası kabul görmeyecektir. Boşanma hukuku ve Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri hakkında avukat ve danışmanlık almanız faydanıza olacaktır.

Terk Nedeni İle Boşanma - Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri

Mutlak boşanma sebeplerinden biri olan terk nedeniyle boşanma da eşlerden biri ortak hayata devam etmeyerek ortak konuttan ayrılması, diğer eşini terk edip gitmesinin sonucu oluşan bir boşanma nedenidir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus sadece evi terk edenin terk eden statüsüne sayılmamasıdır. Örneğin eşin diğer eşi evden kovması, onu ortak konuta almaması, eşini ailesinin yanına bırakması, ortak konutun anahtarını değiştirmesi ve diğer eşe vermemesi, ortak konutu taşıması gibi örneklerde de bu fiilleri icra eden eş terk etmiş sayılır.

Terk nedeni ile boşanmada 4 şart gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır: Eşlerden biri haksız olarak ortak hayata son vermelidir. Maksadın kötü olmasıdır.

Örneğin tayini çıkan asker eşin başka bir şehre taşınması terk sayılmamaktadır. Asker eş görevi icabı gitmektedir. Ayrı yaşamanın en az 6 ay devam etmiş olmasıdır. Terk eden eşe ihtarda bulunulması ve buna rağmen terk eden eşin geri dönmemesidir.

Boşanma davasının açılması ve davanın boşanma ile sonuçlanması için davayı açma ve boşanma sebebine dayandırılması gerekmektedir. Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri boşanma davasında ispat edilmesi gerekmektedir.

Boşanma sebepleri, özel boşanma sebebi, genel boşanma sebebi, mutlak boşanma sebepleri olarak ayrılmıştır. Ama günümüzde en çok açılan Boşanma sebeplerinden bahsedecek olursak;

Maddeler halinde yazılı konular Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri olup boşanma davası açılmaktadır. Boşanma hukuku ve Boşanma Sebepleri Boşanma Nedenleri hakkında avukat ve danışmanlık almanız faydanıza olacaktır.

Bu haber toplam 652 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara