Boşanma ve Tazminat Davası

Boşanma ve Tazminat Davası
Boşanma Ve Tazminat Davası Evlilik birliği içerisinde taraflardan birisinin evlilik dışı üçüncü bir kişi ile duygusal veya fiziksel bir yakınlaşma içerisine girmesi neticesinde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatılan eşe aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı verir. Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Aldatma, günümüz modern hukuk sistemi dahilinde boşanma...
Boşanma ve Tazminat Davası Talebi Nedir? Boşanma davası sebebiyle açılacak tazminat davaları boşanma aşamasında boşanma davasıyla birlikte yürütülebileceği gibi boşanmadan sonra ayrı bir dava olarak da açılabilmektedir. Boşanma davaları evlilik birlikteliğinin bitirilmesinde anlaşılıp anlaşılamadığına göre anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma ve Tazminat Davası

Anlaşmalı boşanma davaları gerekli koşulların sağlanmasıyla çoğunlukla tek celsede bitirilebilirken çekişmeli boşanmalar daha uzun sürmekte ve evliliğin bitmesine neden olacak sebeplerin varlığı ortaya koyulmaktadır. Boşanma ve tazminat davası birlikte açılacaksa bu durumun mahkeme sonuçlanmadan önce tazminat talepli dilekçeyle boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulması gerekir. Boşanma davası devam ederken de ayrı bir dava olarak boşanmadan dolayı tazminat davası açılması mümkün ise de bu durumda nispi dava açılış harcı tazminat miktarı üzerinden alınacağından bu tür tazminat davaları genellikle boşanma ile birlikte yürütülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin evlilik birlikteliğinin sonlanması sebebiyle ortaya çıkacak hukuki durumların tamamı hakkında anlaşma sağlamaları ve bu anlaşmayı yazıya dökerek boşanma protokolü imzalamaları halinde anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin herhangi bir eş tarafından mahkemeye sunulmasıyla boşanma davası açılacaktır. Anlaşmalı boşanma davasının mahkemece kabul edilmesi için;
  • En az 1 yıllık evli olunması,
  • Evlilik sonucunda ortaya çıkacak velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi tüm konular hakkında anlaşma sağlanması,
  • Evlilik birlikteliğini sonlandırma beyanlarının mahkeme huzurunda özgürce dile getirilmesi
Şartlarının birlikte gerçekleştiği durumlarda boşanma davası tek celsede neticelenecek ve mahkeme tarafların boşanmasına hükmedecektir.

Çekişmeli Boşanma Sebebiyle Tazminat Davası Açma

Çekişmeli boşanma davaları evlilik birlikteliğinin bitirilmesine neden olacak genel veya özel sebeplere dayanan ve bu sebeplerde eşlerin ne kadar kusurunun bulunduğunun tespit edilmesinin gerçekleştiği davalardır. Çekişmeli boşanma davası dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla açılmaktadır. Çekişmeli boşanmayla birlikte tazminat talebi söz konusuysa ek talepte bulunarak boşanma davası maddi manevi tazminat dilekçe örneği hazırlanabilir. Bu durumda mahkeme eşlerin kusur oranına göre tazminat talebinde bulunan eş daha az kusurluysa maddi ya da manevi tazminata da hükmederek boşanmayı sonuçlandıracaktır. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma sebebinin mutlaka ortaya koyulması gerekir. Çekişmeli boşanmalar aldatma (zina), akıl hastalığı, suç işleme, cana kast, haysiyetsiz yaşam sürme gibi özel sebeplerle açılabileceği gibi mizaç uyuşmazlığı, evliliğin temelden sarsılması gibi genel sebeplere dayanılarak da açılabilmektedir. Dava dilekçesinde bu sebeplerin varlığının her türlü delille ispatı zorunludur. Sebebe dayanmayan boşanma davalarından sonuç almak mümkün değildir.

Boşanma Davasında Tazminatın Hesaplanması

Boşanmada tazminat hesaplanırken hiç şüphesiz boşanmadaki kusur oranı oldukça önemlidir. Daha az kusurlu olan ya da hiç kusuru bulunmayan eş boşanmayla birlikte maddi manevi tazminat talebinde bulunabilir. Boşanmada tazminat 2019 hesaplanırken eşlerin ekonomik durumları ve uğranılan zararın boyutu hakim tarafından her somut olayda hakkaniyet ilkelerine göre değerlendirilmekte ve uğranılacak zararı giderici mahiyette maddi ve manevi zarara hükmedilmektedir.

Boşanma Ve Tazminat Davası

Evlilik birliği içerisinde taraflardan birisinin evlilik dışı üçüncü bir kişi ile duygusal veya fiziksel bir yakınlaşma içerisine girmesi neticesinde Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatılan eşe aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı verir.

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

Aldatma, günümüz modern hukuk sistemi dahilinde boşanma davalarına en çok konu olan boşanma nedenleri arasında yer alırken en fazla görülen boşanma nedenleri arasında da ikinci sırada kendisine yer bulur. Aldatma sebebiyle boşanma davası açma talebinde bulunan kişiler boşanma davası süreci içerisinde söz konusu aldatmayı ispat etme sorumluluğuna sahip olmaktadır. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası süreci içerisinde davayı açan kişi davaya konu olan aldatmayı ispat etmekle yükümlü olmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Aldatma sebebiyle boşanma davası çerçevesinde aldatılan eş, boşanma nedeni üzerinden boşanma davasını açabilmesi için aldatma olayını öğrenmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası başvurusu yapmalıdır. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatma eyleminin öğrenilmesinden sonra 6 aylık süre içerisinde boşanma davası açılmaması halinde aldatılan eşin aldatan kişiyi affetmiş olduğu kabul edilir ve aldatma nedeni ile boşanma davası açma hakkını kaybetmektedir. Ayrıca aldatma eyleminin 5 yıldan uzun süre önce yapılmamış olması gerekmektedir. Çünkü 5 yıldan daha uzun bir süre önce yapılmış olan aldatma eylemleri, Türk Medeni Kanunu kapsamında aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesine izin vermemektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Neler Talep Edilebilir?

Aldatma nedeniyle boşanma davası çerçevesinde cezai bir yaptırım bulunmamak ile birlikte Boşanma Hukuku kapsamında boşanma nedeni olarak kabul edilir. Aldatma nedeniyle boşanma davası çerçevesinde davaya açan eş tarafından; *Koruma kararı talep edilebilir *Aile konutunun eş ve çocuğa tahsis edilmesi talep edilir *Eş ve çocuk için nafaka (iştirak, yoksulluk) nafakası talep edilebilir *Çocuğun geçici velayeti talep edilebilir *Mal paylaşımında daha yüksek orana sahip olunması talep edilebilir *Aldatma nedeniyle maddi tazminat ve manevi tazminat talep edilebilir.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Tazminat Hakkı

Evlilik birliğinin sona ermesine, taraflardan birisinin aldatma eylemi neden olmuş ise bu durum Borçlar Kanunu ile örnek mahkeme kararları çerçevesinde az kusurlu eşe manevi tazminat ödenmesine karar veriliyor. Boşanma davası içerisinde tazminata konu olması için, eşlerin mali ve toplum içerisindeki sosyal statüsü, aldatma olayının eşte oluşturacağı büyük olumsuz etkiler gibi pe kçok faktör göz önünde bulundurularak manevi tazminat kararı alınmaktadır. Bu tazminat davaları bazı hallerde yazılı veya görsel basında da yer almakta olduğu gibi oldukça yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra aldatılan eş tarafından, aldatan eşin haricinde aldatma eylemine ortak olan evlilik birliği dışındaki söz konusu üçüncü kişiye yönelik olarak manevi tazminat açma hakkı vermektedir. Bu noktada aldatma nedeniyle boşanma davası ve maddi ve manevi tazminat davası açacak olan kişilerin mutlak suret ile profesyonel bir avukat desteği alması tüm haklarını koruyabilmesi ve kazanabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Makalemizde Boşanma ve Tazminat Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 200 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara