Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı
Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı Boşanma katkı payı davası, taraflardan birinin yerleşim yerinde ya da son altı aydır oturdukları yer aile mahkemesinde ( yoksa asliye hukuk mahkemesinde ) dava dilekçesi vererek açabilirler. Yurtdışında yaşıyorsanız yabancı ülke mahkemesinde boşanıp sonra bu boşanma kararını Türkiye` de de tanıtabilirsiniz...
Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı Nasıl Olur? Çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı ve katkı payı ödemesi davanın seyrine ve tarafların taleplerine göre belirlenmektedir. Çekişmeli boşanmada mal paylaşımı ve katkı payı ödemeleri, evlilik devam ederken edinilmiş olan malların eşit şekilde paylaştırılmasını ifade eder. Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı şekilde açılmalıdır. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile beraber aynı anda açılması durumunda mal paylaşımının dava sonucu kesinleşmesine kadar bekletilmesine karar verilir. Boşanmanın kesinleşmesi ardından ise mal paylaşımı için dava açılabilir. Boşanmanın kesinleşmesinin ardından boşanmış olan taraflar, mal paylaşımı kapsamında 3 farklı talepte bulunabilir. Bu üç talep ise:
  • Katılma alacağı,
  • Katkı payı alacağı,
  • Değer artış pay alacakları olarak özetlenebilir.
Boşanma davalarında mal paylaşımları yaparken çiftin evlilik sırasında edindiği mallar dikkate alınmaktadır. Evlilikten önce taraflara ait olan malların paylaştırılması mümkün değildir.

Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tarafların uzlaşması durumunda kısa sürede tamamlanmaktadır. Ancak çift arasında çekişme söz konusu ise bu noktada dava uzayabilir. Davanın süresi, davanın konusuna ve tarafların taleplerine göre belirlenir. Bundan dolayı da standart bir sürede bahsetmek mümkün değildir. Boşanma davalarında mal paylaşımı için yetkili ve görevli olan mahkemeler ise Aile Mahkemeleri olmaktadır. Mal paylaşımı için açılacak olan davanın boşanma kararlarının kesinleşmesinden sonraki 10 yıl içinde açılmış olması gerekir. Bu sürenin geçmesi halinde, mal paylaşımı zaman aşımına uğrayacak ve davanın açılması mümkün olmayacaktır.

Boşanmada Mal Paylaşımı 2019

Boşanma mal paylaşımı soruları taraflar için önem teşkil eder. Bu davalarda alanında uzman ve deneyimli bir avukat ile çalışmak en adil ve istenen neticelerin elde edilmesini sağlayacaktır. Olası hak kayıplarını önlemek için doğru uslup ve bilgilerle dilekçe hazırlamak gerekir. Çeşitli durumlarda usulüne uygun olarak boşanma davası talebi yapılmadığı için boşanma davası reddedilebilir ve bu sebeple de açılmış olan mal paylaşımı davası da reddedilebilir. Bu gibi durumların yaşanmaması için uzman bir avukat ile çalışmak en önemli detayların başında gelmektedir. Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı, Boşanma katkı payı davası, taraflardan birinin yerleşim yerinde ya da son altı aydır oturdukları yer aile mahkemesinde ( yoksa asliye hukuk mahkemesinde ) dava dilekçesi vererek açabilirler. Yurtdışında yaşıyorsanız yabancı ülke mahkemesinde boşanıp sonra bu boşanma kararını Türkiye` de de tanıtabilirsiniz. Yurtdışında boşanma ve yabancı mahkeme boşanma kararları ile ilgili olarak davaları inceleyiniz. Boşanma katkı payı dava harcı ve tebligat masrafları ödenir. Boşanma katkı payı davası açıldıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde de taraflara duruşma günü ve davalıya boşanma katkı payı dava dilekçesi tebliğ edilir. Boşanma katkı payı davası açarken mal rejiminin tasfiyesi istenecekse mutlaka bu dava ile birlikte istenmeli ve ayrıca da harcı ödenmelidir. Yoksa zamanaşımı tehlikesi vardır. Boşanma katkı payı davası açılırken davalının malları üzerine tedbir konulması da talep edilirse ve akabinde gecikmeksizin bu tedbirlerin konulması için mahkemeye müracaat edilir de tedbirler koydurulursa, dava sonunda hükmedilebilecek olunan tazminatların tahsili mümkün olabilecektir. Boşanma katkı payı davasında avukat tutma mecburiyeti olmamakla birlikte bir boşanma avukatı tutulması, davanı kısa zamanda bitmesinde ve alınacak tazminat ve sair hakların daha fazla olmasında önemli ölçüde etkili olacaktır. Türkiye`de ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşları aleyhine Türkiye`de en son sakin bulundukları yer ve bunun da olmaması halinde İstanbul İzmir ve Ankara mahkemelerinde boşanma katkı payı davası açılabilir. Dikkat edilmesi gereken şey eski kanundaki gibi ikametgâh değil yerleşim yeri söz konusudur ve ikametgâh başka bir yerde olsa bile yerleşim yerinin ikametgâhın olduğu yerde olmadığı ispat edilebilir. Altı ay birlikte oturulan yer demek de boşanma katkı payı davasından önce son defa ama mutlaka en az altı ay birlikte oturmayı gerektirir. Son defa oturdukları yerde 3 ay oturmuşlarsa o yer mahkemesi yetkili olmayacaktır. Son oturulan yer olmalı ve artı son oturulan yerde en az altı ay oturulmuş olmalıdır. Kanun metni kötü yazılmış olduğundan bunu da açıklamak gereği duydum. Yetkili olmayan bir yerde dava açılmışsa, boşanma katkı payı dava dilekçesini tebliğ aldıktan itibaren 10 gün içinde davalı taraf yetki itirazında bulunup yetkili yeri de belirtmezse o zaman davaya yetkisiz de olsa o yetkisiz yer mahkemesinde devam edilir. Yani eşinize, belki süresinde itiraz etmez diyerek alakasız bir yerde de dava açmanız mümkün. Hâkim kendiliğinden yetkiyi değerlendiremez. (Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı)

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı - Örnek Dilekçe

AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimiz, davalı … … ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.(EK 1)Müvekkilimiz ile davalı, evliliklerinin ilk yıllarındaki mutluluklarını devam ettirememişler ve artan kavgalarının çekilmez hale gelmesi üzerine mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunmuşlardır. … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile tarafların boşanmalarına kara verilmiş ve bu karar …/ …/ … tarihinde kesinleşmiştir.(EK 2)
  2. … Üniversitesi’nin … Fakültesi’nden … yılında mezun olarak muhtelif şirketlerde çalışan müvekkilimiz, … yıldır … A.Ş.’de … statüsünde çalışmaktadır. Müvekkilimizin aylık geliri … TL’dir ve bu durum maaş bordroları ile sabittir.(EK 3) Müvekkilimiz, davalı ile evli kaldıkları süre içerisinde … TL bedel ile satın aldıkları … … adresinde bulunan daireye ve ortak hesap olarak … Bankası’nın … Şubesi’nde açtırdıkları … nolu banka hesabında biriktirdikleri … TL.’na, katkıda bulunmuştur
  3. … yıl boyunca devam eden evlilikleri boyunca … TL’ye almış oldukları daire ve banka hesabında biriktirdikleri … TL’ye olan taraf katkıları aynı düzeyde değildir.
Müvekkilimizin aylık geliri ile davalının aylık geliri, yukarıda belirtildiği üzere, davalıdan fazladır. Müvekkilimiz, boşanma sürecinde, velayeti kendisine verilen çocuğunun ruhsal durumunu da düşünerek, boşanma sürecinin bir an önce neticelenmesi için, her hangi bir maddi talepte bulunmasa da, dairenin alınmasına sağlanan katkının ödenmesi ve banka hesabında bulunan paranın paylaştırılması için, işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Makalemizde Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katkı Payı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 236 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara