Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası
Terke Dayalı Boşanma Davası, Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk...
Terke Dayalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davasının terke dayalı gerçekleşebilmesi için evliliğin yükümlülüklerinden birisi olan birlikte yaşama olgusunun bozulmuş olması gereklidir. https://www.youtube.com/watch?v=7IDNAE10quk Boşanma davasının eşlerden bir tarafın terk etmesi sonucunda açılması mutlak bir boşanma nedenidir. Terke dayalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Terke Dayalı Boşanmanın Gerçekleşebilmesi İçin Gerekli Olan Unsurlar

Boşanmanın terke dayalı olabilmesi için bazı unsurların oluşması gerekiyor. Bu unsurlardan en temel olanları ise şu şekildedir:
  • Eşlerden bir tarafın neden olmaksızın evi terk etmesi,
  • Geçerli bir neden olmadan eşin eve dönmemesi,
  • Eşlerden birisinin diğer eşi evden ayrılmaya zorlanması,
  • Eşlerden birisinin diğeri eşi ortak konuta dönmesinin engellenmesi.

Ne Zaman Boşanma Davası Açılabilir?

Eşlerden birisinin evi terketmesinin hemen ardından davanın açılabilmesi mümkün değildir. Evden ayrılan eşin bir süre dönmemesi gereklidir. Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için terk az 6 ay boyunca sürmüş olmalıdır. 6 ay boyunca ara ara dönen ancak sonra yeniden terk eden eş hakkında kötü niyet değerlendirilmesi de yapılabildiği için yine dava açılabilir.

Eve Dön İhtarı

Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için ilk olarak eve dön çağrısında bulunulmalıdır. Bu çağrı eşin eve 4 ay gelmemesinin ardından yapılabilir. Eve dön çağrısı nereden yapılır sorusuna verilebilecek iki cevap vardır. Bu çağrı ya noter ya da mahkeme aracılığıyla yapılır. Eşlerden birisinin 2 ay boyunca eve dönmesi beklenir. Dönmediği taktirde dava açılabilir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının açılabilmesi için ilk olarak terk eden eşe eve dön ihtarının yapılmış olması gereklidir. Bu ihtarın gerçekleşebilmesi için de eşe tebligat iletilmelidir. Bu çağrıya rağmen eş dönmez ise Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma süreci başlatılabilir. Ortak hayata son verilmiş olması net boşanma nedenidir. Bundan dolayı boşanma davası kısa sürede sonuçlanabilir. Ancak terke dayalı boşanma davası ne kadar sürer sorusuna verilebilecek bir yanıt daha vardır o da mahkemelerin yoğunluğudur. Mahkeminin yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi boşanma davasının da sonuçlanmasının uzamasına neden olabilir. Terke Dayalı Boşanma Davası, Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda eş evi terk eden eşe karşı Terke Dayalı Boşanma Davası açabilir. TMK. m:164' e göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerlerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk edilen eşe 2 ay geçmedikçe dava açılamaz. Konuyla bağlantılı Terk Nedeniyle Boşanma Davası hakkında ki diğer makaleyi okuyabilirsiniz.

Terke Dayalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Terk fiilinin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmiş olması: Eşlerden birinin ortak konuta hiç gelmemesi de terk sayılır. Eşlerden biri, diğerini ortak konuttan kovsa ya da konutu terk etmeye zorlarsa ve bir daha o konuta almasa, bu durumda ortak konutu terk eden, kovulan eş değil, onu kovan/terke zorlayan eştir. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı bulunması: Terkin, haklı bir sebebe dayanmaması ya da evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amaç ve niyetiyle gerçekleşmiş olması şarttır. Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş ve halen devam ediyor olması: Konutu terk eden eş, 6 ay dolmadan önce ortak konuta dönerse ve eşiyle birlikte yaşamaya başlarsa, bu süre kesilmiş olur. Terkeden eşe ihtarda bulunulması: Terk edilen eş, en erken, terk olayından sonraki 4'üncü ayın sonunda Hakime başvurabilir. Çünkü bu süre, eşin ortak konuttan ayrı yaşayabileceği asgari süredir ve mutlaktır.

Terk Eden Eşin Ortak Konuta Dönmesi İçin İhtarı Nasıl Yazılır?

Terk dayalı boşanma davasının ön koşulu olan terk ihtarının yapılmasını talep eden eşin istemi üzerine ihtarname düzenler. İhtar, dava şartları incelenmeksizin yapılır. Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eşe de ihtar gönderilir. Terk eden eşe gönderilen İHTAR; İhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini,  İhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini, Davet edilen ortak konutun adresini, Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler ile konuta kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı, Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri, İki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında boşanma davasının açılabileceğini, kapsar.

Terke Dayalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Terke Dayalı Boşanma Davası veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri  veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Terke Dayalı Boşanma Davasında, görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Makalemizde Terke Dayalı Boşanma Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Terke Dayalı Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI - İHTAR KARARI - EVE HAKLI SEBEPLE DÖNMEDİĞİNİ İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIYA AİT OLDUĞU - DAVALININ ORTAK KONUTA DÖNMEMEKTE HAKLI OLUP OLMADIĞI - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU. ÖZET: Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine ihtar talebini inceleyen hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Ortak konuta dönmesi istenen eşe mahkeme kanalıyla tebliği gereken bu bir dava olmadığı için; ihtar gönderilmesi istenen mahkeme; olayın esasını, isteği haklı ya da haksızlığını vs. incelemeden ihtar kararı vermekle yükümlüdür ve bu karar temyiz edilemez. İhtar kararı yasaya uygun ve geçerli değilse diğer koşullar incelenmeden salt bu nedenle dava reddedilmeli; ihtar kararının yasaya uygun olması halinde ise, eve haklı sebeple dönmediğini ispat yükünün davalıya ait olduğu da gözetilerek, davanın esasına ilişkin incelemeye geçilmeli; davacının ihtar isteğinde samimi olup olmadığı, davalının da ortak konuta dönmemekte haklı olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara