Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının ne olduğunu, bu durumun boşanma sürecindeki rolünü ve çekişmeli boşanma davalarının süresi gibi konuları detaylandırmaktadır. Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri arasında özel bir yer tutar ve evlilik içindeki çeşitli sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aşağıda, bu konuyla ilgili detaylı açıklamalar yer almaktadır:

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ne Demek?

Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi, evlilik en az bir yıl sürmüşse ve eşler birlikte başvurmuşsa ya da bir eş diğerinin davasını kabul etmişse, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını kabul eder.

Bu durum, evlilik içinde meydana gelen ve evliliğin devamını imkansız hale getiren ciddi sorunlar ve zararlar sonucunda, eşlerden evlilik birliğini sürdürmelerinin beklenemeyecek bir hal almasıdır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evliliğin devamı için gerekli olan ortak yaşamın, belli başlı olaylar sonucunda zarar görmesi ve bu durumun evlilik birliğini sürdürülemez hale getirmesidir. Bu, genel bir boşanma sebebi olarak kabul edilir ve eşlerden birinin evliliği devam ettirme yükümlülüğünün ortadan kalktığı anlamına gelir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Çekişmeli Ne Demek?

Çekişmeli boşanma davası, evlilik birliğinin sürdürülmesinin eşlerden beklenemeyecek derecede imkansız hale geldiği durumlar için açılır. Bu, genellikle şiddetli geçimsizlik gibi nedenlere dayanır ve kusursuz veya daha az kusurlu eş tarafından diğer eşe karşı açılır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Çekişmeli Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, genellikle 8 ay ile 18 ay arasında sürebilir, yani ortalama olarak 1.5 yıl kadar sürer. Bu süreç, aile mahkemesindeki ilk derece mahkemesindeki işlemleri kapsar ve istinaf aşamasına geçilmesi durumunda süre uzayabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Genel Boşanma Sebebi midir?

Evet, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenmiş olup, evlilik birliğinin sürdürülemeyecek derecede zarar görmesi durumunda eşlerden her birinin boşanma davası açabilmesini sağlayan genel bir boşanma sebebidir.

Evlilikte Güven Sarsıcı Davranışlar Nelerdir?

Güven sarsıcı davranışlar, eşlerden birinin diğerine karşı olan güvenini temelden sarsacak eylemleri içerir. Bunlar arasında, bir eşin başka biriyle söz veya nişan yapması, eşlerin evlilik öncesi cinsel ilişkilerine dair açıklamalar yapması gibi toplumun genel ahlak ve adetlerine aykırı davranışlar yer alır. Özellikle kadınlar açısından bu tür davranışlar ciddi güven kaybına yol açabilir.

evlilik-birliginin-temelinden-sarsilmasi-nedeniyle-bosanma-davasi.jpg

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası ve evliliğin sonlandırılması hukuksal olarak eşlerin bir hakkıdır. Evlilik birliği Türkiye için oldukça önemlidir.

Bundan dolayı da evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açabilecek durumlarda taraflara evliliğin sonlandırılması için hak tanınmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması için sebepler ise:

 • Şiddetli geçimsizlik,
 • Zina,
 • Hayat kast,
 • Onur kırıcı davranışlar,
 • Suç işleme,
 • Haysiyetsiz hayat sürme,
 • Eşi terk etme,
 • Akıl hastalığı vs. Olarak belirlenmiştir.

Boşanma davaları, çekişmeli olarak ya da anlaşmalı olarak yapılabilir. Çekişmeli boşanma davalarında uzlaşma söz konusu olmadığı için davanın süresi uzayabilir.

Anlaşmalı olan boşanma davaları ise tarafların birbiri ile uzlaşması neticesinde açılmaktadır. Evlilik birliğinin sonlandırılması için Türk Medeni Kanunu’na göre yasalar düzenlenmiştir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma Ne Kadar Sürer?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genellikle zina ve yukarda bahsedilen sebeplerle meydana gelmektedir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan durumlar sebebiyle boşanma talebinde bulunan eşin, bu durumu delillerle kanıtlama yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şiddetli geçimsizlik sebebiyle de evlilik temelinden sarsılabilir. Bunlar ise:

 • Eşe iftira atmak,
 • Eşle alay etmek,
 • Ailevi sırları üçüncü şahıslarla paylaşmak,
 • Eşin ailesine hakaret etmek,
 • Eşi yaralamak,
 • Eşi dövmek,
 • Eşin akrabalarına fiili saldırıda bulunmak,
 • Karşılıklı hakaret vs olarak ifade edilebilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma

Evlilik birliğinin temelden sarsılması aldatma ya da şiddet gibi sebeplerle olsa bile taraflar boşanma konusunda hem fikir ise ve bu noktada boşanmadan sonraki şartlar konusunda da uzlaşma söz konusu ise bu noktada anlaşmalı boşanma ile evlilik sonlandırılabilir. Ancak eşlerin ortak çocuk velayeti yanı sıra nafaka ya da mal paylaşımı gibi konularda da uzlaşması gerekmektedir.

Boşanma sebepleri eşler için ortak bir hayatı sürdüremeyecek şekilde olmalıdır. Eşlerin beraber yaşamak istememesi ve bunun için boşanmayı talep etmesi gerekmektedir. Eşe kötü muamele, hakaret, karı koca arasında din ve milliyet farklarının olması gibi sebeplerle de boşanma davası açılabilir.

bosanma-sebepleri-nelerdir-2024.jpg

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Açılan Boşanma Davaları

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Türk Medeni Kanunu'nda açıkça ifade edilmiş olan kurallar uyarınca evlilik birliği içinde hayat sürdüren eşlerin ortak şekilde veya en az birisinin talebi doğrultusunda boşanma davasını açması mümkün olmaktadır. Ancak boşanma davalarını açabilmek için kişilerin mutlaka Türk Medeni Kanunu'nda belirtilmiş olan boşanma sebeplerinden birini gerekçe göstererek mahkemeye başvurması gerekiyor.

Kanunda özel ve genel boşanma sebepleri başlığı altında iki farklı kategoride değerlendirilen boşanma sebeplerinden biri olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni genel boşanma sebeplerinden biri sayılmaktadır.

Toplamda üç farklı çeşidi bulunan genel boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni öne sürüldüğünde kişilerin bazı şartlar oluştuğu takdirde bu gerekçeyle boşanma davalarını açması mümkün olabiliyor.

Eskiden kullanılan adı ve halk arasında daha çok bilinen ismi ile şiddetli geçimsizlik sebebi olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni kişilerin ortak bir hayatı sürdüremeyecekleri kanısına varılmasını sağlayan sebeplerin tümü olarak değerlendirilebilir.

Eşlerden biri tarafından bu gerekçeyle boşanma davalarının açılmasının ardından mahkeme tarafından davanın kendisine karşı açılmış olan kişi ile davaya konu olan eğer varsa çocuklar için bir menfaat ortadan kalkmışsa bu durumda boşanma kararının verilmesi mümkün olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesini ortaya çıkaran pek çok sebep olabilir. Bu sebeplerde mahkeme tarafından aranan ortak özellik eşler arasında yaşanan problemlerin ortak hayatı sürdüremeyecek kadar etkili bir seviyeye gelmiş olması olmaktadır. Hakim takdirinin, yorumunun ve kararının mahkemenin sonuçlanmasında büyük ölçüde etkisi bulunan bu davalarda sebebin nispi olduğundan hareket edilerek hüküm verilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartları

Eşlerden en az birinin boşanma davasını evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile açması söz konusu olduğunda bu gerekçeyi mahkemeye sunabilmek için mutlaka bazı şartları sağlamış olması da gerekiyor.

Bu noktada aile kurumu içinde bulunan eşlerin arasında yaşanan her türlü anlaşmazlık ve geçimsizlik evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesine temel hazırlayabilmektedir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesinin ortaya sürülebilmesi için eşler tarafından bazı somut olayların mahkemeye sunulması gerekmektedir. Somut olayın evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi için yeterli nitelik taşıyıp taşımadığına davaya bakan hakim tarafından karar verilmektedir.

Hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken daha önce verilmiş olan yargı kararlarından da hareket ederek kararını verebilir. Pek çok zaman eşlerin oldukça küçük ve önemsiz sebepler doğrultusunda yaşadıkları tartışmaların giderek büyümesi ve boşanma noktasına gelinmesinde hakim olayı ilk başlayan somut eylem üzerinden bir karar verdiği için bu kişilerin taleplerini geri çevirebilmektedir. Hakimin burada karar vermesinde en belirleyici olan etken gerçekleşen somut eylemin doğrudan aile kurumuna etki ederek kişilerin evlilikten beklentilerinin büyük ölçüde zarara uğramış olduğunun tespit edilmesi olmaktadır.

Bu noktada hukuki açıdan evlilik birliğinin temelinden sarsılması şartlarının yerine gelmiş olduğu eşler arasındaki birlikteliğin, isteğin ve evliliği sürdürme konusundaki eğilimlerin sona erdirildiği yönünde bir karara varılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nda evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile boşanma davalarının açılmasını sağlayabilecek olan bir diğer etken ortak yaşanılan hayatın çekilmez hale gelmesi olmaktadır. Bu konuda evlilikteki sadece bir eşin bile ortak hayatın çekilmez olduğu yönünde bir şikayeti bulunuyorsa davayı açması söz konusu olabiliyor.

Ortak hayatın çekilmez olup olmadığı ile ilgili kesin tespit de hakimin kendisi tarafından yapılmaktadır. Hakim kendisine verilmiş olan geniş haklar çerçevesinde ortak hayatın çekilmezliği üzerinde karar verirken boşanma davasını açmak isteyen kişinin ortaya koyduğu somut olaylar üzerinden hareket ederek karar verebilmektedir. Hakimin boşanma davalarında ve özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile açılmış olanlarında takdir yetkisinin bulunması kendisine daha fazla iş düşmesi anlamına gelmektedir.

bosanma-davasinda-3-yillik-sure-nedir.jpg

Bu konuda hakim somut eylem üzerinden yaşanılan durumun ortak hayatın çekilmezliği şartını yerine getirip getirmediği konusunda bir değerlendirme yapmaya girişir. Hakim tarafından verilen son kararın aşamasına gelirken hakim eşlerin kendi sosyal, kültürel ve maddi yapılarının yanı sıra eşlerin kişisel özelliklerini, eğitim durumlarını ve çocuklarının olaydan etkilenme ölçülerini dikkate alarak objektif bir karar vermeye çalışır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesini ortaya çıkaran sebeplerden biri de davalı olan kusurlu eşin davacı ile ilgili olarak onun daha kusurlu olduğunu iddia etmemiş olduğu ya da yapmış olduğu itirazın kabul edilmemiş olduğu durumlar olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nda açık bir şekilde boşanma davası kendisine açılmış olan kişiler ve eğer varsa evlilik birliği içindeki çocukların menfaatlerine karşı bir durum bulunmuyorsa bu durumda boşanmaya karar verilebilmektedir. Bu sebeple boşanma davası kendisine açılmış olan kişiler açılan davaya karşı itiraz haklarının bulunduğu konusunda bilinçli olmalıdırlar. Ancak itirazların yapılması bazı koşulların yerine gelmesi ile mümkün oluyor.

Boşanma davasına itiraz etmek isteyen kişinin mutlaka evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesine dayanaklılık eden somut olay üzerinde davacının daha fazla kusurunun bulunduğu yönünde bir iddiası bulunmalıdır. Ancak bu sayede boşanma davasına yapılmış olan itirazlar kabul edilmekte ve eğer mahkeme tarafından davalının yapmış olduğu itirazın kabul edilmesi söz konusu olursa da boşanma davası reddedilebilmektedir. Boşanma davalarını evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açmak isteyen kişilerin en büyük avantajı ise uygulamada çoğunlukla bu kişilerin somut olaylar üzerinde kusurunun bulunmaması oluyor.

Bu durum davalının itiraz etme haklarını kullanmasının önüne geçilmesi adına başarılı sonuçlar alınması anlamına da gelmektedir. Buna ek olarak kişi kusurlu olsa bile diğer eşin aynı olay üzerinde kendisinden daha fazla kusurunun bulunduğunu öne sürerek boşanma davasını açmayı sağlayabiliyor.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesinde kusur ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer nokta da her iki eşin kusurlu ya da kusursuz olduğu durumlar olmaktadır. Eşler birbirleri hakkında her ikisinin de kusurlu olduğu yönündeki iddialarını ayrı ayrı savunarak boşanma davası açma yoluna gidebilmektedirler. Mahkeme tarafından açılan davaların birlikte görülmesi kararı verilebilmektedir.

Bu tür davalar genellikle eşler arasında kültür farklarının bulunduğu ve eşlerin karakterlerinin birbiri ile uyum sağlamadığı durumlarda açılabiliyor. Mahkeme tarafından davalının yapmış olduğu itirazlar değerlendirilirken bir taraftan da boşanma kararı ile ilgili olarak değerlendirmeler yapılır.

Türk Medeni Kanunu bu noktada hakimlere davalı ve eğer evlilik içinde bulunuyorsa çocukların yararına sonuçlar doğup doğmadığı ile ilgili olarak bir değerlendirme yapması zorunluluğunu sunmaktadır. Eğer üzerinde araştırma yapılması gereken noktaların herhangi bir yararı elde etmesi söz konusu değilse bu durumda mahkeme tarafından boşanmanın gerçekleşmesi yönünde bir karar verilebiliyor.

Hangi Olaylar Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Gerekçesine Dayanak Gösterilebilir?

Boşanma davalarını Türk Medeni Kanunu içerisinde genel sebepler olarak sınıflandırılmış olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açmak isteyen kişilerin mahkemeye bazı somut olaylar sunması da gerekiyor.

Bu somut olaylar eşler arasındaki husumetler ve anlaşmazlıklardan dolayı çok sayıda olay olabilse de kişilerin somut olayları belirlemedeki ortak noktası artık ortak bir hayatın devam ettirilemeyeceği yönünde bu olayların bir kanı oluşmasına sebep olmasıdır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile boşanma davasını açmak isteyen kişilerin daha önce mahkemede aynı gerekçeyle öne sürülmüş olan bazı somut olaylar hakkında fikir sahibi olması kendi boşanma davalarını şekillendirmelerinde etkili olacaktır.

Eşler arasında çok sıklıkla karşılaşılmayan vakalardan başlayarak bu somut olaylara göz atılabilir. Örneğin, eşinin sindirim sistemi ile ilgili olarak yaşadığı rahatsızlığından tiksinen kişilerin eşlerinin ortak yaşanılan konuttan ayrılmasını istemesi söz konusu olabiliyor. Buna ek olarak sağlık problemlerinin yaşandığı pek çok mesele de aynı kapsamda değerlendirilerek somut olay niteliği kazanabilmektedir.

Özellikle ağız kokusu, ter kokusu gibi konuların ortak bir hayatı sürdürmeye engel taşıyacak seviyeye ulaşması da boşanma sebepleri için somut sebep sayılabiliyor. Kadının hamile olduğu dönemlerde erkek tarafından kendisine baskı yapılması, çeşitli zorlamalara tabii tutulması ve hatta kişinin kadınla ilgilenmemesi bile somut sebep sayılabilmektedir.

Hangi gerekçeyle olursa olsun bir eşin diğerini evden kovduğu tüm durumlarda ortak hayatın sürdürülemeyeceğini desteklemektedir. Kişiler sadece kendileri ile ilgili olarak değil aynı zamanda birbirlerinin ailelerinin de ortak yaşanılan konuta gelip gitmesi konusunda karar verdikleri takdirde anlaşmazlık yaşanıyorsa bu tür olaylar da boşanma sebeplerine dahil edilebilir.

Bir eşin diğerini fiziksel olarak aşağıladığı ve ona zarar verdiği tüm husumetler de somut olaylarda delil olarak gösterilebiliyor. Ancak sadece fiziksel olaylar değil kişileri derinden etkileyen her türlü şiddet ve aşağılama da bu sebeplerden biri olabilmektedir.

Özellikle psikolojik açıdan kişilerin kötü etkilenmesine sebep olan durumlarla karşılaşıldığı takdirde evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesini doğuran şartlar ortaya çıkabiliyor. Kişilerin fazla kilolu olmasından dolayı sürekli eleştiriliyor olması da bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.

Eşlerin ortak yaşanılan konut üzerinde de bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu konutun düzeni ve işleyişi ile ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da konutla ilgili olarak kendi başına karar alan eşlerin karşısında da boşanma davası açabilmek için yeterli sebepler oluşabilmektedir.

Ortak yaşanılan konutta sadece kadının ev işlerini yapması durumu erkeğin kadına hizmetçi gibi davranması durumu halleri ile karşılaşıldığı zaman da ortak hayatın sürdürülemeyeceği kanısına varılmaktadır. Kişilerin aralarında bir anlaşmazlık olduğunda kendileri çözmek yerine kendi ailelerini buna dahil ederek eşlerini ortak yaşanılan konuttan götürmelerini istemek üzerine rahatsız ediyorsa bu da boşanma davalarında somut sebep olarak gösterilebilir.

Bu olaylar sırasında eşini sevmediğini ve hatta ondan nefret ettiğini dile getiren kişiler de kusurlu sayılmaktadır. Ortak yaşanılan konutun terk edilmesine yönelik olarak eşlerin birbirlerine yöneltmiş olduğu tehditlerin, fiziksel şiddetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Birlikte yaşanılan konutu terk etme eğilimi gösteren kişinin başka bir kişiyle ilişkisinin bulunması ya da buna yönelik olarak bir davranış ortaya koyması da evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile mahkemede konu edilebilecek yeterli bir somut olay olabilmektedir. Bu durumda mahkeme eşler arasındaki güven sarsıcı davranışların aile kurumunu ve evlilik birliğini zedelediği ve buna zarar verdiği fikrinden hareketle bir karar vermektedir.

Bu noktada çocuklar da hakimler tarafından değerlendirmeye alınan evlilik içindeki kişiler olmaktadır. Çocuğa karşı şiddetin ve aşağılamanın söz konusu olduğu evliliklerde de benzer gerekçeler doğduğu için boşanma davasını evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açmak mümkün oluyor.

Bir eş tüm bu farlı sebeplerden dolayı ortak yaşanılan konuttan ayrılmak isteyebilir. Bu durum da yine somut olay kapsamına alınabilmektedir.

ankara-kilay-bosanma-avukatlari.jpg

Evliliklerde özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açılan boşanma davalarını açan kişilerin en çok karşılaştığı sorunların başında cinsel sorunlar gelmektedir. Kişilerin bahsetmekten çoğu zaman çekindiği bu sebeplerde somut olayların neler olduğunun mahkemede ifade edilmesi kişilerin boşanma kararlarının mahkeme tarafından verilmesini sağlaması ve kendi haklarını koruması adına önemli olmaktadır. Daha önce yaşanmış olan örneklerden hareketle cinsel sorunlar farklı şekillerde meydana gelebilir.

Örneğin, bir eş diğerini porno film izleme konusunda zorluyorsa ya da çocuklarının ulaşabileceği bir yerde porno filmleri bulundurarak onların bu filmleri izlemesine sebep oluyorsa bu durum boşanma sebeplerinden sayılmaktadır. Bunların dışında eşler arasında yaşanan cinselliğin başka kişilere anlatılması ya da daha öncesinde çekim yapılıp başka kişilere gösterilmesi durumları da daha önce karşılaşılmış olan boşanma sebeplerinden sayılabilmektedir.

Özellikle kadın üzerinden ilerleyen boşanma davalarının cinsel sorunlar sebebiyle açıldığı davalarda sağlık kuruluşlarından alınan raporlar doğrultusunda kişilerin bakire olup olmadıkları ya da zorla ilişkiye girip girmedikleri konusunda da değerlendirmeler yapılması söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte kadının erkek üzerinde yaptığı en sık görülen şikayet örneklerinden biri de eşle birlikte olmaktan kaçınılması, cinsel hayatta başarısız ve yetersiz olunması gibi sebepler olmaktadır.

Eşlerin birbirlerinin aile yakınları ile aralarında ilişki bulunması ya da bunun iddia edilmesi halinde de boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi öne sürülebiliyor. Eşler arasında en çok sorun yaşanan konulardan biri de evlilik birliğinin sağlanmasından ve birlikte bir aile kurulmasından önce kişilerin yaşamış olduğu hayatlarla ilgili olmaktadır.

Bu noktada kişiler eski sevgilileri ile iletişime geçtikleri, ondan bahsettikleri her durumda karşı eş tarafından kusurlu konumuna düşürülebilmektedirler. Eskiden birlikte olunan kişinin özlendiğinin ya da ona dönmek istendiğinin açıklandığı beyanların eş tarafından yapılması da diğer kişinin bu konu üzerinden boşanma davasını yürütmesine gerekçe olabiliyor. Aynı zamanda bir eşin diğer eşi tercih etmek yerine daha önceden tanışmış olduğu ya da evlilik birliği sırasında tanışmış olduğu başka bir kişi hakkında keşke onunla evlenseydim benzerindeki sözleri de bu kapsamda güven sarsıcı davranışlardan sayılması sebebiyle boşanmaya gerekçe olarak gösterilebilmektedir.

Bir eşin diğerinin özgürlüğünü ve sağlıklı bir şekilde yaşama hakkını kısıtlamış olduğu tüm durumlar da evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesine dahil olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nokta en çok görülen olayların başında bir eşin diğerini evden çıkması konusunda engellemesi ve eğer bu eylemi gerçekleştirirse ona neler yapacağı konusunda tehdit etmesi olmaktadır.

Buna ek olarak dışarıdaki yaşam içinde de eşin engelleniyor olması kendi özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirildiğinden davalara konu edilebilmektedir. Kişilerin sağlıklarının korunmasına yönelik özenin gösterilmesi de benzer konulardan olmaktadır.

Astım hastası bir eşin yanında sigara içen ya da sigara içilmesine izin veren eşle ilgili olarak da kişiler boşanma davasını açabilmektedir. Sağlık söz konusu olduğunda en çok şikayet edilen konular ise alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile kişilerin yaşadığı sorunlar oluyor.

Bunların etkisi ile yaşanan tüm kavga ve şiddet ortamı da somut sebep olarak mahkeme tarafından dikkate alınabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak kişilerin ekonomik özgürlüklerini kazanması yolunda da yapılması gereken tüm engellemeler boşanma sebebi olarak değerlendirilebiliyor. Eşinden dolayı harcamaları kısıtlanan, ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaması sebebiyle eşinden para istediğinde buna ulaşamayan kişilerin de boşanma davasını açması söz konusu olabiliyor.

Eşler arasındaki güvenin kusursuz bir şekilde sağlanması da gerekmektedir. Bu sebeple bir eşin diğerinden habersiz veya onun izni olmadan karşı cinste biriyle yemek yemesi ya da mesajlaşma ve birlikte vakit geçirme gibi duygusal yakınlaşma içine girmesi durumları da evlilik birliğinin temelinden sarsılması için somut sebep sayılabilmektedir.

Arada bir yakınlaşma olmamasına rağmen bir eşin karşı cinsten arkadaşlarıyla sürekli olarak beraber vakit geçirmesi ya da bunu istemesi ve buna yönelik olarak eve çağırması durumları da benzer kapsamda değerlendirilmektedir.

Evlilik birliği içinde eşlerin en hassas olması gereken nokta aile kurumunun en temel kişileri olan çocuklar olmaktadır. Çocukların dünyaya gelmesinden önceki dönemlerde de eşler arasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor.

Özellikle bir eşin çocuğu doğurmama ve kürtaj yaptırma gibi bir talebi bulunduğunda karşı eş tarafından benzer bir yönde fikir öne sürülmezse bu durumda uyuşmazlıklar ortaya çıkmakta ve eşlerin boşanma davası açma yoluna gitmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte hamilelik dönemleri sırasında çocuğun sağlığına zarar verecek şekilde davranışlarda bulunması eşlerin birbirlerine karşı boşanma davalarını açmasını mümkün kılmaktadır.

Çocuğun ilerleyen yaşlarında eşlerden biri tarafından parasız bırakılması, şiddete maruz kalması, aşağılanması gibi durumlarda da kişiler evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle davalarını açabiliyorlar.

Tüm bu haklar konusunda bilgi sahibi olan kişilerin evliliklerini sonlandırma noktasında cesur olması da mümkün olacaktır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır?

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle açılacak boşanma davası dava dilekçesi hazırlanması her davanın konusuna göre değişeceğinden, dava dilekçesinin konu başlıklarına sayfamızda yer verilmiştir.

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DAVACI

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA

ADRES :

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir. DAVA DEĞERİ : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) AÇIKLAMALAR :

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, …/…/… tarihli doktor raporu, disiplin cezalarına ilişkin tutanaklar, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi SONUÇ VE İSTEM : EKLER : 1. Aile nüfus kaydı, 2. Tanık listesi, 3. …/…/… tarihli doktor raporu, 4. Disiplin cezalarını içerir tutanaklar, 5. Kimlik cüzdanı fotokopisi,

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Emsal Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASI - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI - DAVALININ RUHSAL RAHATSIZLIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞ VE BU İDDİA TANIK OLARAK DİNLENİLEN MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN BEYANLARI İLE DOSYA ARASINDAKİ BİR KISIM DELİLLE DOĞRULANMIŞ BULUNMASI BOŞANMA DAVASI -

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI - DAVALININ RUHSAL RAHATSIZLIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞ VE BU İDDİA TANIK OLARAK DİNLENİLEN MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN BEYANLARI İLE DOSYA ARASINDAKİ BİR KISIM DELİLLE DOĞRULANMIŞ BULUNMASI

Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartlarından olup, bu husus kamu düzeniyle ilgilidir. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür.

Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Davada, davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia tanık olarak dinlenilen müşterek çocukların beyanları ile dosya arasındaki bir kısım delille doğrulanmış bulunmasına göre, mahkemece yapılacak iş; davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılması. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılması ve sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesinden ibarettir. Bu yön gözönünde tutulmadan yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI - BOŞANMA DİLEKÇESİ VE BOŞANMAYA SEBEP OLAYLARIN ANLATILMASI.

Davalı, cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından aleyhine açılmış olan boşanma davasını ve dava dilekçesindeki asılsız isnatları kabul etmediğini, hiç bir zaman davacıya ve ailesine karşı küfür ve hakaret etmediğini, bir ev hanımı olarak üzerine düşen vazifeleri yerine getirdiğini, davacının iddialarının asılsız olduğunu. Davacının kendi kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini, davacı ile birbirlerini severek evlendiklerini, yaklaşık 20 yıllık evlilik sürecinde davacıyı hiç yalnız bırakmadığını, eşine destek olduğunu, evliliğin bitmesini isteyenin davacının kendisi olduğunu, kendisinin sağlık sorunları yaşaması karşısında davacının kendisine yardımcı olmak yerine uzaklaştığın.

Tedavilerinde yardımcı olmadığını, hatta rahatsızlığının artmasına sebebiyet verdiğini, davacı tarafın kendisine maddi katkısı bulunmadığını, kendisinin babasının evinde kaldığını defalarca kendisine karşı kendisini sevmediğini dile getirdiğini, kendisinden boşanıp başka birisi ile hayatını devam ettireceğini söylediğini,

Sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını, ekonomik olarak bakıma muhtaç olduğunu, kalacak bir evi dahi olmadığını, davacının yüksek miktarda maaş aldığını belirterek, boşanma davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu haber toplam 782 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara