Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı nasıl yapılır? Babalığı Tanıma Senedi Nasıl Alınır?

Evlilik dışı çocuğun nüfusa kaydı nasıl yapılır? Babalığı Tanıma Senedi Nasıl Alınır?
Evlilik dışı çocukların babaları tarafından tanınma süreci ve bu sürecin hukuki sonuçları hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Türk hukuk sistemi, çocukların haklarını korumak ve onlara hukuki bir kimlik kazandırmak için net prosedürler içermektedir.

Evlilik dışı ilişkilerden doğan çocukların babaları tarafından tanınma süreci, Türk hukuk sisteminde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu süreç, çocuğun hukuki statüsünü, soyadını ve nüfus kaydını etkileyen önemli bir adımdır. Bu metinde, evlilik dışı doğan çocukların tanınması, nüfusa kaydı, soyadının belirlenmesi, babalığı tanıma senedinin alınması ve baba tanıma davası açma imkanı gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Nasıl Olur?

Evlilik dışı doğan çocuğun babası tarafından tanınması, baba tarafından resmi bir beyanda bulunulması ile mümkündür. Bu işlem için baba, noterde çocuğu tanıma beyanını gerçekleştirebilir. Tanıma işlemi tamamlandıktan sonra, noter resmi bir senet düzenleyerek işlemi resmileştirir. Bu işlem, çocuğun hukuki olarak babası tarafından tanınmasını sağlar ve çocuğun yasal haklarının korunmasına katkıda bulunur.

Evlilik Dışı İlişkiden Doğan Çocuğu Tanıma Yetkisi Kime Aittir?

Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun hukuki olarak tanınması için gerekli prosedürler, medeni kanunda belirtilmiştir. Bu prosedürler arasında, baba tarafından nüfus müdürlüğüne, notere veya mahkemeye yazılı bir müracaat yapılması gerekmektedir. Bu müracaat, çocuğun babası tarafından resmi bir senet veya vasiyetname aracılığıyla yapılabilir. Bu şekilde, tanıma işleminin yasal bir temele oturtulması sağlanır.

Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı Nasıl Yapılır?

Evlilik dışı doğan bir çocuğun nüfusa kaydı için, çocuğun babası tarafından tanınması gerekmektedir. Tanıma işlemi, nüfus müdürlüğüne yazılı bir beyan yapılması ile gerçekleştirilir. Bu beyanın sözlü olarak ifade edilmesi geçersiz sayılır. Tanıma işlemi tamamlandıktan sonra, çocuk resmi olarak nüfus kayıtlarına alınır ve hukuki haklara sahip olur.

Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuğun Soyadı Kim Tarafından Verilir?

Evlilik dışı doğan bir çocuğun soyadı, Türk Medeni Kanunu'na göre, öncelikle annesinin soyadını alır. Eğer çocuk babası tarafından resmi olarak tanınmışsa, çocuk babasının soyadını da alabilir. Bu süreç, çocuğun hukuki kimliğinin oluşmasında önemli bir adımdır ve çocuğun aile bağlarını yansıtan bir unsurdur.

Evlilik Dışı Çocuğun Kimliğinde Ne Yazar?

Evlilik dışı doğan çocuklar, nüfus kayıtlarında annelerinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adı ile kaydedilirler. Eğer çocuk babası tarafından tanınmışsa veya mahkeme kararıyla babalığı tespit edilmişse, çocuk babasının soyadı ile de tescil edilir. Bu, çocuğun kimlik belgesinde annesinin ve tanınan babasının soyadının yer alması anlamına gelir.

Babalığı Tanıma Senedi Nasıl Alınır?

Babalığı tanıma senedi, noterde yapılan bir işlemle alınabilir. Bu işlem için, biyolojik baba, çocuğunu resmi olarak tanıdığını beyan eder ve noter, bu beyan üzerine resmi bir senet düzenler. Bu senet, çocuğun babası tarafından yasal olarak tanındığının resmi kanıtıdır.

Baba Tanıma Davası Açabilir mi?

Eğer baba, çocuğunu bizzat tanımazsa, Türk hukuku çocuğun babasıyla soybağının mahkeme kararı ile kurulabilmesine olanak tanır. Bu, babalık davası açılarak gerçekleştirilebilir. Bu dava sonucunda mahkeme, babalığın yasal olarak tespit edilmesine karar verebilir, böylece çocuğun hukuki olarak babasından türeyen hakları korunmuş olur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Nasıl Olur?

Evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin baba tarafından nüfusa alınması kanunlara göre düzenlenmiştir. Bu noktada Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması:

  • Nüfus memuru ya da mahkemeye yazılı başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Resmi senetlerle bu durumun ifade edilmesi gerekir.
  • Vasiyetnamede yapılacak olan beyanlar ile çocuk tanınabilir.
  • Şayet çocuk babasını tanımak için mahkemeye başvurmuş ise bu davada yetkili olan mahkeme Aile Mahkemeleri olmaktadır. Tanıma beyanında bulunmuş olan kişi eğer küçük ya da kısıtlı durumda ise veli ya da vasisinin de rızası olması gerekmektedir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı ne olur?

Nüfusa kayıtlı olmayan çocuğun tanınması için hukuksal yollar bulunmaktadır. Çocuk ve anne arasındaki soybağı doğumla kurulmaktadır. Şayet çocuk evlilik dışı ise, annenin soyadını almaktadır.

Ancak çocuk ve baba arasında soybağı kurulması talep ediliyorsa, bu durumda öncelikli olarak soybağının tespit edilmesi gerekir. Çocuk ve baba arasında soybağı kurulabilmesi için aşağıdaki durumların olması gerekmektedir:

  • Anne ile evlilik,
  • Babalık davası açmak,
  • Tanıma davası.

Evlilik dışı dünyaya gelmiş olan çocuğun tanınması, şayet arada başka bir erkekle soybağı yoksa mümkün olmaktadır. Çocuk ile farklı bir erkek (annenin çocuğun babası dışında biriyle evlenmesi) ile evlenmesi durumda, hukuksal geçerli bir soybağı kurulmuştur. Bu durumda biyolojik baba ile bağ kurulması için mevcut soybağının iptal edilmesi gerekmektedir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayetinin Babaya Verilir Mi?

Evlilik dışı çocuğu tanıma dilekçe örneği verildikten sonra tanıma davası açılır. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun velayeti anneye verilmektedir. Ancak anne yaşça küçük, kısıtlı ya da vefat etmiş ise bu noktada çocuğun menfaati göz önünde bulundurularak karar verilebilir.

Ancak genel itibari ile çocuğun velayeti annesine verilmektedir. Evlilik dışı çocuğun tanınması için şu adımlar izlenmektedir:

  • Yeni doğan çocukların nüfus ve kayıt işlemlerinin yapılması durumunda Nüfus Müdürlüğü’ne gelen babası tarafından tanınması,
  • Evlilik dışı dünyaya gelmiş olan çocuk, noterde düzenlenmiş olan tanıma senedi aracılığı ile babası tarafından tanınabilmektedir.
  • Mahkemeye usule uygun olarak yazılı bir başvuru yapılarak, evlilik dışı dünyaya gelen çocuk tanınabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Olur Mu?

Babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.

Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hakimi, noter veya vasiyetnameyi açan hakim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirir. Nüfus müdürlüğü çocuğun tanınmasını anneye, vesayet altındaysa ilgili makama bildirimi yapar. Konuyla bağlantılı olduğundan babalık davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Davası

Tanıma; Evlilik Dışı Doğan Çocuğu baba kabul etmesi durumunda, mahkemede yapılması durumunda, mahkemece, noter tarafından yapılmış ise noterlik tarafından, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde nüfus dairesine bildirilir.

Tanıma babanın vasiyetinde olmuş ise davadaki hakim nüfusa bildirir. Nüfus memuruna yapılan tanıma beyanı ise doğrudan aile kütüklerine tescil edilir. Tanınan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilir. Yurt dışında tanıma yapılması durumunda, tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak şartıyla nüfus yada konsolosluğa bildirilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması davası babaya karşı aile mahkemesinde açılır Yurt dışında tanıma yapılması durumunda, tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak şartıyla nüfus yada konsolosluğa bildirilir. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması davası babaya karşı aile mahkemesinde açılır

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması - İptali Davası

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınmasının İptali davası, Tanıyan, yanılma, aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir. İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır. Anne, çocuk ve çocuk ölmüş ise altsoyu, C.Başsavcılığına, Hazine birlikte diğer makamlara tanımanın iptali için dava açabilirler.

Tanımanın İptali davası, tanıyana, tanıyanın vefatı halinde mirasçılarına karşı dava açabilir. Tanımanın İptali davasını açan taraf, tanıyanın babası olmadığını kanıtlamak zorundadır. Anne yada çocuk davada tanıyanın babası olmadığını kanıtlamak için, tanıyan baba ile annenin hamile kalmadöneminde cinsel ilişkide olduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra ortaya çıkar.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Tarafından Tanınması Davası - Dava Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE;

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz

2-) Söz konusu ..................davalı taraf evliliğe bir türlü yanaşmamıştır.

3-) Müvekkilimiz,

4-) Küçük …/…/… tarihinde doğmuştur. ............... müvekkilimize fırsat vermemiştir.

5-) Küçüğün babası........... Bu durum Mahkemenizce yapılacak araştırma ve incelemelerle ve hatta yapılacak DNA testi ile de kesin olarak ortaya çıkacaktır.

6-) Tüm bu nedenlerle müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınması için dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. .........................

HUKUKİ DELİLLER : ...........

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

2-) …/…/… tarihli …..Hastanesi doğum kayıtları

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 640 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara