Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Koruma Kararı Nasıl Alınır?
Koruma Kararı Nasıl Alınır? | Hayatı ve bedensel bütünlüğü koruma altına alma konusunda güvence sağlayan haklar, anayasal haklarımız içinde mevcuttur. Bu durumdan yola çıkılarak kadına yapılan her türlü şiddet eylemi aslında anayasal bir hakkı ihlal etmek anlamına gelmektedir. Bu kapsamda devletin sorumluluğu sadece şiddeti cezalandırmak değildir. Aslında bu...
Koruma Kararı Nasıl Alınır? Hayatı ve bedensel bütünlüğü koruma altına alma konusunda güvence sağlayan haklar, anayasal haklarımız içinde mevcuttur. Bu durumdan yola çıkılarak kadına yapılan her türlü şiddet eylemi aslında anayasal bir hakkı ihlal etmek anlamına gelmektedir. Bu kapsamda devletin sorumluluğu sadece şiddeti cezalandırmak değildir. Aslında bu cezalandırmadan da öte olan devlet sorumluluğu, şiddetin ortaya çıkmadan evvel önlenmesi ve süren bir şiddet durumu varsa sona ermesini sağlamaktır.

Uzaklaştırma kararı nasıl aldırılır?

Konuyla ilgili olan kanun, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Bu kanunun amacı, şiddetle ilgili koruma tedbirleri düzenlemektir. Kanunda bahsi geçen bireyler; kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olanlardır. Bu kişilerin şiddetle karşılaşmaları veya şiddete uğrama tehlikeleri bulunması durumunda, uygulanacak koruma tedbirlerini düzenler. Bu tedbirler aileye ve mağdura yönelik olmaktadır. Yasada bahsi geçen tedbirler iki grup halindedir. Bunlar; koruma tedbirleri ve önleyici tedbirlerdir. Yazımızda koruyucu tedbirler üzerinde duracak ve bu tedbirlerle ilgili olan açıklamaları yapacağız. Koruma tedbirleri mahkeme tarafından verilir. Mahkeme tarafından verilen koruma tedbirlerini mülki amirler ya da kolluk amiri de verebilmektedir. Konuyla ilgili mahkeme yapılabilmesi için başvuru gerekliliği söz konusudur. Başvuru, kişinin bağlı olduğu polis merkezine yapılabilir. Eğer bu şekilde bir başvuru yoksa fakat kolluk kuvvetleri olaydan haberdar ise kolluk kuvvetleri kendiliğinden kanıtları toplamalı ve Cumhuriyet Savcılığına bildirmelidir. Ayrıca bununla birlikte bilgilendirilmesi gereken birim, 6284 Sayılı Kanun 3. maddeye göre ilgili mülki amir olmalıdır. İlgili kanun maddesi; bahsi geçen kanun kapsamında koruması sağlanan kişilerle alakalı olarak verilecek tedbirlere, mülki amirin karar vermesini söylemektedir. Burada bahsi geçen tedbirlerden biri verilebileceği gibi birkaçı ya da bu tedbirlere benzeyen başka tedbirler de verilebilmektedir.

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Koruma Kararı Nasıl Alınır, Yasa ile düzenlenmiş olan koruma tedbirine doğrudan nöbetçi Aile Mahkemesine başvurarak da ulaşmak mümkündür. Burada yapılan başvuruda konu edilen şiddetin belgelenmesi şart değildir. Fakat yine de kişinin elinde belge varsa, bu belgeyi ilave etmek kişiye çok büyük fayda sağlar. Yapılan başvuru sonrasında harç alınmadan ve duruşma yapılmadan hızlı bir şekilde karar verilmektedir. | Koruma Kararı Nasıl Alınır? [caption id="attachment_25376" align="aligncenter" width="1535"]Koruma Kararı Nasıl Alınır? Koruma Kararı Nasıl Alınır?[/caption]

Koruma Kararı Nasıl Uygulanır?

Bir kısım koruyucu tedbir, bulunulan yerin en büyük mülki amiri tarafından alınabilmektedir. Bu kişi vali ya da kaymakam olabilir. Koruyucu tedbirlerin hepsi değil bir kısmı verilebilmektedir. Bunlar;
 • Kişinin kendisine ve varsa çocuklara uygun olan barınma alanı sağlanması,
 • Geçici maddi yardım,
 • Destek sağlanılması ve bu desteğin psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal destek olabilmesi,
 • Kişinin hayati tehlikesi olması durumunda geçici koruma altına alınmasının sağlanması,
 • Gerekli hallerde kreş desteği şeklindedir.
Hâkim tarafından verilebilecek koruma tedbirleri ise aşağıdaki şekildedir:
 • İş yeri değişikliği sağlanması,
 • Eğer kişi evliyse, müşterek olan yaşam alanından başka ayrı olarak yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Aile konutu şerhi,
 • Gerekli hallerde kimlik ve diğer bilgilerin değiştirilmesinin sağlanması(Tanık Koruma Kanunu) şeklindedir.

Uzaklaştırma kararını kim verir?

Bunlar dışında kolluk kuvvetlerinin (jandarma karakolları, polis merkezleri) alabileceği tedbirler de kanun kapsamında sayılmıştır. Fakat kolluk kuvvetlerinin bu tedbirlere başvurması acil durumlar için geçerlidir. Yani gecikme durumunda sakıncalı haller ortaya çıkacaksa, kolluk kuvvetleri bu tedbirlere başvurarak müdahale edebilmektedir. Bu tedbirler;
 • Şiddet mağduru olan kişiye ve gerekliyse beraberinde olan çocuklara bulunulan yerde veya başka bir alanda barınma yeri oluşturulması,
 • Hayati tehlike varsa, kişinin talebiyle ya da kolluk kuvvetlerinin kendiliğinden hareketiyle kadının ve mevcutsa çocuklarının koruma altına alınması şeklindedir.

6284 Sayılı Kanun'dan Kimler Yararlanabilir?

Bu kanundan; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi bulunanlar yararlanmaktadır. Bu kişiler;
 • Kadınlar,
 • Çocuklar,
 • Aile bireyleri,
 • Tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalanlardır.
Çevremizde bulunan erkekler ve tanımadığımız bir kimse bize şiddet gösteriyor veya şiddette bulunmakla tehdit ediyorsa bu yasadan yararlanabiliriz. Çevrede bulunan erkeklerden kasıt gerçekten tüm erkeklerdir. Yani resmi ya da dini nikâh fark etmez eşimiz, boşandığımız eski eşimiz, baba, ağabey, dayı ve yakınlığı ne olursa olsun çevremizdeki tüm erkekler şiddet ile karşımıza çıkıyorsa, bu yasadan fayda sağlayabiliriz. | Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Şiddet Uygulayan Bir Kişi Tedbir Kararına Uymazsa Ne Olur?

Şiddet gösteren kişiyle ilgili olarak Aile Mahkemesi zorlama hapsi kararına varabilir. Bu kararın olabilmesi için, şiddet uygulayan kişinin ne zaman ve ne şekilde karar ihlali yaptığının polis ya da jandarmaya bildirilmesi gereklidir. Polis veya jandarmaya bildirmekle birlikte bir dilekçeyle savcılığa ya da mahkemeye başvurmak da geçerli olmaktadır. Hâkim, tedbir ihlali yapan kişiye, yani karara aykırı davranan şiddet uygulayana, 3 gün ile 10 gün arasında zorlama hapsine tutulma kararı verebilmektedir. Tedbir kararının ihlali her tekrarlandığında, zorlama hapsi süresi 15 ile 30 gün arası olmaktadır. Ancak zorlama hapsinin toplamda süresi 6 ayı geçememektedir. | Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Koruma Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Eğer bir kişi hakkında koruma kararı verilmiş ve koruma kararı uygulanmışsa, ilgili kişi bu karar ya da uygulamaya itiraz edebilir. Kişi, kararın kendine tebliğ edildiği tarihten sonra 2 hafta içerisinde itirazda bulunabilir. İtiraz, Aile Mahkemesi'ne yapılmaktadır. | Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Koruma Kararına Nasıl Kaldırılır - Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Yapılan itiraz üzerine Aile Mahkemesi tarafından verilen karar, kesin olacaktır. Aile Mahkemesi koruma kararının devamına karar verebileceği gibi yapılan itirazın yerinde bir itiraz olduğuna da karar verebilir. Koruma kararı kişilere tebliğ olmasa da, bu durum kararın uygulanmasına engel oluşturmaz. Mesela bir eşe evden uzaklaştırma türünden bir koruma kararı verilmiş olsun, evden uzaklaştırılan eşe verilen bu karar tebliğ edilmese de ya da evden uzaklaştırılan eşin bu kararı resmi yolla elde etmiş olması söz konusu olmasa da, karar uygulanması bundan etkilenmemektedir. Yani bu durumlar kararın uygulanmasının önüne asla geçemez.

Uzaklaştırma kararı ne kadar sürede çıkar?

Uzaklaştırma kararı ve koruma kararı başvuru yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde karar verilmektedir. Söz konusu durum sadece itiraz süresinde etkilidir. Hakkında koruma kararı verilmiş kişiler, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Aile Mahkemesine başvurarak itirazda bulunabilirler. Koruma Kararı Nasıl Alınır? Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Koruma Kararı Nasıl Alınır?  Sıkça Sorulan Sorular

KORUMA KARARININ KALDIRILMASI DAVASI - 4787 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜYLE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDA KORUNMA KARARI HAKKINDAKİ DAVALARIN AİLE MAHKEMELERİ GÖREVİ KAPSAMINA ALINDIĞININ KORUMA KARARININ KALDIRILMASI DAVASI. 4787 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜYLE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDA KORUNMA KARARI HAKKINDAKİ DAVALARIN AİLE MAHKEMELERİ GÖREVİ KAPSAMINA ALINDIĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ. 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi Aile Mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. İşin esasıyla ilgili karar verme görevi sonradan yürürlüğe giren yukarıda belirtilen kanunlarla değiştiğine göre, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla bakılmak üzere Asliye Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 659 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara