Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi
Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi Hukuk Davalarında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlarına karşı bölge adliye mahkemeleri dediğimiz İstinaf mahkemelerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ankara Bölge Mahkemeleri Söğütözü Çankaya adresinde olup 27 hukuk dairesi ile faaliyet göstermektedir. Hukuk davalarında İstinaf başvuru dilekçesi, hazırlanırken...
Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır? Hukuk mahkemesi kararları istinaf başvurusu verilen ilk derece mahkemesi kararına itiraz edilerek kararın bozulmasına yöneliktir. Ceza davalarında olduğu gibi hukuk muhakemesinin görev alanına giren davalarda da verilen kararlara karşı davalı ve davacının itiraz yolu açıktır. Verilen kararlara süresi içinde itiraz edilmemesi halinde ise kararlar kesinleşmekte ve kararın derhal icra edilmesi için herhangi bir hukuki engel kalmamaktadır. Hukuk davalarında istinaf başvurusu dilekçesi Bölge Adliye Mahkemesi sıfatıyla görev yapmakta olan hukuk dairelerine istinaf başvurusu yapmak suretiyle gerçekleşmektedir. Her dava çeşidine ve karar veren mahkemeye göre farklı hukuk mahkemesi ilk derece mahkemesi kararlarına yapılan itirazları incelemektedir.

Hukuk Davası İstinaf Başvuru Dilekçesi Hazırlama

Hukuk davası kararlarına karşı istinaf başvurusu yapılırken dava dilekçesinin hazırlanması oldukça önemlidir. Dava dilekçesi ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren yerel mahkemeye hitaben yazılır. İstinaf dilekçesinde;
 • Yerel mahkemenin karar tarihi, esas no ve dosya no’su,
 • Davalı ve davacı bilgileri varsa avukata ait bilgiler,
 • İstinaf başvurusunda bulunan taraf,
 • Dava talebinin konusu,
 • Kararın özeti,
 • Karara karşı verilen hukuki dayanak ve cevaplar,
 • Talep ve istem
Bölümleri eksiksiz olarak hazırlanmalı ve dilekçe imzalı bir şekilde mahkemeye teslim edilmelidir. İstinaf dilekçesi hazırlanmasında yeterli bilgi sahibi olunmaması halinde avukatlık bürolarından hukuki destek alınması hak kayıplarının önüne geçecektir.

İstinaf Dilekçesi Nereye Verilir?

İstinaf dilekçesi nereye verilir konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Ancak istinaf yolu özellikle sürenin kaçırılması durumunda hak kaybına neden olacağından istinaf yoluna başvuracak davalı ve davacıya çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Şöyle ki;
 • İstinaf dilekçesi kararı veren mahkemeye verilebilir,
 • İstinaf dilekçesi kararı veren mahkemeyle eş değerde olan başka yer mahkemesine de sunulabilir.
İstinaf başvuru dilekçesi başka yer mahkemesine verilmesi halinde kararı veren mahkemeye istinaf başvurusu derhal gönderilir. Kararı veren mahkeme istinaf dilekçesini aldıktan sonra davaya bakacak hukuk dairesine dosyayı göndermek zorundadır. Dava dilekçesinde bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin yanlış yazılmış olması sonuca etki etmemekte dosya yerel mahkemece davaya bakacak hukuk dairesine gönderilmektedir.

İstinaf Başvuru Dilekçesi Hazırlama Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf dilekçesi örneği 2019 ile avukat tutmadan istinaf başvurusu yapmak mümkündür. Bununla birlikte hukuk muhakemesi kanunlarında deneyimli ve uzman avukatlık bürolarından danışmanlık desteği alarak istinaf başvurusunun yapılması hem daha etkili neticeler elde etmeye yardımcı olacak hem de istinaf sürecinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesine imkan verecektir. 2019 yılında barolar tarafından belirlenen avukatlık ücret tarifesine göre bir duruşması olan istinaf mahkemeleri avukatlık ücreti 3.400,00 TL, birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın bulunma zorunluluğu olan işlerde ise istinaf başvuru dilekçesi ücreti 6.700,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler tavsiye niteliğinde olup avukatla yüz yüze görüşülmesinde fayda vardır.

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi

Hukuk Davalarında yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlarına karşı bölge adliye mahkemeleri dediğimiz İstinaf mahkemelerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Ankara Bölge Mahkemeleri Söğütözü Çankaya adresinde olup 27 hukuk dairesi ile faaliyet göstermektedir. Hukuk davalarında İstinaf başvuru dilekçesi, hazırlanırken aşağıdaki örneğe göre hazırlanabilirDilekçede önemli olan istinafa müracaat edenin kimlik bilgileri ve dilekçenin imzalanması, ile yerel mahkemeye gönderilmek üzere verilir. Hukuk davalarında İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf  başvurusu ile birlikte gerekli harç ve masraflar ödenmesi gerekmektedir. Harç ve masrafların eksik ödenmesi durumunda yerel mahkeme başvuru yapana eksik miktar ve kesin süre belirtilerek müzekkere yollar, bu süre içerisinde eksik harç ve masraflar yatmadığından dolayı istinafa başvuru hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verir. Yada verilen sürede eksik masrafların yatırdığınız durumda mahkeme istinafa yani böle adliye mahkemesine başvurunun yapılmış sayılır. Başvurunun tamamlanmasında sonra yerel mahkeme İstinaf dilekçesini karşı tarafa tebliğ eder. Karşı taraf, dilekçenin tebliğ edilmesi ile birlikte iki haftalık sürede cevap dilekçesi ile  kararı veren mahkemeye veya başka yerde ise mahkemeye gönderilmek üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi mahkeme ile havale edebilir. İstinaf yoluna başvurmada icra hukuk mahkemesi kararlarında icra takibini durdurmaz. Diğer hukuk mahkemelerinin kararları da farklılık gösterebilir. Ayrıca Nafakanın ödenmesinin geri bırakılmasına karar verilemez. Hukuk İstinaf başvurusunun kötü niyetle yapılması halinde bölge adliye mahkemesi kanun 329 maddesi uygulanır.

Hukuk Davalarında İstinaf Başvurusu Dilekçesi Örneği

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE; CEVAP VEREN DAVALI/DAVALILAR; ADI VE SOYADI                                        :
 1. KİMLİK NUMARASI :
          ADRESİ                                                       :  VEKİLİ                                                        : İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI/DAVACILAR;  ADI VE SOYADI                                        :  TC KİMLİK NUMARASI                        :  ADRES                                                         :  VEKİLİ                                                        : TALEBİN KONUSU             :(…)Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin … Tarih, … Esas, … Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yolu başvurusuna cevaplarımızdan ibarettir.  TEBLİĞ TARİHİ                                       : …/…/… KARARIN ÖZETİ                                     :(…)Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; “davalının başka biriyle resmi nikah yapmış olması davacıların iç huzurunu bozacak, onların kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte bir olgu değildir. Şu durumda davacılar yönünden manevi tazminat isteminin tümden reddi”ne ilişkin karar. CEVAPLAR                                                :
 •  Davacı ....................................razı olduğunun kabulü gerekir.
 • Birlikteliğin ..........................anlaşılmaktadır.
 • Birinci derece mahkemesi olan..............................uygundur.
İSTEM SONUCU                                        :Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak; ..............................................arz ve talep ederiz. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURANA CEVAP VEREN DAVALI/DAVALILAR VEKİLİ AV.İlkay UYAR KABA

Bu haber toplam 767 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara