Boşanmada Velayet - Boşanma Velayet

Boşanmada Velayet - Boşanma Velayet
Boşanmada Velayet - Boşanma Velayet Bir evlilik birliği devam ederken beklenmedik şekilde gelişen boşanma kararları hem evlilik birliğinin bozulması hem de taraflar arasındaki ortak her şeyin paylaşılması anlamına gelir. Eşya ya da gayrimenkul paylaşımları bir şekilde anlaşmaya varılabilecek bir konudur ama evlilik devam ederken bir bebek dünyaya gelmişse ve her iki...
Boşanmada Velayet – Boşanma Velayet Kararı Nasıl Verilir? Boşanma velayet davası evlilik birliğinin sonlandırıldığı durumlarda yasalara göre, çocuğun menfaatine göre karar verilmektedir. Boşanmada velayet – boşanma velayet kapsamında en önemli unsurlar:
  • Çocuğun yaşı oldukça önemlidir. Özellikle 3 yaşına kadar çocukların anneye olan bağlılığı durumları göz önünde bulundurularak istisnai durumlar olmadığı sürece çocuk anneye verilir.
  • 3 yaşından sonraki durumlar için çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği yaşa gelene kadar anneye verilmesi taraftarı olunsa da öncelikli olarak çocuğun menfaati göz önünde bulundurulmaktadır.
  • Anne ve babanın ekonomik durumlarının yanı sıra çocuğun kendi kararlarını verebileceği yaşlarda olduğunda fikirleri de alınmaktadır.
Çocuğun velayeti konusu Türk Medeni Kanunu’nun 336 sayılı olan 2. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Boşanmalarda Çocuğun Velayeti hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Boşanmada çocuğun velayeti ve nafaka durumları davanın seyrine ve tarafların kusurlarına göre, çocuğun menfaati göz önünde bulundurularak, hakim tarafından karar verilmektedir. Çocuğun yaşının küçük olduğu durumlarda, şayet annenin annelik özelliklerinde herhangi bir kusur bulunmuyorsa, çocuk anneye verilebilir. Ancak bu durum davaların seyrine göre değişmektedir. Hakim tarafından velayetin kime verileceğine karar verilirken çocuğun yaşına dikkat edilir. Anne bakımına muhtaç çocukların babanın velayetine verilmesi istisnai durumlarda gerçekleşmektedir.

3 Yaşındaki Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Ortak velayet dışında çocukların velayetinin kime verileceğine şu şekilde karar verilir:
  • Çocuk 3 yaşına kadar anne bakım ve şefkatine muhtaç olarak görülmektedir. Bundan dolayı da 3 yaşına kadar çocukların velayeti anneye verilmektedir.
  • Çocuğun 3 ve 7 yaşında olması durumunda ise anneden velayet alınarak babaya verilmeyebilir. Bu gibi durumlar istisnai olmaktadır. Şayet anne çocuğun sağlığına zarar veriyorsa ya da çocuğa bakmaktan aciz ise bu gibi durumlarda babaya velayet verilebilir.
  • Çocuğun 6 ve 12 yaşlarında olması durumunda da ise tarafların çocuğa sunacağı maddi imkanlar dikkate alınmaktadır. Hangi eşin çocuğa daha iyi eğitim vereceği ve geleceği için daha sağlıklı olacağına göre velayete karar verilir. Bunun yanı sıra mahkeme pedagog aracılığı ile görüşleri alınır ve durumuna göre çocuğun menfaatine en uygun olan duruma karar verilir.

Boşanmada Velayet - Boşanma Velayet Davaları

Bir evlilik birliği devam ederken beklenmedik şekilde gelişen boşanma kararları hem evlilik birliğinin bozulması hem de taraflar arasındaki ortak her şeyin paylaşılması anlamına gelir. Eşya ya da gayrimenkul paylaşımları bir şekilde anlaşmaya varılabilecek bir konudur ama evlilik devam ederken bir bebek dünyaya gelmişse ve her iki ebeveyn de bu bebeğin yanlarında kalmasını istiyorsa velayet davası için gerekli başvuruları yapmaları gerekecektir. Bazı evliliklerde taraflar bu konuyu aralarında hallederek anlaşma şekillerini mahkemeye sunar ve bebeğin bu süreçte sıkıntı yaşamadan hayatını devam ettirmesini sağlarlar. Bazı durumlarda ise taraflar yalnızca birbirlerine zarar vermek, boşanmadan vazgeçilmesini sağlamak ya da çocuğun en iyi kendi yanında bakılacağını düşündüğünden velayet hakkını istemektedirler. Her iki durumda da en önemli şey bebek olduğu bilinmelidir, mahkeme de bu şekilde bebeğin yüksek yararını gözeterek bir karar vermek için gerekli tüm araştırmaları gerçekleştirecektir.

Yargıtay Kararları - Boşanmada Velayet - Boşanma Velayet

ÖZET: Her ne kadar mahkemece müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verilmiş ise de, tüm dosya kapsamı ile istinaf aşamasında düzenlenen sosyal inceleme raporu içeriğindeki tespitler ve küçüğün psiko-sosyal gelişimine yönelik menfaatleri gözetilerek velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirme neticesinde velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında kişisel ilişki düzenlemesi yapılırken tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile küçüğün ihtiyaçları gözetilmek suretiyle çocuk lehine tedbir ve iştirak nafakası belirlenmiştir. BOŞANMA DAVASI - ANNENİN VELAYET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ SAVSADIĞI KORUMA VE YETİŞTİRME GÖREVİNİ DE İHMAL ETTİĞİ İDDİA VE İSPAT EDİLMEDİĞİ - VELAYETE YÖNELİK İSTİNAF İTİRAZLARI YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİ ÖZET: Dosya kapsamındaki delillere, velayetin tevdii ile ilgili alman uzman raporu idrak çağındaki müşterek çocuklar V.. ve C..'in velayet tercihleri, diğer müşterek çocuk N..’ın anne bakım ve şefkatine ihtiyaç yaşında olması, müşterek çocukların tarafların ayrı yaşamaya başladıkları dönemden itibaren anneleri yanında kaldıkları, Annenin velayet görevini yerine getirmediği, savsadığı, koruma ve yetiştirme görevini de ihmal ettiği iddia ve ispat edilmediğinden müşterek çocuk C..'in velayetinin babaya verilmesini haklı gösterecek bir sebep ve çocuğun menfaatti de iddia ve ispat edilemediğinden velayete yönelik istinaf itirazları yerinde görülmemiştir. Diğer makalelerimiz için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Boşanmada Velayet - Boşanma Velayet | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA KADININ DAHA AĞIR KUSURLU OLMADIĞI - KADININ BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞA DÜŞECEĞİ - KADIN YARARINA GEÇİMİ İÇİN UYGUN MİKTARDA YOKSULLUK NAFAKASI TAKDİRİ GEREĞİ Mahkemece, davalı kadın tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, Davalı kadının mahkemece tespit edilen ve meydana gelen kusurlu davranışları ile davacı erkeğin de eşine "fiziksel şiddet uyguladığı, ailesi ile görüşmesine izin vermediği zaman zaman ailesinden para istemesi için baskı yaptığı " anlaşılmaktadır. Gerçekleşen duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu tarafın yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece velayeti babaya verilen ortak çocuklar H., H. ve Ü. E. ile anne arasında kişisel ilişki kurulurken; kız ve erkek çocuklarının ayrı ayrı günlerde anne ile görüşmelerine karar verilmesi ve ortak çocukların birbirlerini görme imkanının ortadan kaldırılması doğru görülmemiştir. Çocuklar ile anne arasında yeniden çocukların birbirlerini görecek şekilde daha uygun kişisel ilişki kurulmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir. BOŞANMA DAVASI VELAYET - KÜÇÜĞÜN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİNE YÖNELİK MENFAATLERİ GÖZETİLEREK VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI. VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK İLE BABA ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLEMESİ YAPILIRKEN TARAFLARIN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE KÜÇÜĞÜN İHTİYAÇLARI GÖZETİLMEK SURETİYLE ÇOCUK LEHİNE TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI BELİRLENMESİ.

Bu haber toplam 302 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara