Küçüğün Ergin Olmasına İzin

Küçüğün Ergin Olmasına İzin
Küçüğün Ergin Olmasına İzin Küçüğün Ergin Olması - Kazai Rüşt Nedir Reşit olmayan birinin belli şartların gerçekleşmesi veya zorunlu hallerin bulunması sebebi ile 2- Erginlik yani rüşt 18 yaşının doldurulmasıyla, ya da bu yaşı doldurmadan önce evlenme ile veya mahkeme kararıyla kazanılan olgunluktur. Mahkeme kararıyla kazanılan erginlik ilgili literatürümüzde...
Küçüğün Ergin Olmasına İzin Nasıl Olur? Küçüğün ergin kılınmasına izin ile ilgili konular 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Küçüğün ergin olmasına izin hukukta kaza-i rüşt olarak tanımlanır. TMK’nın ilgili maddelerinin analizine göre;
  • Küçük 18 yaşının ikmali ile ergin sayılır.
  • Küçük 15 yaşının ikmali ile birlikte, kendi isteği ya da velisinin isteği doğrultusunda mahkeme kararı ile ergin kılınır.
Küçük üzerinde herhangi bir vesayet hakkı bulunan kişinin, küçüğün ergin olması itibari ile vesayet hakkı sona erer.

Küçüğün Ergin Olmasının (Kaza-i Rüşt) Sonuçları Nelerdir?

Ergin kılınma ile birlikte oluşan durum eski haline getirilemez. Kişi mahkeme kararı ile ergin kılındıysa, daha sonra bu kararı geri alma hakkı olmayacaktır. Ergin kılınan kişi, artık kısıtlı ehliyetli değildir. Tam ehliyet hakkı kazanır. Ancak, ergin olan kişinin yapamayacağı haller bulunur. Bunlar;
  • Evlenmek,
  • Ehliyet almak,
  • Dernek üyesi olmak,
  • Siyasi haklarını kullanmak
Gibi örneklendirilir. Bu demek olur ki, kişi ergin kılındığında, yaşı büyümüş sayılmaz. Ergin kılınma ve yaş büyütme farklıdır.

Küçüğün Ergin Kılınması (Kaza-i Rüşt) Şartları Nelerdir?

Mahkeme kararı ile küçüğün ergin kılınması isteminin gerçekleşebilmesi için, bir takım şartlar bulunur. Bu şartlar şu şekildedir;
  • Küçük 15 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  • Küçük, ergin kılınmaya rıza göstermelidir.
Küçüğün rıza göstermesi, kendisinin beyanda bulunması ya da ergin kılınma adına mahkemeye hitaben yazılmış olan dilekçeyi imzalaması şeklinde olabilir.
  • Küçüğün velisi, ergin kılınmaya rıza göstermelidir.
  • Küçük mümeyyiz olmalıdır, temyiz kudreti bulunmalıdır.
Akıl sağlığı problemleri, sarhoşluk, yaşının küçüklüğü nedeniyle karar verememe, bir maddenin etkisi altında olma durumları söz konusu olmamalıdır.

Küçüğün Ergin Kılınması (Kaza-i Rüşt) Süreci Nasıl İşler?

Bu süreç, Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe verilmesi akabinde başlayacaktır. Mahkeme muhakkak, ergin kılınması durumu sonrası, küçüğün koşullarının olumsuzluğa uğramayacağını teyit eder. Aynı zamanda 15 yaşından daha büyük olduğunun ispatını ister. Ergin kılınma davalarında yetkili mahkeme, küçüğün ikamet adresinin bulunduğu mahkemedir. Dava açıldığında herhangi bir davalı taraf bulunmaz. Mahkeme gerekli delilleri topladıktan sonra, küçüğün ergin kılındığını ilan eder. Ergin kılınma davaları, adli tatillerde görülebilen davalardır. Bu nedenle küçüğün ergin kılınması davaları ne kadar sürer? Sorusu, mahkemenin iş yüküne göre değişir şeklinde cevaplanır. Ergin kılınmanın gerçekleşmesi, küçüğün evlenebileceği anlamına gelmez. Kaza-i evlenme rüştü tamamen başka bir konudur. Kazai Rüşt Nedir. Reşit olmayan birinin belli şartların gerçekleşmesi veya zorunlu hallerin bulunması sebebi ile  2- Erginlik yani rüşt 18 yaşının doldurulmasıyla, ya da bu yaşı doldurmadan önce evlenme ile veya mahkeme kararıyla kazanılan olgunluktur. Mahkeme kararıyla kazanılan erginlik ilgili literatürümüzde kazai rüşt olarak geçer.

Küçüğün Ergin Olması - Kazai Rüşt Şartları Nelerdir

On beş yaşının tamamlanmış olması. Şu önemlidir, on beş yaşının doldurulması şartı talep anında değil mahkemenin karar verdiği anda aranır. Talepte bulunan küçüğün akıl hastalığı, akıl zayıflığı, veya sarhoşluk vb. nedenlerle makul şekilde hareket etme yeteneğinden mahrum bulunmaması gerekir. Bu talep küçüğün rızasına uygun olmalıdır. Bu rıza ve talep bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından mahkemeye verilen dilekçenin altını imzalamasıyla açıklanabilir. Küçüğün velisinin de rızası bulunmalıdır. Haklı bir neden varsa veli rıza göstermeyebilir, ancak haklı bir neden bulunmuyorsa velayet hakkını kötüye kullanmış olur.

Küçüğün Ergin Olması - Kazai Rüşt Davası Nerede Açılır

Sulh hukuk mahkemesidir. yetkili mahkeme ise ergin kılınması istenen küçüğün yerleşim yeri mahkemesidir. Davayı açan davacı: talepte bulunan küçüğün kendisi veya velisi, küçük vesayet altında ise vasisi veya kanuni temsilcisi.  Karşı taraf davalı: davalı yoktur. dava hasımsız açılır.

Küçüğün Ergin Olması - Kazai Rüşt Davası Nasıl Görülür

Küçüğün Ergin Olmasına İzin davasında mahkeme nüfus kaydı istenerek on beş yaşının tamamlanıp tamamlanmadığı incelenir. Ergin kılınma talebinde küçüğün bir menfaatinin bulunup bulunmadığı, eğer izin verilmezse bir hak kaybı ya da zararın doğup doğmayacağı tanık ve gerekirse bilirkişi görüşüyle araştırılır. Küçüğün ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı doktor raporuyla tespit edilir. Hakim erginliğe karar verirse aynı zamanda küçüğün hangi tarihten itibaren ergin (reşit) sayılacağını da tespit ve ilan ederek dava sonlandırılır. Makalemizde Küçüğün Ergin Olmasına İzin konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 620 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara