Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?
Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır? Bir ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun süre haber alınamamış bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık olması durumunda, sahip olacakları hakları bu ölüme bağlı olan kişilerin yapacakları başvuru üzerine mahkeme kişinin gaipliğine karar verebilmektedir. Bir kişi için gaiplik kararının...
Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır? Bir ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun süre haber alınamamış bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık olması durumunda, sahip olacakları hakları bu ölüme bağlı olan kişilerin yapacakları başvuru üzerine mahkeme kişinin gaipliğine karar verebilmektedir. Bir kişi için gaiplik kararının alınabilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber alınmasından itibaren beş yıl geçmiş olması gerekmektedir. Mahkeme gaiplik kararı vermeden önce, bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişileri belirli bir sürede bilgi vermeleri için usul gereği yapılan ilanlar ile çağırmaktadır. Bu süre ilk ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak en az altı ay olmaktadır. Gaipliğine karar verilecek olan kişinin, verilen ilan süresi dolmadan ortaya çıkması, kendisinden bir şekilde haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi durumunda gaiplik istemi düşecektir. Yapılan ilandan bir sonuç alınmaması durumunda, mahkeme gaipliğe karar vererek ölüme bağlı olan hakların aynı gaibin ölümünde olduğu gibi kullanır. Verilecek olan gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haber alındığı günden başlayarak hüküm doğuracaktır. Alınan gaiplik kararı hakimin bildirmesi üzerinde ölüm kütüğüne kaydedilmektedir. Ancak tescile esas olan bir bildirimin doğru olmasının tespit edilmesi durumunda veya kime ait olduğu bilinmeyen bir cesedin kimliğinin belli olması durumu da gaiplik kararının kaldırılması sebebi ile zorunlu olan değişiklikler ilgilinin kütükte bulunan kaydının düşünceler bölümüne yazılarak yapılabilmektedir. Gaipliğine karar verilmiş olan kişinin eşi mahkemece evliliğin feshedilmesine dair bir karar vermedikçe evlenememektedir. Eşin gaipliğine karar verilmesi durumunda 300 günlük süre, ölüm tehlikesinin veya son haber alınan tarihten başlamaktadır. Babalık davasında dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın gaipliğine karar verilmesinde kocanın alt soyu, babası, anası veya baba olduğunu iddia eden kişi hakkında bir gaiplik kararı alındığının öğrenilmesinden başlayarak bir yıl içinde soy bağının reddi konusunda dava açabilmek mümkündür. Hakkında gaiplik kararı verilmiş olan bir kişinin mirasçıları veya bıraktığı mirasından hak sahibi olan kişiler, miras olan malların kendilerine teslim edilmesinden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek olan üstün hak sahiplerine veya gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundalardır. Bu güvence ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumda beş yıl, uzun süreli haber alınamama durumunda on beş yıl ve her durumda en çok gaibin yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilmektedir. Bu beş yıl miras mallarının tesliminden on beş yıl son haber tarihinden başlayarak hesaplanmaktadır. Gaibin ortaya çıkması veya üstün hak sahipleri olduklarını iddia eden kişiler bu sıfatlarını ispat edebilir ise aldıkları malları zilyetlik kuralları gereğince geri vermekle yükümlü olmaktadırlar. Bu konuda iyi niyetli olanların üstün hak sahiplerine malları geri verme yükümlülükleri, miras sebebi ile istihkak davasına ilişkin zamanaşımı süresine tabidir. (Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?)

Gaiplik Kararı Nedir?

Kelime anlamı ile gaiplik, bir kişinin nerede olduğunu bilinmemesini ifade etmektedir. Madeni Kanunda ise gaiplik kavramının açıklaması şu şekilde yapılmaktadır, bir kimsenin ölümüne kesin gözü ile bakılmayı gerektiren durumlar için kaybolması durumunda cesedinin bulunamamış olsa bile gerçekten ölüm sayılacaktır şeklinde olmaktadır.

Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?

Yasalarımızda Gaiplik kararı Türk Medeni Kanunun 32'inci maddesinde şöyle açıklanmaktadır. Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuş olanlar ile ölüm tehlikesi içerisinde olmasa dahi kaybolmuş olan ve kendisinden uzun süre haber alınmayan bir kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın olması durumunda, hakları bu ölüme bağlı olan kişilerin başvurusu üzerinde mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilmektedir. (Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?)

Gaiplik Kararı İçin Süre Ne Kadardır?

Gaiplik, bir kişinin ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması veya yakınlarının bilgisi dışında uzun bir süre yok olması ve kendisinden bir haberin alınamaması nedeni ile ölmüş olabileceği düşünülerek, yakınlarının yapmış olduğu başvuru üzerine öldüğüne karar verilmesi olarak nitelendirilmektedir. Kanuni mirasçı olarak bir kişinin gaiplik kararı alınması üzerine mahkemeye başvuruda bulunabilmeleri için kaybolma tarihinden itibaren; ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda en az bir yıl, uzun zaman haber alınamaması halinde ise en az beş yıl geçmiş olması gerekmektedir. Verilecek olan gaiplik kararı kişinin öldüğü sanısına dayanılarak verilmektedir. Türk Medeni Kanunun 32 ve 35'inci maddeleri gereğince gaiplik kararı verildiği durumda, gaip olan kişinin mirasçıları aynen ölümü gerçekleşmiş gibi mirasçı olmaktadırlar. Ancak gaiplik kavramı az da olsa geçicilik içeren bir kavramdır. Bu sebeple gaiplik kararından sonra mirasçı olan kişilerin ileride gaip kararı verilen kişinin ortaya çıkması gibi bir durum için gaibin kendisine veya diğer hak sahiplerine aldıkları malları iade edeceklerine dair bir teminat vermesi gerekmektedir. Verilecek olan bu teminatın süresi verilen gaiplik kararının ölüm tehlikesi içinde iken kaybolan bir kişi için verilmiş olması durumunda beş yıl, Kendisinden uzun süre haber alınamayan bir kişi için verilmiş olması durumunda ise on beş yıl olarak belirlenmiştir.

Gaiplik Davası Dilekçesi - Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACILAR  :
Adı ve Soyadı :
Adres               :
VEKİLİ            : Avukat İlkay UYAR KABA
Adres               :
DAVA KONUSU : Gaiplik
AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkillerimizin ........................ dirisini bulunabilmiştir
2-Müvekkillerimin b..................... bu davayı açmak zaruret hâsıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ SEBEPLER : MK  md  32-35, HUMK ve sair ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, beş yıl fazla bir süre önce kaybolan müvekkillerimin babası … gaipliğine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim  …/…/…
Davacılar vekili
Avukat İlkay UYAR KABA
İmza
Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

SOYBAĞININ REDDİ - GAİPLİK KARARI Mahkemece mevcut soybağının müstakil bir dava ile reddi sağlanmadan babalık davasının görülemeyeceğinden asıl dava ve birleşen davalar reddedilmiş ise de; davada soybağının reddi,babalık hükmü,nafaka ve maddi manevi tazminat talep edilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun dava hakkını düzenleyen 286. maddesinde kocanın soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebileceği buna ilişkin davanın açılacağı; çocuk da dava hakkına sahip olup bu davanın ana ve kocaya karşı açılacağı hükmünü içerdiği; 291. maddesinde ise, diğer ilgililerin dava hakkı düzenlenerek; dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabileceği; Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyımın, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açacağı hükümlerinin yer aldığı, yine babalık davasında ise; Türk Medeni Kanunu’nun 303. maddesinde “Babalık davasınn, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabileceği, ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşeceği; çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık sürenin bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlayacağı, Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabileceği hükme bağlanmıştır. 23.02.2006 doğum tarihli küçük ile ilgili olarak soybağının reddi ve babalık davası anne tarafından açılmıştır. (Gaiplik Davası Gaiplik Kararı Nasıl Alınır?)

Bu haber toplam 402 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara