Eski Eşin Soyadını Kullanma

Eski Eşin Soyadını Kullanma
Eski Eşin Soyadını Kullanma | Türkiye' de Türk Medeni Kanunu çerçevesinde verilmiş olan hak çerçevesinde evlilik birliği kurmuş olan kişiler. Eğer evlilik birliğinde devamlılığı sağlayamazlar ise ilgili kanun hükmünde belirtilmiş olan şartlar çerçevesinde boşanma davası açabilmektedir. Son derece kapsamlı bir dava sürecini teşkil eden...
Eski Eşin Soyadını Kullanma | Türkiye' de Türk Medeni Kanunu çerçevesinde verilmiş olan hak çerçevesinde evlilik birliği kurmuş olan kişiler. Eğer evlilik birliğinde devamlılığı sağlayamazlar ise ilgili kanun hükmünde belirtilmiş olan şartlar çerçevesinde boşanma davası açabilmektedir. Son derece kapsamlı bir dava sürecini teşkil eden boşanma davası ardından boşanmanın teşkil etmekte olduğu etkilerde devam etmektedir. Yaşamın tamamı ile değişime uğramasına yol açan evlilik birliğinin. Yasal olarak sonlandırılmasının ardından gündeme gelen en önemli konulardan birisi de boşanan kadının soyadı durumudur. Boşanan kadının soyadı değişimi ile yeniden kızlık soyadı alması gerekir. Boşanma işleminin gerçekleştirilmesi ardından kadınların kızlık soyadı olarak adlandırılmakta olunan eski soyadlarına geri dönüş yaparlar. Ancak bazı durumlarda yıllarca sürmüş olan evlilik içerisinde kadınların artık sosyal yaşamları dahilinde kocasının soyadı ile tanınıyor olduğu görülebilir. Bu çerçevede de kadının boşanma ardından yeniden eski soyadı dönüş yapmasının kendisinin sosyal ve iş dünyası yönünden önemli sorunlar teşkil edebileceği dolayısı ile kadının kocasının soyadı kullanmaya devam etmesinin kendisi açısından daha faydalı olabilmesi de mümkün olabilmektedir. Bu gibi hallerde boşanma davası ile yasal olarak evlilik birliğini sona erdirmiş olan kadının. Eski Eşin Soyadını Kullanmaya devam etme arzusu olabilir ki bu tarz bir talep kadın açısından avantajlı olabileceğinden soyadı değiştirme davalarına da sık şekilde gündem teşkil edebilmektedir.

Boşanan Kadının Soyadı Değişimi

Boşanma davası ardından soyadı değişimi noktasında eski eşinin mevcut soyadının kullanımına devam etme talebinde bulunulması durumunda soyadı değiştirme davası açması gerekliliği bulunur. Boşanan kadının eski eşinin soyadı kullanmayı sürdürebilmeyi talep etmesi ise ilgili kanun hükmünde belirli koşullara odaklanmıştır. Buna göre ilk olarak kadının eski kocasının soyadının kullanılması noktasında bir hedefinin ve yararının bulunması gerekliliği bulunuyor. Eğer kadının Eski Eşin Soyadını Kullanma konusunda herhangi bir menfaati bulunmamakta ise kızlık yani eski soyadı kullanması gerekliliği bulunuyor. Bunun yanı sıra boşanan kadının soyadı hakkında kadının kızlık soyadı kullanmasından dolayı meydana gelebilecek hak kaybı problemleri söz konusu ise kadının, eski kocasının soyadı kullanma talebi gerçekleştirebilme şansı bulunuyor. Boşanmış kadının, Eski Eşin Soyadını Kullanma şartları arasında aynı zamanda da kadının eski kocasına bu şekilde bir durum etkisi ile olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalmayacak olmasıdır. Eski karısının kendi soyadı kullanmaya devam etmesi etkisi ile zarara uğrayacak kişilerin bu tarz bir kullanıma itirazda bulunabilme hakkı bulunmaktadır. Boşanmış kadın bireyin soyadı değişikliği hakkında boşanma süreci içerisinde ilgili tutanağı boşanma avukatı aracılığı. İle bu durumu görüşmesi, kocasının soyadı kullanma konusunda bilgi alması önerilir. Söz konusu zaman dilimi içerisinde boşanma avukatı tarafından da söz konusu müvekkilinin hangi soyadı kullanmasının kendisi açısından daha faydalı olacağına dair bilgilendirmelerde bulunması gerekliliği bulunur. Günümüzde boşanma davalarının sona ermesinin ardından kadın tarafından. Herhangi bir ek talebin bu doğrultuda gelmemesi halinde otomatik şekilde nüfus kaydında kadının soyadı eski soyada döner. Konuyu ilgilendireceğini düşündüğümüz için anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. | Eski Eşin Soyadını Kullanma

Eski Eşin Soyadını Kullanma Yargıtay Kararı Görevli Mahkeme

BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMASINA İZİN VERİLMESİ DAVASI. DAVANIN KADININ BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMAYA İZİN DAVASI OLDUĞU. DAVADA AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece davanın bir soy isim tashihi davası olmayıp kadının boşandığı kocasının. Soyadını kullanmaya izin davası olduğu ve bu davada aile mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. Maddesinin birinci bendinde, 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve 4722. Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işlerin aile mahkemelerinde görülmesi öngörülmüştür. | Eski Eşin Soyadını Kullanma

Eski Eşin Soyadını Kullanma | Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - DAVACI KADININ TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDIĞI YILDAN BERİ UZUNCA SÜRE KULLANDIĞI SOYADINI KULLANMASINDA MENFAATİ BULUNMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Davacı kadının ...vatandaşlığının sona ermiş olması, Türkiye'ye geliş sırasında eşi ile birlikte Türk vatandaşlığına geçerek "..." soyadını almış bulunması karşısında, kadının boşanmakla doğrudan kullanmaya başlayacağı bir bekarlık soyadı bulunmamaktadır. "..." soyadını kullanmasına devam etmesinin davalı erkeğin menfaatlerini olumsuz olarak etkileyeceği yönünde yeterli kanıt ileri sürülmemiştir. Davacı kadının Türk vatandaşlığını kazandığı … yılından beri uzunca süre kullandığı "..." soyadını kullanmasında menfaati bulunmaktadır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi doğru bulunmamış, hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI - DAVACININ MESLEKİ VE SOSYAL YAŞAM ORTAMI BAKIMINDAN TANINABİLİRLİĞİ NEDENİYLE EVLENDİKTEN SONRA DA ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMAKTA HUKUKİ YARARI OLDUĞU - EVLİ DAVACININ BEKARLIK SOYADINI KULLANABİLECEĞİ ÖZET: Netice itibariyle davacının mesleki ve sosyal yaşam ortamı bakımından tanınabilirliği nedeniyle evlendikten sonra da önceki soyadını kullanmakta hukuki yararı olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, bunlara bağlı protokol ve tavsiye kararları hükümleri ile de davacının evlendikten sonra önceki soyadını kullanma hakkının korunması nedeniyle" davanın kabulüyle evli davacının bekarlık soyadını kullanmasına karar verilmiştir. Hükmün onanmasına karar verilmiştir. EVLENMEKLE EDİNDİĞİ SOYADININ İPTALİ İLE SADECE KIZLIK SOYADININ KULLANMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ - DAVACININ AKADEMİK KARİYER SAHİBİ OLARAK EVLİLİK ÖNCESİNDE SOYADI İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI ESERLER YAYINLADIĞI ÖZET: Dava; evlilik sonucu alınan soyadının iptali ile evlilik sürecinde evlilik öncesi soyadının nüfus kaydında tek başına bırakılması ve bu suretle kullanımına izin verilmesi talebinden ibarettir. Kişinin kızlık soyadının kocasının soyadı ile birlikte kullanılabilmesine dair yasal imkanın eşitlik ilkesinin sağlanması açısından yeterli olduğunu kabule de imkan bulunmadığı düşünülmüş ve davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak kabul kararı onanmıştır.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara