Soyad Değiştirme Davası

Soyad Değiştirme Davası
Soyad Değiştirme Davası, Soyad Değiştirme Davası Dilekçe Örneği, Soyad Değiştirme Davası Ücreti, Soyad Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır? Soyad Değiştirme Davasında Görevli Mahkeme, Soyad Değiştirme Davası Kime Karşı Açılır? Soyad Değiştirme Davası Yetki Mahkeme.
Soyad Değiştirme Davası, Soyad Değiştirme Davası Dilekçe Örneği, Soyad Değiştirme Davası Ücreti, Soyad Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır? Soyad Değiştirme Davasında Görevli Mahkeme, Soyad Değiştirme Davası Kime Karşı Açılır? Soyad Değiştirme Davası Yetki Mahkeme. Soyad ya da soy isim değiştirmek adına kişilerin dava açma hakkı bulunur. Soyad değiştirmek için söz konusu gerekçeler;
  • Babadan geçen soyadı taşımak istememek,
  • Söz konusu soyadın fazla kullanılmasından kaynaklanan problemlere yaşıyor olmak,
  • Velayeti annede olan bir çocuğun, babadan olan soyadının değişmesini istemek,
  • Soyadın alay konusu, küçük düşürücü olması,
  • Soyadın herhangi bir anlam taşımıyor olması
Şeklindedir. Soyadını değiştiren kişilerin çocukları henüz reşit değilse, soyadı değişikliğine binaen çocukların da soyadı değişecektir.

Soyadı Nasıl Değiştirilir?

Soyadının değiştirilmesi için, muhakkak dava açılması gerekir. Bu, Türk Medeni Kanunu madde 27’de açıkça belirtilmiştir. Ancak, Soyadı Kanunu’nun 3. Maddesinde şu ifade yer alır; Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle, umumi edeplere uygun olmayan yahut iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz. Söz konusu ifadeye ters düşen soyadına sahip olan kişilerin, soyadlarını değiştirmeleri için, herhangi bir dava açmalarına gerek olmayacaktır. Bu kişiler, Nüfus Müdürlükleri’ne başvurmak sureti ile soyadlarını değiştirebilirler.

Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Soyadı değiştirme davası açabilmek için, soyadı değişikliğinin beyanını dile getiren bir dilekçe yazılmalı ve soyad değiştirme davası ücreti ödenmelidir. Aynı zamanda dilekçede tanık gösterilmesi zorunludur. Bu durum, kişinin söz konusu istekten vazgeçebilme ihtimaline karşı zorunlu tutulmuştur. Soyadı değiştirme davaları ile Asliye Hukuk Mahkemeleri ilgilenir. Kişiler ikamet ettikleri adreste bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vermek sureti ile dava açabileceklerdir. Soyadı değiştirme davasında, davalı taraf, Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş herhangi bir memurdur.

Soyadı Değiştirme Davası Süresi Nedir?

Soyad değiştirme davası için herhangi bir zaman aşımı süresi söz konusu değildir ancak, kişilerin belli gerekçeler dahilinde Nüfus Müdürlükleri’ne başvurarak soyadlarını değiştirebileceklerini beyan eden 7036 sayılı kanun, 03.11.2019 tarihi itibari ile sona erecektir. Soyad değiştirme davası, açıldıktan itibaren, en az 2 en fazla 4 ay gibi bir süre zarfında sonuçlanır.

Soyadı Değiştirme Davası Her Zaman Olumlu Sonuçlanır mı?

Soyad değiştirme davalarının reddedilme ihtimalleri söz konusudur. Kişilerin soyadlarını değiştirmek için öne sürüyor oldukları sebeplerin mantıklı ve kabul edilebilir sebepler olması gerekir. Aksi takdirde, süreç kişiler için yalnızca zaman ve maddi kayıp olarak sonuçlanacaktır. VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI - SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENENİN DOĞUM GÜNÜNDE ANNE VE BABASI RESMEN EVLİ OLDUĞU. ÇOCUK REŞİT OLUNCAYA KADAR VEYA BABANIN KANITLAYARAK SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE SOYADI DEĞİŞTİRME KONUSU YASAL OLARAK KAPANDIĞI. ÖZET: Somut olaya gelince; soyadının değiştirilmesi istenen E....'ın doğum günü olan ..... tarihinde anne ve babası resmen evlidir. Çocuk evlilik içinde doğmuştur ve Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine göre ailenin diğer bir deyimle babanın soyadını almıştır. Böylece bu çocuk reşit oluncaya kadar veya baba Türk Medeni Kanununun ilgili maddesindeki koşulları kanıtlayarak soyadını değiştirmedikçe soyadı değiştirme konusu yasal olarak kapanmıştır. Bu çocuğun anne ve babasının sonradan boşanmış olması sadece boşanma ve velayet hakkı nedeniyle anneye böyle bir dava açma hakkı bahşetmez.

Soyad Değiştirme Davası Yargı Kararı

BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMAYA İZİN VERİLMESİ İSTEMİ - İSTEĞİN BOŞANMA DAVASI SIRASINDA VEYA BOŞANMA KARARINDAN SONRA İLERİ SÜRÜLMESİNİN DAVANIN NİTELİĞİNİ VE GÖREVLİ MAHKEMEYİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ - İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ. ÖZET: İsteğin boşanma davası sırasında veya boşanma kararından sonra ileri sürülmesi davanın niteliğini ve görevli mahkemeyi değiştirmez. Bu nedenle işin esasının incelenmesi gerekir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

Soyad Değiştirme Davası Yargı Kararı

SOYADI DEĞİŞTİRME KARARINA İTİRAZ -CUMHURİYET SAVCISI VE NÜFUS MÜDÜRÜNÜN DAVAYA KATILMASI GEREĞİ ÖZET : Davacı, davalının soyadının kendi soyadını aldığından bahisle iptalini istediğine göre, davaya C. Savcısı ile Nüfus Müdürünün iştiraki sağlanmaksızın karar verilmesi doğru değildir. 1587 sayılı Nüfus Kanununun 46. maddesine göre; yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Başmemuru veya Nüfus Memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır, denilmektedir. Bu davalara itirazda da aynı kural geçerlidir. Makalede Soyad Değiştirme Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Aile Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara