Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA SEBEPLERİ, ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI, ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA SORULARI ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı...
Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma Nedir? Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası evlilik kurumunun ortak bir hayat sürdürmeye olanak tanımayacak derecede sarsılmış olması durumunda açılan bir dava çeşididir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davalarına çekişmeli genel boşanma davası ismi de verilmektedir. Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı olan maddelerine göre boşanma sebepleri:
  • Genel boşanma sebepleri,
  • Özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.
Özel boşanma sebeplerinin tamamı evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açacak şiddetli geçimsizlik sebepleri olarak kabul edilmektedir. Özel boşanma sebepleri ise:
  • Zina,
  • Hayat kast edilmesi,
  • Onur kırıcı davranışlar,
  • Suç işleme,
  • Haysiyetsiz hayat sürme,
  • Terk,
  • Akıl Hastalıkları

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Şiddetli geçimsizlik için boşanma davası, eşlerden biri tarafından ortak bir hayatı sürdürmelerine engel olabilecek durumların varlığında açılabilmektedir. Boşanmaya sebep olacak nedenler, bu noktada önemli değildir. Ağır kusurlu olan eş de dava açabilir. [caption id="attachment_16245" align="alignleft" width="500"]Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma[/caption] Boşanma hükmüne esas olan nedenler, genel ya da özel olabilmektedir. Eşlerin boşanması için eşlerin birinin kusurlu olması gerekmemektedir. Şiddetli geçimsizlik durumlarında boşanma davası açmak için öncelikli olarak alanında uzman bir avukat aracılığı ile dava için dilekçe ve şiddetli geçimsizliği kanıtlar nitelikte belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra bu dilekçe avukat aracılığı ile Aile Mahkemesi’ne teslim edilir ve dava süreci başlar. Şayet iki tarafın da boşanmak için arzusu varsa bu davalar kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ancak bir taraf itiraz ediyorsa, bu durumda dava uzayabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma Davasında İtiraz Hakkı?

Boşanma davasında itiraz etme hakkı her zaman saklıdır. Ancak itiraz edilebilmesi için davayı açan eşin tam kusurlu ya da diğer eşten daha kusurlu olması gerekmektedir. Şayet davalı olan eş daha çok kusurlu ise bu noktada itiraz edilemez. Bunun dışında davalının itiraz hakkı, hakkın kötüye kullanılmasına olanak tanımayacak şekilde olmaktadır. Davacının boşanma talebini yerine getirememesi için edilen itirazlarda boşanma daha hızlı sonuçlanabilmektedir. Davalının itirazının kabul edilmesi için evliliğin gidişatı ve çocukların durumu göz önünde bulundurulup hakim tarafından konu için net karara hükmedilmektedir. Makalemizde Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Açılan Boşanma

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA - DAVACININ AKIL HASTALIĞI SEBEBİNE DAYALI OLARAK AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYI YARGILAMA AŞAMASINDA ISLAH EDEREK ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYANDIRDIĞI. HATALI NİTELENDİRME İLE KADININ BOŞANMA DAVASININ REDDİ. ÖZET: Davacı, akıl hastalığı sebebine dayalı olarak açmış olduğu davayı yargılama aşamasında ıslah ederek şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında delillerin Türk Medeni Kanununun maddesi çerçevesinde de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı nitelendirme ile kadının boşanma davasının reddi doğru görülmemiştir. ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA  - ÜÇ YILLIK FİİLİ AYRILIK SÜRESİNİN DOLMADIĞI. İLK DAVADAN SONRA TARAFLARIN YENİDEN BİR ARAYA GELMEDİKLERİ. KADINA KUSUR OLARAK ATFEDİLECEK YENİ BİR OLAYIN VARLIĞININ İSPATLANAMADIĞI. ÖZET: Davacı koca her ne kadar hem şiddetli geçimsizlik hem de fiili ayrılık sebebine dayalı olarak boşanma talep etmiş ise de; kocanın reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden, iş bu davanın açıldığı tarihe kadar geçen sürede üç yıllık fiili ayrılık süresinin dolmadığı ve reddedilen ilk davadan sonra tarafların yeniden bir araya gelmedikleri. Kadına kusur olarak atfedilecek yeni bir olayın varlığı da ispatlanamadığı, her iki sebebe dayalı olarak açılan boşanma taleplerinin koşullarının oluşmadığı nazara alınmadan boşanmaya karar verilmesi doğru görülmemiştir. ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA - EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖRÜLMEMESİ. YETERSİZ GEREKÇEYLE DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ. ÖZET: Olayda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının boşanma davasının kabulüne karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Bu haber toplam 306 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara