Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Davacı vekilinin faize ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davacı vekili dava dilekçesinde faiz isteğinde bulunmamış, 06.06.2014 tarihinde harcını yatırmak suretiyle verdiği ıslah dilekçesinde ise alacağın yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir. 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı rejiminin...
Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Mal ayrılığı sözleşmesinin nasıl yapılacağı, 4721 sayılı Türk medeni kanununda yer alır. 2002 tarihi itibari ile yapılan yeni düzenlemelere göre, evlilikten önce edinilmiş olan malları kişiler paylaşıma dahil etmek durumunda değillerdir fakat, evlilik sonrası edinilmiş olan mülkler, herhangi bir ayrılık durumunda yarı yarıya paylaştırılacaktır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal ayrılığı için sözleşme yapmak için öncelikli olarak alanında uzman bir avukat ile çalışmanız gerekmektedir. Mal ayrılığı sözleşmesi nasıl yapılır:
 • Mal rejimi ya da mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce ya da evlendikten sonra yapılabilir.
 • Evlenme gerçekleştikten sonra yapılacak sözleşmelerde, bir tarafın bu sözleşmeyi istememesi durumunda sözleşmeyi yapmak mümkün olmayabilir.
 • Mal ayrılığı sözleşmesi aile hukuku konusunda uzman olan aile avukatları tarafından yapılmalıdır. Özellikle bu konularda deneyimli avukatlar ile beraber çalışmak gerekmektedir.
 • Evlilik sözleşmesi için kişilerin notere gitmesi gerekir. Bu noktada kimlik ve 3 adet fotoğraf bulundurulmalıdır.
Mal ayrılığı rejimi tarafların malvarlığını koruyan hakları kapsar. Medeni Kanuna göre ise eşler arasındaki mal rejimleri, eşlerden birinin ölümü ya da farklı bir mal rejimi kabulü ile sonlandırılmaktadır. Çiftlerden bir tanesi ya da her ikisi de, evliliğin sonlanması ya da ölüm gibi durumlarda geriye kalan malların paylaşımına dair farklı bir tutum sergilemek istiyorlarsa, mal ayrılığı sözleşmesi yapmak durumundadırlar. Mal rejimi değişikliği yapmak için taraflar isteklerini kanuna uygun olmak kaydı ile, sözleşme haline getirerek notere giderler ve noter tarafından onaylanan yazılı belge, taraflar tarafından imzalandığında sözleşme hazır hale gelir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? ve mal ayrılığı sözleşmesi nasıl yapılır? sorularının cevapları aynıdır. Mal ayrılığı sözleşmesi, evli bireylerin olası bir ayrılık durumunda, malları nasıl paylaşacaklarını belirledikleri bir aile hukuku sözleşmesidir. Medeni Kanun’a göre, evlilik sözleşmesinin türleri bulunur. Bu türler;
 • Edinilmiş mallara katılma,
 • Mal ortaklığı,
 • Mal ayrılığı,
 • Paylaşmalı mal ayrılığı
Şeklindedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Nedir?

Bu şekilde yapılan bir mal ayrılığı sözleşmesinde bireyler, evlilik süresi boyunca birlikte edinmiş oldukları malları, boşanma sonrasında yarı yarıya paylaşacakları türünde bir sözleşme imzalarlar. Bu sözleşmeye konu olan malların, kişilerin birlikte edinmiş olmaları gerekir. Bazı mallar, edinilmiş mallar kategorisine girmez. Bunlar;
 • Kişilere, evlilik öncesinde ya da evlilik esnasında miras kalan mallar,
 • Kişilerin herhangi bir şans oyunu neticesinde elde ettikleri herhangi bir gelir
Sözleşme imzalanırken bu ayrıntılara dikkat edilmelidir.

Mal Ortaklığı Nedir?

Mal ortaklığı şeklinde yapılan mal ayrılığı sözleşmelerinde, kişiler şahıslarına ait olan tüm malları ve birlikte edinmiş oldukları malları ortak olarak paylaşma talebinde bulunurlar. Bu şekilde söz konusu olan bütün mallar, şahıslara ait olup olmadığına bakılmaksızın, evliliğin bitişi durumunda yarı yarıya paylaştırılacaktır.

Mal Ayrılığı Nedir?

Mal ayrılığı kıstasında yapılan evlilik sözleşmelerinde taraflar kendilerine ait olan malları korumak istediklerini ve paylaşmak istemediklerini talep ederler. Her iki taraf da diğer tarafın malından herhangi bir pay almayacağı gibi, kendi malını da paylaşmayacaktır.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Nedir?

Paylaşmalı mal ayrılığında, ailenin bir zamanlar birlikte oluşturmuş oldukları herhangi bir yatırım hesabı paylaşılacaktır. Bunun dışında yine taraflar, bu sözleşme ile diğer tarafın sahip olduğu herhangi bir borca da ortak olmak durumunda değillerdir. Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu eşlerin mal paylaşım hususlarının yeniden düzenlemesi anlamına gelmektedir. Medeni kanunda ki düzenlemede eşlerin hukuki olarak edinilmiş mallara katılma rejimini olarak düzenlenmiştir. Ancak eşlerin istemeleri ve anlaşmaları şartıyla, mal rejimi konusunda düzenleme yaparak, paylaşılan mal ayrılığı yada mal ortaklığı rejimini tercih edebilmektedirler. https://youtu.be/GzGHRzEDElY

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nedir?

Eşlerin evlilik öncesinde ve sonrasında kendi edindikleri mal ve kazançların kendilerine ait olması konusunda anlaşmaları Mal Ayrılığı Sözleşmesi demektir.

Mal Ortaklığı Rejimi Sözleşmesi Örneği

Mal rejimi örneği için alanında uzman avukatlarla hazırlanmalıdır. Olası boşanma durumlarında hak kayıplarının olmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için mal ortaklığı rejimleri mutlaka deneyimli avukatlar yardımıyla hazırlanmalıdır. Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar kapsamında kendi malvarlıklarını yönetebilir, koruyabilir ve tasarruf edebilir. Bunun yanı sıra:
 • Öncelikli olarak hak kaybı yaşamamak adına tüm bu adımların avukat ile beraber tamamlanması önerilir. Noterde onay işlemi gerçekleşmiş olsa bile sözleşmede gözden kaçan ayrıntılar olumsuz durumların oluşmasına yol açabilir.
 • Mal ayrılığı geçerliliğinin sağlanması için iki tarafın da onayı gerekmektedir.
 • Boşanma, ölüm gibi durumlarda eşlerden biri diğerinin kendi malları üzerinde hak talep etmesini istemiyorsa, bu noktada mal rejimlerinin buna uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi hakkında danışmanlık alınmalı [caption id="attachment_13622" align="aligncenter" width="500"]Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?[/caption] Mal Ayrılığı Sözleşmesi evlilik öncesi ve sonrası yapıla bilmektedir. Eşler öncelikle Medeni hukukumuzda tercih edecekleri mal rejiminin neler olduğu, diğer mal rejimi ile arasında ki farkları avukat ve danışmanlık desteği alarak hangi mal rejimini tercih edecekleri hakkında bilgi almalarında fayda vardır.

Evlenme Esnasında Yapılan Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmesi

Mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce yapılacağı gibi evlendikten sonrada yapılma imkanı bulunmaktadır. Evlenmeden önce mal ayrılığı sözleşme yapılmış ise nikah esnasında yazılı dilekçe ile sözleşme evlenme memuruna sunarak kayda istenmesi talep edilir.

Örnek Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Evlendirme Memurluğuna Taraflar Adı Soyadı Biz ........ evlenme tarihinden itibaren "Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine" tabi olmak istediğimizi bildirir, bu seçimlik mal rejimimizi kayda geçmesini saygıyla dileriz. Tarih.. Ek; Noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesi Ek: Mal varlıklarımızın listesi

Evlenme Sonrası Yapılan Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmesi

Mal ayrılığı sözleşmesi evlilik tarihinden sonra  mal varlıklarını ayırarak, edinilecek ve kazanılacak mal varlıkların kazanan eşlere ait olacağına dair detaylı sözleşme hazırlanır. Bu edinilmiş ve edinilecek mallara meslek icra etmesi veya işletme faaliyeti sebebiyle edinilecek mal varlıklarının da kişisel mal varlığı kabul edecekleri hakkında anlaşa bilirler.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Noter Onaylı Olmalıdır

Eşler kabul ettikleri mal ayrılığı sözleşmesini detaylarını kendi aralarında maddeler halinde hazırlayarak notere başvuru yapılır. Eşlerin hazırlamış oldukları sözleşmeyi notere onaylatmaları yeterli olacaktır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin Mirasa Etkisi

Mal ayrılığı sözleşmesi miras hakkı kapsamında mal rejimlerinde, kural olarak hayatta olan eş, mirasçı olduğu gruba göre mirastan pay alabilmektedir. Bu noktada Medeni Kanun’a göre sağ kalan eş çocukları varsa çocuklarla beraber mirasında dörtte birini almaktadır. Paylaşmalı mal ayrılıklarında hayatta kalan eş, mülkiyet hakkı da talep edebilmektedir. Sözleşme, vefat ile beraber sona ermektedir. Bu durumda eşe ve mirasçılara ortaklık mallarının yarısı verilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi - Mal Ayrılığı Sözleşmesi Neden Yapılır?

Mal ayrılığı sözleşmesi ilerde eşler arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, boşanma durumunda, eşlerin icra hukuku ile devlete ait borçları sebebiyle sorumluluktan kurtulmuş olacaklardır. Boşanma halinde de mal paylaşım sorunları aralarında yaşanmayacaktır. Makalede Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 786 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara