Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası

Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası
Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI - KADININ DAVAYI AÇARKEN ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDUĞU - ADLİ YARDIM TALEBİNİN KABULÜ HALİNDE HARÇ ALINMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLECEĞİ REDDİ HALİNDE DAVACIYA HARÇ YATIRMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı kadın tarafından dava açılırken adli yardım talebinde bulunulmuş olup...
Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası1 Ocak 2002’den sonra gerçekleşmiş evlilikler, yasal olarak “edinilmiş mallara katılma” rejimine sahiptir. Bu rejime göre, eşlerin kişisel malları dışında kalan tüm EDİNİLMİŞ MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİN artık değerleri yarıya bölünerek öteki eşe ödenir. Edinilmiş mal varlığı değerleri demek, eşlerin evlilik birliği boyunca çalışmalarının karşılığı olan maaşları, ödenekleri, aldıkları tazminatlar, kişisel mallarının gelirleri demektir. Artık değer ise, eşlerin edindikleri mal varlığı değeri üzerindeki borçların ve tüm pasif değerlerin çıkarılması sonucunda kalan değerdir. Her eş, öteki eşin artık değerinin yarısı üzerinde hak sahibidir. Sorumuzun cevabı, “eşlerin birbirlerinin mal varlıkları üzerinde yarı yarıya hak sahibi olmasının mümkün olmadığı”, ancak “artık değerlerin yarısı üzerinde hak sahibi olunduğu” şeklinde olmalıdır.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Hukuk sistemimiz içerisinde ve özellikle Medeni Kanun’ da kadınların hakları özellikle korunmaktadır. Bununla birlikte bu hakların edinilmesi ve korunması süreçlerinde usullere uygunluk ve şartla uygunluk gibi detaylar vardır. Kadınların boşanma sırasında haklarını en iyi şekilde koruyabilmesinin yolu, konusunda uzmanlaşmış bir avukat aracılığıyla temsil edilmesidir. Avukat aracılığıyla hakları korunan bir kadının, bilmediği pek çok hakkı kazanması mümkün hale gelebilir ve hem boşanma sırasında ve hem de boşanma sonrasında yaşanacak maddi ve manevi güçlükler ortadan kalkabilir. Yanı sıra boşanma sürecinin kısaltılması için gereken yöntemlere başvuracak olan avukatın yardımı sayesinde, boşanma sürecinin hızlandırılması da sağlanır. Çocukların velayetlerini alabilme, boşanma sırası ve sonrasında alınacak nafaka hakkı, mal paylaşımının gereken şekilde yapılabilmesi, maddi ve manevi tazminatların gerektiği şekillerde alınabilmesi gibi hakların usullere uygun bir şekilde mahkemelerden talep edilmesi, avukatların yardımıyla kolaylıkla çözülebilir konulardır. Ancak bir avukat tarafından temsil edilmeyen kadınların bu hakları alabilmesi için uzun uğraşlar sarf etmesi ve pek çok konuda bilgi sahibi olmaya çalışması gereklidir.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Katkı PayıMal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası Yargıtay Kararı

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI - KADININ DAVAYI AÇARKEN ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDUĞU - ADLİ YARDIM TALEBİNİN KABULÜ HALİNDE HARÇ ALINMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLECEĞİ REDDİ HALİNDE DAVACIYA HARÇ YATIRMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı kadın tarafından dava açılırken adli yardım talebinde bulunulmuş olup mahkemece bu hususta olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. O halde davacı kadının adli yardım talebinin değerlendirilerek olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi, Adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi halinde yargılamaya harç alınmadan devam edilmesi, adli yardım talebinin reddine karar verilmesi halinde ise davacı kadına, mal rejimi tasfiyesine yönelik talebi yönünden nispi peşin harcı yatırması için süre verilmesi gerekir. MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ - TASFİYEYE KONU TAŞINMAZIN BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILARAK DEVREDİLSE DE TASFİYEDE DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Tasfiyeye konu taşınmazın boşanma dava tarihinden kısa bir süre önce 14.11.2011 tarihinde üçüncü kişiye satılarak devir edilmişse de, tasfiyede dikkate alınması gerekir. Bu durumda mahkemece tasfiyeye konu taşınmaz mevcut ve edinilmiş mal kabul edilerek devir tarihindeki sürüm (rayiç) değeri olarak belirlenen bedel üzerinden davacı lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle ve hukuki dayanağı olmayan hesaplama yöntemi ile karar verilmesi doğru değildir.

MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI YARGI KARARI

KIDEM TAZMİNATI KULLANILARAK PARA İLAVE ETMEK SURETİYLE SATIN ALINDIĞI KABUL EDİLEN TAZMİNAT - TAŞINMAZIN EDİNİLMESİNDEKİ KİŞİSEL VE EDİNİLMİŞ MAL ORANLARININ AYRI AYRI TESPİT EDİLMESİ. ÖZET: Öncelikle davacının kıdem tazminatını hak ettiği iş yerindeki çalışmasını ve süresini gösteren belgeler bulunduğu yerden getirtilerek dosya arasına konulmalıdır. Bundan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle, kıdem tazminatının edinilmiş ve kişisel mal olan bölümlerinin oranları belirlenmeli, Bu belirlemeden sonra, kıdem tazminatı da kullanılarak para ilave etmek suretiyle … TL'ye satın alındığı kabul edilen dava konusu taşınmazın edinilmesindeki kişisel ve edinilmiş mal oranları ayrı ayrı tespit edilmeli, bulunan oranlar dava konusu taşınmazın tasfiye tarihindeki (karara en yakın) sürüm değeri ile çarpılarak her bir eşin artık değere katılma ve değer artış payı alacakları saptanarak talep hakkında bir karar verilmelidir.

Bu haber toplam 558 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara