Soybağı Davası Nasıl Açılır?

Soybağı Davası Nasıl Açılır?
Soybağı Davası Nasıl Açılır? | Bir çocuğun annesi ile arasındaki hukuki bağ doğum ile gerçekleşir. Bir çocuğun babası olacak erkek ile arasındaki hukuki bağ ise birtakım karinelere dayandırılmış olmakla beraber bazı durumlarda hukuki soy bağı çocuğun doğumu ile ortaya çıkmaz. Ayrı birtakım işlemler gerekebilir. Anne ile arasındaki soy bağının doğumla...
Soybağı Davası Nasıl Açılır? Bir çocuğun annesi ile arasındaki hukuki bağ doğum ile gerçekleşir. Bir çocuğun babası olacak erkek ile arasındaki hukuki bağ ise birtakım karinelere dayandırılmış olmakla beraber bazı durumlarda hukuki soy bağı çocuğun doğumu ile ortaya çıkmaz.   https://youtu.be/2O5wKJs-k1E

Soybağı Nasıl Kurulur

Çocuklar hem sosyolojik hem psikolojik hem de biyolojik açıdan anne ve babaya gereksinim duyarlar. Kanunlar önünde çocuklar ile anne babaları arasındaki soybağının kurulmasının ilk yolu evliliktir. Soybağının kurulduğu temel ilişki evliliklerdir Evlilik dışı doğan çocuklarda annelik soybağı hukuki açıdan doğumla tesis edilmiş olmasına karşın babalık ilişkisi hukuki yollarla kurulur. Anne ile arasındaki soy bağının doğumla gerçekleştiren çocuk eğer evlilik birliği içerisinde doğmuş ise ya da evliliğin bitiminden itibaren 300 gün içerisinde dünyaya gelmiş ise o zaman annesinin eşi olan koca yani babası ile hukuki bağ, soy bağı doğum ile kurulur. Buna babalık karinesi demektedir kanun koyucu. Bir erkek ile çocuk arasındaki soy bağını oluşturmak için başka yollarda mevcuttur. Örneğin mahkeme kararı ile soy bağı kurulabileceği gibi erkeğin çocuğu tanımasıyla birlikte de soy bağı kurulabilmektedir. Çocuk ile babası olacak erkek arasında kurulan soy bağını sona erdirmek de mümkündür. Sonuç olarak çocuk ile erkek arasında soy bağı kurulabileceği gibi kurulan soy bağı sona da erdirilebilir. Bu hususları sırasıyla inceleyelim.

Babalık soybağı davası nasıl açılır?

Soybağı tanım olarak çocukları anne ve babalarına bağlayan kan bağı olarak ifade edilebilir. Hukuki olarak soybağı hususu, çocuğun kimin aile kütüğüne yazılacağını, dolayısıyla soyadının ve vatandaşlığının belirlenmesinde dikkate alınır. [caption id="attachment_15357" align="alignleft" width="500"]Babalık soybağı davası nasıl açılır Babalık soybağı davası nasıl açılır[/caption] 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, soybağına ilişkin hükümlerinin düzenlenmesinde esas alınır. Çocuk hukukunun ana kavramlarından birisi olan soybağı kavramı, her çocuğun anne ve babasıyla olan hısım ilişkisini düzenlemektedir. Türk Medeni Kanunu ve bilimsel açıdan annelik soybağı çocuğun doğumuyla birlikte belirlenmiş olur. Yani kanunlar önünde her çocuğun annesi bellidir ancak babalık bağı her zaman belli olmayabilir ve babalık ispatı hususu dava konusu olabilir. Babanın anne ile evli olması, tanıma yolu ve hakim kararları ile çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulabilir.

Anne ve çocuklar için babalık soybağı davası ne zaman açılabilir?

Açılacak olan babalık soybağı davaları aile mahkemelerinin çalışma alanına dahildir. Babalık bağının kurulması için anne ya da çocuğun hukuki süreçlere başvurma hakları vardır. Babanın hayatta olmadığı durumda ise babalık soybağı davaları yasal mirasçılara karşı açılmalıdır. Anneler tarafından açılan babalık soybağı davaları, hamilelik süresince ve doğumdan sonraki 1 yıl içerisinde açılabilir. Bu süreçte açılmayan babalık soybağı davası nasıl açılır hakkı anne açısından zaman aşımına uğrayacaktır. Çocuklar için babalık soybağı davası açma hakkı ise reşit olmalarıyla başlar ve reşit olmasından itibaren 1 yıl sona zaman aşımına uğrar. Eğer çocuk başka bir erkekle babalık soybağı ilişkisi kurmuşsa babalık davası açmadan önce diğer babayla kurulmuş olan babalık soybağının sona erdirilmiş olması gerekmektedir. Çocukla babalık soybağı ilişkisinin kurulması evlilik ilişkisi dışında tanıma yoluyla da kurulabilir. Babanın nüfus memuruna ya da mahkemeye yazılı başvuruda bulunmasıyla gerçekleştirilir.

Soybağı Davasında Çocuğun Tanınması

Babanın çocuğu tanıması için yapabileceği hususlar eğer anneye ulaşamıyorsa ya da anne çocuğun babası ile soy bağı kurmasını istemiyorsa tanıma davası açabilir baba, davanın dışında resmi senette beyan ederek, resmi vasiyetnamede yer vererek ya da nüfus müdürlüğüne başvurarak çocuğu tanıyabilir. Evlilik dışı doğan çocukların babası ile soy bağının kurulması için uygulanan durumlardan biridir. Tanıma kişiye sıkı sıkıya balı olan haklardandır. Bu nedenle babanın çocuğu tanıması tek taraflı bir irade beyanıyla geçerli olsa da çocuk eğer ergin yaşta ise onun onayına eğer temyiz kudretine sahip değil ya da kısıtlı ise veli ya da vasisinin rızası da gerekmektedir.

Soybağının reddi davası nasıl açılır

Tanıyan ve ilgililerin olmak üzere her 2 taraftan da tanımayı iptal ettirme davası açma hakları mevcuttur. Tanıyan yanılma, korkutma, aldatma gibi hallerden biri nedeni ile çocuğu tanıdığını iddia ve ispat ettiği takdirde tanımayı iptal ettirebilmektedir. [caption id="attachment_15361" align="alignleft" width="500"]Soybağı davası Ankara Soybağı davası nasıl açılır[/caption] Davacı tanıyan olduğu bu iptal davasında davalı anne ve çocuktur.  Tanıyanın dava hakkı korku halinin ortadan kalkması ya da iptal sebebini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Herhalde tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle de dava hakkı düşecektir. Davacı taraf anne veya çocuk ise tanıyanın anne ile çocuğun doğumuna ilişkin ve çocuğun kendisinden olduğuna ilişkin kanıtları ileri sürme yükümlülüğü tanıyana aittir. Bu hususta tanıyan da ispat yükümlülüğü mevcut olacaktır. Çocuğun davacı olacağı davada çocuğun ergin olmasından itibaren 1 yıl içinde çocuğun dava açma hakkı düşecektir.

Soybağının Tespiti Davası

Baba olacak kişi çocuğu tanımıyor ya da tanımadan ölmüş ise anne ya da çocuk babanın ölümünden sonra çocuğun tanınması için mahkemeye başvurabilirler. Mahkemece soy bağı tespit edildiğinde çocuk yasal mirasçı olarak da kayda geçmektedir ve haklarını kullanabilmektedir.

Yargıtay Kararı Soybağı Davası Nasıl Açılır?

SOYBAĞI DAVASI NASIL AÇILIR? DAVACININ ANNE VE BABASI İLE NÜFUS KAYITLARINDA BAĞ KURULMASI VE AYRI KİŞİLER GİBİ İKİ AYRI DOĞUM TARİHİ GÖSTERİLEN KARDEŞLERİNİN AYNI KİŞİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ. NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN DAVALARIN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU. A....adında kayıtlı olan iki ayrı kişinin tek kişi olduğu iddia edildiğine göre, 1965 doğumlu ...'in oğlu olarak kayıtlı...'in 1945 doğumlu M....'in çocuğu olup olmadığının tespiti açısından DNA testi de yaptırılarak alınacak rapor ve toplanan tüm kanıtlar birlikte dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile davanın kabulü, doğru görülmemiştir. Makalede Soybağı Davası Nasıl Açılır? konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Aile Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 449 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara