Babalık Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Soy Bağı Nedir?  Soy bağı dünyaya gelen çocuğun anne ve babası ile arasında oluşan doğal veya hukuki yollar ile oluşan bağına denir. Soy bağı çocuk ile anne arasında doğal olarak oluşurken bazı hallerde çocuk ile baba arasındaki soy bağı babalık davası, tanıma ve buna benzer hukuki yollar ile oluşmaktadır.

 

Çocuk İle Baba Arasındaki Soy Bağının Babalık Davası İle Kurulması

 

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Evlilik birliği içerisinde meydana gelen çocuğun babası ile arasındaki soy bağı anne ile arasındaki oluşan soy bağı gibi doğal hallerde meydana gelmektedir. Fakat evlilik birliği içerisinde meydana gelmeyen çocuğun babası ile oluşacak soy bağı birtakım usuller çerçevesinde meydana gelir.

 

Babalık Davası Nedir?

 

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Evlilik birliği içerisinde meydana gelmeyen çocuğun babasının saptanması yani babası ile arasında soy bağının kurulması için ana, çocuk veya çocuğa kayyım atanması gibi durumlarda kayyım tarafından çocuğun babası olduğu iddia edilen tarafa veyahut babanın mirasçılarına açılan davaya babalık davası denir. Babanın mirasçılarına babalık davasının açılabilmesi için kanun koyucu babanın ölmüş olmasını şart koymuştur.

 

Babalık Davasının Açılacağı Yetkili ve Görevli Mahkeme

 

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Soy bağı hususu aile hukukunu ilgilendiren meselelerden biridir. Babalık davası soy bağı altında incelenen bir konu olması dolayısı ile de babalık davasının açılacağı görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Babalık Davası davalının ( babanın veya baba ölmüş ise mirasçılarının ) yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Eğer yerleşim yerinde aile mahkemesi yok ise dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

 

Babalık Davasında Davacı ve Davalı Taraf Kimlerdir?

 

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Babalık davasını anne ve çocuk ayrı ayrı açabilirler. Davacı taraf yani anne, çocuk iken davalı taraf baba veya baba ölmüş ise babanın mirasçılarıdır.

 

Babalık Davasında Anneye Düşen Mali Haklar Nelerdir?

 

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Çocuğun doğumundan babalık davasının sonuçlanıncaya kadar çocuğa bakmakla yükümlü olan anne Medeni Kanunda anne ve babaya ortak olarak sorumluluk verilen çocuğun sorumluluğunu ve onun maddi ihtiyaçlarını tek başına yüklenmiş olması nedeni ile babalık davası sırasında annenin de birtakım mali hakları olmaktadır. Kanun koyucumuz Medeni Kanunun ilgili maddesi 304. Maddede annenin babalık davasında babadan isteyebileceği, talep edebileceği hakları hüküm altına almıştır.

 

Babalık davası özellikle miras hukuku açısından oldukça önemli bir konudur. Bunun nedeni ise çocuğun babalık davasından sonra babası ile arasındaki soy bağının kurulması ile babasına yasal mirasçı olabilecektir.

 

BABALIK DAVASI – SOYBAĞINA İLİŞKİN GÖREVLİ MAHKEMENİN AİLE MAHKEMESİ OLDUĞU.

DAVAYA AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

Babalık Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

BABALIK DAVASI AVUKAT VE DANIŞMANLIK KONULARI

Babalık Davası, babaya karşı açılan dava olarak adlandırılmaktadır. Babalık Davası Yetkili Mahkeme ise genellikle dava açacak kişinin bulunduğu yerdeki mahkemeler olabilmektedir.

Yani davalının davayı başlatacağı mahkeme kendi ikamet ettiği bölgedeki mahkeme olmalıdır. Babalık davasının belli bir sürede açılması gerekmektedir. Eğer bu süre 1 yılı geçecek olursa bu durumda Babalık Davası Zaman Aşımı olmuş olur mu?.

Babalık Davaları yapılacağı zaman genellikle babadan ve anneden bazı testlerin yapılması istenmektedir. Medeni kanununda bekâr olanlarda da babalık Testi yapıldığı zaman çocukla baba arasındaki bağda tam olarak saptanmış olunmaktadır.

Böylece evlilik dışında olan çocuğun babası olduğu ispat edilen kişinin babalığı ispat edildiğinde bu kişi çocuğu nüfusuna alması talep edilebilir.

Babalık davası açmadan öne Babalık Davası Dilekçe Örneğine bir göz atılmasında fayda bulunmaktadır. Bu dilekçe temel alınarak kendi bilgilerinizin ve taleplerinizin yer aldığı dilekçeyle mahkemeye dava için başvurabileceğiniz gibi bir avukattan yardım alarak davanızın başlangıcının ve seyrinin takibini talep edebilirsiniz.

Babalık davalarında bazı durumlarda da Babalık Ret davası davası açılmaktadır. Bunun yanı sıra Soy bağının Reddi Davası da açılabilmektedir.

Babalığın reddi davasının açılması gereken davalar ise evli olan bir bayanın evlilik dışı çocuk sahibi olmasının ardından çocuğun öz babasının tayin edilmesini istediği durumlarda nüfustaki babanın çocuğu ret etmesi gerekir.

Bunun yanı sıra Babalık İzni davaları da açılabilmektedir. Tüm bu davalarda başarılı olunabilmesi içinde sürecin avukat ile takibinde fayda bulunmaktadır.

Sizde AVUKAT desteği için irtibata geçerek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

BABALIK DAVASI - BABALIĞIN TESPİTİ - SOY BAĞININ REDDİ DAVASI

Çocuğun bir başka erkekle soybağı ilişkisi geçersiz kılınmadıkça babalık davasının dinlenmesi mümkün olmadığından mahkemece öncelikle davacının …. üzerindeki hatalı beyana dayalı kaydının iptali ile ….. çocuğu olarak tescili beklenilmeli, bu gerçekleştikten sonra eldeki davaya soybağının reddi olarak bakılarak karar verilmeli.

Babalığın tespiti talebinin ise eldeki dosyadan tefriki ile başka bir esasa kaydedilerek soybağının reddi davasının sonucu beklenip bir karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, hatalı nüfus kaydının iptali olarak asliye hukuk mahkemesinde bakılmakta olan dava (davacının…..kızı olmadığı) hakkında tespit ve tescil kararı verilmesi ve yine oluşacak soybağının geçersiz kılınması beklenmeden babalık davasının da kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılır

BABALIK DAVASI – SOYBAĞINA İLİŞKİN GÖREVLİ MAHKEMENİN AİLE MAHKEMESİ OLDUĞU.

DAVAYA AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

Babalık davasında neler talep edilir

Talep edebileceği şeyler ise şunlardır

Doğum giderleri, Doğumdan önce ve sonraki 6 haftanın geçim giderleri, Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor