Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır?

Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır?
Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır? Evlatlıktan red davasının açılması miras hukukunu ilgilendiren bir durumdur. Hukukumuzda yalnız evlatların değil mirastan pay alma hakkına sahip saklı mirasçıların miras edinme hakkının elinden alınması anlamına gelen evlatlık red davası mirastan çıkarılma davaları olarak açılmaktadır.
Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır? Evlatlıktan red davasının açılması miras hukukunu ilgilendiren bir durumdur. Hukukumuzda yalnız evlatların değil mirastan pay alma hakkına sahip saklı mirasçıların miras edinme hakkının elinden alınması anlamına gelen evlatlık red davası mirastan çıkarılma davaları olarak açılmaktadır.

Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır?

Aile bireylerinin arasının iyi olmaması, miras hakkına sahip olan kişilerin arasında meydana gelen uyuşmazlık durumlarında mirastan pay alınmasını istemeyen kişilere karşı açılan bu davalar ölmeden önce miras bırakacak kişi tarafından açılmalıdır. Evlatlıktan red davası nasıl açılır konusunda mirastan yoksun bırakılması istenen kişi ile mirasçı arasında birtakım şartların oluşması gerekir. Bu şartların mahkemede ispatlanmasıyla mirastan çıkarılma davası istenilen bir şekilde sonuçlanabilmektedir. [caption id="attachment_17832" align="aligncenter" width="600"]Evlatlıktan Red Davası Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır[/caption] Mirasçının ölmeden önce üzerindeki malları üçüncü kişileri aldatacak şekilde muvazaalı satış yapmaktansa saklı pay sahibi mirasçıyı reddetmesi daha uygun bir hukuki yoldur. Çünkü mirasçının ölümü halinde yapılan satışların muvazaalı olduğu gerekçesiyle tapu iptali için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Evlatlıktan Red Davasının Şartları Nelerdir?

Miras bırakanın vefatından önce evlatlıktan red yani mirasçılıktan çıkarılma davası açabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Evlatlıktan red davası şartları;
  1. Miras bırakana ve diğer mirasçılara karşı saklı pay sahibinin aile yükümlülüklerini yerine getirmemesi; aile yükümlülüklerine tüm aile bireyleri hatta mirasa hak sahibi olanlar uymak zorundadır. Mirasçılardan herhangi birinin miras bırakacak kişiye ve aileye karşı ilgisiz olması, bakımını yerine getirmemesi, gereksiz tıbbi müşahedede bulunması, ailenin onurunu davranışlarıyla zedelemesi gibi hallerde mirasçılıktan yoksu bırakma davası açılabilmektedir.
  2. Mirasçının miras bırakana veya diğer aile bireylerine karşı ağır suç işlemesi; ağır suç kavramı medeni kanunda belirtilmiş olup ailenin toplumdaki konumu, işlenen fiilin ağırlığı gibi durumlar gözetilerek hakimin takdirine bırakılmıştır.
Yukarıdaki durumların mahkemeye sunulacak dava dilekçesinde açıklanması ile dava açılmakta ve mahkemede haklı sebep ispat edilerek evlatlıktan red kararı aldırılmaktadır. Bu karar sonucunda mirasçı tenkis davası açamamakta ve saklı pay miras hakkını kaybetmektedir.

Mirasçılıktan Çıkarılma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Ülkemiz hukuk sisteminde mirastan feragat etme hakkı bulunmakla birlikte miras bırakana da mirastan yoksun bırakma hakkı tanınmıştır. Mirastan çıkarılma anlamına gelen evlatlıktan red davası sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Miras bırakanın veya yoksun bırakılacak mirasçının bulunduğu sulh hukuk mahkemesi bu davalara bakmakla görevlidir. Vasiyetname bırakarak da mirasçılıktan yoksun bırakma hakkı medeni kanunla tanınmıştır. Ancak bu durumda mirasçının vasiyetnameye itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Mirasçılıktan çıkarılma durumunda ise karar kesinlik arz ettiğinden karara herhangi bir şekilde itiraz etmek mümkün olmamaktadır. Makalemizde Evlatlıktan Red Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara